Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo [...] bendruomenės „A“ (toliau tekste vadinama – Bendruomenė, bendruomenė) pirmininkės X (arba toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Automobilių kelių direkcija arba Kelių direkcija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesprendžiant valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4713 Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos ruožo (toliau vadinama – Kelias, kelias) nuo 0,00 iki 5,57 kilometro priežiūros ir rekonstrukcijos klausimo (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde, be kita ko, nurodyta: 2.1. „Daugybę kartų mūsų bendruomenės nariai, pati bendruomenė, kreipėsi į Ministeriją [Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; toliau vadinama ir – Ministerija, Susisiekimo ministerija], į jai pavaldžias Automobilių kelių direkciją, [valstybės įmonę] Vilniaus regiono kelius dėl Kelio nuo 0,00 iki 5,57 km asfaltavimo, kelio priežiūros bei rekonstrukcijos. Ne vienas ir ne keli gyventojai skundžiasi šio kelio būkle, lūžta mūsų automobiliai, vaikai kasdien į mokyklas važiuoja nesaugiu keliu. Kadangi kreipiamės ne vieną kartą, Automobilių kelių direkcija į mūsų atsakymus yra linkusi atsakyti paviršutiniškai, rašo, kad mes tik skundžiamės, nepateikdami naujų argumentų. Tačiau kokie gali būti nauji argumentai iš mūsų pusės, jeigu kelio būklė iš esmės nesikeičia, kelio patikrinimas vyksta tuomet, kai yra pragreideriuota, siunčia aktus, kad kelias yra tinkamos būklės, gauname nuotraukas, kuriose yra vaizdas po ką tik pravažiavusio greiderio“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Ne vieną kartą atsakymuose į mūsų paklausimus, raštus ir skundus mums yra minima, kad per mažas eismo intensyvumas, tačiau aplinkui yra asfaltuojami miško keliai, kur automobilių tikrai nėra daugiau. [...] koks yra eismo intensyvumas kelyje Nr. 4704 Paluknys–Žėronys–Valkininkų g. st., kurio kelis ruožus planuojama asfaltuoti artimiausiu metu, arba kelio Nr. 4734 Moniai–Bagdanonys–Strėva. Ar tais keliais važiuoja daugiau automobilių, autobusų negu keliu Senieji Trakai –Senasis Tarpupis–Guopstos?“ 2.3. „[...] 2016-08-12 rašte Nr. (6.11)2-5816 kalbate apie kelio ruožo nuo 7,05 iki 8,27 asfaltavimo projektą. Kaip suprantame, tai yra ruožas nuo kaimo vidurio link Guopstų kaimo. [...]. Vėliau jau gauname atsakymą, kad įsivėlė klaida ir šis kelio ruožas asfaltuojamas nebus. [...]. O problematiškuose ruožuose per mažas intensyvumas. Apie kokią klaidą eina kalba Jūsų parašymuose?“ 2.4. „Gal atvažiuotų kas nuo Senųjų Trakų kaimo, nuo 0 kilometro iki 5,57, vėliau nuo 7,05 iki 8,27, ir palygintų ruožą nuo 0,00 iki 5,57 km su ruožu nuo 7,05 iki 8,27. Pastarajam asfaltuoti antrą kartą lėšų atsirastų, o tam, kuris yra duobėtas ir pavojingas, lėšų nėra? Gal galima ir ruože nuo 0,00 iki 5,57 supilti bituminių rišiklių ir taip pagerinti kelio būklę? Jeigu jau atsirado lėšų molio dangai, gal geriau bituminei dangai skirti juos?“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriui jokio prašymo nesuformulavo.

4. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta toliau pateikiama informacija. 4.1. Bendruomenės narė C (vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinoma) 2015-04-15 prašymu kreipėsi į Ministeriją. Prašyme buvo nurodyta: „Kelio Nr. 4713 [Kelias] būklė nepagerėjo, bet dar po atliktų darbų 2014 metais pablogėjo, kelias tapo nepravažiuojamas dėl įtariamai didelio kelio mišinyje esančio molio kiekio. Raštiškai kreipiausi į VĮ Vilniaus regiono keliai 2015-03-02 su prašymu suteikti informaciją, kokie darbai buvo atlikti ir kokia įstaiga atliko užpilto smėlio mišinio bandymus. Taip pat buvo kreiptasi į Valstybinę kelių direkciją dėl situacijos įvertinimo. [...]. Kelio būklė nepagerėjo, esantis mišinys po lietaus vėl tampa molio koše [...]. Prašome išsiaiškinti, ar tikrai buvo atlikti visi reikalavimai, atkuriant kelio ruožą, ir ar esamas mišinys yra tinkamas [...]. Taip pat prašome imtis priemonių pataisyti kelią [...].“ 4.2. Automobilių kelių direkcija Ministerijos pavedimu išnagrinėjo prašymus ir 2015-04-28 raštu atsakė Bendruomenės narėms B ir C: „Suprantame Jūsų nuoskaudas, kad ten, kur gyvenate, kiekvieną dieną tenka važiuoti žvyrkeliu, tačiau tai yra būtent toks kelias, kuris yra skirtas naudotis, kai eismo intensyvumas yra mažas. Kelio ruože vidutinis metinis paros intensyvumas (toliau vadinama – VMPEI) yra nuo 134 iki 180 automobilių. [...] įmonė „Vilniaus regiono keliai“ viešojo konkurso būdu žvyrkelį taisė dviem etapais – 2013 ir 2014 metais: sutaisė sankasą, vandens nuleidimą, sankasą papildė biriomis medžiagomis. Skirtingus ruožus taisė skirtingi rangovai, tad ir naudotos medžiagos galėjo šiek tiek skirtis. [...] AB „D“ 2014-08-28 nustatyta tvarka paėmė žvyro dangos mėginius granuliometrinei sudėčiai nustatyti. Patikrinus bandinius nustatyta, kad rezultatai tenkina Automobilių kelių mineralinių mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07. [...]. Kelią tikrinome du kartus – šių metų [2015 m.] kovo 31 d. ir balandžio 16 d.. Nustatyta, kad jų būklė atitinka Kelių priežiūros vadovo 1 dalyje Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14 numatytus reikalavimus. [...] manome, kad Jūsų lūkesčius patenkintų tik asfalto dangos rengimas, tačiau dėl nepakankamo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo prioritetas artimiausiais metais bus teikiamas žvyrkeliams asfaltuoti, kuriuose eismo intensyvumas yra ne mažesnis kaip 300 automobilių per parą.“

TYRIMAS IR IŠVADOS   5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Ministeriją, Automobilių kelių direkciją, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Automobilių kelių direkcija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 6.1. „Valstybinės reikšmės kelių tinklas plėtojamas kryptingai, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes. Asfaltuotini kelių ruožai atrenkami pagal atitinkamus kriterijus, įvertinant ekonominį naudingumą ir užtikrinant efektyvų valstybės lėšų naudojimą. Pareiškėjos teiginiai, kad nagrinėjamu klausimu buvo kreiptasi ne vieną kartą ir buvo gauti atsakymai, tik patvirtina faktą, kad Kelio ruožo asfaltavimo poreikis yra žinomas ir išnagrinėtas. [...].“ 6.2. „Sprendimas asfaltuoti žvyrkelio ruožą priimamas atsižvelgiant į daugelį kriterijų. Šiuo mete nėra finansinių galimybių asfaltuoti visus Lietuvos žvyrkelius. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra vienas iš kriterijų atrenkant kelio ruožus asfaltuoti. Tačiau būtina paminėti, kad ne mažiau svarbūs ir kiti kriterijai, kurie apibūdina esamą kelio būklę, padėtį gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu ir kita. Šiuo atveju rašte paminėti 2016–2017 m. finansuojant tikslinėmis lėšomis (atrenkant pagal atitinkamus kriterijus) asfaltuojami kitų kelių ruožai yra daug trumpesni, o jų eismo intensyvumas analogiškas kaip Kelio.“ 6.3. „2016-08-12 rašte Nr. (6.11)2-5816 buvo nurodyti neteisingi asfaltuotino kelio ruožo kilometrai, kitu (2016-08-24) raštu klaida buvo pataisyta, jau asfaltuoto kelio ruožo asfaltuoti neplanuojama. Informacija dėl 2013–2014 m. atliktų Kelio ruožo su žvyro danga taisymo darbų ir naudotų medžiagų kokybės buvo teikta 2015-04-28 raštu Nr. (6.11)2-2265, faktų, kad Kelio taisymas buvo netinkamas ar naudotos netinkamos medžiagos („molio danga“), nebuvo nustatyta.“ 6.4. „Kelių direkcija, vykdydama Susisiekimo ministerijos 2016-09-19 raštą Nr. 100-2-364 ir 2016-09-13 raštą Nr. 100-2-354, išnagrinėjo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2016-09-16 raštu pateiktą Pareiškėjos 2016-09-09 prašymą dėl Kelio asfaltavimo ir 2016-10-21 parengė atsakymą Pareiškėjai raštu Nr. (6.104)2-7749.“ 6.5. „Pagal nustatytą tvarką ir finansavimo galimybes valstybinės reikšmės Kelias yra prižiūrimas ir esant būtinybei taisomas, kelio ruožuose su asfalto ir žvyro danga užtikrinamos tinkamos transporto važiavimo sąlygos. [...] sudarant žvyrkelių asfaltavimo programas vertinamos ir Kelio  ruožo nuo 0,0 iki 5,81 km asfaltavimo galimybės, kol kas šis kelio ruožas netenkina atrankos kriterijų (pagrindiniai iš jų: vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 2015 m. buvo: ruožo nuo 0,0 iki 2,82 km – 232 automobiliai, o ruože nuo 2,82 iki 5,82 km – 152 automobiliai; ilgas kelio ruožas – net 5,81 km; Senojo Tarpupio ir Guopstų kaimų gyventojai šiuo metu turi gerą alternatyvą susisiekti asfaltuotu valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A4 Vilnius–Varėna–Gardinas). Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga ilgis daugiau nei 7000 km, šiuo metu nėra finansinių galimybių iš karto asfaltuoti visus šiuos kelių ruožus.“ 6.6. „Kelio ruožo nuo 0,0 iki 5,81 km 2016–2017 m. asfaltuoti dar nenumatyta. Ruožo asfaltavimo galimybės bus vertinamos sudarant 2018–2020 m. planuojamų įgyvendinti Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašus. Kelio ruožo asfaltavimo terminai priklausys nuo valstybės šiems darbams finansuoti skiriamų lėšų. Kelių direkcija dėl šio kelio ruožo asfaltavimo galimybių papildomai teiks prašymą Susisiekimo ministerijai finansuoti šio projekto įgyvendinimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų, kurių skyrimas tvirtinamas Vyriausybės nutarimu.“ 6.7. „Šiuo metu nėra galimybių asfaltuoti visus Lietuvos valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga ruožus, nes asfaltuotųjų ruožų atrankos kriterijai priklauso nuo daugelio parametrų. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra vienas iš kriterijų atrenkant kelio ruožus asfaltuoti. Tačiau būtina paminėti, kad ne mažiau svarbūs ir kiti kriterijai, kurie apibūdina esamą kelio būklę, padėtį gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu ir kita. Tik įvertinus šių kriterijų visumą priimamas sprendimas rekonstruoti kelio ruožą, be to, per metus vykdomų darbų apimtis visada riboja nepakankamas kelių srities finansavimas. Būtina paminėti, kad kai kuriais atvejais sudaromos tikslinės žvyrkelių asfaltavimo programos, į kurias objektai atrenkami pagal minėtus kriterijus, tačiau kriterijų svarba (vertė) gali būti keičiama. Pavyzdžiui, 2017 m. siūlomų pradėti įgyvendinti žvyrkelių asfaltavimo projektų atranka vykdoma pagal šiuos atrankos kriterijus, siūlomą projektą vertinant bendra balų reikšme (objektai atrenkami pagal siūlomus kriterijus, tačiau kriterijų svarba (vertė) gali būti tikslinama):    1. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (aut. / parą) – turi būti pakankamas numatomo rekonstruoti kelio ar jo ruožo eismo intensyvumas, kuris užtikrintų teigiamus ekonominio vertinimo rodiklius. Eismo intensyvumas vertinamas pagal 2015 m. vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (aut. / parą) nagrinėjamame ruože.    2. Asfaltuojamo kelio ruožo ilgis. Siekiama išasfaltuoti kuo daugiau esamų trumpų žvyrkelių ruožų, kad sumažėtų skirtingų dangų skaičius tame pačiame kelyje visu ilgiu. Didesnė balų vertė suteikiama kuo trumpesniam ruožui.     3. Tolygus regioninis pasiskirstymas. Vykdomos Kelių priežiūros ir plėtros programos vienas iš pagrindinių tikslų, kuriuo siekiama pagerinti Lietuvos automobilių kelių tinklo būklę – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, sumažinti kelionės gaištį ir kelio naudotojų išlaidas. Žvyrkelių asfaltavimas yra viena pagrindinių priemonių pasiekti šiuos tikslus.     4. Maršruto užbaigimas. Siekiama, kad kelyje būtų kuo mažiau skirtingų dangų. Numatomas asfaltuoti kelio ruožas yra vienintelis neasfaltuotas ruožas kelyje. Išasfaltavus tokį kelio ruožą kelias taps patrauklesnis, supaprastės (suvienodės) jo priežiūra, pagerės vairavimo sąlygos. Žvyrkelių asfaltavimo programas parengia ir asfaltavimo objektus vertina viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas, bendradarbiaudamas su kelius prižiūrinčiomis valstybės įmonėmis (šiuo atveju VĮ „Vilniaus regiono keliai“), sudarytos programos derinamos su Susisiekimo ministerija ar kitomis atsakingomis institucijomis.“ 6.8. „Kelyje saugus transporto priemonių eismas užtikrinamas įrengiant transporto priemonių greitį ribojančius ženklus ir greičio mažinimo kalnelius (ruože su asfalto danga).“ 6.9. „Informuojame, kad, bendradarbiaujant su Trakų rajono savivaldybe ir suderinus kelių rekonstravimo prioritetus, šiuo metu inicijuojamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Kr. 4712 Senieji Trakai–Šventininkai ruožo nuo 0,0 iki 6,65 km rekonstravimas, ruožas nuo 0,8 iki 5,42 km bus asfaltuojamas, kiti ruožai rekonstruojami įrengiant visų eismo dalyvių saugumą gerinančias priemones. Šiuo metu rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, bus vykdomos reikalingos procedūros, darbus numatoma atlikti 2017 m. Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintos geresnės susisiekimo sąlygos vykstant iš Trakų ir Senųjų Trakų link valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas, todėl tikėtina, kad transporto priemonių vairuotojai (ypač krovininių ar autobusų) pasirinks šį maršrutą ir eismo intensyvumas lygiagrečiame Kelyje mažės, iš Senojo Tarpupio ar Guopstų asfaltuotu keliu bus galima nuvykti į Senuosius Trakus asfaltuotu keliu (važiuojant keliu A4 Vilnius–Varėna–Gardinas ir keliu Nr. 4712 Senieji Trakai–Šventininkai).“ 6.10. „Iki tol, kol bus įrengta asfalto danga, valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“ pavesta pagal nustatytus reikalavimus prižiūrėti neasfaltuotą Kelio ruožą nuo 0,0 iki 5,81 km. Šio ir kitų valstybinės reikšmės rajoninių kelių priežiūrai lėšų užtenka tik vidutiniu lygiu prižiūrėti kelių važiuojamąją dalį žiemos metu. Visi kiti kelių elementai, o vasarą ir kelių važiuojamoji dalis yra prižiūrima tik minimaliai. Vasaros sezono metu žvyro dangą profiliuoti privalu ne rečiau kaip kas 32 darbo dienas. Norime atkreipti dėmesį, kad žvyro dangų priežiūros darbų kokybė ir jų ilgaamžiškumas labai priklauso nuo meteorologinių sąlygų darbų atlikimo metu. Žvyrkelių negalima tinkamai suprofiliuoti polaidžio metu arba ilgą laiką gausiai lyjant. Dėl šių priežasčių žvyro dangos gali būti rečiau profiliuojamos, tačiau jos yra stebimos ir darbai atliekami tik tada, kai dangų drėgnumas tampa optimalus. Deja, kol kas kelius prižiūrėti intensyviau ir užtikrinti geresnes eismo sąlygas ir geresnę visų kelio įrenginių būklę, o žiemą nuolat valyti ir barstyti nėra galimybių.“ 6.11. „Pagrindinis rajoninių kelių priežiūros tikslas yra užtikrinti nuolatinį išvažiuojamumą ir nenutrūkstamą transporto eismą.“ 6.12. Kelių direkcija papildomai informavo, kad: 1) „siekia, kad Lietuvos keliai tarnautų visuomenei, būtų saugūs ir gerintų susisiekimą. Siekdama šio tikslo, Kelių direkcija sudarė žvyrkelių, kurie bus asfaltuojami 2018–2020 metais, sąrašą. 1009 kilometrai asfaltuojamų žvyrkelių parinkti pagal specialias metodikas. Kelių direkcija, atsižvelgdama į visuomenės poreikius, savivaldybių prašymus ir išanalizavus esamą situaciją sudarė aiškius asfaltuotinų ruožų atrankos kriterijus, įtraukdama į planavimo procesus ir savivaldybes. Stengiantis kuo efektyviau ir racionaliau naudoti valstybės lėšas, buvo sudaryta  prioritetinė žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilė. Pagal asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką, kriterijai buvo šie: ar numatomame asfaltuoti kelyje yra viešojo transporto maršrutai, ar išasfaltavus žvyrkelį suintensyvės eismas, ar pagerės lankytinų vietų pasiekiamumas, eismo intensyvumas (aut. / parą), valstybinės reikšmės rajoninio kelio užbaigtumas, visuomenės prašymai, ar išasfaltuotas kelio ruožas pagerins susisiekimą su administraciniais centrais, ruožo asfaltavimo ekonominiai rodikliai, atrinktų asfaltuotinų kelių ruožų vertinimas savivaldybėje.  Galutiniame žvyrkelių ruožų asfaltavimo prioritetiniame sąraše ruožai kiekvienai savivaldybei išdėstyti prioriteto tvarka pagal gautų balų sumą ir bus įgyvendinami pagal finansavimo galimybes“; 2) Kelias prižiūrimas pagal rajoninių kelių 3 priežiūros lygį, profiliuojamas ne rečiau kaip kas 32 darbo dienos. 2017 metais Kelias buvo profiliuotas (dirbo greideriai): kovo mėn. 1 ir 27 dieną; gegužės mėn. 3 dieną; birželio mėn. 2 ir 13 dienas, nes buvo poreikis; liepos mėn. 4 ir 27 dienas, nes buvo poreikis; rugpjūčio mėn. 25 d.; spalio mėn. 17 d., lapkričio mėn. 6 d. Žiemą valoma, kai puraus sniego storis Kelyje virš 10 cm.“

7. Ministerija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 7.1. „Bendruomenės 2016-09-09 gautą kreipimąsi „Dėl kelio Senieji Trakai–Senasis Tarpupis asfaltavimo“ [...] ministerija, atsižvelgdama į tai, kad pagal Automobilių kelių direkcijos nuostatus, patvirtintus susisiekimo ministro 2006-11-30 įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Automobilių kelių direkcijos nuostatai), Automobilių kelių direkcija atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo ir organizavimo funkcijas, vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 [...], skundą 2016-09-16 raštu Nr. 100-2-360 „Dėl kelio asfaltavimo“ persiuntė nagrinėti Kelių direkcijai.“ 7.2. „Nuo 2012 m. Ministerija dėl Kelio gavo šiuos raštus:     1. Bendruomenės 2012-08-10 prašymą „Dėl kelio Senieji Trakai–Senasis Tarpupis asfaltavimo“ ir Ministerijos 2012-10-01 raštu Nr. 2-4410(101) „Dėl kelio asfaltavimo“ atsakė Pareiškėjai;     2. Bendruomenės 2013-04-11 skundą „Dėl kelio Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos asfaltavimo“, kuris, vadovaujantis taisyklėmis, Ministerijos 2013-04-17 raštu Nr. 101-2-17 [...] buvo persiųstas nagrinėti Kelių direkcijai;    3. Bendruomenės 2015-03-31 skundą „Dėl kelio Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos“, kuris, vadovaujantis taisyklėmis, Ministerijos 2015-04-09 raštu Nr. 100-2-133 [...] persiųstas nagrinėti Kelių direkcijai;    4. [...] gyventojos [...] 2015-04-15 prašymą dėl Kelio būklės, kuris, vadovaujantis taisyklėmis, Ministerijos 2015-04-17 raštu Nr. 100-2-139 [...] persiųstas nagrinėti Kelių direkcijai;    5. [...] gyventojos [...] 2016-07-21 prašymą dėl Kelio asfaltavimo, kuris, vadovaujantis taisyklėmis, Ministerijos 2016-07-25 raštu Nr. 2-2605 [...] persiųstas nagrinėti Kelių direkcijai;    6. Strakiškių kaimo gyventojos [...] 2016-09-09 skundą „Dėl kelio Nr. 4713 Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos asfaltavimo“, kuris 2016-09-16 raštu Nr. 100-2-360 [...] pavestas nagrinėti Kelių direkcijai.“ 7.3. „Atsižvelgiant į tai, kad pagal Kelių direkcijos nuostatų 10.1.2 papunktį Kelių direkcija planuoja, organizuoja, koordinuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, projektų rengimą, projektų ekspertizių atlikimą, numato ir koordinuoja jų finansavimą, informaciją dėl veiksmų dėl kelio sutvarkymo (asfaltavimo) turėtų pateikti Kelių direkcija. [...] pagal Kelių direkcijos nuostatų 10.1.3 papunktį Kelių direkcija tvirtina valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) projektus, todėl manome, kad informaciją apie 2016–2017 metais remontuotinus valstybinės reikšmės kelius, taip pat informaciją, kokia tvarka ir / ar kriterijais vadovaujantis valstybinės reikšmės keliai yra įrašomi į remontuotinų kelių sąrašą, turėtų pateikti Kelių direkcija.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 8.1. Kelių įstatyme (Įstatymas) reglamentuojama: 8.1.1. 3 straipsnis – „1. Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. 2. Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į: [...]; 3) rajoninius kelius. Tai keliai, jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias vietoves su magistraliniais ir krašto keliais. [...].“ 8.1.2. 4 straipsnis – „1. Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims. 2. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. [...].“ 8.1.3. 5 straipsnis – „1. Kelių priežiūros ir plėtros valstybės politikos kryptis nustato Seimas priimdamas įstatymus. 2. Susisiekimo ministerija formuoja kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, tvirtina valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo ir veiklos užtikrinimo programas, Lietuvos kelių projektavimo normatyvinius dokumentus. 3. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja ir koordinuoja valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą ir kuri: [...] 2) atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas; 3) atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų organizavimo funkcijas; 4) kontroliuoja, kad valstybinės reikšmės kelius projektuotų, tiestų, statytų, rekonstruotų, taisytų (remontuotų), prižiūrėtų tik asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus. [...] 5. Susisiekimo ministerijos įgaliota viešoji įstaiga, kurios vienintelis dalininkas arba savininkas yra valstybė, atlieka kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams planuoti, projektuoti ir atliktų darbų kokybei įvertinti reikalingas funkcijas: 1) atlieka valstybinės reikšmės kelių būklės ir eismo tyrimus, renka, inventorizuoja ir analizuoja duomenis apie valstybinės reikšmės kelius ir teikia pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo ir veiklos užtikrinimo programų rengimo; 2) atlieka planuojamų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projektų analizę techniniu, ekonominiu ir aplinkos apsaugos požiūriais; 3) vykdo atliktų kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, kokybės kontrolinius patikrinimus ir techninę, ekonominę ir aplinkos apsaugos stebėseną; 4) atlieka valstybinės reikšmės kelių saugos patikrinimus, kelių saugos valdymą, eismo įvykių ir avaringų vietų analizę ir stebėseną, nustato kelių saugos lygius ir teikia pasiūlymus dėl valstybinės eismo saugumo programos rengimo. [...]“; 8.1.4. 15 straipsnis – „Kelių priežiūros tvarką nustato Vyriausybė“; 8.1.5. 16 straipsnis – „Kelių ir statinių projektavimas, tiesimas, statyba, rekonstravimas, taisymas (remontas) ir priežiūra yra finansuojama įstatymų nustatyta tvarka.“ 8.2. Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintame kelių priežiūros apraše (Aprašas) (aktuali redakcija) reglamentuojama: „5. Valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius (gatves) prižiūrintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys privalo: 5.1. organizuoti kelių priežiūrą žiemą, valyti sniegą nuo kelių; 5.2. naudoti slidumą mažinančias priemones, kai keliai apledėję, ant jų išpilti tepalai, kai važiuojamoji dalis kitaip užteršta ar slidi; 5.3. organizuoti kelių ir jų statinių apsaugą per polaidį; 5.4. nustatyti keliuose avaringas vietas, analizuoti dėl kelių būklės įvykusių eismo įvykių priežastis, planuoti ir įgyvendinti eismo įvykių riziką mažinančias priemones; 5.5. atlikti kelių ir jų statinių apžiūras, tikrinti konstrukcijų būklę, prireikus atlikti specialias apžiūras; 5.6. iš eismo dalyvių ar kitų asmenų gavę informaciją apie kelyje esančią kliūtį, kuri trukdo eismui ir kelia pavojų, neatidėliodami organizuoti darbus, kad kliūtis būtų pašalinta, o jeigu to neįmanoma padaryti, užtikrinti, kad pavojingose vietose būtų įrengtos atitinkamos techninės eismo reguliavimo priemonės, kol ši kliūtis bus pašalinta. [...].“ 8.3. Susisiekimo ministro 2006-11-30 įsakymu Nr. 3-457 patvirtintuose Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatuose (aktuali redakcija, toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuojama: „9. Pagrindiniai Kelių direkcijos veiklos tikslai: 9.1. įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką; 9.2. įgyvendinti saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose valstybės politiką; 9.3. organizuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą. 10. Kelių direkcija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: 10.1. atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo ir organizavimo funkcijas: 10.1.1. teikia pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos rengiamų valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo, priežiūros, veiklos užtikrinimo ir kitų programų ir dalyvauja jas vykdant; 10.1.2. planuoja, organizuoja, koordinuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, projektų rengimą, projektų ekspertizių atlikimą, numato ir koordinuoja jų finansavimą; 10.1.3. tvirtina valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) projektus; 10.1.10. organizuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūrą; 10.3. nustato valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms privalomus valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbus (užduotis), planuoja lėšų valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbams poreikį, koordinuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbų (užduočių) įgyvendinimo eigą; 10.35. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kelių direkcijos kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus; [...].“ 8.4. Vykdant Vyriausybės programą, patvirtintą 2017-03-13 nutarimu Nr. 167, Kelių direkcija sudarė Ruožų, atrenkamų pagal Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką ir pagal Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodiką, sąrašą. Sąraše nurodyti į 2018–2020 m. žvyrkelių asfaltavimo programą patenkantys ruožai: „3. Trakų r. sav. 4713 Senieji Trakai–Senasis Tarpupis–Guopstos. 0,000 5,810 5,810 (ruožo ilgis). Taip (Savivaldybės prioritetas). 77 (balai). Nustatyta pagal II metodiką (Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodika). 4.  Trakų r. sav. 4705 Rūdiškės–Bakieriškės. 1,684 7,171 5,487 (ruožo ilgis). Taip (Savivaldybės prioritetas).70 (balai). Nustatyta pagal II metodiką.“ 8.5. Kelių direkcija sudarė Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga, kurie bus pradėti asfaltuoti 2018 m. sąrašą (toliau vadinama – 2018 m. sąrašas), į kurį įrašyta  „Trakų r. 4705 Rūdiškės–Bakieriškės 1,684 7,171 5,487 ; Trakų r. 4714 Strėva–Ismonys–Rūdiškės 0,000 3,246 3,246.“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina: 9.1. vadovaujantis Įstatymo nuostatomis (pažymos 8.1 punktas), keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai dar skirstomi ir į rajoninius kelius, tai yra keliai, jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias vietoves su magistraliniais ir krašto keliais; 9.2. valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriuos  turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Automobilių kelių direkcija; 9.3. Kelių direkcija atlieka valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo ir organizavimo funkcijas: teikia pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos rengiamų valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo, priežiūros, veiklos užtikrinimo ir kitų programų ir dalyvauja jas vykdant;  planuoja, organizuoja, koordinuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, projektų rengimą, projektų ekspertizių atlikimą, numato ir koordinuoja jų finansavimą; tvirtina valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) projektus;  organizuoja valstybinės reikšmės kelių priežiūrą; 9.4. nagrinėjamu atveju: 9.4.1. Pareiškėja skundžiasi, kad jau daug metų ne kartą kreiptasi į Kelių direkciją dėl Kelio asfaltavimo, tačiau gaunami „paviršutiniški“ atsakymai, jog nėra lėšų. Pareiškėja teigia, kad Kelių direkcija nesprendžia klausimo iš esmės; 9.4.2. buvo gauta informacija, paaiškinimai ir dokumentai iš Kelių direkcijos, Ministerijos. Pagal šią informaciją (dokumentus) nustatyta, kad Kelio remonto (rekonstrukcijos) klausimas Kelių direkcijai buvo žinomas nuo 2011 metų, ne kartą svarstytas: Kelias buvo apžiūrėtas, nustatyta jo būklė, priimti sprendimai dėl būtinųjų darbų. Pažymėtina, kad 2011 metais, atsižvelgus į valstybės ekonominę būklę, sumažėjusį kelių sektoriaus finansavimą, buvo koreguojama Kelių priežiūros ir plėtros programa. Automobilių kelių direkcija, pagal jai priskirtas funkcijas, nagrinėjo kiekvieną Bendruomenės pateiktą prašymą, skundą, teisės aktų nustatyta tvarka teikė atsakymus. Bendruomenei ne kartą buvo aiškinama, kad Kelio būklė nuolat stebima ir atsižvelgiant į poreikius ir finansavimo galimybes jis yra rekonstruojamas, taisomas, Kelio asfaltavimas priklauso tik nuo finansinių galimybių; 9.4.3. pagal Kelių direkcijos pateiktą informaciją nustatyta, kad Kelią valdanti ir prižiūrinti VĮ „Vilniaus regiono keliai“ (nuo 2017-11-01 – VĮ „Kelių priežiūra“) 2013–2014 metais sutaisė sankasą ir papildė ją biriomis medžiagomis, pagerino vandens nuleidimą (pažymos 4.2 punktas), 2017 metais Kelią profiliavo 10 kartų per sezoną (pažymos 6.12 punktas); be to, buvo paimti žvyro dangos mėginiai (pažymos 4.2 punktas) ir nustatyta, kad danga  atitinka keliamus reikalavimus; 9.4.4. Kelių direkcija, atsižvelgdama į visuomenės poreikius, savivaldybių prašymus ir išanalizavusi esamą situaciją, parengė metodiką (patvirtinta Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017-09-15 posėdžio protokolu Nr. 6-776) bei sudarė aiškius asfaltuotinų ruožų atrankos kriterijus, įtraukdama į planavimo procesus ir savivaldybes (pažymos 6.12 punktas). Kelių direkcija sudarė ir paskelbė interneto svetainėje www.lakd.lt planuojamų asfaltuoti 2018–2020 metais atrinktų Trakų rajone lygiaverčių valstybinės reikšmės keliams rajoninių kelių ruožų sąrašą. Kelias jame yra įrašytas 3-iuoju (pažymos 8.4 punktas), jam suteiktas Savivaldybės prioritetas. Kelių direkcija taip pat sudarė ir paskelbė interneto svetainėje www.lakd.lt valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga, kurie bus pradėti asfaltuoti 2018 m. sąrašą (pažymos 8.5 punktas). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į 2018 metais asfaltuotinus kelius įrašytas kelio ruožas Rūdiškės–Bakieriškės, kuris yra įrašytas 4-uoju eilės numeriu planuojamų asfaltuoti 2018–2020 metais atrinktų Trakų rajone lygiaverčių valstybinės reikšmės keliams rajoninių kelių ruožų sąraše. Taigi, nėra aišku kuo vadovaujantis, kieno sprendimu ne Kelio ruožas, įrašytas 3-iuoju eilės numeriu (pažymos 8.4 punktas), bus asfaltuojamas 2018 metais, bet kelio ruožas Rūdiškės–Bakieriškės, kuris yra įrašytas 4-uoju eilės numeriu, kokiais kriterijais vadovaujantis sudarytas 2018 m. sąrašas (pažymos 8.5 punktas).

10.  Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis objektyvumo („administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“),  skaidrumo („viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus“) principais. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad „[...]. Konstitucijos 29 straipsnyje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principas. [...] šio principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant. Šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius faktus savavališkai vertinti skirtingai. Visų asmenų lygybės principas reiškia ir tai, kad atitinkamos rūšies santykių subjektams – visiems vienodais požymiais pasižymintiems asmenims (jų grupėms) turi būti taikomas tas pats įstatymas ar kitas teisės aktas – tas pats vienodas, visiems tos kategorijos subjektams bendras, lygus matas. Vienodai turi būti taikomos tiek materialiosios, tiek proceso teisės normos. Konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas būtų pažeidžiamas, jei tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisintinas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas). [...].“ Seimo kontrolieriaus nuomone, Bendruomenė turi žinoti priežastis, kodėl Kelias neįtrauktas į 2018 m. sąrašą (pažymos 8.5 punktas), taigi Kelių direkcijai teiktina rekomendacija, prašant paaiškinti kuo vadovaujantis Kelias nebus asfaltuojamas 2018 metais, kuo vadovaujantis nesilaikoma Ruožų, atrinktų pagal Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką, sąraše nurodyto eiliškumo, kokiai kriterijais vadovaujantis kelio ruožas Rūdiškės–Bakieriškės įtrauktas į 2018 metais asfaltuotinų kelių sąrašą. Pažymėtina, kad Kelių direkcija informavo, jog dėl didesnių Kelio ruožo asfaltavimo galimybių Susisiekimo ministerijai teiks papildomą prašymą finansuoti šio projekto įgyvendinimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų. Taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu subsidiarumo principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi, klausimai dėl Kelio ruožo asfaltavimo, projekto finansavimo spręstini Kelių direkcijoje.  Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu (jei Seimo kontrolierius „padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje“), šio straipsnio 4 dalimi („jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas“), Bendruomenės skundo dėl Kelių direkcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesprendžiant Kelio priežiūros ir rekonstravimo klausimo, tyrimas nutrauktinas.

11. Kadangi, vadovaujantis Nuostatais, vienas iš Kelių direkcijos veiklos tikslų yra organizuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, o įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus Kelių direkcija teikia pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos rengiamų valstybinės reikšmės kelių plėtros, modernizavimo, priežiūros, veiklos užtikrinimo ir kitų programų ir dalyvauja jas vykdant; planuoja, organizuoja, koordinuoja valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, projektų rengimą, projektų ekspertizių atlikimą, numato ir koordinuoja jų finansavimą, Kelių direkcijai teiktina rekomendacija, prašant informuoti, ar Susisiekimo ministerijai buvo teiktas prašymas finansuoti šio projekto (Kelio ruožo asfaltavimo)  įgyvendinimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų; jeigu buvo teiktas, kada, koks sprendimas priimtas; jeigu prašymo neteikė, kodėl.

12. Konstitucinis Teismas savo 2011-06-23 sprendime yra konstatavęs: „[...] neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas; konstitucinis proporcingumo principas yra vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas.“ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012) nurodyta: „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia [...] bendruomenės „A“ pirmininkės X skundo dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Seimo kontrolierius Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriui rekomenduoja: 14.1. vykdant teisės aktais priskirtas funkcijas, vadovautis „gero administravimo, atsakingo valdymo“ principais; 14.2. motyvuotai informuoti, kuo vadovaujantis, kieno sprendimu kelio ruožas Rūdiškės–Bakieriškės įtrauktas į 2018 metais asfaltuotinų kelių sąrašą, o ne Kelias, kokiais kriterijais vadovaujantis sudarytas 2018 m. sąrašas; dėl kokių priežasčių nesilaikoma Ruožų, atrinktų pagal Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką, sąraše nurodyto eiliškumo; kaip bus sprendžiama ši situacija; 14.3. motyvuotai informuoti, ar siekiant didesnių šio Kelio ruožo asfaltavimo galimybių Susisiekimo ministerijai buvo teiktas prašymas finansuoti šio projekto įgyvendinimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų; jeigu buvo teiktas, kada, koks sprendimas priimtas; jeigu prašymas nebuvo pateiktas, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; informuoti, kada numatoma teikti Ministerijai tokio pobūdžio prašymą; paaiškinti, kokiais atvejais, kuo vadovaujantis teikiami prašymai projektų įgyvendinimą finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų; kokiais kriterijais vadovaujantis skirstomos lėšos iš Kelių priežiūros ir plėtros rezervo projektams finansuoti.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti (atsakymo kopiją pateikti Pareiškėjai) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierių  Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1251
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį