Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-12-04 gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau vadinama – FM) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau vadinama – ŠMM) pareigūnų veiklos (neveikimo), galimai nesilaikant Pareiškėjo prašymų nagrinėjimo terminų.

2. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundžiasi tuo, kad: 2.1. „FM 2017-10-26 Nr. SK-1720336 užregistruotas mano pareiškimas dėl valstybės remiamų paskolų“ (2017-10-25 prašymas; toliau vadinama – Prašymas FM); „Šiandien 2017-12-04, tačiau dar negaunu atsakymo [...]“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „ŠMM 2017-10-26 Nr. R-8968 užregistruotas tas pats mano pareiškimas“ (2017-10-25 prašymas; toliau vadinama – Prašymas ŠMM), 2017-12-04 atsakymas dar negautas, „tai yra biurokratizmas“.

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierių įvertinti ministerijų neveikimą.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius, nagrinėdamas kitą Pareiškėjo 2017-10-25 skundą Nr. 4D-2017/1-1527 (prieš Valstybinį studijų fondą, kuris taip pat buvo adresuotas ir FM bei ŠMM, t. y., Prašymas FM ir Prašymas ŠMM), gavo FM ir ŠMM atsakymus į Pareiškėjo 2017-10-26 prašymus: 4.1. FM pateikė Pareiškėjui 2017-12-04 atsakymą į jo Prašymą FM „Dėl pareiškimo dėl valstybės remiamų paskolų“ (Nr. ((13.59-0301)-5K-1720336-6K-1707149) (toliau vadinama – FM atsakymas); 4.2. ŠMM pateikė Pareiškėjui 2017-12-11 atsakymą į jo Prašymą ŠMM „Dėl valstybės remiamų paskolų“ (Nr. SR-5308) (toliau vadinama – ŠMM atsakymas).

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

5. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ) 14 straipsnyje nustatyta: „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...].“

6. Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta: 6.1. „25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.“ 6.2. „29. Prašymą, kuris yra adresuotas kelioms institucijoms, kai prašyme nurodyti klausimai priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėja kiekviena jį gavusi institucija pagal savo kompetenciją ir asmeniui į jį atsako, pridėdama atsakymo kopijas kitoms tą patį prašymą nagrinėjančioms institucijoms.“

7. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis: 7.1. dėl Prašymo FM nagrinėjimo; 7.2. dėl Prašymo ŠMM nagrinėjimo.

Tyrimo išvados

Dėl Prašymo FM nagrinėjimo

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–4 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 5 ir 6 paragrafuose, konstatuotina: 8.1. Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad skundo Seimo kontrolieriui pateikimo dieną dar nėra gavęs FM atsakymo į Prašymą FM; 8.2. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, prašymą, kuris yra adresuotas kelioms institucijoms (šiuo atveju – FM, ŠMM), kai prašyme nurodyti klausimai priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėja kiekviena jį gavusi institucija pagal savo kompetenciją; 8.3. nagrinėjamu atveju FM pagal kompetenciją išnagrinėjo Prašymą ir Pareiškėjo skundo pateikimo Seimo kontrolieriui dieną surašė FM atsakymą Pareiškėjui, taigi šio tyrimo metu išnyko Pareiškėjo skundžiamos aplinkybės.   9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, konstatuotina, kad šios Pareiškėjo skundo dalies tyrimas nutrauktinas.

10. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia FM pareigūnų dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, asmenų prašymai paprastai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, tuo tarpu Pareiškėjui šiuo atveju buvo atsakyta per 24 darbo dienas.    Dėl Prašymo ŠMM nagrinėjimo

8. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–4 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 5 ir 6 paragrafuose, konstatuotina: 8.1. Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad skundo Seimo kontrolieriui pateikimo dieną dar nėra gavęs ŠMM atsakymo į Prašymą ŠMM; 8.2. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, prašymą, kuris yra adresuotas kelioms institucijoms (šiuo atveju – FM, ŠMM), kai prašyme nurodyti klausimai priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėja kiekviena jį gavusi institucija pagal savo kompetenciją; 8.3. nagrinėjamu atveju ŠMM pagal kompetenciją išnagrinėjo Prašymą ir šio tyrimo pradžioje surašė ŠMM atsakymą Pareiškėjui, taigi šio tyrimo metu išnyko Pareiškėjo skundžiamos aplinkybės.   9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, konstatuotina, kad šios Pareiškėjo skundo dalies tyrimas nutrauktinas.

10. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia ŠMM pareigūnų dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis, asmenų prašymai paprastai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, tuo tarpu Pareiškėjui šiuo atveju buvo atsakyta per 29 darbo dienas. 

11. Seimo kontrolierius taip pat atkreipia Pareiškėjo dėmesį į tai, kad šiuo metu vykdomas jo 2017-10-25 skundo Nr. 4D-2017/1-1527 prieš Valstybinį studijų fondą (2018-01-31 skundą Pareiškėjas papildė naujomis aplinkybėmis) tyrimas, kurio metu bus įvertinta ir FM atsakyme bei ŠMM atsakyme pateikta informacija.

 SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dalies dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dalies dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai rekomenduoja su šia pažyma pasirašytinai supažindinti ministerijų pareigūnus, darbuotojus, rengusius ir pasirašiusius atsakymus Pareiškėjui.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                   Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1726
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį