Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, VALSTYBINĘ ENERGETIKOS INSAPEKCIJĄ PRIE ENERGETKOS MINISTERIJOS, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINITERIJOS, UAB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IR ANTSTOLIO

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjos), Prienų miesto ... namo gyventojo, skundą dėl Prienų rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė), Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau vadinama – VEI), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija), ... namo (toliau vadinama – Namas) bendrojo naudojimo objektų valdytojo UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau vadinama ir – Administratorius), UAB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau vadinama ir – Bendrovė) pareigūnų ir darbuotojų veiksmų (neveikimo), nesiimant priemonių atstatyti šildymo vamzdyno įvadą, piktnaudžiavimo ir korupcijos Prienų rajono šildymo paslaugų sektoriuje, galimai netinkamų su tuo susijusių antstolės D. Kelmelienės (toliau vadinama ir – Antstolė) veiksmų (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma:

2.1. „kreipiuosi pakartotinai dėl savo neišspręstos problemos. Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ir korupcijos Prienų rajono šildymo paslaugų sektoriuje į Jus kreipiausi
2013-06-14 [...]. Tada patvirtinote pareigūnų piktnaudžiavimą ir biurokratizmą. [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „VEI vykdomajame rašte „Prienų energija“ tuos 2008 m. atliktus darbus bute Nr. ... įvardina pradžioje kaip rekonstrukciją. Ta rekonstrukcija buvo neteisėtai atliekama Bendrovės darbuotojų [...], pažeidžiant įstatymus, neturint statybos leidimo [...]. Tokius savavališkus darbus galima vadinti „korumpuota chaltūra“.“

2.3. „Kaip Namo bendrasavininkas nebuvau informuotas apie tokių darbų vykdymą ir privalomą teisinę dokumentaciją [...]. [...] bendraturtis norėdamas padidinti bendros nuosavybės objekto vertę, įgyja nuosavybės teisę į padidinimą tik turėdamas visų Namo bendraturčių raštišką sutikimą. Tokio dokumento  nėra.“

2.4. „Todėl Savivaldybė nepritarė ir visoms [...] Namo šildymo sistemos vamzdyno rekonstrukcijoms (mano buto šildymo sistemos tranzitinio įvado savavališkam demontavimui, pertekliniams radiatoriams [...]. Tuos reikalavimus raštiškai patvirtino Savivaldybė savo
raštais [...].“

2.5. „Keista, kad Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcija [Inspekcijos Kauno skyrius] priima neteisingą sprendimą rašte 2016-03-04 [...].“

2.6. „[...] bute Nr. ... atlikta rekonstrukcija, bet ne kažkokie darbai. [...]. Todėl galima tvirtinti, kad įvardinti VEI vykdomajame rašte pažeidimai yra korupciniai, kurie akivaizdžiai pažeidžia mano teises ir teisėtus reikalavimus. [...]. 2016-11-07 kreipiausi į Kauno apygardos teismą, kuris civ. byloje [...] patenkino mano atskirąjį skundą, kaip teisėtą, tačiau savavališkai demontuotas tranzitinis buto šildymo sistemos įvadas neatstatytas. Neatstatyti ir nedemontuoti pertekliniai radiatoriai [...]. [...] 4 kartus kaip savavališkus pripažino VEI savo vykdomaisiais raštais [...] 2012-07-02 [...], 2013-05-03 [...], 2013-12-23 [...], 2015-08-20 [...].“

2.7. „Dabar jau reikėjo įstatymų pažeidėjams ne tik neutralizuoti VEI vykdomąjį
2012-07-02 raštą, bet iš žaidimo pašalinti ir antstolę D. Kelmelienę. Namo administratoriui (aš taip manau) kažkokiu būdu pavyko prikalbinti naują VEI viršininką J. Dumbravą. Jo pagalba pakeitė 2013-05-03 rašto [...] sprendimą, taip vėliau gimė naujas VEI viršininko sprendimas 2017-03-28, [...] paneigiantis 2012-07-02 VEI sprendimą [...]. [...] VEI viršininko raštą vertinu kaip niekinį nuo pasirašymo dienos, o priimtą sprendimą kaip korumpuotą. Tačiau Alytaus miesto antstolė
D. Kelmelienė tuo J. Dumbravos melu patikėjo ir sustabdė savo patvarkymo veiksmus.“

3. Pareiškėjas nurodo, kad „mano pateikta informacija padės Jums priimti teisingą sprendimą. Mano rašte įvardinta korupcija, kad gal ir nedidelė, padės toje Vyriausybės prioritetinėje kovoje, vardan teisybės ir visų gerovės.“

4. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta toliau pateikiama informacija.

4.1. VEI 2017-03-25 raštu pateikė atsakymą į Energetikos ministerijos persiųstą Pareiškėjo 2017-03-06 skundą:

„[...] Jūs reikalaujate paneigti VEI 2016-02-24 raštą Nr. 2R-768 kaip neteisėtą ir nepagrįstą, taip pat dėstote aplinkybes dėl galimos Namo šildymo sistemos neteisėtos rekonstrukcijos.

VEI 2016-02-24 sprendimu Nr. 2R-768 atsisakė tenkinti Jūsų reikalavimą patikslinti VEI 2012-07-02 sprendimą [...] ir Jums nurodė sprendimo apskundimo tvarką. VEI 2016-02-24 sprendimas [...] yra teisėtas ir pagrįstas. Norėdami jį panaikinti, turėjote tai atlikti sprendime nurodyta apskundimo tvarka. VEI taip pat atkreipia dėmesį, kad teisės aktuose nenurodyta VEI teisė ar pareiga naikinti priimtus sprendimus ar paneigti priimtuose sprendimuose konstatuotas aplinkybes, atsižvelgdami į tai, kas nurodyta, Jūsų 2017-03-06 skundą [...] atmetame kaip nepagrįstą.

VEI žinoma, kad ginčas dėl namo šildymo sistemos pakeitimo teisėtumo nagrinėjamas Prienų rajono apylinkės teisme [...]. [...] daugiabučių namų šildymo sistemos keitimo darbai nėra VEI kompetencijos sritis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016-03-08 įsakymu Nr. 1-83 patvirtintų Skundų nagrinėjimo VEI taisyklių 64–66 punktais, Jūs turite teisę savo pasirinkimu skųsti VEI priimtą sprendimą administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. [...].“

4.2. VEI 2017-07-04 raštu Antstolę informavo: „VEI atkreipia dėmesį, VEI 2012-07-02 sprendime [...] neįpareigojo gyventojų atstatyti projekte nustatytą bendro naudojimo šildymo sistemos prietaisų galią butuose, įskaitant vamzdyno atstatymą į pradinę būklę, bet įpareigojo valdytoją Administratorių atlikti tam tikrus veiksmus. [...]. VEI atkreipia dėmesį į tai, kad apie VEI 2012-07-02 sprendimo [...] įvykdymą Pareiškėjas buvo informuotas 2016-02-24 raštu [...]. Tuo pačiu raštu Pareiškėjui VEI pasiūlė dėl įpareigojimų butų savininkams atstatyti šildymo sistemą į projektinę padėtį kreiptis į teismą pareiškiant ieškinį butų savininkams. VEI duomenimis, Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą į ieškovo butą ir atstatyti projekte nustatytą galią butuose, tačiau Prienų rajono apylinkės teismas 2017-05-29 sprendimu [...] ieškinį atmetė.“

4.3. „Savivaldybė 2017-04-25 raštu [...] Pareiškėją informavo (į 2017-03-29, 2017-04-06 prašymus), kad Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje 2008 metais projektavimo sąlygų sąvadas ir statybą leidžiantis dokumentas pertvarkyti šildymo sistemą įrengiant individualų šilumos tiekimo įvadą butui [...], nuosavybės teise priklausančiam Y, nebuvo išduoti.  [...].“ Išaiškinta atsakymo apskundimo tvarka.

Savivaldybė 2017-04-25 raštu papildomai Pareiškėjui paaiškino, kad Savivaldybėje
2013–2014 metais projektavimo sąlygų sąvadas ir statybą leidžiantis dokumentas UAB „D“ paruoštam Namo šildymo sistemos rekonstravimo projektui nebuvo išduoti. Projektas Savivaldybėje nebuvo derintas.“

4.4. Kauno apygardos teismas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2016-10-11 nutarties civilinėje byloje pagal Pareiškėjo ieškinį atsakovams Y, UAB „Prienų butų ūkis“, trečiajam asmeniui AB „Prienų šilumos tinklai“ dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą į ieškovo butą ir atkurti Namo bendro naudojimo šildymo sistemos pradinę (projektinę) padėtį ir 2016-11-07 nutartimi atskirąjį skundą tenkino, Prienų rajono apylinkės teismo 2016-10-11 nutartį panaikino ir ieškinio priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nutartyje konstatuota, kad „byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys buvo pripažintas nepaduotu ir grąžintas ieškovui, teisėtumo ir pagrįstumo. [...]. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina [...].“

4.5. Kauno apygardos teismas 2017-11-16 teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo (Pareiškėjo) apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017-05-29 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo (Pareiškėjo) ieškinį atsakovams Y, UAB „Prienų butų ūkis“, J. B., J. C., T. C., V. K., G. R., A. K., tretiesiems asmenims (UAB „Prienų šilumos energija“, UAB „Trakų energija“), institucijos, teikiančios išvadą byloje – VEI ir Inspekcija, dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą ir projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose ir nutarė apeliacinį procesą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017-05-29 sprendimo nutraukti. Nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo. Nutartyje Kauno apygardos teismas pažymėjo, kad „Prienų rajono apylinkės teismas 2017-05-29 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas byloje pateiktais ir ištirtais įrodymais savavališkos statybos fakto nenustatė, kitų pažeidimų taip pat neužfiksavo, priešingai, nei įrodinėja ieškovas [...]. 

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2012-07-02 raštą Nr. (13) 2R-912 dėl ieškovo prašymo teismas nustatė, kad buto Nr. ... gyventojas, t. y., atsakovas  Y, šilumos įrenginius rekonstravo 2008 m. spalio mėnesį, savo bute sumontavo plieninius radiatorius ir įsirengė individualią šilumos apskaitą pagal UAB „Prienų energija“ 2008-07-21 išduotas technines sąlygas ir projektuotojo V. J. parengtą projektą, be to, Y buvo gavęs butų
Nr. ..., Nr. ..., Nr. ... ir Nr. ... savininkų sutikimus vykdyti rekonstrukciją [...]. Minėtame rašte taip pat pažymėta, kad buto Nr. ... įrenginiai nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos atjungti jau 1997 metais.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-09 įsakymu sudarytos komisijos
2014-05-15 posėdžio protokole dėl daugiabučio, esančio (duomenys neskelbtini), šildymo sistemos atstatymo į pradinę padėtį, susipažinus su ieškovo X skundu, atsakovo Y pateiktais dokumentais, ieškovui neįvardijus, ar rengiasi savo butą ateityje prijungti prie centralizuotos šildymo sistemos, nustačius, kad ieškovui priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini), yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos 1997-10-20, bute įrengta alternatyvi šildymo sistema – elektros energija, nepaliekant rezervinio šildymo nuo šilumos perdavimo tinkle, o atsakovui Y nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame (duomenys neskelbtini), 2008 m. spalio mėnesį rekonstruota šildymo sistema – sumontuoti plieniniai radiatoriai ir įrengta individuali šilumos apskaita pagal UAB „Prienų energija“ išduotas technines sąlygas, konstatuota, kad galiojantys teisės aktai nenumato šildymo sistemos atstatymo galimybės be paprastojo remonto projekto [...]. Prienų rajono savivaldybės administracija 2016-09-08 raštu informavo ieškovą, kad nėra gavusi
Y prašymo derinti paprastojo remonto projektą (t. 3, b. l. 85–86), tačiau ši aplinkybė, teismo vertinimu, nėra reikšminga, nes atsakovo Yatlikti bute darbai dėl individualios šilumos apskaitos nepriskirtini bendrajai pastato šildymo sistemai, o šildymo prietaisų pakeitimas ir pan. nepriskirtini statinio bendrosios šildymo inžinerinės sistemos pertvarkymui, ką vienareikšmiškai patvirtino ir institucija, pateikusi išvadą šioje byloje, atsakinga už statybos priežiūrą. [...] Teismas nurodė, kad duomenų, jog ieškovas ketina vėl naudotis centralizuotai daugiabučiui gyvenamajam namui tiekiama šilumos energija, byloje nėra, jis nesikreipė į šilumos teikėją dėl techninių sąlygų išdavimo tikslu gauti centralizuotą šilumos energiją, todėl, bylos duomenimis, teismas padarė išvadą, kad buto Nr. ... savininko, t. y., atsakovo Y, rekonstruotas pastarojo butas, įsivedus pagal išduotas technines sąlygas bei suderinimus individualią šilumos apskaitą, jokių neigiamų padarinių ieškovui, kuris prieš dvidešimt metų laisva valia atsijungė nuo centralizuotos daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemos ir nuosavą butą šildosi elektra, nagrinėjamoje situacijoje nesukelia.

Teismas, spręsdamas dėl antrojo ieškovo reikalavimo atstatyti atsakovų butuose esančios bendro naudojimo šildymo sistemos prietaisų projektinį pajėgumą, nustatė, kad Daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) gyventojų 2012-09-05 susirinkimo protokolu nutarta UAB „Prienų butų ūkis“ sutikimu ir butų savininkų bendru sutarimu parinkti projektuotoją, įvertinti darbų kainą ir suorganizuoti kitą susirinkimą dėl šildymo prietaisų galios atstatymo į projektinę padėtį. Pagal 2012-10-02 visuotinio gyventojų (duomenys neskelbtini) susirinkimo protokolą, svarstyta dėl butų Nr. ..., Nr. ..., Nr. ..., Nr. ... ir Nr. ... šildymo prietaisų galios atstatymo į projektinę padėtį. Atlikus inventorizaciją nustatyta, kad butuose yra iš viso 157 vienetai M 140 A tipo radiatorių, o pagal projektą turėtų būti 162 vienetai. Laiptinėje yra 10 radiatorių, o reikia 4. Nutarta laiptinės šildymui palikti 4 radiatorius, o likusius demontuoti; ieškovui X ir atsakovui Y mokesčio už bendrojo naudojimo patalpų šildymą tarifą sumažinti 50 procentų, koeficientas – 0,1, kurį pateikti šilumos tiekėjui mokesčiams apskaičiuoti; palikti kiekviename bute radiatorių kiekį pagal esamą padėtį, kadangi jų kiekis butuose Nr. ..., Nr. ..., Nr. ..., Nr. ... ir Nr. ... nėra didesnis. Be to, bylos duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovai, kurių atžvilgiu reiškiamas ieškinio reikalavimas, jiems nuosavybės teise priklausančiuose butuose šildymo prietaisų (radiatorių) nuo minėto namo pridavimo eksploatacijai nekeitė, jų butuose šildymo prietaisai yra tie, kurie buvo įrengti gyvenamojo namo statybos metu ir atsakovų butuose ir bendrojo naudojimo patalpose yra iki šiol, šildymo sistema atsakovų butuose keista nebuvo.

Teismas nustatė, kad 2015-12-15 komisija, susidedanti iš UAB „Prienų butų ūkis“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovų, atlikusi patikrinimą dėl 2012-10-02 daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) gyventojų susirinkimo protokolu priimtų nutarimų vykdymo, konstatavo, kad, pagal 2012 m. UAB „D“ parengtą projektą Nr. SD 12-4, minėtame daugiabučiame name radiatorių skaičius yra mažesnis, todėl bendra pastato šildymo prietaisų galia neviršijama ir jos atstatyti nereikia (t. 2, b. l. 144–145). Teismo vertinimu, kadangi ieškovas X, buto Nr. ... savininkas, yra atsijungęs nuo namo centralizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos, laiptinėje šildymo prietaisų galia atstatyta į projektinę padėtį, o butų bendra šildymo prietaisų galia neviršija nustatytos projektinės galios, todėl šilumos tiekėjui jokios įtakos skaičiuojant už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpų šildymui neturi. Taip pat teismas nurodė, kad apie tai, jog ieškovui tinkamai paskirstomi mokesčiai už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, pasisakė ir Vilniaus apygardos teismas 2017-03-28 sprendimu, atmesdamas X ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą ir sąskaitų už šildymą ištaisymą, ir tenkindamas UAB „Trakų energija“ priešieškinį dėl skolos už tiektas šilumos paslaugas ir palūkanų priteisimo iš X.

Nors ieškovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad 2012-10-02 (duomenys neskelbtini) gyventojų susirinkimo protokolas negali būti traktuojamas kaip tinkamas vykdomojo dokumento įvykdymo patvirtinimas, kadangi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo fakto įvykdymą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 134 p.), ką pažymėjo Alytaus rajono apylinkės teismas
2016-12-05 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. ... dėl antstolio veiksmų, tačiau teismas vertino, kad byla, kurioje buvo sprendžiamas klausimas ne dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, negali turėti prejudicijos kitokio pobūdžio byloje.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2014-01-28 išnagrinėtas Pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę bei šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimą, bei VEI pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo – UAB „Prienų šilumos tinklai“ – veiklos ar neveikimo kontrolę ir priežiūrą.

Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatavo, kad Savivaldybės pareigūnų veiksmai, vykdant Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę, buvo nepakankami, todėl ši Pareiškėjo skundo dalis buvo pripažinta pagrįsta ir rekomendacijos pateiktos pažymoje Nr. 4D-2013/2-937. Savivaldybė rekomendacijas įvykdė.

Seimo kontrolierius pažymoje konstatavo, kad „pagal galiojančius teisės aktus dėl Namo  šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sprendimus turi priimti Namo butų savininkai, o Namo butų savininkai nusprendė butuose palikti esamą radiatorių kiekį, neinvestuoti į Namo vidaus šildymo sistemą, todėl Seimo kontrolierius neturi pagrindo teigti, kad nevykdomi Inspekcijos įpareigojimai ar Inspekcija nevykdo Prižiūrėtojo veiklos kontrolės“, taigi Pareiškėjo skundas dėl VEI pareigūnų veiksmų (neveikimo) buvo atmestas.

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-12-12 išnagrinėjo Pareiškėjo skundą dėl  Savivaldybės pareigūnų ir AB „Prienų šilumos tinklų“ darbuotojų veiksmų (neveikimo), susijusių su daugiabučių namų šildymo kainomis Savivaldybėje ir šilumos bei karšto vandens tiekimo į Namą paslaugų apmokestinimu, Pareiškėjui priklausančias patalpas atjungus nuo centralizuoto šildymo sistemos. Pareiškėjas skundėsi dėl Savivaldybės pareigūnų ir šilumos tiekimo įmonės darbuotojų veiksmų (neveikimo), susijusių su mokesčių už šilumos ir karšto vandens tiekimą į Namą, Pareiškėjui priklausančias patalpas atjungus nuo centralizuotos šildymo sistemos, skaičiavimu.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad skundas iš esmės susijęs su civiliniais (vartojimo) teisiniais santykiais ir ginču dėl mokesčio už šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugą, o  Seimo kontrolierius nėra įgaliotas tirti ginčus, kilusius iš civilinių (vartojimo) teisinių santykių, susijusių su šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugomis.

Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į tai, kad Pareiškėjas skundu siekė išsiaiškinti, kokiu pagrindu jis moka už karšto vandens ir šilumos tiekimą į daugiabutį namą, už inžinierių komunikacijų priežiūrą ir išlaikymą, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kaip nurodyta pirmiau, nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, siekdamas, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai būtų priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi, nusprendė, jog tikslinga tarpininkaujant kreiptis į šią komisiją, kuri įvertintų skunde nurodytas aplinkybes ir pateiktų dėl jų savo paaiškinimus. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybė dalyvauja šilumos kainų nustatymo procese, nuspręsta tarpininkaujant kreiptis į Savivaldybės merą, kuris išnagrinėtų skundą ir pateiktų oficialią poziciją dėl skunde nurodytų aplinkybių.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

7.1. Seimo kontrolierių įstatyme reglamentuojama:

7.1.1. 2 straipsnis – „2. Pareigūnas – valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojas, taip pat kitas darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo funkcijas; viešosios įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims; valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymų nustatytas valstybės suteiktas funkcijas.“

7.1.2. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...] 4. Seimo kontrolieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių, taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.“

7.1.3. 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

7.1.4. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 2) skundas paduotas praėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytam terminui; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; [...] 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

7.2. Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama:

7.2.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...].“

7.2.2. 6 straipsnio 1 dalis – vienos iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „21) statinių naudojimo priežiūra; [...] 42) [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“

7.3. Specialių tyrimų tarnybos įstatyme reglamentuojama:

7.3.1. 2 straipsnis – „2. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. 3. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties ir komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. [...].“

7.3.2. 6 straipsnis – „Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos tikslas – mažinti korupciją, kuri kelia grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, trukdo plėtoti ekonomiką.“

7.3.3. 7 straipsnis – „Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose Specialiųjų tyrimų tarnybai nustatytus uždavinius.“

7.4. Antstolių įstatymo 27 straipsnyje reglamentuojama:

„1. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kontroliuoja teismas. 2. Kaip antstoliai (antstolių padėjėjai) laikosi šio Įstatymo, Sprendimų vykdymo instrukcijos, Antstolių profesinės etikos kodekso, kitų teisingumo ministro tvirtinamų teisės aktų, reglamentuojančių antstolių veiklą, ir vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu, pagal kompetenciją teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai. [...]. 5. Antstoliui raštu pateiktus asmenų prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, antstolis privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. 6. Asmenų prašymus ir skundus dėl antstolių veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, nagrinėja Lietuvos antstolių rūmai ar Teisingumo ministerija. Teisingumo ministerija paprastai nenagrinėja asmenų prašymų ir skundų, kurie nebuvo nagrinėti Lietuvos antstolių rūmuose.“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad:

8.1. UAB „Prienų butų ūkis“ (Administratorius), AB „Prienų šilumos tinklai“ (Bendrovė) nėra viešojo administravimo institucijos arba įstaigos, o jų darbuotojai – pareigūnai, kurie atitiktų Seimo kontrolierių įstatyme pateiktą pareigūno sąvoką bei vykdytų funkcijas viešojo administravimo srityje ir kurių veiklą Seimo kontrolierius būtų įstatymu įgaliotas tirti. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Kadangi nurodytų bendrovių darbuotojai nėra pareigūnai, todėl jų veiksmai (neveikimas) tyrimo metu nevertinami;

8.2. vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo nuostatomis, Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos tikslas – mažinti korupciją, kuri kelia grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, trukdo plėtoti ekonomiką. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose Specialiųjų tyrimų tarnybai nustatytus uždavinius (pažymos 7.3 punktas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundų dėl galimos korupcijos tyrimas Seimo kontrolieriaus kompetencijai nepriskirtas, taigi šio tyrimo metu, korumpuoti, Pareiškėjo teigimu, pareigūnų veiksmai bei priimti sprendimai nebus vertinami;

8.3. vadovaujantis Antstolių įstatymo nuostatomis, asmenų prašymus ir skundus dėl antstolių veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, nagrinėja Lietuvos antstolių rūmai arba Teisingumo ministerija. Teisingumo ministerija paprastai nenagrinėja asmenų prašymų ir skundų, kurie nebuvo nagrinėti Lietuvos antstolių rūmuose. Taigi Pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl Antstolės veiksmų, galimai neteisėtai sustabdžius patvarkymo vykdymą, nagrinėti teisės aktuose nustatyta tvarka;

8.4. nagrinėjamu atveju:

8.4.1. Pareiškėjas skundžiasi dėl Savivaldybės, VEI, Inspekcijos pareigūnų ir šilumos tiekimo įmonės darbuotojų veiksmų (neveikimo), nesiimant priemonių atstatyti šildymo vamzdyno įvadą ir projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose, t. y., dėl tų pačių aplinkybių, kurios buvo nagrinėtos teismuose. Pareiškėjas Skunde pasisako dėl galimos korupcijos „Prienų rajono šildymo paslaugų sektoriuje“, valstybės pareigūnų (VEI) priimtus sprendimus vadina korumpuotais;

8.4.2. nustatyta, kad Seimo kontrolieriui nurodomos aplinkybės dėl šildymo vamzdyno įvado ir projekte nustatytos šildymo prietaisų galios butuose atstatymo yra išnagrinėtos Prienų rajono apylinkės teisme bei apeliacine tvarka – Kauno apygardos teisme (pažymos 4.5 punktas). Pažymėtina, kad paliktas galioti Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo buvo atmestas Pareiškėjo ieškinys dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą ir projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose.

Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai netikrina teismų priimtų sprendimų, nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo (pažymos 7.1.2 punktas).

Pareiškėjas Skunde nurodo, kad „2016-11-07 kreipiausi į Kauno apygardos teismą, kuris civ. byloje patenkino mano atskirąjį skundą, kaip teisėtą, tačiau savavališkai demontuotas tranzitinis buto šildymo sistemos įvadas neatstatytas.“ Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas išnagrinėjo ginčą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria Pareiškėjo ieškinys buvo pripažintas nepaduotu ir grąžintas ieškovui, teisėtumo ir pagrįstumo, t. y,. buvo nagrinėjamas ginčas dėl teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos. Minėto posėdžio metu nebuvo nagrinėjamos aplinkybės dėl įpareigojimo atstatyti įvadą, atkurti viso Namo šildymo sistemos pradinę būklę (pažymos 4.4 punktas);

8.4.3. nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme yra išnagrinėtas Pareiškėjo ieškinys dėl įpareigojimo atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą ir sąskaitų už šildymą ištaisymą (pažymos 4.5 punktas). Vilniaus apygardos teismas 2017-03-28 sprendimu atmetė Pareiškėjo ieškinį ir tenkino UAB „Trakų energija“ priešieškinį dėl skolos už teiktas šilumos paslaugas ir palūkanų priteisimo iš Pareiškėjo. Seimo kontrolieriaus kompetencijai teisės aktais nepriskirta vertinti teismų priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą;

8.4.4. vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami. Šio tyrimo metu buvo vertinamos tik 2016–2017 metų įvykių aplinkybės.

Pažymėtina tai, kad Seimo kontrolierius jau buvo nagrinėjęs Pareiškėjo skundą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę bei šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimą, bei VEI pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo – UAB „Prienų šilumos tinklai“ – veiklos ar neveikimo kontrolę ir priežiūrą (pažymos 5 punktas), teikė rekomendacijas (rekomendacijos yra įvykdytos).

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierius 2017-12-12 išnagrinėjo Pareiškėjo skundą dėl Savivaldybės pareigūnų ir AB „Prienų šilumos tinklai“ darbuotojų veiksmų (neveikimo), susijusių su daugiabučių namų šildymo kainomis Savivaldybėje ir šilumos bei karšto vandens tiekimo į Namą paslaugų apmokestinimu, Pareiškėjui priklausančias patalpas atjungus nuo centralizuoto šildymo sistemos, bei tarpininkavo ir teikė rekomendacijas Savivaldybei, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (pažymos 6 punktas). Pareiškėjas naujų aplinkybių, nei jau buvo išnagrinėta Seimo kontrolierių įstaigoje arba teismuose, susijusių su Skundo klausimais, nepateikė;

8.4.5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama – CK) 4.85 straipsnio l dalyje numatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

Vadovaujantis CK, Administratorius įgyvendina su bendrąja nuosavybe susijusius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus bei pavedimus. Vietos savivaldos įstatymu reglamentuota savivaldybių funkcija – pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintomis pavyzdinėmis taisyklėmis, taip pat atliekama statinių naudojimo priežiūra.

Sprendžiant pagal Skundo turinį,  Pareiškėjas nėra patenkintas ir Administratoriaus vykdoma veikla. Seimo kontrolieriaus nuomone, tikslinga rekomenduoti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, vadovaujantis aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių nuostatomis (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01), atlikti Administratoriaus veiklos kontrolę bei statinių (Namo) naudojimo priežiūrą.

9. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad:

9.1. Skunde nurodomos aplinkybės dėl šildymo vamzdyno įvado ir projekte nustatytos šildymo prietaisų galios butuose, šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimo ir sąskaitų už šildymą ištaisymo buvo išnagrinėtos teismuose, šiais klausimais yra priimti ir įsiteisėję  teismų sprendimai;

9.2. skundų dėl galimos korupcijos tyrimas nepriskirtas Seimo kontrolieriaus kompetencijai;

9.3. Skundo dalis  dėl Antstolės veiksmų nagrinėtina teisės aktuose nustatyta tvarka – Teisingumo ministerijoje arba Lietuvos antstolių rūmuose;

9.4. Skundas iš esmės susijęs su civiliniais (vartojimo) teisiniais santykiais, Seimo kontrolierius nėra įgaliotas tirti ginčus, kilusius iš civilinių (vartojimo) teisinių santykių, susijusių su šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų teikimu;

9.5. UAB „Prienų butų ūkis“, AB „Prienų šilumos tinklai“ darbuotojai nėra pareigūnai, taigi jų veiksmų (neveikimo) tyrimas nepriskirtas Seimo kontrolieriaus kompetencijai.

Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu („skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai“), 4 punktu („skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas teisme“), 6 punktu („skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje“) bei to paties straipsnio 4 dalimi („Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas “), Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja teisės aktuose nustatyta tvarka atlikti Namo administratoriaus veiklos kontrolę bei statinių (Namo) naudojimo priežiūrą, pateikti išvadas (aktus).

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių Raimondą Šukį pavaduojantis

Seimo kontrolierius                      Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/2-114
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį