Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų, sprendžiant saugaus eismo organizavimo klausimus.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „2017-06-26 prašymu kreipiausi į Savivaldybės Avižienių seniūnijos seniūną [toliau citatose ir tekste vadinama atitinkamai – Seniūnija; Seniūnas] dėl greičio kalnelių įrengimo bei saugumo sąlygų gerinimo Bukiškyje, Vilniaus rajone. Raštas užregistruotas 2017-06-28, registracijos Nr. A34(22)-52“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas) (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „2017-07-21 Seniūnija atsiuntė atsakymą, kad Prašymas pagal kompetenciją persiųstas nagrinėti Vilniaus rajono savivaldybės komisijai“ (Savivaldybės administracijos direktorės 2017-07-17 raštas Nr. A33(22)-103; toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas); 2.2. „2017-09-20 parašiau Seniūnijai prašymą, kuriuo priminiau, kad vis dar negautas atsakymas į Prašymą“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-2). Prašyme-2 „prašiau, jei yra atmestų ar netenkintinų punktų, aiškiai išdėstyti atsisakymo motyvus. Taip pat prašiau atsiųsti Savivaldybės atsakymo kopiją.“ „2017-09-26 iš Seniūnijos gavau Savivaldybės rašto [Savivaldybės 2017-09-18 raštas Seniūnijai Nr. A33(1)-6141-(4.18); toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-2] kopiją. Dėl informacijos apie atmestus ir netenkintinus punktus pasiūlyta kreiptis į rašto rengėją, t. y., Savivaldybę“ („Dėl informacijos apie atmestų ir netenkintinų punktų prašome kreiptis į minėto rašto rengėją“; toliau vadinama – Seniūnijos raštas); 2.3. „2017-10-11 Savivaldybei išsiųstas prašymas dėl greičio ribojimo kalnelių bei eismo sąlygų gerinimo Bukiškyje“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-3). Prašymas-3 „papildytas motyvais, kodėl vienoje ar kitoje vietoje Bukiškio gyventojai prašo įrengti greičio ribojimo kalnelį, pėsčiųjų perėją ir t. t. Taip pat prašoma pateikti motyvuotą atsisakymą įrengti saugumo priemones Bukiškio gyvenvietėje.“ „2017-11-08 Savivaldybė atsiuntė atsakymą, kad Prašymas jau buvo nagrinėtas 2017-08-30 darbo grupės posėdyje, todėl pakartotinai nebus nagrinėjamas“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-3); 2.4. „2017-11-17 Vilniaus rajono savivaldybės merei Marijai Rekst išsiųstas pranešimas dėl darbuotojų savivaliavimo bei neveiklumo“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Skundas). „[...] elektroninėje sistemoje matau, kad Skundas deleguotas Seniūnui. Atsakymo rengimas bei vykdymas perduotas tiems patiems asmenims, kurie ir rašė pirmuosius raštus. Kaip kaltieji gali patys save nubausti?“ 2.5. „Nei Seniūnas, nei Savivaldybė nepateikia aiškaus ir motyvuoto atsakymo, kodėl atsisakoma įrengti saugumo priemones Bukiškyje. Abi institucijos siuntinėja viena pas kitą, nepateikdamos motyvuoto atsakymo.“

3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių padėti, kad „Bukiškio gyventojų prašymas būtų išnagrinėtas atsižvelgiant į pateiktus motyvus. Norime gauti motyvuotą ir aiškiai suprantamą atsakymą, kodėl yra atmestini bei netenkinami prašyme minimi punktai. Taip pat prašome nubausti savo pareigų nevykdančius pareigūnus.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš kartu su Pareiškėjos skundu Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta: 4.1. Prašyme (pasirašytas 84 gyventojų) nurodyta: 4.1.1. „2016 metais atidarius vakarinį aplinkelį, Bukiškis, Vilniaus rajone, ir Bajorai, Vilniaus mieste, tapo faktine aplinkelio trasa, kuri jungia Vakarinį aplinkelį su Molėtų plentu. Nuo 2016 metų pabaigos automobilių srautai per Bukiškį padidėjo daugiau ne du kartus. [...] per Bukiškio gyvenvietę daugelis automobilių skrieja 70–100 km / h greičiu, nors greitis turėtų būti ne daugiau 50 km / h“; 4.1.2. „Šiuo metu dėl statybų susidaro nemaži srautai krovininių automobilių į Lindiniškes, nes ten vyksta intensyvios gyvenamųjų namų statybos“; 4.1.3. „Važiuojant nuo Santariškių / iš Geležinio Vilko gatvės per Bajorus, Mokslininkų gatve, yra įrengtas greitį ribojantis ženklas 40 km / h. Mokslininkų gatvė dviejų juostų ir siaura, bet net Bajoruose automobiliai skrieja mažiausiai 60 km / h greičiu“; 4.1.4. „Vairuotojus taip pat klaidina ženklas, esantis prie Šaulio / Metų g. sankryžos, kuris nurodo, kad galima važiuoti 60 km / h greičiu. Dažnas vairuotojas neatkreipia dėmesio, kad baltas gyvenvietės ženklas „Bukiškis“ įpareigoja važiuoti ne didesniu kaip 50 km / h greičiu“; 4.1.5. „Bukiškio gyvenvietę pravažiuojantys automobiliai smarkiai viršija greitį“; 4.1.6. „Gatvėse nėra šaligatvių (šaligatvis įrengtas tik nedidelėje Bičiulių g. atkarpoje“, „Nuo viešojo transporto stotelės, esančios prie magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys, neįmanoma saugiai judėti, nes nėra šaligatvių. [...]. Tai nesaugu eismo dalyviams. Sodų bei Liepų gatvės, einant nuo parduotuvės „Aibė“ Bukiškyje link Laimės, Obelyno ir kitų tolimesnių tankiai apgyvendintų gatvių, yra siauros. [...] Susidarius aplinkybėms, kai vienoje atkarpoje yra pėstysis ir du prasilenkiantys automobiliai, visada turime avarinę situaciją“; 4.1.7. „Tamsiu paros metu gatvėse nėra apšvietimo arba jis nepakankamas“; 4.1.8. „Bukiškio gyventojai prašo įvertinti situacijos pavojingumą ir padėti užtikrinti saugesnį vaikų, mokyklinukų bei kt. pėsčiųjų judėjimą, įrengti greitį ribojančius kalnelius, apriboti greitį kelio ženklais, įrengti bei pažymėti pėsčiųjų perėjas, pastatyti sunkiasvorio transporto eismą draudžiančius ženklus (Liepų gatve) ir t. t. [...]: „1. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį įvažiavus į Bukiškes iš Bajorų. [...]. 2. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį važiuojant iš Bajorų prieš Bičiulių, Sodų bei Liepų gatvių sankryžą. [...]. 3. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį Liepų gatvėje, tarp stadiono ir įvažiavimo į Obelyno g. [...]. 4. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį prieš Draugystės ir Jaunimo gatvių sankirtą [...]. 5. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį prieš Liepų ir Žiedų gatvių sankirtą, kur baigiasi asfaltas [...]. 6. Draugystės ir Sodų g. sankirtoje, prie „Aibės“ parduotuvės, reikalingas veidrodis. [...]. Taip pat Draugystės ir Sodų g. sankirtoje, prie „Aibės“ parduotuvės, reikalinga pėsčiųjų perėja [...]. 7. Liepų ir Stadiono gatvių sankirtoje reikia pėsčiųjų perėjų. [...]. Taip pat reikalinga pėsčiųjų perėja, kuri leistų saugiai kirsti Liepų gatvę. [...]. 8. Perėją, esančią Sodų g. prie transformatorinės, reikia nudažyti ryškiai, įtvirtinti įspėjimo ženklą „Vaikai“. [...]. 9. Greičio ribojimo kalnelį, esantį ties Liepų g. 41A namu, reikia paryškinti ir nudažyti. [...]. 10. Apriboti sunkiasvorių transporto priemonių eismą Liepų gatve. 11. Greičio ribojimo ženklais visoje Bukiškio gyvenvietėje įpareigoti vairuotojus važiuoti ne didesniu nei 40 km / h greičiu. 12. Liepų gatvės pabaigoje, važiuojant link Lindiniškių, nėra ženklo, kuris nurodytų Bukiškio gyvenvietės pradžią / pabaigą“;  4.2. Atsakyme pažymėta: 4.2.1. „[...] baigiami šaligatvio Sodų g., Bukiškio k., projektavimo darbai. Savivaldybė kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl tikslinio finansavimo šiam objektui įrengti“; 4.2.2. „Atsižvelgiant į prašymus artimiausiu metu bus įrengtas ženklas, nurodantis Bukiškio k. pradžią Liepų gatvėje, nudažyti greičio ribojimo kalneliai ir pėsčiųjų perėjos“; 4.2.3. „Klausimus dėl naujų kelio ženklų, greitį ribojančių ženklų, kalnelių, sferinių veidrodžių įrengimo, sunkiasvorio eismo ribojimo pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės sudaryta saugaus eismo komisija [toliau citatose ir tekste vadinama – Komisija], todėl Seniūnija kreipėsi į šią Komisiją su prašymu apsvarstyti Prašyme keliamus klausimus artimiausiame posėdyje. Gavus Komisijos posėdžio protokolą apie priimtus sprendimus informuosime papildomai“; 4.3. Atsakyme-2 (adresuotas tik Seniūnijai, pažymėta, kad kartu atsakoma į įvairius nuo 2017-07-05 iki 2017-07-18 pateiktus gyventojų prašymus) nurodyta: 4.3.1. „[...] klausimai dėl saugumo [...], Bukiškio k., buvo nagrinėjami darbo grupės posėdyje dėl kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo“; 4.3.2. Darbo grupė nepritarė: 4.3.2.1. „greičio mažinančių kalnelių įrengimui Bukiškio k., Liepų g., Bičiulių g., Draugystės g.“; 4.3.2.2. „pėsčiųjų perėjų įrengimui Stadiono ir Liepų g. sankryžoje, kadangi nėra apšvietimo, šaligatvio ar pėsčiųjų tako“; 4.3.2.3. „Eismo greičio ribojimui iki 40 km per val.“; 4.3.3. „Krovininio transporto eismas Bukiškio k. yra apribotas“; 4.3.4. „Kelio ženklai, žymintys gyvenvietės pradžią bei pabaigą, Liepų g. yra įrengti“; 4.3.5. „Greitį mažinantys kalneliai yra naujai nudažyti“; 4.3.6. Darbo grupė pritarė: 4.3.6.1. „kelio sferinio veidrodžio įrengimui Draugystės ir Sodų g. sankryžoje“; 4.3.6.2. „greitį mažinančio kalnelio artėjant prie Sodų ir Liepų g. sankryžos įrengimui Bičiulių gatvėje“; 4.3.6.3. kelio ženklo Nr. 105 „Vaikai“ pėsčiųjų perėjoje įrengimui; 4.3.7. „Seniūnijos prašome numatyti minėtų priemonių įrengimą pagal pridedamą ženklų išdėstymo schemą“; 4.4. Prašyme-3 papildomai nurodyta: 4.4.1. „Prašome dar kartą išnagrinėti Prašymą-3 ir pateikti motyvuotą atsisakymą įrengti saugumo priemones gyvenvietėje“; 4.4.2. „Atsakymas, kad nėra apšvietimo, šaligatvio ar pėsčiųjų tako, yra nemotyvuotas, nes turime akivaizdų pavyzdį šalia esančioje gyvenvietėje, Avižieniuose, kur nėra šaligatvių, nei pėsčiųjų takų, nei normalaus apšvietimo, įrengta daug greičio ribojimo kalnelių bei įrengtos pėsčiųjų perėjos“; 4.4.3. „papildomai motyvuojame, kodėl Bukiškyje reikalingos saugumą užtikrinančios priemonės [...]“; 4.4.4. „Siekiant Bukiškio gyvenvietę padaryti saugesne gyventojams, prašome atlikti šiuos veiksmus: 1. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį įvažiavus į Bukiškes iš Bajorų. [...]. 2. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį Liepų gatvėje, tarp stadiono ir įvažiavimo į Obelyno g. [...]. 3. Įrengti trapecinės formos greitį ribojantį kalnelį prieš Liepų ir Žiedų gatvių sankirtą, kur baigiasi asfaltas [...]. 4. Liepų ir Stadiono gatvių sankirtoje reikia dviejų pėsčiųjų perėjų. [...]. Taip pat reikalinga pėsčiųjų perėja, kuri leistų saugiai kirsti Liepų gatvę. [...]. 5. Siekdami atkreipti vairuotojų dėmesį, kad važiuoja tankiai apgyvendinta gyvenviete, kurioje nėra saugių šaligatvių bei apšvietimo, prašome Bičiulių ir Liepų gatvėse apriboti greitį iki 40 km / h“; 4.5. Atsakyme-3 akcentuota: Prašyme-3 „užduoti klausimai buvo nagrinėjami 2017-08-30 darbo grupės posėdyje dėl kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo, todėl pakartotinai nebus nagrinėjami. Atsakymo raštas buvo išsiųstas Seniūnijai, kadangi Seniūnija persiuntė Jums raštą, pakartotinai nesiųsime rašto“ (Atsakymo-2); 4.6. Skunde pažymėta: „Nei Seniūnas, nei Savivaldybė nepateikia aiškaus ir motyvuoto atsakymo, kodėl atsisakoma įrengti saugumo priemones Bukiškyje. Abi institucijos rodo bei siuntinėja viena pas kitą, nepateikdamos informacijos. Gyventojai nori žinoti, kas yra svarbiau už gyventojų saugumą bei gyvybę. Kodėl yra atsisakoma padaryti gyvenvietę saugesne. Prašau informuoti, ar imsitės kokių nors priemonių Jūsų darbuotojų neveiklumui, patyčioms bei biurokratizmui stabdyti. Apie priimtą sprendimą prašome informuoti raštu.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2017-12-21 raštu kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas išnagrinėti Prašymą-3 teisės aktuose nustatyta tvarka, pateikiant Pareiškėjai Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotą (nurodant konkrečias Savivaldybės nustatytas aplinkybes bei konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi) atsakymą į kiekvieną Prašyme-3 pateiktą argumentą dėl eismo saugumo priemonių įrengimo bei į visus 5 prašymus (Seimo kontrolieriui pateikti šio atsakymo kopiją), išnagrinėti Skundą administracinės procedūros tvarka, nustatyta tvarka apie rezultatus  informuoti Pareiškėją, pateikti jai administracinės procedūros sprendimą (Seimo kontrolieriui – administracinės procedūros sprendimo kopiją); nagrinėjant Skundą administracinės procedūros tvarka kartu patikrinti: kodėl, nagrinėjant Prašymą ir Prašymą-3, galimai nebuvo patikrinti automobilių srautai keliuose ir gatvėse, kuriuose prašoma įrengti technines eismo saugumo priemones, kelio ženklus ir kt., neatliktas kelių, gatvių saugumo patikrinimas; galimai nesiimta priemonių pagal gyventojų pranešimą (Prašyme ir Prašyme-3) dėl dažno greičio viršijimo Bukiškyje (pvz., pranešimas neperduotas policijai ir kt.); kodėl Pareiškėjai nepateikti paaiškinimai: 1) dėl šaligatvių įrengimo būtinumo visose gyventojų  nurodytose gatvėse (pvz., pagal konkrečių gatvių kategorijų projektavimo reikalavimus ir kt.), planų juos įrengti ir pan.; 2) kada bus įrengtas šaligatvis Sodų g.; 3) dėl to, kad „Tamsiu paros metu gatvėse nėra apšvietimo arba jis nepakankamas“, kodėl Stadiono ir Liepų g. sankryžoje nėra apšvietimo, šaligatvio ar pėsčiųjų tako (ar planuojama juos įrengti ir kada); kodėl neišnagrinėtas konkretus Pareiškėjos prašymas (Prašyme-3) dėl greičio apribojimo tik Bičiulių ir Liepų gatvėse (iki 40 km / h) ir nepateikti dokumentai, patvirtinantys, kad būtent dėl eismo ribojimo šiose gatvėse nustatyta tvarka buvo priimtas motyvuotas sprendimas (jeigu toks konkretus sprendimas buvo priimtas – pateikti Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjai jo kopiją); kodėl keliami klausimai buvo nagrinėjami darbo grupėje, o ne pagal kompetenciją – Komisijoje (pateikti darbo grupės ir Komisijos įgaliojimus patvirtinančius dokumentus), gyventojams nebuvo pateiktas Komisijos protokolas, kaip tai Seniūnija įsipareigojo padaryti (žr. Atsakymą); kodėl Bukiškio gyventojams ir Pareiškėjai pateikti nemotyvuoti Seniūnijos ir Savivaldybės atsakymai (nėra nurodytos nustatytos aplinkybės ir konkrečios teisės aktų nuostatos, kuriomis remtasi priimant konkrečius sprendimus dėl eismo saugumo priemonių įrengimo, atsisakymo jas įrengti) atsižvelgus į kiekvieną Bukiškio gyventojų argumentą ir prašymą; kokiu teisiniu pagrindu (Seniūnijos raštuose nenurodyta): 1) dalis Prašymo Atsakymu perduota nagrinėti Komisijai; 2) Atsakyme-2 „Dėl informacijos apie atmestus ir netenkintinus punktus pasiūlyta kreiptis į rašto rengėją, t. y., Savivaldybę“, kai Prašymo nagrinėjimą organizavo Seniūnija); kodėl ne Savivaldybė, o Bukiškio gyventojai taip išsamiai išanalizavo eismo saugumo situaciją Bukiškyje, kodėl Savivaldybė neinformavo Bukiškio gyventojų apie tai, ar numato organizuoti kompleksinį eismo saugumo Bukiškyje patikrinimą, parengti eismo saugumo priemonių įgyvendinimo planą (jeigu nenumato –Seimo kontrolieriui nurodyti priežastis); kitu atveju: išsamiai ir motyvuotai (nurodant konkrečias Savivaldybės nustatytas aplinkybes bei konkrečias teisės aktų nuostatas) paaiškinti:  1) kokiu teisiniu pagrindu skundas dėl Seniūnijos bei Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai perduotas nagrinėti Seniūnijai; 2) kodėl Skundas neišnagrinėtas administracinės procedūros tvarka, pateikti Savivaldybės atsakymo į Skundą kopiją ir kt.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Savivaldybė, atsakydama į pažymos 5 paragrafe nurodytus Seimo kontrolieriaus prašymus, pažymėjo: 6.1. „išnagrinėti Prašymą-3 teisės aktuose nustatyta tvarka, pateikiant Pareiškėjai Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotą  (nurodant konkrečias Savivaldybės nustatytas aplinkybes bei konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi) atsakymą į kiekvieną Prašyme-3 pateiktą argumentą dėl eismo saugumo priemonių įrengimo bei į visus 5 prašymus (Seimo kontrolieriui pateikti šio atsakymo kopiją) – „[...] vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 d., Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 str. 3 d. bei Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 8 d. 6 p., Savivaldybės administracijos direktorius 2011-12-28 priėmė įsakymą Nr. A27-3453 „Dėl kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo darbo grupės sudarymo“ (toliau vadinama – Darbo grupė). „Darbo grupė gali pritarti ar nepritarti prašomų kelio ženklų, greitį mažinančių kalnelių ar užtvarų įrengimui“ (Seimo kontrolieriui nepateiktas Darbo grupės įgaliojimus ir darbo tvarką patvirtinantis dokumentas); 6.2. „išnagrinėti Skundą administracinės procedūros tvarka, nustatyta tvarka apie rezultatus informuoti Pareiškėją, pateikti jai administracinės procedūros sprendimą (Seimo kontrolieriui – administracinės procedūros sprendimo kopiją)“ – Skundas „buvo išnagrinėtas 2017-12-07 Nr. A33(l)-7999-(4.9)“ (Savivaldybės administracijos direktorės raštas Pareiškėjai; toliau vadinama – Atsakymas-4). Atsakyme-4 pažymėta: „Savivaldybė informuoja, kad Jūsų prašyme užduoti klausimai pakartotinai buvo nagrinėjami 2017-11-23 Darbo grupės posėdyje dėl kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo“. „Darbo grupė: 1. Nepritarė Bičiulių g. (prie Bičiulių g. 16) greičio mažinančio kalnelio įrengimui, kadangi buvo pritarta įrengti vieną greitį mažinantį kalnelį (Bičiulių g.) prie sklypo Taikos g. 4. 2. Nepritarė Liepų g. (prie Obelyno g. 1) greičio mažinančio kalnelio įrengimui, kadangi minėtoje gatvėje yra įrengtas greitį mažinantis kalnelis (Liepų g.) prie sklypo Liepų g. 41A bei buvo pritarta įrengti greitį mažinantį kalnelį (Liepų g.) prie sklypo Laimės g. 2. 3. Nepritarė Liepų g. (prie Žiedų g. sankryžos) greičio mažinimo kalnelio įrengimui, kadangi minėtoje vietoje yra įrengti kelio ženklai Nr. 550, Nr. 551, kurie riboja greitį iki 50 km per val. 4. Nepritarė pėsčiųjų perėjų įrengimui Stadiono ir Liepų g. sankryžoje, kadangi pagal 2016-11-24 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. V-682 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių PPOT 16 patvirtinimo“ pėsčiųjų perėjos įrengiamos, jeigu abipus gatvės yra pėsčiųjų eismo infrastruktūros tęsiniai: šaligatviai, pėsčiųjų takai ar pėsčiųjų ir dviračių takai bei pėsčiųjų perėja bus apšviesta bendruoju gatvės arba kryptiniu pėsčiųjų perėjos apšvietimu. 5. Nepritarė greičio ribojimui iki 40 km per val., kadangi yra gyvenvietė, yra įrengti kelio ženklai Nr. 550, Nr. 551, kurie riboja greitį iki 50 km per val.“; 6.3. „išnagrinėti Skundą administracinės procedūros tvarka, nustatyta tvarka apie rezultatus informuoti Pareiškėją, pateikti jai administracinės procedūros sprendimą (Seimo kontrolieriui – administracinės procedūros sprendimo kopiją), „nagrinėjant Skundą administracinės procedūros tvarka kartu patikrinti“ Seimo kontrolieriaus 2017-12-21 rašte nurodytas aplinkybes: 6.3.1. „kodėl, nagrinėjant Prašymą ir Prašymą-3, galimai nebuvo patikrinti automobilių srautai keliuose ir gatvėse, kuriuose prašoma įrengti technines eismo saugumo priemones, kelio ženklus ir kt., neatliktas kelių, gatvių saugumo patikrinimas“ – „nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“; 6.3.2. „kodėl galimai nesiimta priemonių pagal gyventojų pranešimą (Prašyme ir Prašyme-3) dėl dažno greičio viršijimo Bukiškyje (pvz., pranešimas neperduotas policijai ir kt.) – „nėra aišku, kaip gyventojai užfiksavo greitį“; 6.3.3 „kodėl Pareiškėjai nepateikti paaiškinimai: 1) dėl šaligatvių įrengimo būtinumo visose gyventojų  nurodytose gatvėse (pvz., pagal konkrečių gatvių kategorijų projektavimo reikalavimus ir kt.), planų juos įrengti ir pan.; 2) kada bus įrengtas šaligatvis Sodų g.; 3) dėl to, kad „Tamsiu paros metu gatvėse nėra apšvietimo arba jis nepakankamas“, kodėl Stadiono ir Liepų g. sankryžoje nėra apšvietimo, šaligatvio ar pėsčiųjų tako (ar planuojama juos įrengti ir kada): 1) „Savivaldybė proporcingai gaunamam iš valstybės finansavimo dydžiui vykdo minėtų gatvių vystymą, įrengiant asfaltbetonio dangą ir šaligatvių su apšvietimu. 2017 metais buvo pradėta Sodų ir Draugystės g. rekonstrukcija (pridedama 2017-06-22 finansavimo sutarties Nr. A56(l)-379 kopija)“; 2) „Sodų g. šaligatvio užbaigimas priklausys, ar Lietuvos automobilių kelių direkcija skirs tikslinių ar rezervo lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (Savivaldybės 2018-01-04 rašto Nr. A33(l)-33 kopija). Gavus lėšas objektas bus baigtas 2018 metais“ („šaligatviui (pėsčiųjų takui) Bukiškio k. Sodų g. ir Draugystės g. įrengti (statyba) Avižienių sen.“ prašoma 144,0 tūkst. Eur)“; 3) „Savivaldybė planuoja įrengti šaligatvius ir apšvietimą užbaigus Sodų ir Draugystės g. rekonstrukciją, atsižvelgiant į finansavimą. Šiai dienai nėra įrengtas apšvietimas dėl nepakankamo finansavimo“; 6.3.4 „kodėl neišnagrinėtas konkretus Pareiškėjos prašymas (Prašyme-3) dėl greičio apribojimo tik Bičiulių ir Liepų gatvėse (iki 40 km / h) ir nepateikti dokumentai, patvirtinantys, kad būtent dėl eismo ribojimo šiose gatvėse nustatyta tvarka buvo priimtas motyvuotas sprendimas (jeigu toks konkretus sprendimas buvo priimtas – pateikti Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjai jo kopiją) – „greičio ribojimo klausimai buvo nagrinėjami Darbo grupės posėdyje (protokolo Nr. 12/2017), nepritarta atsižvelgiant į tai, kad, policijos duomenimis, Bičiulių ir Liepų g. per 2015–2017 [metus] buvo užregistruoti 5 eismo įvykiai (iš jų 3 įvažiavimai į duobę, l įvažiavimas į medį, l į žvyro pylimą), Bičiulių g. dalyje yra šaligatvis, o kita gatvės dalis neapgyvendinta.“ Pastebėtina, kad Savivaldybės nurodytame Darbo grupės posėdžio protokole Nr. 12/2017 nėra aprašyti Darbo grupės nepritarimo apriboti eismą bendrai ir (arba) Bičiulių ir Liepų gatvėse atskirai motyvai;  6.3.5 „kodėl keliami klausimai buvo nagrinėjami Darbo grupėje, o ne pagal kompetenciją – Komisijoje (pateikti Darbo grupės ir Komisijos įgaliojimus patvirtinančius dokumentus), gyventojams nebuvo pateiktas Komisijos protokolas, kaip tai Seniūnija įsipareigojo padaryti (žr. Atsakymą) – „raštas buvo pavestas vykdyti Statybos sk. ir Viešosios tvarkos sk., pagal kompetenciją buvo parengtas atsakymas“; 6.3.6. „kodėl Bukiškio gyventojams ir Pareiškėjai pateikti nemotyvuoti Seniūnijos ir Savivaldybės atsakymai (nėra nurodytos nustatytos aplinkybės ir konkrečios teisės aktų nuostatos, kuriomis remtasi priimant konkrečius sprendimus dėl eismo saugumo priemonių įrengimo, atsisakymo jas įrengti) atsižvelgus į kiekvieną Bukiškio gyventojų argumentą ir prašymą“ – „Darbo grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu bei kitais teisės aktais“; 6.3.7. „kokiu teisiniu pagrindu (Seniūnijos raštuose nenurodyta): 1) dalis Prašymo Atsakymu perduota nagrinėti Komisijai; 2) Atsakyme-2 „Dėl informacijos apie atmestus ir netenkintinus punktus pasiūlyta kreiptis į rašto rengėją, t. y., Savivaldybę“, kai Prašymo nagrinėjimą organizavo Seniūnija): 1) „Seniūnija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. 8 d., perdavė pagal kompetenciją specialiai tiems klausimams nagrinėti sudarytai Darbo grupei“ (Seniūnijos 2017-07-17 raštas Nr. A33(22)-104, kuriuo Prašymas buvo persiunčiamas, adresuotas Savivaldybei, Komisijai); 2)  „Seniūnijos 2017-07-18 prašymo Nr. A32(l)-5428“ (Seniūnijos 2017-07-17 kreipimasis į Savivaldybę bei Komisiją  dėl Prašymo išnagrinėjimo pagal kompetenciją); 6.3.8. „kodėl ne Savivaldybė, o Bukiškio gyventojai taip išsamiai išanalizavo eismo saugumo situaciją Bukiškyje, kodėl Savivaldybė neinformavo Bukiškio gyventojų apie tai, ar numato organizuoti kompleksinį eismo saugumo Bukiškyje patikrinimą, parengti eismo saugumo priemonių įgyvendinimo planą (jeigu nenumato – Seimo kontrolieriui nurodyti priežastis)“ – „Gyventojai atliko tokį tai patikrinimą savo iniciatyva ir savo lėšomis, Savivaldybė neplanuoja rengti eismo saugumo priemonių įgyvendinimo plano“; 6.3.9. „išsamiai ir motyvuotai paaiškinti: 1) kokiu teisiniu pagrindu Skundas dėl Seniūnijos bei Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai perduotas nagrinėti Seniūnijai; 2) kodėl Skundas neišnagrinėtas administracinės procedūros tvarka“: 1) „neveikimo nebuvo nustatyta, nes buvo surašytas Darbo grupės protokolas ir pateiktas atsakymas į paklausimą“; 2) „užregistruotas raštas kaip „Pranešimas“ pagal jo pavadinimą“; 3) Seimo kontrolieriui „pateikti atsakymai pagal punktus“; 6.3.10. „pagal Vilniaus rajono seniūnijų seniūnų prašymus yra rengiamas vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbų planas. Sudarant seniūnijų svarbių vietinės reikšmės kelių (gatvių) planą, atsižvelgiama į kelių eismo intensyvumą, pradėtų darbų tęstinumą, visuomeninio transporto panaudojimo galimybes. Minimas sąrašas yra nagrinėjamas seniūnaičių sueigoje ir užprotokoluojamas. Vilniaus rajone yra daugiau kaip 2 400 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių. Asfaltbetonio danga sudaro tik apie 17 proc. ir patenkinti visų pareiškėjų norus nėra galimybių“; „Taip pat pažymime, kad Savivaldybė žino, kokia situacija gyvenvietėse, ir nuolat pagal turimas finansavimo galimybes vykdo kelių ir gatvių rekonstravimo darbus“.

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

7. Įstatymai 7.1. Vietos savivaldos įstatymo: 7.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; 11) viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...]“; 7.1.2. 6 straipsnis – „1. Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; [...]“; 7.1.3. 32 straipsnis – „Seniūnas: [...] 5) teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje; [...].“ 7.2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas): 7.2.1. 10 straipsnis – „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: [...] 2) iš savivaldybės administravimo subjektų ir valstybinio administravimo subjektų savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtina jos nuostatus. Savivaldybės pagrįstu prašymu valstybinio administravimo subjektai turi deleguoti atstovus į savivaldybės saugaus eismo komisiją; 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, [...] gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu [...], organizuoja kelių saugumo audito, poveikio kelio saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, didelio avaringumo ruožų ir saugumo lygio nustatymo kelių tinkle atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse [...] 6) atlieka kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu savivaldybės teritorijoje. [...]“; 7.2.2. 11 straipsnis – „1. [...] Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones.“ 7.3. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 7.3.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; [...] 6) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis;  [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“; 7.3.2.  14 straipsnis – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...] 3. Skundai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 4. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami. 5. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: [...] 4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, [...] ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; [...] 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti. 8. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. [...]“; 7.3.3. 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą“; 7.3.4. 20 straipsnis – „1. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę: 1) susipažinti su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija; 2) pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus; 3) pareikšti nušalinimą administracinę procedūrą vykdančiam pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui; [...] 5) dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje; 6) teikti savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais; [...] 8) gauti administracinės procedūros sprendimą; 9) įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme); [...]“; 7.3.5. 28 straipsnis – „1. Prieš priimant administracinės procedūros sprendimą, asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, taip pat kiti asmenys gali būti apklausiami siekiant išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes. 2. Jeigu skunde nėra aiški ginčijamo klausimo esmė ir su juo susijusios aplinkybės arba asmuo išreiškė pageidavimą būti apklausiamas, administracinės procedūros sprendimas priimamas tik apklausus asmenį, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų buvo gautas skundas ir dėl gauto skundo pradėta administracinė procedūra. [...] 3. Administracinės procedūros sprendimas be apklausos priimamas, jeigu: 1) skundas patenkinamas iš karto ir administracinės procedūros sprendimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų; 2) administracinės procedūros sprendimas turi būti priimtas nedelsiant“; 7.3.6. 30 straipsnis – „1. Viešojo administravimo subjektas, dalyvaujantis administracinėje procedūroje, prireikus gali faktinius duomenis patikrinti vietoje. Asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir suinteresuotiems asmenims turi būti pranešta apie patikrinimo laiką, kad jie galėtų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje. [...]“; 7.3.7. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. [...]“; 7.3.8. 36 straipsnis – „Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

8. Kiti teisės aktai 8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (redakcija, galiojusi iki 2017-11-23; toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta: 8.1.1. „12. Prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą [...] pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis.“ 8.1.2. „34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“ 8.1.3. „35. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“ 8.1.4. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“ 8.1.5. „50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys [...] nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“ 8.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83 patvirtintose Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse (toliau vadinama – Ženklinimo taisyklės) nurodyta: 8.2.1. „1. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės [...] nustato vertikaliųjų kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo projektavimo ir įrengimo reikalavimus.“ 8.2.2. „100. Draudžiamieji ženklai naudojami eismui uždrausti ir apriboti arba tiems draudimams (apribojimams) panaikinti. Draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, kai jie yra būtini saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Neturi būti naudojami ženklai, kurie nepagrįstai draustų ar apribotų eismą.“. 8.3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-24 įsakymu Nr. A27(1)-2055 pakeista Saugaus eismo komisijos sudėtis.

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje nustatyta: „1. Vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. [...]. 3. Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose ir nutartyse pateikiamus įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus. [...].“ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika: 9.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo [...] 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“; 9.2. 2008-07-25 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008 – „Viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą.“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, pacituotus pažymos 7–9 paragrafuose, konstatuotina: 10.1. Pareiškėja skundžiasi Seimo kontrolieriui tuo, kad gyventojai ne kartą kreipėsi į Savivaldybę, tačiau „nei Seniūnas, nei Savivaldybė nepateikia aiškaus ir motyvuoto atsakymo, kodėl atsisakoma įrengti saugumo priemones Bukiškyje. Abi institucijos siuntinėja viena pas kitą, nepateikdamos motyvuoto atsakymo“, Skundas galimai persiųstas nagrinėti tiems asmenims, kurių veiksmus ji skundžia“ (pažymos 2 paragrafas); 10.2. vadovaujantis skundo tyrimui reikšmingu teisiniu reglamentavimu: 10.2.1. Vietos savivaldos įstatymu – savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas yra viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų, kurią ji, be kita ko, turi vykdyti vadovaudamasi vietos savivaldos veiklos skaidrumo, reagavimo į Savivaldybės gyventojų nuomonę ir kitais principais (Savivaldybės institucijų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, Savivaldybės gyventojai turi teisę gauti motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą ir kt.), Seniūnas teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje (pažymos 7.1 punktas); 10.2.2. Įstatymu – Savivaldybės administracijos direktoriui priskirta funkcija spręsti eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose, užtikrinant eismo saugumą sudaryti Savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtinti jos nuostatus (pažymos 7.2 punktas); 10.2.3. VAĮ ir teismų praktika – VAĮ sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, nustato viešojo administravimo principus, administracinės procedūros organizavimo pagrindus, garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, nustato, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, efektyvumo, išsamumo ir kitais principais, taigi, Savivaldybės institucijos yra saistomos bendrųjų, konstitucinių teisės principų (valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, skaidrumo ir kt.), į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamos visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindami prašymo ar skundo turinį (pažymos 7.3.1 papunktis ir 9.1 punktas), jeigu Savivaldybė pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų, jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui ir apie tai praneša asmeniui“ (pažymos 7.3.2 papunktis). Asmenų skundai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų (kai  galimai padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas) nagrinėjami VAĮ trečiajame skirsnyje nustatyta administracinės procedūros (privalomų veiksmų nagrinėjant skundą) tvarka, draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami (pažymos 7.3.2 ir 7.3.3 papunkčiai). Administracinės procedūros metu asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, be kita ko, turi teisę susipažinti su atliekant administracinę procedūrą gautais dokumentais ir kita informacija, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje, teikti savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais, gauti administracinės procedūros sprendimą ir kt. (pažymos 6.3.4 ir 6.3.6 papunkčiai). Prieš priimant administracinės procedūros sprendimą, asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, taip pat kiti asmenys gali būti apklausiami siekiant išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes, administracinės procedūros sprendimas be apklausos priimamas, jeigu skundas patenkinamas iš karto ir administracinės procedūros sprendimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, administracinės procedūros sprendimas turi būti priimtas nedelsiant (pažymos 7.3.5 ir 7.3.6 papunkčiai). Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo, kuriame nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka, priėmimu (pažymos 7.3.7 papunktis); 10.2.4. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis – jos nustato vertikaliųjų kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo projektavimo ir įrengimo reikalavimus, tačiau nereglamentuoja kelio ženklų įrengimo būtinumo, pagrįstumo nustatymo būdų ir priemonių (pažymos 8.3 punktas); 10.2.5. Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis – asmenų prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje, jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su posėdžio sušaukimu, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų (pratęsus nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis), prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienerius metus kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu (kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis), atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y., į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys, atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo priimti administracinį sprendimą priežastys, nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka (pažymos 8.1 punktas); 10.3. Seimo kontrolierius, tyrimo pradžioje įvertinęs Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo bei prašymų, skundų nagrinėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kreipėsi į Savivaldybę tarpininkaudamas ir sudarydamas sąlygas Savivaldybei iki šio skundo tyrimo pabaigos tinkamai išnagrinėti Pareiškėjos prašymus bei Skundą (Seimo kontrolieriaus 2017-12-21 rašte prašant pateikti atsakymus į klausimus, iš esmės buvo nurodyti Savivaldybės veiklos (atsakymų Pareiškėjai) trūkumai; pažymos 5 paragrafas); 10.4. nagrinėjamu atveju: 10.4.1. Seniūnija, gavusi Prašymą dėl eismo saugumo problemų sprendimo, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, turėjo: 10.4.1.1. suteikti jos turimą informaciją apie Savivaldybės veiklą Prašyme nurodytais klausimais ir tai atliko, pateikdama Pareiškėjai Atsakymą (pažymos 4.2.1 ir 4.2.2 papunkčiai); 10.4.1.2. per 5 darbo dienas Prašymą persiųsti nagrinėti Savivaldybei (kadangi jis iš esmės susijęs su eismo saugumo organizavimo klausimais, kuriuos pagal Įstatymą įgaliotas spręsti Savivaldybės administracijos direktorius) ir apie tai informuoti Pareiškėją, ką faktiškai Seniūnija ir atliko (Seniūnijos 2017-07-17 raštas, adresuotas Savivaldybei, Komisijai; pažymos 6.3.7 papunkčio 1 pastraipa), tačiau Seniūnija nepagrįstai: 1) persiuntė Prašymą, nesilaikydama VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyto 5 darbo dienų termino (2017-06-28/2017-07-17 – per 12 darbo dienų); 2) Atsakyme Pareiškėjai nurodė, kad Prašymą persiunčia nagrinėti tik Komisijai (kai faktiškai 2017-07-17 raštu kreipėsi ir į Savivaldybę; pažymos 6.3.7 papunkčio 1 pastraipa); 3) Atsakyme nenurodė teisinio Prašymo persiuntimo pagrindo (tiek VAĮ, tiek Įstatymo reikalavimų); 4) Atsakyme įsipareigojo, gavusi Komisijos posėdžio protokolą, apie priimtus sprendimus informuoti Pareiškėją papildomai, nes, persiuntus Prašymą nagrinėti pagal VAĮ 14 straipsnio 8 dalį (tokį Prašymo persiuntimo teisinį pagrindą šio tyrimo metu nurodė Savivaldybė; pažymos 6.3.7 papunkčio 1 pastraipa), Pareiškėjai atsakymą į Prašymą turėjo pateikti tas viešojo administravimo subjektas, kuris Prašymą išnagrinėjo pagal kompetenciją, šiuo atveju – Savivaldybės administracijos direktorius (be to, Seniūnija neturi galimybių užtikrinti šio įsipareigojimo įvykdymo, šiuo atveju, jai pačiai nebuvo pateikti Komisijos protokolai, Komisijoje Prašymas nebuvo svarstomas); 10.4.1.3. persiųsdama Atsakymą-2 Pareiškėjai nenurodė jo apskundimo tvarkos, nes Atsakyme-2 ji nebuvo nurodyta (ne visiems gyventojų prašymams buvo pritarta, taigi, turėjo būti įgyvendinti Prašymų nagrinėjimo taisyklių reikalavimai dėl išsamios apskundimo tvarkos nurodymo); 10.4.2. Savivaldybė, gavusi Prašymą (kuris pirmiausia susijęs su eismo saugumo organizavimu, „Bukiškio gyventojai prašo įvertinti situacijos pavojingumą ir padėti užtikrinti saugesnį vaikų, mokyklinukų bei kt. pėsčiųjų judėjimą“, įrengti ne tik kelio ženklus, greitį mažinančias priemones, bet imtis ir kitų su eismo saugumu susijusių priemonių (pvz., įrengti perėjas, šaligatvius, apšvietimą ir kt.), t. y., kompleksiškai spręsti eismo saugumo Bukiškyje klausimus (pažymos 4.1.8 papunktis), turėjo: 10.4.2.1. Prašymą išnagrinėti Komisijoje (ne tik Darbo grupėje), nes, kaip nustatyta Įstatymu, užtikrinant eismo saugumą Savivaldybėje yra sudaryta Komisija (pažymos 7.2 punktas), tačiau dėl nežinomų priežasčių to neatliko. Pažymėtina, kad Savivaldybė neatsižvelgė į Seimo kontrolieriaus prašymą ir šio tyrimo metu nepateikė Komisijos nuostatų, taip pat nepateikė Darbo grupės įgaliojimus ir darbo tvarką patvirtinančio dokumento, nurodydama Darbo grupės įgaliojimus „gali pritarti ar nepritarti prašomų kelio ženklų, greitį mažinančių kalnelių ar užtvarų įrengimui“, jų nepagrindė konkrečiomis teisės akto nuostatomis (pažymos 6.1 punktas). Be to, pastebėtina, kad Savivaldybė šio tyrimo metu klaidingai nurodo, jog Prašymą Seniūnija persiuntė nagrinėti Darbo grupei (pažymos 6.3.7 papunkčio 1 pastraipa); 10.4.2.2. perduodama svarstyti Prašymą Darbo grupei (Prašymo nagrinėjimą susiejus su Darbo grupės posėdžio sušaukimu) turėjo pratęsti Prašymo nagrinėjimo terminą ir apie tai informuoti Pareiškėją Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka, tačiau to neatliko, taigi, nepagrįstai Atsakymą-2 pateikė, ne tik nesilaikydama 20 darbo dienų, bet ir 40 darbo dienų (tinkamai Prašymo nagrinėjimo terminą pratęsus) termino (2017-07-18/2017-09-18 – per 44 darbo dienas); 10.4.2.3. aiškiai ir argumentuotai informuoti raštu Pareiškėją apie Prašymo nagrinėjimo rezultatus, nurodant visas Prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama Prašymo turinį (pagal kiekvieną Prašyme gyventojų pateiktą prašymą), tačiau, nesilaikydama VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklių reikalavimų, nepagrįstai: 1) Atsakymą-2 pateikė tik Seniūnijai, t. y., atsakymas Pareiškėjai į Seniūnijos persiųstą Prašymą nepateiktas (pažymos 4.3 punktas); 2) Atsakyme-2 nenurodė Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotų sprendimų pagal kiekvieną Prašyme gyventojų pateiktą klausimą (prašymą) (t. y., administraciniai sprendimai nustatyta tvarka galimai nebuvo priimti, nepasisakyta dėl bendros Prašyme aprašytos eismo saugumo situacijos įvertinimo); 3) Atsakyme-2 motyvuotai nepaaiškino Darbo grupės įgaliojimų spręsti Prašyme nurodytus klausimus; 4) Darbo grupės nuomonės / sprendimų (nėra aiškūs Darbo grupės įgaliojimai) dėl gyventojų, Pareiškėjos prašymų, nepagrindė konkrečiais teisės aktų reikalavimais, ypatingai tais atvejais, kai gyventojų prašymams nepritarta, t. y., nepriimti jų prašyti administraciniai sprendimai  (pažymos 4.3.2.1–4.3.2.3 papunkčiai); 5) nenurodė Atsakymo-2 apskundimo tvarkos; 10.5. Seniūnija, gavusi Prašymą-2 (kuriame prašoma nurodyti atsisakymo patenkinti gyventojų prašymus motyvus), turėjo jį VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją Savivaldybei, o ne Seniūnijos raštu pasiūlyti Pareiškėjai „kreiptis į Atsakymo-2 rengėją, t. y., Savivaldybę“ (pažymos 2.2 punktas), taigi, šiuo atveju, taip pat nesilaikyta teisės aktų reikalavimų; 10.6. Savivaldybė, gavusi Prašymą-3 (su papildomais gyventojų argumentais dėl eismo saugumo priemonių taikymo, papildomu prašymu dėl greičio ribojimo Bičiulių ir Liepų gatvėse bei papildomu prašymu motyvuoti Savivaldybės administracinius sprendimus), vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, turėjo: 10.6.1. įvertinti, ar Prašyme-3 yra nurodytos naujos aplinkybės, ar pateikiami papildomi argumentai leidžia abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu, tačiau Atsakyme-3 nepagrįstai neįvertino, ar, pvz., prašymas dėl greičio ribojimo Bičiulių ir Liepų gatvėse, tai yra naujas prašymas, nepasisakyta apie tai, ar Prašyme-3 pateikti papildomi argumentai leidžia / neleidžia abejoti Atsakymo-2 pagrįstumu, ypatingai įvertinant tai, kad Atsakyme-2 nebuvo nurodyta, kodėl atmesti kai kurie gyventojų prašymai, dėl kai kurių aplinkybių visai nepasisakyta (pažymos 4.5 punktas); 10.6.2. išnagrinėti pateiktą papildomą prašymą dėl greičio apribojimo Bičiulių ir Liepų gatvėse apriboti iki 40 km / h (šis konkretus prašymas nebuvo pateiktas Prašyme) (pažymos 4.1 punktas ir 4.4.4 papunktis), tačiau tai nepagrįstai nebuvo atlikta; 10.6.3. kartotinai išnagrinėti Prašymą (kartu su Prašymu-3) ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą atsakymą, nes Atsakyme-2 teisės aktuose nustatyta tvarka nebuvo pateikti aiški ir argumentuota informacija apie Prašymo nagrinėjimo rezultatus, nurodant visas Prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama Prašymo turinį, tačiau, pateikdama Atsakymą-3, nepagrįstai to neatliko; 10.6.4. Atsakymą-3 išsiųsti Pareiškėjai per 5 darbo dienas nuo Prašymo-3 užregistravimo Savivaldybėje, jame nurodyti konkrečias priežastis ir teisės aktų reikalavimus, kuriais remiantis Prašymas-3 nebuvo išnagrinėtas, neištaisyti Atsakymo-2 trūkumai, tačiau nepagrįstai to neatliko, Atsakymas-3 pateiktas per 19 darbo dienų (2017-10-11 – 2017-11-08);  10.7. Savivaldybė, gavusi Skundą, turėjo jį išnagrinėti VAĮ nustatyta tvarka. Pareiškėjos kreipimosi į Savivaldybe pobūdis – Skundas dėl Seniūnijos ir Savivaldybės darbuotojų netinkamos veiklos (jiems nenurodant atsisakymo įgyvendinti gyventojų prašymus faktinių ir teisinių motyvų, galimai nepagrįstai gyventojus „siuntinėjant viena pas kitą“, prašant imtis priemonių darbuotojų „biurokratizmui stabdyti“; pažymos 4.6 punktas) – lemia, kad nagrinėjamu atveju buvo taikytos VAĮ trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nuostatos. Taigi, Savivaldybė, nagrinėdama Skundą, turėjo atlikti VAĮ nustatytus administracinės procedūros veiksmus (pvz., dėl Pareiškėjos dalyvavimo apklausoje, faktinių aplinkybių patikrinime vietoje ir kt.), priimti dėl to administracinės procedūros sprendimą (ar Seniūnijoje, Savivaldybėje, nagrinėjant gyventojų, Pareiškėjos prašymus, nebuvo pažeistos jų teisės ir teisėti interesai), tačiau šio tyrimo metu nepateikė dokumentų, patvirtinančių administracinės procedūros nustatyta tvarka vykdymą. Savivaldybė šio tyrimo metu nurodė, kad Skundas išnagrinėtas nustatyta tvarka, Pareiškėjai pateiktas Atsakymas-4. Iš Atsakymo-4 turinio (pažymos 6.2 punktas) nustatyta, kad: 10.7.1. Atsakymą-4 pasirašė Savivaldybės administracijos direktorius, taigi šiuo atveju buvo laikytasi VAĮ reikalavimų, draudžiančių persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami (Savivaldybė šio tyrimo metu nepaaiškino aplinkybių, kodėl galimai Skundas iš pradžių buvo perduotas nagrinėti Seniūnijai, kaip tai nurodo Pareiškėja; pažymos 2.4 punktas); 10.7.2. Savivaldybė neišnagrinėjo Skundo administracinės procedūros nustatyta tvarka, neįvertino (nepateikė sprendimo), ar Savivaldybės, Seniūnijos veiksmais, nagrinėjant jų prašymus dėl eismo saugumo užtikrinimo, buvo / nebuvo pažeistos gyventojų, Pareiškėjos teisės ir teisėti interesai. Be to, šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui nepateikti duomenys apie tai, kad Savivaldybė, nagrinėdama skundą taikė administracinės procedūros priemones, sudarančias prielaidas užtikrinti gyventojų, Pareiškėjos teisėtų interesų apsaugą, pvz., galimai nebuvo apklausta Pareiškėja (gyventojai), nebuvo tikrinamos aplinkybės vietoje, nenurodyta, dėl kokių priežasčių tai nebuvo atlikta. Savivaldybės darbuotojų teigimu, Skundas buvo užregistruotas kaip pranešimas „pagal jo pavadinimą“, „neveikimo nebuvo nustatyta, nes buvo surašytas Darbo grupės protokolas ir pateiktas atsakymas į paklausimą“ (pažymos 6.3.9 papunktis). Savivaldybė nepaaiškino, kodėl Skundas buvo registruotas Savivaldybėje pagal pavadinimą, o ne pagal jo turinį, kokiu būdu ir tvarka (teisiniu pagrindu) buvo nustatyta, kad Savivaldybės, Seniūnijos pareigūnų veikloje, nagrinėjant gyventojų, Pareiškėjos prašymus, nebuvo neveikimo, kodėl netikrinta, neįvertinta, ar jų veikimas buvo tinkamas, ir pan.; 10.7.3. Savivaldybė pateikė paaiškinimus, kodėl nepritarta kai kuriems gyventojų prašymams dėl eismo saugumo priemonių taikymo, tačiau šių paaiškinimų tinkamai nemotyvavo, t. y., jų nepagrindė konkrečiomis teisės aktų nuostatomis; 10.7.4. Savivaldybė nurodė, kad kartotinai Prašymas (Prašymas-3) buvo nagrinėjamas Darbo grupės 2017-11-23 posėdyje, tačiau nepagrįstai nepaaiškino, kodėl gyventojų, Pareiškėjos keliami eismo saugumo kompleksinio įvertinimo klausimai nebuvo nagrinėjami Komisijoje;  10.7.4. Savivaldybė neatsakė Pareiškėjai į iškeltas problemas dėl šaligatvių įrengimo būtinumo visose gyventojų nurodytose gatvėse (pvz., pagal konkrečių gatvių kategorijų projektavimo reikalavimus ir kt.), kada bus įrengtas šaligatvis Sodų gatvėje, dėl to, kad „Tamsiu paros metu gatvėse nėra apšvietimo arba jis nepakankamas“, kodėl Stadiono ir Liepų gatvių sankryžoje nėra apšvietimo, šaligatvio ar pėsčiųjų tako (ar planuojama juos įrengti ir kada). Šio tyrimo metu Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė konkrečius paaiškinimus tik dėl šaligatvių ir apšvietimo įrengimo Sodų gatvėje, liko neatsakyta į kitus pirmiau nurodytus klausimus: dėl šaligatvių įrengimo būtinumo visose gyventojų nurodytose gatvėse (pvz., pagal konkrečių gatvių kategorijų projektavimo reikalavimus ir kt.), ar planuojama įrengti apšvietimą, šaligatvius ar pėsčiųjų taką Stadiono ir Liepų gatvių sankryžoje (pažymos 6.3.3 papunktis). Be to, Savivaldybė Seimo kontrolierių papildomai informavo, kad „pagal Vilniaus rajono seniūnijų seniūnų prašymus yra rengiamas vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbų planas“ (atitinkama šio plano ištrauka nepateikta nei Pareiškėjai, nei Seimo kontrolieriui). „Sudarant seniūnijų svarbių vietinės reikšmės kelių (gatvių) planą, atsižvelgiama į kelių eismo intensyvumą, pradėtų darbų tęstinumą, visuomeninio transporto panaudojimo galimybes“ (pažymos 6.3.10 papunktis). Šie Savivaldybės paaiškinimai ir tai, kad Savivaldybė šio tyrimo metu, teikdama atsakymus Pareiškėjai, savo veiksmų nemotyvavo konkrečiais teisės aktų reikalavimais, duoda pagrindą abejoti, ar, sudarant Savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbų planą, atsižvelgiama į teisės aktų reikalavimus dėl šaligatvių ir kt. įrengimo gatvėse (pvz., pagal konkrečių gatvių kategorijų projektavimo reikalavimus ir kt.); 10.7.5. Savivaldybė nepagrįstai nepateikė motyvuotų paaiškinimų dėl atsisakymo apriboti greitį Bičiulių ir Liepų gatvėse (iki 40 km / h). Šio tyrimo metu gauti Savivaldybės paaiškinimai (nurodytos kai kurios faktinės aplinkybės; pažymos 6.3.4 papunktis) neatitinka išsamumo principo reikalavimų: faktinės aplinkybės neįvertintos, paaiškinimai nėra pagrįsti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis (be to, Savivaldybės nurodytame Darbo grupės posėdžio protokole Nr. 12/2017 nėra aprašyti Darbo grupės nepritarimo apriboti eismą nei visuose prašymuose nurodytose vietose, nei Bičiulių ir Liepų gatvėse atskirai motyvai);  10.8. Savivaldybė, nagrinėdama Prašymą ir Prašymą-3, netikrino automobilių srautų keliuose ir gatvėse, kuriuose prašoma įrengti technines eismo saugumo priemones, kelio ženklus ir kt., neatliko kelių, gatvių saugumo patikrinimo, nes tai, jos nuomone, nėra privaloma atlikti pagal Ženklinimo taisykles (pažymos 6.3.1 papunktis), Savivaldybė nesiėmė priemonių pagal gyventojų pranešimą (Prašyme ir Prašyme-3) dėl dažno greičio viršijimo Bukiškyje (pvz., pranešimas neperduotas policijai ir kt.), nes „nėra aišku, kaip gyventojai užfiksavo greitį“ (pažymos 6.3.2 papunktis). Seimo kontrolieriaus nuomone, šie Savivaldybės paaiškinimai neatitinka viešojo administravimo institucijai keliamų gero viešojo administravimo principų reikalavimų: 10.8.1. Ženklinimo taisyklėse nustatyti tik vertikaliųjų kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo projektavimo ir įrengimo reikalavimai (pažymos 8.2.1 papunktis), jomis nereglamentuojama viešojo administravimo subjekto veikla, nagrinėjant asmenų prašymus eismo saugumo organizavimo klausimais. Savivaldybės veiklą šiais klausimais reglamentuoja VAĮ, Vietos savivaldos įstatymas, Prašymų nagrinėjimo taisyklės (išvados dėl jų taikymo šiuo atveju pateiktos pirmiau). Be to, pavyzdžiui, Ženklinimo taisyklėse nustatyta, kad „Draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, kai jie yra būtini saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Neturi būti naudojami ženklai, kurie nepagrįstai draustų ar apribotų eismą“ (pažymos 8.2.2 papunktis). Taigi, vadovaujantis Ženklinimo taisyklėmis, prieš priimant sprendimą dėl šių kelio ženklų įrengimo, turėtų būti išanalizuota tam tikros teritorijos eismo saugumo situacija ir įvertinta, ar kelio ženklai būtini saugiam eismui organizuoti, ar jų įrengimas būtų pagrįstas. Ši Savivaldybės veikla turėtų būti vykdoma vadovaujantis konstituciniu valdžios tarnavimo žmonėms principu, vietos savivaldos, VAĮ ir kitais gero administravimo principais; 10.8.2. esant neaiškumui, kaip gyventojai užfiksavo greitį, Savivaldybė turėjo imtis priemonių išsiaiškinti šią situaciją, kad būtų patikrintos Bukiškio gyventojų nurodytos aplinkybės, tačiau to nepagrįstai neatliko; 10.9. Seimo kontrolieriaus nuomone, Savivaldybė, įgyvendindama vietos savivaldos veiklos skaidrumo bei viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę ir kitų principų reikalavimus, turėjo sudaryti galimybę Bukiškio gyventojams gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie eismo saugumo situaciją Bukiškyje (pvz., organizuoti susitikimą su gyventojais šiems klausimams aptarti, suteikti išsamią informaciją apie Savivaldybės priimtus sprendimus, ateities planus ir pan.).   11. Apibendrinant pirmiau pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė, Seniūnija, nagrinėdamos Prašymą, Prašymą-2, Prašymą-3 ir Skundą, nepaisė konstitucinio principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonės, kitų gero viešojo administravimo principų reikalavimų, nesilaikė VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklių reikalavimų, tuo pažeidė Bukiškio gyventojų, Pareiškėjos teisę į gerą viešąjį administravimą, todėl Pareiškėjos skundas pripažintinas pagrįstu.  

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X  skundą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 13.1. perduoti eismo saugumo Bukiškyje organizavimo klausimus (pagal Prašymą, Prašymą-3) svarstyti Savivaldybės Saugaus eismo komisijai, apie Savivaldybės priimtus motyvuotus sprendimus informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių; 13.2. organizuoti Bukiškio gyventojų ir Savivaldybės atsakingų asmenų susitikimą, kurio metu būtų aptarta eismo saugumo situacija gyvenvietėje, pateikti vieši ir motyvuoti atsakymai į gyventojams rūpimus klausimus; 13.3. su šia pažyma pasirašytinai supažindinti Savivaldybės ir Seniūnijos darbuotojus, nagrinėjančius asmenų prašymus, skundus, bei informuoti, kokių kitų konkrečių priemonių Savivaldybės administracijos direktorius ėmėsi, kad Seniūnija ir Savivaldybė ateityje laikytųsi gero viešojo administravimo, vietos savivaldos principų, teisės aktų, reglamentuojančių asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, reikalavimų. 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius              Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1696
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį