Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ

 SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 18 d. gavo X skundą (toliau vadinama – Pareiškėjas) ir 2017 m. rugsėjo 5 d. jo papildymo raštą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama – ŠTI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam galimybių ligoninėje aplankyti sergančią motiną.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugsėjo 1 d. gavo Pareiškėjo skundą dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant sąlygų dalyvauti motinos laidotuvėse.

2017 m. rugsėjo 5 d. ir gruodžio 29 d. Pareiškėjas pateikė 2017 m. rugsėjo 1 d. skundo papildymo raštus dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neinformuojant  jo apie patirtų kelionės išlaidų dydį.

2. Šios pažymos pirmame punkte nurodytuose skunduose ir skundo papildymo rašte (toliau vadinama – Skundai) Pareiškėjas nurodė:

2.1. „2017-08-04 dieną sužinojau (vakare), kad mano mama [...] yra ligoninėje, ištiko klinikinė mirtis ir yra labai sunkios būklės, ištikta komos būsenos ir ligoniui gresia mirtis, daktarai liepė atvežti kunigą. Dėl šios priežasties 2017-08-05 dieną rytinio patikrinimo metu Šiaulių tardymo izoliatoriui pateikiau rašytinį prašymą dėl trumpalaikės išvykos už tardymo izoliatoriaus ribų pagal Bausmių vykdymo kodekso 116 straipsnį. [...]. Iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijos tikėjausi supratingumo ir visokeriopos pagalbos, [...] tikėjausi, kad kas nors prieis ir paaiškins kaip viskas vyksta, kokių dokumentų reikia, tačiau niekas nepriėjo ir nieko nepaaiškino, tiesiog pasakė nieko negalim padaryti, nes yra savaitgalis [...]. [...] Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija nieko man nepaaiškindama ko ir kokių dokumentų reikia, 2017-08-07 dieną pasakė, kad netinka pažyma, kurią sesuo į ŠTI elektroniniu paštu atsiuntė, [...] atsisakė tenkinti mano 2017-08-05 dieną rašytą prašymą. Man tik 2017-08-07 dieną išaiškino, kokios tiksliai pažymos reikia, tad mano sesuo užprašė dar vieną papildomą pažymą iš ligoninės ir 2017-08-07 dieną po pietų ją atsiuntė elektroniniu paštu į ŠTI, tačiau 2017-08-08 dieną reikėjo vėl rašyti naują prašymą [...]. 2017-08-09 dieną man buvo leista su konvojumi išvykti [...], tačiau sąskaitoje neturėjau pinigų, todėl vėl atšaukė mano kelionę [...]. [...] po ilgų valandų kivirčijimosi su ŠTI administracija 2017-08-09 dieną po pietų vis dėl to buvau išvežtas pas mamą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2017-08-27 dieną mirė mano mama [...]. 2017-08-28 dieną mano sesuo [...] apie 0800– 0900 val. ryto išsiuntė mamos mirties liudijimą elektroniniu paštu į Šiaulių tardymo izoliatorių. Tą pačią dieną, t. y., 2017-08-28 dieną, parašiau prašymą leisti laikinai išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, nes mirė mano mama, ir tame prašyme nurodžiau, kur noriu vykti, t. y., į ... kapines, taip pat tame prašyme nurodžiau, kad laidotuvės vyks 2017-08-29 dieną 1400 valandą. ŠTI administracija mane patikino, kad viską suspės sutvarkyti ir pristatyti mane laiku. Tačiau 2017-08-09 dieną iš pačio ryto pastebėjau, kad jie vis tempia gumą, atėjo vieną kartą, kad vėl reikia darašyti, kad sutinku apmokėti kelionės išlaidas, nors paradoksalu, tačiau sąskaitoje pinigų neturiu. Praėjus valandai gerai vėl atėjo, kad nėra buhalterės, kuri galėtų apskaičiuoti kelionės išlaidas, o tai buvo jau apie 11 val. ryto ir norint suspėti laiku nuvykti į laidotuves yra pats tas laikas išvažiuoti, nes nuo Šiaulių iki ... yra [...] apie 3 valandas kelio [...]. [...] išvažiavome 1235 h, o ... kapinėse buvome 1455 h, mama mano buvo jau palaidota [...]. Kai ŠTI konvojus mane jau konvojavo, t. y., buvome kelyje, aš šių prižiūrėtojų prašiau, kad paskambintų mano sesei, kad užlaikytų visą ceremoniją laidotuvių, kol mane atveš, tačiau prižiūrėtojai [...] nereagavo į mano prašymą, tuomet aš prašiau, kad bent į laidotuvių namus paskambintų [...], tačiau ir vėl į mano prašymus nereagavo [...]“;

2.3. „[...] mano asmens sąskaitoje yra areštas 20 % neviršijus MMA, po to skola Šiaulių tardymo izoliatoriui už kopijas, elektrą ir kurą. Už kurą, nes jie mane tai vežė į mamos laidotuves, man sąskaitos nepateikė, supažindintas kiek reikės mokėti už nuvežimą nebuvau [...].“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunduose nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Atsižvelgiant į Skunduose aprašytas aplinkybes, tyrimas bus atliekamas ir išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

4.1. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant Pareiškėjui galimybių ligoninėje aplankyti sergančią motiną ir dalyvauti jos laidotuvėse;

4.2. dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neinformuojant Pareiškėjo apie patirtų kelionės išlaidų dydį.

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo),

galimai nesudarant Pareiškėjui galimybių

ligoninėje aplankyti sergančią motiną ir dalyvauti jos laidotuvėse

Skundų dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1177/3D-2461,
2017 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1246/3D-2608, 2018 m. sausio 5 d. raštu
Nr. 4D-2017/1-1246/3D-45 kreipėsi į ŠTI prašydamas paaiškinti Skunduose nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugsėjo 8, 22 dienomis ir 2018 m. sausio 12 d. Seimo kontrolierius gavo atitinkamus 2017 m. rugsėjo 7, 22 dienų ir 2018 m. sausio 12 d. ŠTI raštus „Dėl X skundo“ (toliau vadinama – ŠTI atsakymai).

Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose nurodoma:

5.1. 2017 m. rugpjūčio 5 d. Pareiškėjas kreipėsi į ŠTI su prašymu leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, nes jo motina yra paguldyta į ligoninės intensyvios terapijos skyrių, ją yra ištikusi klinikinė mirtis; ŠTI pareigūnė Pareiškėjui priminė, kad, pagal ŠTI vidaus teisės aktus, jo prašymas dėl išvykos galės būti nagrinėjamas tik darbo dieną, t. y., pirmadienį, tačiau Pareiškėjas reikalavo priimti ir užregistruoti jo prašymą nedelsiant, t. y., šeštadienį; šis prašymas buvo užregistruotas 2017 m. rugpjūčio 5 d.;

5.2. 2017 m. rugpjūčio 7 d. ŠTI buvo gauta medicininės pažymos apie Pareiškėjo motinos sveikatos būklę kopija, tačiau ši kopija buvo be registracijos numerio, su dviem skirtingomis datomis, be įstaigos vadovo arba jį pavaduojančio asmens parašo, nepatvirtinta antspaudu, joje nebuvo nurodoma, ar paciento liga kelia grėsmę jo gyvybei; medicininę pažymą išdavusio gydytojo pavardė buvo neįskaitoma, pažymos kopija neatitiko teisės aktų reikalavimų; taip pat nebuvo gautas teismo, kurio žinioje yra Pareiškėjas, rašytinis sutikimas išleisti Pareiškėją už tardymo izoliatoriaus ribų, todėl buvo priimtas sprendimas atsisakyti tenkinti 2017 m. rugpjūčio 5 d. Pareiškėjo prašymą, tačiau, gavus tinkamus dokumentus, šį prašymą vertinti pakartotinai;

5.3. tą pačią dieną (2017 m. rugpjūčio 7 d.) ŠTI pareigūnai susisiekė su Pareiškėjo seserimi ir išaiškino Pareiškėjo išleidimo tvarką bei informavo apie atsiųstos medicininės pažymos trūkumus; taip pat ŠTI pareigūnai gavo Pareiškėjo sutikimą apmokėti kelionės išlaidas;

5.4. 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo gautas teismo leidimas Pareiškėjui aplankyti sergančią motiną; tą pačią dieną gavus visus teisės aktuose reikalaujamus dokumentus, 2017 m. rugpjūčio 5 d. Pareiškėjo prašymas buvo išnagrinėtas pakartotinai, priimant sprendimą jį tenkinti;

5.5. 2017 m. rugpjūčio 9 d. Pareiškėjas konvojumi išvyko į ligoninę aplankyti savo motinos;

5.6. 2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.30 val. Pareiškėjas kreipėsi į ŠTI su prašymu leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, nes jo motina mirė; šis prašymas buvo nedelsiant užregistruotas; tą pačią dieną į ŠTI buvo atsiųstas Pareiškėjo motinos mirties liudijimas;

5.7. 2017 m. rugpjūčio 28 d. apie 16 val. buvo išsiųstas paklausimas teisėjui, kurio žinioje yra Pareiškėjo byla, dėl jo išleidimo vykti į motinos laidotuves, kurios turėjo vykti 2017 m. rugpjūčio 29 d. 14 val.;

5.8. 2017 m. rugpjūčio 29 d. 10.47 val. buvo gautas teisėjo leidimas Pareiškėjui vykti į laidotuves;

5.9. 2017 m. rugpjūčio 29 d. apie 12.25 d. Pareiškėjas buvo nuvestas pokalbiui pas ŠTI direktoriaus pavaduotoją, kuris Pareiškėją informavo, kad tik 11 val. buvo gautas teismo leidimas  ir tuomet buvo tvarkomos visos kitos teisės aktuose nustatytos procedūros, susijusios su jo trumpalaike išvyka už izoliatoriaus ribų dėl artimojo mirties; ŠTI direktoriaus pavaduotojas teiravosi, ar Pareiškėjas vis dar pageidauja vykti; jis atsakė teigiamai, todėl buvo parengta išvada dėl trumpalaikės išvykos suteikimo ir įsakymas;

5.10. 2017 m. rugpjūčio 29 d. 12.35 val. Pareiškėjas buvo konvojuotas į motinos laidotuves, tačiau laiku atvykti nepavyko (į kapines Pareiškėjas atvyko 14.55 val.).

Skundų dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos ir teismų praktika

6. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos Rec(2006)2 valstybėms narėms dėl Europos kalėjimų taisyklių (toliau vadinama – Europos kalėjimų taisyklės):

24.7 punktas

– „Kaliniui, jei tai leidžia aplinkybės, vienam ar su apsauga turėtų būti leidžiama laikinai išeiti tam, kad aplankytų sergantį giminaitį, dalyvauti laidotuvėse ar dėl kitų humaniškų priežasčių.“

7. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas (toliau vadinama – SVĮ):

30 straipsnis „Suimtųjų teisė į trumpalaikę išvyką už tardymo izoliatoriaus ribų“

– „1. Suimtiesiems gali būti leidžiama išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų Lietuvos Respublikos teritorijoje ne ilgiau kaip penkioms paroms dėl sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirties ar sunkios ligos, gresiančios gyvybei, dėl gaivalinės nelaimės, padariusios didelę turtinę žalą suimtajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams. 2. Leidimą išvykti, gavęs suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinį sutikimą, duoda tardymo izoliatoriaus direktorius, atsižvelgdamas į suimtojo asmenybę ir jo elgesį buvimo tardymo izoliatoriuje laiku. Jei ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nesutinka leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, suimtajam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti pateikiamas motyvuotas sprendimas. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytiems asmenims, norintiems išvykti, nereikia gauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinio sutikimo. Laikas, kurį suimtasis buvo išvykęs už tardymo izoliatoriaus ribų, įskaitomas į suėmimo laiką. Kelionės išlaidas apmoka pats suimtasis arba jo sutuoktinis, sugyventinis ar artimieji giminaičiai. 3. Pilnamečiai suimtieji ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu nurodymu vyksta su apsauga. Apsaugą atlieka tardymo izoliatorių pareigūnai. Pilnamečiai suimtieji, kuriems apsauga nebuvo paskirta, taip pat nepilnamečiai suimtieji vyksta su tardymo izoliatoriaus pareigūno ar kelių pareigūnų palyda. Pilnamečiams suimtiesiems išvykos metu gali būti uždedami antrankiai. 4. Tvarka, kuria suimtiesiems leidžiama išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.“

8. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2009 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-172 (toliau vadinama – Taisyklės):

8.1. 114 punktas – „Suimtieji išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų turi teisę tik esant ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniam sutikimui. Rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas atitinkamai prokuratūros ar teismo herbiniu antspaudu arba pasirašytas elektroniniu parašu ir registruotas jį išdavusioje institucijoje. Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytiems nuteistiesiems dėl leidimo išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinio sutikimo nereikia“;

8.2. 115 punktas – „Suimtajam gali būti leista išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, jeigu pateikta: 115.1. pareiškimas apie suimtojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirtį ar medicininis mirties liudijimas arba jo kopija, taip pat mirties liudijimas arba jo kopija, jei mirusiojo asmens duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre; 115.2. valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos išvada (pažyma) dėl suimtojo sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio sunkios ligos, gresiančios ligonio gyvybei, patvirtinta šios įstaigos vadovo arba jį pavaduojančio asmens parašu ir valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos antspaudu; 115.3. savivaldybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gaivalinės nelaimės, padariusios didelės materialinės žalos suimtajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams, faktą“;

8.3. 116 punktas – „Tardymo izoliatoriaus administracija, gavusi dokumentus, privalo nedelsdama apie tai pranešti suimtajam. Suimtojo rašytinį prašymą leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų tardymo izoliatoriaus administracija turi išnagrinėti per vieną dieną“;

8.4. 118 punktas – „Priimdamas sprendimą leisti suimtajam (nuteistajam) išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, tardymo izoliatoriaus direktorius, atsižvelgdamas į ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymą dėl apsaugos, skiria apsaugą ar palydą. Apsauga (konvojus) skiriama vadovaujantis Konvojavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“;

8.5. 119 punktas – „Nusprendus leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, tardymo izoliatoriaus administracija įformina šiuos dokumentus: 119.1. išvadą (20 priedas); 119.2. įsakymą dėl leidimo suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų; 119.3. pažymėjimą apie leidimą suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų (21 priedas).“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-246-602/2017:

„Kitas aspektas, su kuriuo pareiškėjas sieja Lukiškių TI-K pareigūnų neteisėtus veiksmus, tai faktas, jog pareiškėjui buvo suteiktas per trumpas laikas pabūti tėvo laidotuvėse. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į byloje esantį pareiškėjo žmonos prašymą ir padarė išvadą, jog suteiktas laiko tarpas iš esmės atitiko prašyme nurodytą. Teisėjų kolegija su minėtu vertinimu nesutinka ir pažymi, kad leidimą pareiškėjui vykti į tėvo laidotuves suteikė Trakų rajono apylinkės teismas, tačiau jame konkreti suteikiamos išvykos trukmė nebuvo nurodyta. Sprendimą dėl to, kad pareiškėjui leista vykti į tėvo laidotuves 2015 m. rugsėjo 22 d. nuo 13 iki 16 val., įvertinęs visas aktualias aplinkybes, priėmė Lukiškių TI-K direktorius. Taigi pareiškėjui, atmetus kelionės laiką, iš esmės skirta 1 valanda. Teisėjų kolegijos vertinimu, Lukiškių TI-K direktorius, priimdamas sprendimą dėl konkretaus skirtino laiko, turėjo vertinti ne vien pareiškėjo žmonos prašymą, tačiau visas aplinkybes, kurias turėjo įvertinti remiantis Taisyklių 117 punktu, paklausti paties pareiškėjo, kuris buvo laikomas Lukiškių TI-K, taigi priimtas sprendimas laikytinas nemotyvuotu.“

Skundų dalies tyrimo išvados

10. Pareiškėjas nurodo, kad ŠTI pareigūnai galimai nepagrįstai ilgai delsė priimti sprendimus, susijusius su jo išvyka į ligoninę aplankyti sunkiai sergančios motinos.

11. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą suimtojo rašytinį prašymą leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų tardymo izoliatoriaus administracija turi išnagrinėti per vieną dieną.

Seimo kontrolieriaus atlikto Skundų tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 5 d. Pareiškėjas kreipėsi į ŠTI su prašymu leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, nes jo motina yra paguldyta į ligoninės intensyvios terapijos skyrių, ją yra ištikusi klinikinė mirtis; Pareiškėjo reikalavimu šis prašymas buvo užregistruotas tą pačią dieną; dokumentais, reikalingais priimti sprendimą leisti Pareiškėjui išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, ir kitais kelionės organizavimo klausimais ŠTI pareigūnai pradėjo rūpintis 2017 m. rugpjūčio 7 d., t. y. dvi dienas nebuvo imamasi veiksmų dėl Pareiškėjo pateikto prašymo. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad Pareiškėjo teiginys, jog ŠTI pareigūnai delsė priimti sprendimus, susijusius su jo išvyka į ligoninę aplankyti sunkiai sergančios motinos, yra pagrįstas.

ŠTI pareigūnų teigimu, 2017 m. rugpjūčio 5 d. (šeštadienio) prašymas buvo pradėtas nagrinėti tik 2017 m. rugpjūčio 7 d. (pirmadienį), nes, pagal ŠTI vidaus teisės aktus, ŠTI laikomų asmenų prašymai yra nagrinėjami tik darbo dienomis. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija,
t. y., buvo pažeistas Taisyklėse įtvirtintas reikalavimas suimtojo rašytinį prašymą leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų išnagrinėti per vieną dieną, rodo, kad tokia ŠTI pareigūnų pozicija yra netinkama, o vidaus teisės aktai turėtų būti pakeisti kaip prieštaraujantys aukštesnės teisinės galios aktui. Dėl šios priežasties ŠTI direktoriui rekomenduotina pakeisti vidaus teisės aktuose nustatytą teisinį reglamentavimą taip, kad jis neprieštarautų aukštesnės teisinės galios aktui (Taisyklėms), o ŠTI esančių asmenų prašymai būtų nedelsiant registruojami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Skunduose taip pat nurodoma, kad ŠTI pareigūnai savo neveikimo neužtikrino Pareiškėjo teisės dalyvauti jo motinos laidotuvėse.

13. Europos kalėjimų taisyklių 24.7 punkte nustatyta, kad kaliniui, jei tai leidžia aplinkybės, vienam ar su apsauga turėtų būti leidžiama laikinai išeiti tam, kad aplankytų sergantį giminaitį, dalyvauti laidotuvėse ar dėl kitų humaniškų priežasčių. Lietuvos Respublikoje suimtųjų teisė išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų dėl artimojo giminaičio mirties yra įtvirtinta SVĮ 30 straipsnyje. Šios teisės įgyvendinimo tvarka nustatyta tiek SVĮ 30 straipsnyje, tiek Taisyklių
114–116, 118, 119 punktuose, t. y., suimtasis pateikia rašytinį prašymą išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų į artimojo laidotuves, artimojo mirties faktą patvirtinantį dokumentą; tardymo izoliatoriaus pareigūnai kreipiasi į teismą, kurio žinioje yra suimtojo byla, dėl leidimo išvykti išdavimo; tuomet tardymo izoliatoriaus direktorius, įvertinęs gautus dokumentus, suimtojo asmenybę ir jo elgesį buvimo tardymo izoliatoriuje laiku, priima sprendimą tenkinti suimtojo pateiktą prašymą arba jo netenkinti; tuo atveju, jei yra priimamas sprendimas suimtajam leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų į artimojo laidotuves, įstaigos pareigūnai imasi veiksmų organizuoti kelionę (tardymo izoliatoriaus direktorius skiria apsaugą arba palydą, parengiami Taisyklių 119 punkte nurodyti dokumentai, organizuojamas transportas, instruktuojami pareigūnai ir išvykstantis suimtasis).

14. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.30 val. Pareiškėjas kreipėsi į ŠTI su prašymu leisti išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų į motinos laidotuves; tą pačią dieną į ŠTI buvo atsiųstas Pareiškėjo motinos mirties liudijimas; 2017 m. rugpjūčio 28 d. apie 16 val. buvo išsiųstas paklausimas teisėjui, kurio žinioje yra Pareiškėjo byla, dėl jo išleidimo vykti į motinos laidotuves, kurios turėjo įvykti 2017 m. rugpjūčio 29 d. 14 val.; 2017 m. rugpjūčio 29 d. 10.47 val. buvo gautas teisėjo leidimas Pareiškėjui vykti į laidotuves; 2017 m. rugpjūčio 29 d. apie 12.25 val. Pareiškėjas buvo nuvestas pokalbiui pas ŠTI direktoriaus pavaduotoją, kuris Pareiškėją informavo, kad tik 11 val. buvo gautas teismo leidimas ir tuomet buvo vykdomos visos kitos teisės aktuose nustatytos procedūros, susijusios su jo trumpalaike išvyka už izoliatoriaus ribų dėl artimojo mirties; ŠTI direktoriaus pavaduotojas teiravosi, ar Pareiškėjas vis dar pageidauja vykti; jis atsakė teigiamai, todėl buvo parengta išvada dėl trumpalaikės išvykos suteikimo ir įsakymas; 2017 m. rugpjūčio 29 d. 12.35 val. Pareiškėjas buvo konvojuotas į motinos laidotuves, tačiau laiku nuvykti nepavyko (kapines Pareiškėjas pasiekė 14.55 val.).

Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog, sprendžiant klausimą dėl leidimo suimtajam išvykti į artimojo giminaičio laidotuves suteikimo, turi būti išsamiai ir visapusiškai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir suimtajam skirtas protingas laikas dalyvauti artimojo giminaičio laidotuvėse (šios pažymos 9 punktas).

Nagrinėjamu atveju ŠTI pareigūnai laikėsi SVĮ ir Taisyklėse įtvirtintos suimtųjų teisės išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų dėl artimojo giminaičio mirties įgyvendinimo tvarkos (šios pažymos 7, 8, 13 punktai), tačiau neužtikrino Pareiškėjui realios galimybės dalyvauti motinos laidotuvėse.

Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad ŠTI pareigūnai nenurodė, dėl kokių konkrečių priežasčių nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. 10.47 val. (kai buvo gautas teismo leidimas Pareiškėjui išvykti) iki 12.25 val., t. y. 1,5 val., nebuvo imamasi veiksmų, trunkančių 10 minučių (Pareiškėjas iškviestas pokalbiui 12.25 val., tuomet buvo atliekami kelionės organizavimo veiksmai, o Pareiškėjas išvyko 12.35 val.), organizuoti Pareiškėjo kelionę. Jei ŠTI pareigūnai nedelsiant po teismo leidimo Pareiškėjui išvykti į motinos laidotuves gavimo būtų ėmęsi veiksmų organizuoti kelionę, tikėtina, kad Pareiškėjas į laidotuves būtų spėjęs laiku. Taigi manytina, kad šiuo atveju įgyvendinti SVĮ 30 straipsnyje įtvirtintą Pareiškėjo teisę sutrukdė ne teisės aktų reikalavimų nesilaikymas, o netinkamas ŠTI pareigūnų darbo organizavimas. Dėl šios priežasties ŠTI direktoriui rekomenduotina imtis priemonių ŠTI pareigūnų darbą organizuoti taip, kad suimtiesiems būtų užtikrinta galimybė realiai įgyvendinti SVĮ 30 straipsnyje įtvirtintą teisę.

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundų dalis dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesudarant Pareiškėjui galimybių ligoninėje aplankyti sergančią motiną ir dalyvauti jos laidotuvėse, yra pripažintina pagrįsta.

Dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo),

galimai neinformuojant Pareiškėjo apie patirtų kelionės išlaidų dydį

Skundų dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

16. ŠTI atsakymuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose nurodoma:

16.1. 2017 m. rugpjūčio 9 d. ŠTI direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-206 buvo leista Pareiškėjui išvykti už ŠTI ribų aplankyti motiną, sergančią sunkia liga; šio įsakymo 3.3 punkte nurodyta, kad kelionės išlaidos sudaro 46,01 euro; 2017 m. rugpjūčio 9 d. Pareiškėjas susipažino su priimtu įsakymu ir šį faktą patvirtino savo parašu;

16.2. 2017 m. rugpjūčio 29 d. ŠTI direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-236 buvo leista Pareiškėjui išvykti už ŠTI ribų į jo motinos laidotuves; šio įsakymo 3.3 punkte nurodyta, kad kelionės išlaidos sudaro 46,50 euro; 2017 m. rugpjūčio 29 d. Pareiškėjas susipažino su priimtu įsakymu; šį faktą savo parašu patvirtinto ŠTI pareigūnas, kuris atliko supažindinimo procedūrą, nes Pareiškėjas atsisakė pasirašyti;

16.3. vėliau Pareiškėjas nesikreipė į ŠTI prašydamas supažindinti su jo kelionių išlaidomis.

Skundų dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

17. SVĮ:

30 straipsnio „Suimtųjų teisė į trumpalaikę išvyką už tardymo izoliatoriaus ribų“ 2 dalis

– „[...]. Kelionės išlaidas apmoka pats suimtasis arba jo sutuoktinis, sugyventinis ar artimieji giminaičiai.“

Skundų dalies tyrimo išvados

18. Skunduose nurodoma, kad Pareiškėjas nebuvo informuotas apie jo kelionių (aplankyti motiną ligoninėje ir į jos laidotuves) išlaidas, todėl ŠTI nepagrįstai reikalauja tokias išlaidas apmokėti.

19. SVĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad suimtieji, pageidaujantys išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, kelionės išlaidas apmoka patys arba tai padaro jų artimieji. Toks teisinis reglamentavimas suponuoja ne tik išvykstančiųjų suimtųjų pareigą apmokėti minėtas išlaidas, bet ir tardymo izoliatorių pareigą informuoti suimtuosius apie kelionės išlaidų sumą, kad jie galėtų įvertinti savo finansines galimybes ir priimtų atsakingą sprendimą vykti ar ne už tardymo izoliatoriaus ribų. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad ŠTI turėjo pareigą Pareiškėją supažindinti su jo kelionių (aplankyti motiną ligoninėje ir į jos laidotuves) išlaidomis, o Pareiškėjas, sutikdamas su nurodyta išlaidų suma, – jas apmokėti.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas buvo supažindintas su abiejų jo kelionių sąnaudomis (šios pažymos 16.1, 16.2 punktai), t. y., ŠTI pareigūnai savo pareigą įvykdė. Šį teiginį pagrindžia ir aplinkybė, kad Pareiškėjas pakartotinai dėl informacijos apie minėtas išlaidas į ŠTI nesikreipė. Taigi Pareiškėjui atsirado SVĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga apmokėti savo kelionių išlaidas. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, jog Pareiškėjo teiginys, kad jis nebuvo supažindintas su jo kelionių (aplankyti motiną ligoninėje ir į jos laidotuves) išlaidomis, todėl ŠTI nepagrįstai reikalauja minėtas išlaidas apmokėti, yra nepagrįstas.

20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundų dalis dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neinformuojant Pareiškėjo apie patirtas kelionės išlaidas, yra atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundų dalį dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesudarant Pareiškėjui galimybių ligoninėje aplankyti sergančią motiną ir dalyvauti jos laidotuvėse, pripažinti pagrįsta.

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundų dalį dėl ŠTI pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neinformuojant Pareiškėjo apie patirtų kelionės išlaidų dydį, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ŠTI direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduoja:

23.1. pakeisti vidaus teisės aktuose nustatytą teisinį reglamentavimą taip, kad jis neprieštarautų aukštesnės teisinės galios aktui (Taisyklėms), o ŠTI esančių asmenų prašymai būtų nedelsiant registruojami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka;

23.2. imtis priemonių, kad ŠTI pareigūnų darbas būtų organizuojamas taip, kad suimtiesiems būtų užtikrinta galimybė realiai įgyvendinti SVĮ 30 straipsnyje įtvirtintą teisę.

24. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas

                           
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1177;1246
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį