Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių8
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė793435

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS, ALYTAUS PATAISOS NAMUS, LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ, VILNIAUS PATAISOS NAMUS, NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINIS

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) (Skundo papildymo raštai gauti 2017-06-06, 2017-06-12 ir 2017-06-22) dėl Alytaus pataisos namų (toliau vadinama ir – Alytaus PN), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD), Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama ir – Lukiškių TI-K), Vilniaus pataisos namų (toliau vadinama ir – Vilniaus PN) pareigūnų ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento (toliau vadinama ir – NVSC Alytaus departamentas) darbuotojų veiksmų (neveikimo).

2. Skunde nurodoma:
2.1. „[...] padavus į teismą 2016 m. Pravieniškių PN-AK [Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją] buvau pervežtas į Vilniaus PN“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „2017 m. vasario 23 d. [...] mane ir vėl pervežė į kitą pataisos įstaigą, t. y. Alytaus PN“;
2.3. „Alytaus PN nesuteikia maitinimo tokio, koks yra numatytas LR BVK [Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso] 173 str. 4 d. ir kuris tiktų man [...]“;
2.4. „[...] 47 dienas Alytaus PN aš buvau atsisakęs valstybinio maisto ir maitinausi tik duona, kurią duodavo kiti nuteistieji. Tačiau į mano protestą Alytaus PN vadovybė [...] niekaip nereagavo. [...]“;
2.5. „Alytaus pataisos įstaiga atsisako inicijuoti mano pervežimą į kitus pataisos
namus [...]“;
2.6. „NVSC Alytaus departamentas atsisakė įvertinti pažeidimus, nes Alytaus PN jau 2017-05-18 pateikė rašytinį paaiškinimą, kad KTP [kamerų tipo patalpa] Nr. [...] yra negyvenama, o tik laikino sulaikymo [...] patalpa“;
2.7. „Atvykus į Lukiškių TI-K 2017 m. balandžio 18 d. prasidėjo mano asmens terorizavimas, tiek fizinis, tiek psichologinis“;
2.8. „[...] man buvo atsisakyta leisti paskambinti telefonu, motyvuojant tuo, kad pagal LR BVK 102 straipsnį galiu skambinti tik du kartus per mėnesį ir mėnesis prasidės ne nuo 1-os dienos, o nuo 18 d. (kai buvau atvežtas į izoliatorių)“;
2.9. „Rašiau prašymą dėl pakartotinio lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos [...]. [...]. Bet ir vėl nieko nevyksta. Izoliatoriaus administracija ignoruoja teisės aktuose reglamentuojamas nuostatas bei mano prašymus.“

3. Pareiškėjas prašo „išsiaiškinti visas išdėstytas aplinkybes“.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-06-23 raštu Nr. 4D-2017/1-767/3D-1862 kreipėsi į KD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017-07-14 buvo gautas KD paaiškinimas, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad Pareiškėjas 2017-06-02 yra pateikęs skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui tais pačiais klausimais, kurie yra keliami ir Seimo kontrolieriui pateiktame Skunde.
KD pateikė medžiagą, patvirtinančią, kad Pareiškėjas yra kreipęsis į teismą.


Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:
17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“
„1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas ar yra nagrinėjamas teisme. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.“

Tyrimo išvados

6. Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjo skundą, gautą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, daro išvadą, kad šiame kreipimesi aprašytos aplinkybės atitinka Seimo kontrolieriui pateiktame Skunde išdėstytas aplinkybes ir šis skundas priimtas nagrinėti teisme.
Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalies nuostata, numatančia, kad „jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas“, ir įvertinęs tai, kad Pareiškėjo skundas tais pačias klausimais yra nagrinėjamas teisme, daro išvadą, kad tęsti Skundo nagrinėjimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas.

7. Atsižvelgiant į viename iš skundo papildymo raštų keliamą klausimą dėl Pareiškėjui skiriamų nuobaudų pagrįstumo ir teisėtumo, paaiškintina, kad Seimo kontrolieriai pagal Seimo kontrolierių įstatymą tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, pavyzdžiui, institucijai (pareigūnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo į kreipimąsi raštu, nepagrįstai ar nemotyvuotai atsisakant spręsti rūpimą klausimą ar pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją, dokumentus, nenurodant priimto sprendimo apskundimo tvarkos ir pan., tačiau nenagrinėja viešojo administravimo srities ginčų dėl individualaus administracinio akto teisėtumo. Pažymėtina, kad nutarimai skirti nuobaudą yra individualūs administraciniai aktai, kurie gali būti skundžiami tik Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnyje nustatyta tvarka.


III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Alytaus pataisos namų, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Vilniaus pataisos namų pareigūnų ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų bei draudžiant pakeisti bausmės atlikimo vietą – pataisos įstaigą, tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierius        Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-767
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį