Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763935

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir Y (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjai) kartotinį skundą dėl Molėtų rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant socialinio būsto nuomos klausimus.

2. Pareiškėjai skunde nurodo: 2.1. kad prašo „patikrinti, ar [...] agentūra [gali] pirkti socialinius būstus su daliniais patogumais“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] iš gatvės neįgaliam žmogui duoda butą, kuris nei prašymo parašęs, nei eilėje stovėjęs. Tai gal iš gatvės žmonėms ir buvo dalinami butai, o ne iš sąrašų“; 2.3. „Ir mes dar turėsim stovėti 13 m., nes mums nepriėjo eilė. Nes jie mus į eilę įrašė  [...] bet kokiu skaičiumi ir į bet kokį sąrašą“; 2.4. „Ir kam atiduotas mūsų butas. Ir ar galėjo stovėti socialinio būsto A su tokiom pajamom. Jis mums pats prasitarė ir aš stovėjau eilėje, bet pamačiau, kad ilgai reikės laukti, tai nusipirkau. Gal jis apsigyveno mums priklausančiame būste“; 2.5. „Dar Jauneikos [Savivaldybes administracijos direktorius] pasakymas, kai neteksim tų namų, kur mes dabar gyvename, tai tik tada jie galvos, ką su mumis daryti. Tai reikia suprasti mes ne veltui rašėme prašymus, nes neturime kur gyventi“; 2.6. „[...] yra nelygybė, vieni gyvens su visais patogumais, o kiti su daliniais. Tiek metų atstovėjus ir gauti bet kokį butą ir be jokių patogumų“; 2.7. „Pirtis irgi neveikia kiek metų. Jeigu ir duotų be patogumų, tai kur tektų praustis. [...]. Žmonės prašo, kad veiktų pirtis, tai mero atsakymas nėra iš ko išlaikyti.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Seimo kontrolierius, 2016 metais išnagrinėjęs Pareiškėjų skundą 2016-12-21 pažymoje Nr. 4D-2016/2-1342 (toliau vadinama – Pažyma): 3.1. pateikė tokią Savivaldybės administracijos informaciją: „Pareiškėjo X (toliau – Pareiškėjas) eilės numeris Bendrajame sąraše [toliau vadinama – Sąrašas], patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-05 įsakymu Nr. B6-568 „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę išsinuomoti socialinį būstą, 2016 metų patikslintų sąrašų patvirtinimo“ [...], yra [...]“, „Tikėtina, kad penkerių metų laikotarpyje Pareiškėjui gali būti išnuomotas socialinis būstas“, „Pareiškėjas įrašytas į Sąrašą 2007-04-06, todėl socialinio būsto laukia 9 metus“, „Pareiškėjas nuo prašymo padavimo dienos iki šios dienos buvo ir yra įrašytas į bendrąjį asmenų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą, sąrašą [...]“ (Sąrašas). „Turimas laisvas socialinis būstas, atsižvelgiant į šeimos narių skaičių, Savivaldybės 2016-08-30 raštu Nr. B22-1468 „Dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo“ [...] buvo pasiūlytas Pareiškėjui (kaip ir visiems asmenims, įrašytiems į sąrašus) ir 2016-09-12 iš Pareiškėjo buvo gautas raštas [...]“, kuriame pažymėta: „Mūsų prašymas, kad mums daugiau nebūtų siūlomi kaimai dėl socialinio būsto, o [...] [siūlyti] mieste ten, kur mūsų parašyta“, „Savivaldybė „2016-07-04 raštu Nr. B22-1092 „Dėl informacijos, registracijos Nr. 5-01-6448, persiuntimo pagal kompetenciją“ [...] ir 2016-09-28 raštu Nr. B22-1604 „Dėl prašymo“ [...] Pareiškėjui pateikė išsamią informaciją apie jų eilę bendrajame asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše: 2007 metais – eilės numeris [...]; 2008 metais – eilės numeris [...]; 2009 metais – eilės numeris [...]; 2010 metais – eilės numeris [...]; 2011 metais – eilės numeris [...]; 2012 metais – eilės numeris [...]; 2013 metais – eilės numeris [...]; 2014 metais – eilės numeris [...]; 2015 metais – eilės numeris [...]; 2016 metais – eilės numeris [...]. Pareiškėjai yra pilnai informuoti apie jų eilę Sąraše“, „Savivaldybė 2016 02 25 raštu Nr. B22-(14.1.36)-322 „Pasiūlymas pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija“ [...] Pareiškėjui pasiūlė pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Iš Pareiškėjo atsakymas nebuvo gautas“; 3.2. pažymėjo tokią iš valstybės institucijų gautą informaciją: „STT 2016-10-12 raštu Nr. 4-01-7618 Seimo kontrolierių informavo: Pareiškėjai „[...] kreipėsi į STT 2016-05-16 prašymu, reg. Nr. 5-01-6448 (pateiktas atsakymas 2016-05-24, Nr. 4-01-4206), bei 2016-07-14 prašymu, reg. Nr. 5-01-9109 (pateiktas atsakymas 2016-07-26, Nr. 4-01-5733). Prašymuose nepateikus faktinių duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pagrindo priimti sprendimą (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka nebuvo“, „Policija Seimo kontrolierių informavo: „2015–2016 metais buvo gauti šie Pareiškėjų pareiškimai [pastaba: susiję su skundo turiniu]: [...] 2016-08-19 Molėtų r. PK [policijos komisariatas] gavo Pareiškėjų pareiškimą Nr. 89-AP-1094 dėl dokumentų klastojimo ir socialinio būsto eilių sudarymo. Molėtų r. PK 2016-09-07 raštu Nr. 89-S-27414 Pareiškėjus informavo, kad Savivaldybės darbuotojų veiksmuose nei baudžiamosios, nei administracinės teisės pažeidimų nenustatė“; 3.3. konstatavo: 3.3.1. „Savivaldybės administracija nustatyta tvarka: 1) įrašė Pareiškėjus į Sąrašą pagal 2007 metais pateiktą prašymą [...]; 2) Pareiškėjams pateikė išsamią informaciją dėl jų eilės numerio Sąraše: 2008–2015 metais [...], šio tyrimo metu – apie jų [...] eilės numerį Sąraše 2016 metais [...] 3) šio tyrimo metu paaiškino Pareiškėjų eilės numerio pokyčių Sąraše priežastis [...] 4) pasiūlė Pareiškėjams pasinaudoti galimybe gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją už savarankiškai išsinuomotą būstą, Pareiškėjai šia teise nepasinaudojo [...] 5) 2016 metais pasiūlė Pareiškėjams socialinį būstą, bet jis šiai šeimai nebuvo tinkamas [...]“; 3.3.2. „tačiau Savivaldybės administracijos pareigūnų veikloje socialinio būsto nuomos klausimais išlieka neaiškumų dėl paramos būstui išsinuomoti teikimo principų reikalavimų bei socialinio būsto nuomos eiliškumo įgyvendinimo (Savivaldybės administracija nepateikė Seimo kontrolieriui paaiškinimų dėl šių aplinkybių): 1) kodėl 2015–2016 metais asmenims iš Sąrašo bei jaunų šeimų sąrašo [...] išnuomojama po 2 būstus [...], neįgaliųjų sąrašo – 1 būstas [...], tuo tarpu iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašo – net 5 būstai (tarp jų, ir laukiančiajam eilėje 3 kartus trumpiau nei Pareiškėjas [...]); 2) kodėl išnuomotas socialinis būstas asmeniui (šeimai) iš Sąrašo, laukusio tik 6-erius metus (kai Pareiškėjas jau laukia 9-erius, t. y., 1/3 ilgiau); 3) kodėl Pareiškėjai Savivaldybės socialinio būsto laukia 9-erius metus, t. y., daugiau nei dvigubai ilgiau nei „Pastarųjų 5–erių metų buvimo sąraše vidurkis“ [...] 4) kodėl Savivaldybės administracija planuoja išnuomoti Pareiškėjams socialinį būstą tik per ateinančius 5-erius metus (t. y., iš viso per 14 metų; [...] kai vidutiniškai Savivaldybės socialinis būstas išnuomojamas per 4 erius metus“; 3.3.3. „[...] darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas) socialinio būsto nuomos Pareiškėjams klausimais kelia abejonių dėl lygiateisiškumo, socialinio teisingumo principų reikalavimų bei socialinio būsto nuomos eiliškumo  įgyvendinimo [...]“; 3.4. rekomendavo: 3.4.1. „Molėtų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai (toliau citatose ir tekste vadinama – Tarnyba) – iki 2017-02-01 informuoti, ar 2015–2016 metais buvo atliktas Savivaldybės administracijos (Turto valdymo skyriaus) veiklos socialinių būstų nuomos klausimais auditas (jeigu taip – pateikti išvadas), ar toks auditas yra įtrauktas į 2017 metų veiklos planą“; 3.4.2. „Molėtų rajono savivaldybės merui toliau citatose ir tekste vadinama – Meras) – tuo atveju, jeigu Tarnyba 2015–2016 metais nėra atlikusi Savivaldybės administracijos (Turto valdymo skyriaus) veiklos socialinių būstų nuomos klausimais audito ir nėra suplanavusi atlikti jį 2017 metais, iki 2017-07-01 pasiūlyti Savivaldybės tarybai pavesti Tarnybai atlikti pirmiau nurodytą auditą“; 3.4.3. „Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau citatose ir tekste vadinama – Administracijos direktorius): 13.3.1. iki 2017-04-01 pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl lygiateisiškumo, socialinio teisingumo principų reikalavimų bei socialinio būsto nuomos eiliškumo įgyvendinimo Savivaldybėje administracijoje Pareiškėjų atžvilgiu [kartu išsamiai atsakant į šios pažymos 3.3.2 papunktyje pateiktus klausimus]; 13.3.2. iki 2017-12-31 imtis priemonių, kad Pareiškėjams kuo skubiau būtų išnuomotas socialinis būstas.“   4. Dėl Seimo kontrolieriaus Pažymoje pateiktų rekomendacijų nagrinėjimo rezultatų gauta ši Savivaldybės (pažymėtina, kad informacijos apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus nepateikė Tarnyba bei Meras) informacija (2017-03-16 raštas Nr. 1D-887): 4.1. 2015–2016 m. nupirkta: – dviejų kambarių – 3 butai; trijų kambarių – 4 butai; vieno kambario – 1 butas; atlaisvinta: dviejų kambarių – 2 butai, vieno kambario – 3 butai, trijų  kambarių – 1 butas; 4.2. 2016 metais socialiniai būstai siūlyti pagal laukiančiųjų eilėse sąrašus (iš jų, dviejų kambarių: jaunų šeimų sąrašui – 3; šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, sąrašui – 5; bendrojo sąrašo – 2 (1 kambario butas mieste, 2 kambarių kaime); neįgalių asmenų sąrašo – 1 (Savivaldybė nepateikė Seimo kontrolieriui paaiškinimų, kodėl 2015–2016 metais asmenims iš Sąrašo bei jaunų šeimų sąrašo [...] išnuomojama po 2 būstus [...], neįgaliųjų sąrašo – 1 būstas [...], tuo tarpu iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašo – net 5 būstai (tarp jų, ir laukiančiajam eilėje 3 kartus trumpiau nei Pareiškėjas [...]); kodėl išnuomotas socialinis būstas asmeniui (šeimai) iš Sąrašo, laukusio tik 6-erius metus (kai Pareiškėjas jau laukia 9-erius, t. y., 1/3 ilgiau)); 4.3. Savivaldybės administracija nenurodė, kam išnuomoti 2016 metais nupirkti: 1 vieno kambario būstas, 1 dviejų  kambarių būstas ir 1 trijų kambarių būstas; 4.4. „2017 metais buvo paskelbtas konkursas 1 ir 2 kambarių būstų pirkimui. Gauta 1 paraiška dalyvauti skelbiamose derybose, kurioje siūloma pirkti vieno kambario būstą. Molėtų mieste nėra parduodamų būstų pasiūlos, nes nevykdomos daugiabučių namų statybos (paskutinis daugiabutis namas apgyvendintas 1998 m. balandžio mėnesį).“ Savivaldybės administracija nenurodė, kam išnuomotas 2017 metais galimai nupirktas vieno kambario būstas; 4.5. „Vidutiniškai Savivaldybės socialinis būstas išnuomojamas per 4 metus skaičiuojant mieste ir kaime suteiktus būstus. Mieste išnuomotų būstų laukimo vidurkis yra 10,4 metų. Pareiškėjai kaime siūlomo būsto atsisakė ir nurodė, kad lauks būsto mieste“; 4.6. „Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija, skelbdama socialinių būstų pirkimus, gauna mažai pasiūlymų ir neturi galimybės įsigyti būstų, atitinkančių nustatytus kriterijus, negali prisiimti įsipareigojimo kuo skubiau išnuomoti Pareiškėjams socialinį būstą. X ir Y šeimai būstas bus išnuomotas eilės tvarka.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į: 5.1. Savivaldybės administraciją, prašydamas informuoti: 1) ar 2017 metais pasikeitė Pareiškėjų eilės numeris Sąraše (jeigu ne – dėl kokių priežasčių ir kada numatomi jo pasikeitimai); 2) kokio dydžio (kiek kambarių) socialinis būstas teisės aktuose nustatyta tvarka siūlytinas Pareiškėjams; 3) kokio dydžio socialiniai būstai teisės aktuose nustatyta tvarka siūlytini prieš Pareiškėjus į Sąrašą įtrauktiems asmenims (šeimoms) (kiek vieno kambario, dviejų kambarių ir trijų kambarių būstų laukiama); 4) kam išnuomoti 2016 metais nupirkti: 1 vieno kambario būstas, 1 dviejų kambarių būstas ir 1 trijų kambarių būstas (jeigu neišnuomoti – nurodyti priežastis, kada ketinama išnuomoti ir į kuriuos sąrašus įtrauktiesiems asmenims); 5) kam išnuomotas 2017 metais galimai nupirktas vieno kambario būstas (jeigu neišnuomotas – nurodyti priežastis, kada ketinama išnuomoti ir į kurį sąrašą įtrauktiesiems asmenims); 6) kiek būstų 2015–2017 metais buvo išnuomota neįrašytiems į sąrašus asmenims ir kodėl (kartu pateikti sprendimus); pateikti paaiškinimus dėl Pareiškėjų skunde nurodomų aplinkybių, pacituotų šios pažymos 2.4, 2.5 ir 2.7 punktuose; pateikti motyvuotus paaiškinimus: 1) kodėl Savivaldybė galimai perka socialinius būstus be patogumų, ar jie visi yra tinkami gyventi; 2) kodėl įtrauktiesiems į Sąrašą asmenims 2016 metais buvo galimai pasiūlyta tik 2 butai, kai tuo tarpu jaunų šeimų sąrašui teko 3 butai, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, sąrašui – 5; 3) kodėl Pareiškėjai laukia socialinio būsto mieste ilgiau (nuo 2007-04-06 iki 2017 m. pab.) nei vidutiniškas terminas (10,5 metų); pateikti visą kitą informaciją, paaiškinimus, Jūsų nuomone, reikalingus Savivaldybės pareigūnų veiklos juridiniam vertinimui (toliau citatose ir tekste vadinama – Raštas); 5.2. Merą – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka pateikti informaciją apie Pažymos rekomendacijos, adresuotos Merui, nagrinėjimo rezultatus; 5.3. Tarnybą – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka pateikti informaciją apie Pažymos rekomendacijos, adresuotos Tarnybai, nagrinėjimo rezultatus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Iš Mero, Tarnybos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta toliau nurodyta informacija. 6.1. Informacija pagal Seimo kontrolieriaus Rašte pateiktus klausimus (pacituoti pažymos 5.1 punkte): 6.1.1. „Pareiškėjų eilės numeris sąraše šiuo metu yra 9 ([...] ištrauka iš Savivaldybės tinklalapyje skelbiamo sąrašo); 6.1.2. „Pareiškėjų 3 asmenų šeimai siūlytinas dviejų kambarių socialinis būstas“; 6.1.3. „Sąraše iki Pareiškėjų trims šeimoms siūlytini dviejų kambarių butai ir penkioms šeimos siūlytini vieno kambario butai“; 6.1.4. „2016 metais nupirkti būstai išnuomoti: 1) 3 kambarių būstas Molėtų mieste išnuomotas 5 asmenų šeimai, iš sąrašo šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), įrašytai į sąrašus 2007-03-13 ([...] įsakymo kopija); 2) 2 kambarių būstas kaimo vietovėje išnuomotas 4 asmenų šeimai su mažamečiais vaikais, nuo 2015-03-10 laukusiai būsto sąlygų pagerinimo ([...] įsakymo kopija); 3) 1 kambario būstas nupirktas kaimo vietovėje, šalia esančio socialinio būsto, siekiant sujungti du butus, ir išnuomotas 6 asmenų socialinio būsto nuomininkų šeimai, nuo 2015-03-05 laukusiai būsto sąlygų pagerinimo ([...] įsakymo kopija)“; 6.1.5. „2017 metais nupirkti 7 būstai išnuomoti: 1) 1 kambario butas Molėtų mieste vienam asmeniui, įrašytam į sąrašus 2005-05-18 ([...] įsakymo kopija); 2) 2 kambarių butas Molėtų mieste 3 asmenų šeimai, įrašytai į sąrašus 2005-05-18 ([...] įsakymo kopija); 3) 2 kambarių butas Molėtu mieste 3 asmenų šeimai, įrašytai į sąrašus 2006-01-26 ([...] įsakymo kopija); 4) 2 kambarių butas Molėtų mieste 3 asmenų šeimai, įrašytai į sąrašus 2006-04-27 ([...] įsakymo kopija) [PERKELTI pažymėtina, kad nė viename iš įsakymų nėra nurodyta, kokiame sąraše įrašyti asmenys, kuriems išnuomojami socialiniai būstai, kaip šiais atvejais įgyvendinami Įstatymo reikalavimai, kad Socialinis būstas nuomojamas ne tik laikantis eiliškumo, bet ir įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį]; 5) 3 kambarių butas Molėtų mieste 5 asmenų šeimai, į sąrašus įrašytai 2007-10-19 ([...] įsakymo kopija); 6) 3 kambarių butas Molėtų mieste 4 asmenų šeimai, įrašytai į sąrašus 2009-10-07 ([...] įsakymo kopija); 7) 3 kambarių butas Molėtų mieste 6 asmenų šeimai, į sąrašus įrašytai 2012-05-21 ([...] įsakymo kopija)“; 6.1.6. „2015–2017 metais buvo išnuomotas vienas būstas į sąrašus neįrašytam asmeniui. Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. B l-26 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos“ 1 kambario būstas socialinio būsto nuomos sąlygomis buvo išnuomotas asmeniui, neįrašytam į sąrašus, kaip asmeniui, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ([...] sprendimo kopija); 6.1.7. „Rašto 2.4, 2.5, 2.7 punktuose nurodytos aplinkybės – tai [Pareiškėjų] teiginiai, nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis, o paremti emocijomis ir išsireiškimais“; 6.1.8. „parduodamų būstų Molėtų mieste pasiūla maža, todėl Savivaldybė, vadovaudamasi viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2017-06-14. rekomendacija būstų pirkimo sąlygose supaprastinti reikalavimus įsigyjamiems būstams, pradėjo skelbti, kad perka būstus su visais arba daliniais patogumais. Daliniai patogumai – tai būstai, galintys turėti dalį vietinių arba visas vietines komunikacijas, todėl jie tinkami gyventi“; 6.1.9. „2016 metais būstai buvo išnuomoti laikantis eiliškumo ir atsižvelgiant į asmens šeimos narių skaičių, jos sudėtį bei socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą, išdėstytą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau citatose ir tekste vadinama – Įstatymas) 15 straipsnyje“; 6.1.10. „Pareiškėjai būsto laukia ilgiau negu vidutiniškas terminas todėl, kad Savivaldybė Molėtų mieste dėl ribotos pasiūlos neturi galimybių būstų nupirkti tiek, kiek buvo planuota nupirkti 2017 metais (planuota – 15 būstų, nupirkti – 7 būstai), o nupirkti 3 kambarių būstai buvo suteikti šeimoms, kurios buvo įrašytos į sąrašus vėlesniais metais, todėl Pareiškėjai laukia būsto ilgiau negu paskaičiuotas vidutiniško termino rodiklis“; 6.1.11. „Meras, gavęs Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2016-12-22 raštą, kuriame išnagrinėtas Pareiškėjų skundas prieš Savivaldybės administraciją dėl pareigūnų veiksmų sprendžiant socialinio būsto nuomos klausimus, ir atsižvelgęs į Seimo kontrolierius rekomendacijas Merui [...], pasiūlė Savivaldybės tarybai pavesti Savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą Turto skyriaus veiklos socialinių būstų nuomos klausimais auditą.“ „Savivaldybės taryba 2017-02-23 priėmė sprendimą Nr. B1-5 „Dėl pavedimo Savivaldybės kontrolieriui atlikti auditą“, kuriame pavesta Savivaldybės kontrolieriui iki 2017-08-31 atlikti Savivaldybės Turto skyriaus veiklos socialinių būstų nuomos klausimais auditą. 2017-09-27 įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės kontrolierė pristatė Molėtų rajono socialinio būsto nuomos veiklos [2017-09-01] audito ataskaitą“ Nr. A-4 (toliau citatose ir tekste vadinama – Audito ataskaita); 6.2. Audito ataskaitoje nurodyta: 6.2.1. „Audito tikslas – įvertinti, ar Savivaldybės socialinio būsto fondas valdomas efektyviai, ekonomiškai ir tikslingai. Audituojamas laikotarpis – 2016–2017-08-31“; 6.2.2. „Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, buvo vertinama Savivaldybės socialinio būsto nuomos teisinis reglamentavimas, pirkimų organizavimas, biudžeto asignavimų socialinio būsto įsigijimui ir remonto darbams naudojimas bei socialinio būsto fondo administravimas. Susipažinta su Savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių būstų nuomą; su Savivaldybės socialinių būstų apskaitos, pirkimo dokumentacija, su šeimų ir asmenų, turinčių teisę išsinuomoti socialinį būstą Savivaldybėje, sąrašais ir eilėmis bei šių būstų skyrimo tvarka, su dokumentais, pagrindžiančiais lėšų naudojimą. Siekiant tiksliau įvertinti Savivaldybės socialinio būsto nuomos administravimo problemas, buvo vykdomi pokalbiai su atsakingais darbuotojais. Atliekant audito procedūras daroma prielaida, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.“ 6.2.3. „Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikoje parama būstui teikiama nuomojant savivaldybių socialinį būstą, mokant būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas, kuriomis naudojantis neprarandama teisė į socialinio būsto nuomą [2014-10-09 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XIII -152 (su vėlesniais pakeitimais)]. Pagrindiniai rodikliai paramai gauti – asmens, šeimos pajamos ir turtas, neviršijantys nustatytų metinių valstybės remiamų pajamų dydžių. Asmenys, šeimos, daugiau kaip 25 proc. (iki 2017-01-01 – 20 proc.) viršiję nustatytas metines valstybės remiamų pajamų ir turto ribas, netenka socialinio būsto ir kompensacijų. Socialinis būstas – į Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto Savivaldybės būsto fondo dalis“ [2015-05-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. Bl-141 „Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ (pakeistas 2017-06-29 sprendimu Nr. Bl-123)]. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.“ „Savivaldybėje parama būstui įsigyti ar išsinuomoti yra teikiama vadovaujantis Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, taip pat Savivaldybės tarybos patvirtintomis tvarkomis, kurios yra skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje (žr. www.moletai.lt). Savivaldybės administracijos Turto skyrius nustato, ar asmenys (šeimos) turi teisę į socialinio būsto nuomą. Tokią teisę turi asmenys (šeimos), kurie atitinka Įstatymo reikalavimus ir pateikia reikalingus dokumentus. 2015 m. Savivaldybės taryboje patvirtinti Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai. Pasikeitus situacijai, sąrašai tikslinami Savivaldybės tarybos sprendimu (patvirtinta 2017-06-29). Už Savivaldybės socialinio būsto fondo administravimą atsakinga Turto skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Kavaliūnienė. Duomenys apdorojami SPIS – socialinės paramos šeimai informacinės sistemos moduliu „Būstas“.“ „Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas [2015-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-143 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas] reglamentuoja Savivaldybės būsto (išskyrus tarnybinį) ir socialinio būsto nuomos šeimoms ir asmenims, įrašytiems ir neįrašytiems į Savivaldybėje sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į rajono Savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašus, tvarką ir sąlygas; būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo tvarką, nuomos mokesčio apskaičiavimą, jo mokėjimą, surinkimą ir išieškojimą, lėšų panaudojimą. Šio Aprašo nuostatos neprieštarauja Įstatymo nuostatoms.“ „Molėtų rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti socialinį būstą, nuomojančių socialinį bustą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (2015-10-28 administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B6-1017) [toliau citatose ir tekste vadinama – Aprašas-2] reglamentuoja socialinių būstų nuomos administravimą“; 6.2.4. „Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi asmenys ir šeimos, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą ir Įstatymo nustatyta tvarka įrašyti į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus: 1. Jaunų šeimų; 2. Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių); 3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų; 4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų; 5. Bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 1–4 ir 6 sąrašus. 6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.“ „Savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai (toliau – Sąrašai) sudaromi pagal prašymo užregistravimo Turto skyriuje datą ir laiką (prašymai asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, registro žurnale registruojami tik tuomet, kai yra pateikiami visi reikalingi dokumentai). Asmens ar šeimos eilės numerį sąraše nustato socialinės paramos informacinė sistema pagal prašymo užregistravimo Turto skyriuje datą. Palyginus registro žurnalo duomenis (datą, bylos numerį, sąrašo numerį, vardus, pavardes) su asmenų ar šeimų bylų duomenimis (prašymais įrašyti į Sąrašą asmenų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą), neatitikimų nenustatyta. Sąrašai nuolat tvarkomi ir tikslinami, nustatoma, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui išsinuomoti. Patikslinti Sąrašai Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinami kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki liepos 1 dienos. Atsakingas Turto skyriaus specialistas suveda asmens ir šeimos duomenis į Savivaldybėje naudojamą asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, registravimo ir eilių sudarymo socialinės paramos informacinę sistemą“; 6.2.5. „Savivaldybėje socialinio būsto laukiančių asmenų [...] skaičius 2014–2017-08-31 m. Eil. Nr.  Sąrašas  Metai  

   2014  2015  2016  2017-08-01

1.  Jaunų šeimų  114  52  41  38

2.  Seimų, auginančių tris ir daugiau vaikų  24  20  15  12

3.  Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų  33  24  23  20

4.  Neįgaliųjų asmenų (šeimų)  32  26  22  22

5.  Bendrajame  133  95  82  83

6.  Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą  3  6  6  4

 Iš viso:  339  223  189  179

Iš lentelės duomenų matyti, kad 2016 m. laukiančių socialinio būsto buvo 189 asmenys (šeimos), turintys teisę ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, t. y., 44 proc. mažiau palyginus su 2014 m. Šį sumažėjimą lėmė nuo 2015-01-01 įsigaliojęs Įstatymas. Įsigaliojus Įstatymui, didelė dalis asmenų buvo išbraukti iš laukiančiųjų socialiniam būstui išsinuomoti Sąrašo: jie nepateikė informacijos apie pasikeitusį adresą, nevykdė Įstatyme numatytos prievolės ir nedeklaravo pajamų bei turto“; 6.2.6. „Savivaldybės išnuomotų socialinių būstų skaičius 2015–2017-08-31 m. Eil.

Nr.  Sąrašas  Metai  

Nr.    2014  2015  2016  2017-08-01

1.  Jaunų šeimų  -  -  2  1

2.  Seimų, auginančių tris ir daugiau vaikų  3  1  4  2

3.  Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų  2  -  -  -

4.  Neįgaliųjų asmenų (šeimų)  1  -  -  1

5.  Bendrajame  2  1  1  3

6.  Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą  -  -  2  1

 Iš viso:  8  2  9  8

[...].“ 6.2.7. „Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. BĮ-123 patvirtintas Savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas – 112 būstų. Nuo 2015 m. įsigaliojusiomis naujos paramos priemonėmis – būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio kompensacijomis – 2015 m. nepasinaudojo nei vienas asmuo (šeima), nors Savivaldybės administracija lėšas planavo. 2016 m. ir 2017 m. iki rugpjūčio 1 d. besikreipiančių dėl kompensacijos nebuvo. Rinkoje nėra pasiūlos išperkamajai būsto nuomai, todėl ja iki šiol nesinaudojama. Pastebėjimas: Dabartinė sistema neskatina laikiną būstą gavusių jaunų šeimų ir darbingų asmenų ieškoti galimybių gauti didesnes pajamas, nes, viršiję numatytas metines pajamų ir turto ribas, jie paramos ir buto nebetektų.“ 6.2.8. „Nuo 2015 m. įsigaliojus Įstatymui ir atsižvelgdama į Savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, Savivaldybė gali pirkti butus savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai naudodama lėšas, gautas pardavus nuomininkams Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus. Savivaldybės būsto pardavimo ir pirkimo procedūras organizuoja ir vykdo administracijos Turto skyrius. Savivaldybės taryba sprendimu patvirtina Savivaldybės gyvenamo būsto pardavimą. 2015 m. pagal Savivaldybės tarybos sprendimus buvo parduota 4 (1 mieste ir 3 kaime) Savivaldybės būstai už 42 854,71 Eur; 2016 m. parduota 8 (3 mieste ir 5 kaime) būstai už 61 660,22 Eur; 2017-08-01 – 5 (1 mieste ir 4 kaime) būstai už 35 801,81 Eur. Socialinio būsto pirkimo komisija (kiekvienam pirkimui Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“) skelbiamų derybų būdu 2015 m. nupirko 4 (2 kaime ir 2 mieste) socialinius butus už 72 650 Eur; 2016 m. –  3 (1 mieste ir 2 kaime) butus už 43 600 Eur; iki 2017-08-31 – 4 socialinius butus mieste už 998 50 Eur. Atrankos būdu peržiūrėjus Savivaldybės socialinio būsto pirkimo–pardavimo dokumentaciją neatitikimų nenustatyta.“ 6.2.9. „Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis naudojamas apmokėti už Savivaldybei nuosavybės teisė priklausančių gyvenamųjų patalpų (butų) atnaujinimą ir remontą; pastato bendrųjų objektų remontą, atnaujinimą. 2016-09-01 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005 „Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ sutartis Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001/A14-465“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Projektas). Projekto įgyvendinimo metu Molėtų mieste bus įsigyta 21 vnt. butų socialiniam būstui, iš jų 2 vnt. bus pritaikyti žmonėms su negalia. Projekto suma – 577 222,22 Eur, projekto pabaiga – 2018-08-31.“ „Pastebėjimas: - 2017-02-01 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-85 sudaryta Savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisija, patvirtintas komisijos darbo reglamentas ir nustatyta socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos, kaip užduotis komisijai. - 2017-07-17 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-587 sudaryta projekto įgyvendinimo darbo grupė (nuo sutarties pasirašymo praėjus 5,5 mėn.). - 2017-01-27 nupirktas pirmas butas. Iš viso iki 2017-08-31 nupirkti 4 socialiniai butai Molėtų mieste.“ „Išvada: ar laiku bus įsisavintos Projekto lėšos, nes pirkimus galima vykdyti tik Molėtų mieste, kur pasiūla butų nedidelė, o kainos aukštos.“ 6.2.10. „Lėšų panaudojimas. Atliktos audito procedūros Savivaldybės administracijoje „Socialinės atskirties mažinimo programoje“ (7), siekiant įsitikinti dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai skirtų asignavimų bei išlaidų socialinio būsto remontui tikslingumo bei teisingo lėšų panaudojimo. Vadovaujantis 2016–2018 m. Savivaldybės strateginiu veiklos planu nustatyta: Programos priemonei „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinti 2016 m.: - planuoti asignavimai – 70,0 tūkst. Eur (savivaldybės biudžeto lėšos); - patikslinti asignavimai – 5,3 tūkst. Eur (SB); - panaudoti asignavimai – 43,6 tūkst. Eur (SB) (Nebuvo pasiūlymų butų pirkimui). Programos priemonei „Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas“ įgyvendinti 2016 m.: - planuoti asignavimai – 30,0 tūkst. Eur (SB); - patikslinti asignavimai – 35,2 tūkst. Eur (SB); - panaudoti asignavimai – 35,2 tūkst. Eur (SB). Reikšmingų neatitikimų, susijusių su biudžeto asignavimų, skirtų socialiniam būstui įsigyti, panaudojimu, jų apskaita bei duomenų pateikimu 2016 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose (forma Nr. 2) nenustatyta. Programos priemonėms skirti asignavimai panaudoti pagal paskirtį; skelbiamų derybų būdu nupirkti 3 butai įtraukti į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą. Programos priemonei „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinti 2017 m.: - planuoti asignavimai – 40,9 tūkst. Eur (SB) ir 190,0 tūkst. Eur (ES); - patikslinti asignavimai – 40,9 tūkst. Eur (SB) ir 190,7 tūkst. Eur (ES); - panaudoti iki 2017-08-31 asignavimai – 21,4 tūkst. Eur (SB) ir 78,4 tūkst. Eur (ES). Programos priemonei „Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas“ įgyvendinti 2017 m.: - planuoti asignavimai – 13,8 tūkst. Eur (SB); - patikslinti asignavimai – 13,8 tūkst. Eur (SB); - panaudoti iki 2017-08-31 asignavimai – 7,4 tūkst. Eur (SB). Iš valstybės biudžeto asignavimų 2016–2017-08-31 laikotarpiu Savivaldybė negavo.“ 6.2.11. „Socialinio būsto fondo administravimas. 1) „Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokestį administruoja Savivaldybės administracija; mokestį už šildymą administruoja UAB „D“, mokestį už vandenį – UAB „C“, mokestį už komunalines atliekas – UAB „B“. Su išvardintomis UAB gyventojai pasirašo sutartis. 2016-12-31 Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą sudarė 112 vnt., iš jų Molėtų mieste: - 56 vnt. patikrinimo metu (2017 m. rugpjūčio mėn.) mieste laisvų socialinių butų nebuvo, rajone – 2 (Alantos k. ir Ūtos k.) tinkami gyventi butai (vienas butas atsilaisvino mirus nuomininkui, kitas – suteikus nuomininkui būstą, pritaikytą neįgaliajam). Molėtų mieste laisvų socialinių būstų nebūna. Kaime būna, nes socialinio būsto laukiančiųjų netenkina pasiūlymai gyventi kaime. Peržiūrėjus socialinio būsto laukiančiųjų raštiškus atsisakymus dėl pasiūlyto būsto kaimo vietovėje, nustatyta: - 2014 m. būsto kaime atsisakė 4 asmenys; - 2015 m. būsto kaime atsisakė 17 asmenų; - 2016 m. būsto kaime atsisakė 47 asmenys; - iki 2017-08-31 būsto kaime atsisakė 43 asmenys; 2) Perkamų socialinių būstų tiek Molėtų mieste, tiek seniūnijose būklė gera, papildomas remontas nereikalingas; 3) Pastebėjimas: nepakankama socialinio būsto nuomininkų skolų kontrolė ir jų išieškojimas. „Molėtų mieste esant nedidelei parduodamų būstų pasiūlai, o būsto kaimo vietovėje paklausos nebuvimui, yra rizika, kad savalaikiai nebus vykdomas Projektas ir neįsisavinta 577 222,22 Eur lėšų.“ 6.2.12. „REKOMENDACIJOS“: 1) „Savivaldybės tarybai: Dėl nuo 2017-01-01 įsigaliojusio Įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo (2016-12-20 Nr. XIII-152) rekomenduoju pakeisti Savivaldybės tarybos sprendimus, kurie reglamentuoja šio Įstatymo vykdymą“; 2) „Administracijos direktoriui: 1. Dėl nuo 2017-01-01 įsigaliojusio Įstatymo Nr. X-II-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo (2016-12-20 Nr. XIII-152) rekomenduoju pakeisti Administracijos direktoriaus įsakymus, kurie reglamentuoja Įstatymo vykdymą. 2. Vykdant Projektą įpareigoti atsakingus Savivaldybės administracijos darbuotojus savalaikiai vykdyti Projekto įgyvendinimo procedūras ir užtikrinti 577,2 tūkst. Eur lėšų įsisavinimą. [...].“

7. Pareiškėjai šio skundo tyrimo metu pateikė papildomą informaciją, iš kurios nustatyta, kad Mero 2017-12-08 atsakyme (Nr. B22-2218) į Pareiškėjų 2017-11-13 prašymą, be kita ko, pažymėta: „Skiriant butus laikomasi eiliškumo ir atsižvelgiama į asmens šeimos narių skaičių, jos sudėtį bei socialinio būsto naudingo loto normatyvą [...]. Įstatymas nenumato išimčių ne eilės tvarka Jums išnuomoti būstą. Papildomai informuojame, kad šiuo metu Jūsų eilės numeris sąraše yra 9.“   Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

8. Įstatymai 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 8.1.1. 3 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; [...] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...] 12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę [...], gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; 13) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių; [...]“; 8.1.2. 6 straipsnis – viena iš savivaldybių funkcijų yra: 15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; [...].“ 8.2. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (Įstatymas) nustatyta: 8.2.1. 3 straipsnis – „Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama vadovaujantis šiais principais: 1) lygiateisiškumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę; 2) socialinio teisingumo. Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ir šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius; 3) pasirinkimo. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas remiasi teise asmenims ir šeimoms rinktis vieną iš kelių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų; [...].“ 8.2.2. 4 straipsnis – „6. Savivaldybės vykdomoji institucija: 1) priima sprendimą išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą; [...] 3) nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus;  [...].“ 8.2.3. 6 straipsnis – „2. Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms: 1) nuomojant socialinį būstą; 2) mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. [...].“ 8.2.4. 14 straipsnis – „Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta socialinio būsto fondo plėtros programa arba kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, kuriuose numatyta socialinio būsto fondo plėtra. 4. Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, taip pat savivaldybėms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta tvarka perimant valstybės reikmėms nereikalingas laisvas gyvenamąsias patalpas arba gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena asmenys. 5. Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms aprūpinti būstu. [...].“ 8.2.5. 16 straipsnis – „2. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus: 1) jaunų šeimų; 2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. [...]; 4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų; 5) bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus; 6) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. 3. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. [...] 9. Socialinis būstas nuomojamas [...] savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį, [...] 13. Savivaldybių administracijos savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus, taip pat asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, [...], sąrašus skelbia savivaldybės interneto svetainėje.“ 8.3. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje nustatyta: „1. Teisėkūros principai išreiškia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. 2. Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais: [...]; 3) pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, reiškiančiu, kad teisės aktų nuostatos turi užtikrinti ir negali paneigti Konstitucijoje, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens teisių ir laisvių, teisėtų interesų; [...] 6) aiškumo, reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas; 7) sistemiškumo, reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina.“ 8.4. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) nustatyta: 8.4.1. 2 straipsnis – „9. Individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei. [...]. 11. Administracinis sprendimas – administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia. [...]“; 8.4.2. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...] 9) lygiateisiškumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių; 10) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;  8.4.3. 8 straipsnis – „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. [...].“

9. Kiti teisės aktai 9.1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. B1-143 patvirtintame „Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos apraše (Aprašas) nustatyta: 9.1.1. „4. Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi asmenys ir šeimos, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir Įstatymo nustatyta tvarka įrašytiems į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus: 4.1. jaunų šeimų; 4.2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 4.3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal Įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka Įstatyme nurodytus reikalavimus; 4.4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;              4.5. bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šio punkto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ir 4.6 papunkčiuose nurodytus sąrašus; 4.6. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.“ 9.1.2. „7. Sprendimą išnuomoti Savivaldybės socialinį būstą ir duoti sutikimą deklaruoti gyvenamąją vietą būsto nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu priima Savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) direktorius“ (2017-12-21 Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-231 redakcija). 9.1.3. „8. Savivaldybės tvarkingas, atitinkantis statybos ir specialiųjų normų reikalavimus socialinis būstas nuomojamas asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą ir laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį, išskyrus laikotarpį, kai asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše esantis asmuo ar šeima gauna būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. Naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, turi atitikti Įstatyme nurodytus šio ploto normatyvus.“ 9.1.4. „9. Jei Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų naudingasis plotas yra didesnis negu Įstatyme nurodytas šio ploto normatyvas, tenkantis asmeniui ar šeimai, esančiame Molėtų rajono savivaldybės sąraše pirmuoju numeriu, minėtas tuščias būstas siūlomas išsinuomoti kitai šeimai ar asmeniui, kurio eilės numeris yra paskesnis, su sąlyga, kad tuščio siūlomo išsinuomoti būsto naudingasis plotas atitinka šeimos narių skaičiui tenkantį naudingojo ploto normatyvą.“ 9.1.5. „12. Asmuo ar šeima, kuriam raštu pateiktas siūlymas išsinuomoti rajono Savivaldybės socialinis būstas, per 10 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos, privalo raštu informuoti Administracijos struktūrinį padalinį, kuris vykdo rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomą  (toliau – Turto skyrius), apie savo apsisprendimą.“ 9.1.6. „20. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) rajono socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu rajono Savivaldybės taryba (toliau – Taryba) gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto“ (2017-12-21 Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-231 redakcija). 9.2. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-28 įsakymu Nr. B6-1017 patvirtintame Molėtų rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti socialinį būstą, nuomojančių socialinį bustą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos apraše (Aprašas-2) nustatyta: 9.2.1. „3. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, rašytinius prašymus registruoja ir informaciją, susijusią su šeimų ir asmenų registravimu, bylų tvarkymu ir šeimų ir asmenų išbraukimu iš sąrašų socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, teikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrius.“ 9.2.2. „12. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo Turto skyriuje datą ir laiką (prašymai šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, registro žurnale registruojami tik tuomet, kai yra pateikiami visi reikiami dokumentai).“ 9.2.3. „13. Sąrašai nuolat tvarkomi ir tikslinami bei nustatoma ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui išsinuomoti. Patikslinti Sąrašai Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinami kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki liepos 1 dienos.“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 8 ir 9 paragrafuose, konstatuotina: 10.1. Pareiškėjai, abejodami Savivaldybės vykdomos socialinių būstų nuomos veiklos teisėtumu, įgyvendinant lygiateisiškumo principą, skundžiasi tuo, kad, jų nuomone, šeima per ilgai laukia socialinio būsto (galimai dėl netinkamo socialinio būsto fondo tvarkymo: be eilės neįgaliam žmogui suteikiamas socialinis būstas, jiems kyla abejonių, ar pagrįstai „galėjo stovėti socialinio būsto A su tokiom pajamom“, Savivaldybė perka „tik 1–3 kambarių [būstus], nes nėra skelbiama 2 kambarių, kad pirktų“), kad jiems siūlomi socialiniai būstai yra ne mieste, o kaime ir su daliniais patogumais, ir kt.; 10.2. remiantis Vietos savivaldos įstatymo, Įstatymo bei Aprašo reikalavimais: 10.2.1. Savivaldybės veikla turi būti grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo, reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo bei kt. principų reikalavimais (Savivaldybės veikla ir visais jos veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, Savivaldybės veikla turi būti aiški ir suprantama Savivaldybės gyventojams, Savivaldybės gyventojai turi teisę gauti motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą, Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių; pažymos 8.1.1 papunktis), Savivaldybės pareiga sudaryti Savivaldybės socialinio būsto fondą bei vykdyti socialinio būsto nuomą (pažymos 7.1 punktas), Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra vykdoma vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta socialinio būsto fondo plėtros programa (pažymos 7.2.4 papunktis); 10.2.2. Savivaldybė privalo paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti teikti vadovaudamasi lygiateisiškumo, socialinio teisingumo, pasirinkimo principais, t. y., teikti paramą būstui išsinuomoti užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ir šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius, remtis teise asmenims ir šeimoms rinktis vieną iš kelių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų (pažymos 7.2.1 papunktis),  Savivaldybė paramą būstui išsinuomoti gali teikti Pareiškėjams, nuomodama socialinį būstą arba mokėdama būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (pažymos 7.2.3 papunktis); 10.2.3. Savivaldybė privalo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus sudaryti pagal prašymo užregistravimo Savivaldybėje datą ir laiką, socialinius būstus nuomoti Įstatyme ir Apraše nustatyta tvarka ir ne tik laikantis eiliškumo, bet ir įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį (sudaromi 6 laukiančiųjų išsinuomoti Savivaldybės socialinį būstą sąrašai, tarp kurių yra ir Sąrašas (bendrasis); pažymos 7.2.5 papunktis ir 8.1 punktas). Apraše nėra nustatyta, kaip įgyvendinamas Įstatymo reikalavimas socialinius būstus nuomoti, „įvertinus buvimo asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose laikotarpį“ (toliau vadinama – Įstatymo reikalavimas); 10.2.4. Savivaldybės nuomojamas socialinis būstas turi būti tvarkingas, atitinkantis statybos ir specialiųjų normų reikalavimus (atkreiptinas Pareiškėjų dėmesys į tai, kad Audito ataskaitoje pažymėta, jog „Perkamų socialinių būstų tiek Molėtų mieste, tiek seniūnijose būklė gera, papildomas remontas nereikalingas“; pažymos 6.2.11 papunkčio 2 pastraipa). Apraše nėra nurodyta, kokius konkrečius reikalavimus turi atitikti socialinis būstas ir kokiuose konkrečiuose teisės aktuose tai numatyta; 10.3. pagal Teisėkūros pagrindų įstatymo imperatyvius reikalavimus, teisės aktai turi būti rengiami užtikrinant pagarbos asmens teisėms ir laisvėms principo reikalavimų įgyvendinimą, teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, teisės normos turi derėti tarpusavyje (pažymos 7.3 punktas); 10.4. remiantis VAĮ, individualus administracinis aktas (vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei) turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, Savivaldybė savo veikloje turi vadovautis įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, išsamumo ir kitų viešojo administravimo principų reikalavimais (jos veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais, priimant administracinius sprendimus, būtina atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo,  gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių, į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama prašymo ar skundo turinį; pažymos 7.4 punktas); 10.5. Pažymoje (2016 m.) jau buvo konstatuota, kad: 1) Savivaldybės administracija nustatyta tvarka įrašė Pareiškėjus į Sąrašą pagal 2007 metais pateiktą prašymą, Pareiškėjams pateikė išsamią informaciją dėl jų eilės numerio Sąraše, paaiškino Pareiškėjų eilės numerio pokyčių Sąraše priežastis, pasiūlė pasinaudoti galimybe gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją už savarankiškai išsinuomotą būstą, tačiau Pareiškėjai šia teise nepasinaudojo, 2016 metais pasiūlė Pareiškėjams socialinį būstą, bet jis šiai šeimai nebuvo tinkamas (šio tyrimo metu Pareiškėjai vėl Savivaldybės mero buvo informuoti apie jų eilės numerį Sąraše; šios pažymos 7 paragrafas). Be to, Audito ataskaitoje konstatuota, kad „Palyginus registro žurnalo duomenis (datą, bylos numerį, sąrašo numerį, vardus, pavardes) su asmenų ar šeimų bylų duomenimis (prašymais įrašyti į Sąrašą asmenų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą), neatitikimų nenustatyta“ (pažymos 6.2.4 papunktis); 2) „Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas) socialinio būsto nuomos Pareiškėjams klausimais kelia abejonių dėl lygiateisiškumo, socialinio teisingumo principų reikalavimų bei socialinio būsto nuomos eiliškumo įgyvendinimo“, „Savivaldybės administracijos pareigūnų veikloje socialinio būsto nuomos klausimais išlieka neaiškumų dėl paramos būstui išsinuomoti teikimo principų reikalavimų bei socialinio būsto nuomos eiliškumo įgyvendinimo“. Seimo kontrolierius pateikė rekomendacijas Merui inicijuoti Savivaldybės administracijos veiklos socialinių būstų nuomos klausimais auditą (ši Seimo kontrolieriaus rekomendacija įvykdyta: auditas atliktas ir Seimo kontrolieriui pateikta Audito ataskaita; pažymos 6.1.11 papunktis ir 6.2 punktas), Administracijos direktoriui – pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl lygiateisiškumo, socialinio teisingumo principų reikalavimų bei socialinio būsto nuomos eiliškumo įgyvendinimo Savivaldybės administracijoje Pareiškėjų atžvilgiu ir imtis priemonių, kad Pareiškėjams būtų kuo skubiau išnuomotas socialinis būstas. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, kad 2015–2016 metais nupirkti 3 dviejų kambarių butai (pažymos 4.1 punktas; pastebėtina, kad 2-jų kambarių būsto laukia Pareiškėjai), 2016 metais 2-jų kambarių būstai siūlyti pagal laukiančiųjų eilėse sąrašus: jaunų šeimų sąrašui – 3; šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, sąrašui – 5; Sąrašui – (kaime), „Mieste išnuomotų būstų laukimo vidurkis yra 10,4 metų“ (pažymos 4.5 punktas). Pastebėtina, kad Savivaldybės administracija nepateikė Seimo kontrolieriui paaiškinimų, kodėl 2015–2016 metais asmenims iš Sąrašo bei jaunų šeimų sąrašo buvo išnuomojama po 2 būstus, tuo tarpu iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašo – net 5 būstai (tarp jų, ir laukiančiajam eilėje 3 kartus trumpiau nei Pareiškėjas, kodėl išnuomotas socialinis būstas asmeniui (šeimai) iš Sąrašo, laukusio tik 6-erius metus (kai Pareiškėjas jau laukia 9-erius, t. y., 1/3 ilgiau), kodėl Savivaldybės administracija planuoja išnuomoti Pareiškėjams socialinį būstą tik per ateinančius 5-erius metus (t. y., iš viso per 14 metų) (pažymos 4.2 punktas), taigi, liko neaišku, kaip Savivaldybė įgyvendina Įstatymo reikalavimą; 10.6. nagrinėjamu atveju: 10.6.1. Seimo kontrolierius dėl kartotiniame Pareiškėjų skunde Seimo kontrolieriui nurodytų aplinkybių Raštu kreipėsi į Savivaldybę (pažymos 5.1 punktas), prašydamas informuoti, ar 2017 metais pasikeitė Pareiškėjų eilės numeris Sąraše, kiek būstų 2015–2017 metais buvo išnuomota neįrašytiems į sąrašus asmenims ir kodėl, pateikti paaiškinimus dėl Pareiškėjų skunde nurodomų aplinkybių, susijusių su A įrašymu į laukiančiųjų socialinio būsto sąrašą, pirties nebuvimu ir Administracijos direktoriaus galimais teiginiais, pateikti motyvuotus paaiškinimus, kodėl Savivaldybė galimai perka socialinius būstus be patogumų, ar jie visi yra tinkami gyventi; kartotinai: kodėl įtrauktiesiems į Sąrašą asmenims 2016 metais galimai buvo pasiūlyta tik 2 butai, Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, sąrašui – 5, kodėl Pareiškėjai laukia socialinio būsto mieste ilgiau (nuo 2007-04-06 iki 2017 m. pab.) nei vidutinis terminas (10,5 metų), ir kt.; 10.6.2. Savivaldybė šio tyrimo metu: 10.6.2.1. Seimo kontrolierių pateikė informavo, kad 2016 metais būstai buvo nuomojami „laikantis eiliškumo“, tačiau nepateikė paaiškinimų, kokia tvarka Savivaldybė, 2016 metais nuomodama būstus, įgyvendino Įstatymo reikalavimą (pažymos 6.1.9 papunktis). Savivaldybė šio tyrimo metu pateiktame atsakyme Pareiškėjams (pažymos 7 paragrafas) taip pat nepaaiškino, kaip išnuomodama socialinius būstus įgyvendina Įstatymo reikalavimą; informuodama Seimo kontrolierių apie 2017 metais išnuomotus socialinius būstus, pateikė Administracijos direktoriaus įsakymų kopijas (pažymos 6.1.5 papunktis), sprendžiant pagal kuriuos,  įsakymuose nepagrįstai nėra nurodytos faktinės aplinkybės (pvz., priežastys, kodėl būtent šiems asmenims išnuomotas konkretus socialinis būstas), kaip nustatyta  VAĮ (pvz., kokiame sąraše įrašyti asmenys, kuriems išnuomojami socialiniai būstai, kaip šiais atvejais įgyvendinamas Įstatymo reikalavimas ir pan.); 10.6.2.2. papildomai nurodė, nuo kada asmenys, kuriems 2017 metais išnuomoti socialiniai būstai, laukė socialinio būsto, tačiau šių aplinkybių nurodymas be konkrečių faktinių aplinkybių analizės (pvz., ar yra ir kiek (iš trijų šeimų; pažymos 6.1.3 papunktis) iki 2005 metų, 2005 ir 2006 metais prieš Pareiškėjus įrašytų į Sąrašą asmenų, kurie laukia 2-jų kambarių būsto; ar yra ir kiek (iš penkių šeimų; pažymos 6.1.3 papunktis) iki 2005 metų, 2005 ir 2006 metais prieš Pareiškėjus įrašytų į Sąrašą asmenų, kurie laukia 1-o kambarių būsto ir kt.), atsižvelgus į Audito ataskaitos duomenis, kad iš asmenų, laukiančių socialinio būsto, daugiausia buvo ir yra įrašyti Sąraše (2017 metais – 7 kartus daugiau Sąraše (83) nei Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų sąraše (12); pažymos 6.2.5 papunktis), tačiau asmenims iš Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, sąrašo 2014–2017 metais buvo išnuomota 10 socialinių būstų, o iš Sąrašo tik – 7 (t. y., 30 proc. mažiau; pažymos 6.2.6 papunktis), duoda pagrindo Seimo kontrolieriui konstatuoti, kad Savivaldybė, išnuomodama socialinius būstus asmenims, laukiantiems Sąraše, kuriame įrašyti Pareiškėjai, netinkamai įgyvendina Įstatymo reikalavimą; 10.6.2.3. nepateikė paaiškinimų Seimo kontrolieriui dėl Pareiškėjų skundo teiginių, susijusių su A įrašymu į sąrašus socialiniam būstui išnuomoti, Savivaldybės administracijos direktoriaus galimais teiginiais dėl aplinkybių, kurioms esant Pareiškėjams būtų išnuomotas socialinis būstas, pirties neveikimo aplinkybėmis (pažymos 6.1.7 papunktis), nenurodė teisės akto, kuriuo rėmėsi, nepateikdami paaiškinimų dėl Pareiškėjų skunde aprašytų aplinkybių, taigi, nepagrįstai nesilaikė viešojo administravimo išsamumo principo bei vietos savivaldos reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principo reikalavimų; 10.6.2.4. pateikė paaiškinimus, kodėl Pareiškėjai laukia socialinio būsto ilgiau nei vidutinis terminas, tačiau, atsižvelgus į Seimo kontrolieriaus pirmiau padarytas išvadas, į Audito ataskaitos duomenis („savalaikiai nebus vykdomas Projektas ir neįsisavinta 577 222,22 Eur lėšų“ įsigyjant butus Molėtų mieste; pateikta rekomendacija „Vykdant Projektą įpareigoti atsakingus Savivaldybės administracijos darbuotojus savalaikiai vykdyti Projekto įgyvendinimo procedūras ir užtikrinti [...] lėšų įsisavinimą“; pažymos 6.2.11 papunkčio 1 ir 3 pastraipos bei 6.2.12 papunkčio 2 pastraipa), į tai, kad Savivaldybė, turėdama informaciją, kiek asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto, atsisako socialinių būstų kaime, galimai nesiėmė papildomų efektyvių priemonių (pvz., kad Molėtų gyventojams būtų palanku parduoti Savivaldybei būstus mieste socialinių būstų nuomai, ar kt.), minėti paaiškinimai vertinti kritiškai. Savivaldybė šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui nepateikė duomenų, ar siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytą Audito ataskaitos rekomendaciją yra patvirtintas Projekto įgyvendinimo priemonių planas, ar Savivaldybėje yra atlikta laukiančiųjų socialinių būstų teisėtų lūkesčių analizė (pvz., kiek iš 112 asmenų (šeimų) laukia socialinio būsto tik mieste, tik su visais patogumais ir pan.), po kurios atsirastų galimybės efektyviau vykdyti Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymą ir administravimą; 10.6.3. neaiškumai dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos socialinių būstų nuomos klausimais galimai susiję su tuo, kad Savivaldybės tarybos patvirtintame Apraše nepagrįstai nėra nustatyta, kokia tvarka Savivaldybėje įgyvendinamas Įstatymo reikalavimas išnuomojant socialinius būstus įvertinti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, buvimo sąrašuose (taigi, visuose) laikotarpį, tokiu būdu kartu užtikrinant lygybės, socialinio teisingumo, žmogaus teisių gerbimo, veiklos skaidrumo ir kitų principų reikalavimų tinkamą įgyvendinimą. Tai pat Apraše nepagrįstai nenurodyta, kokius konkrečius reikalavimus turi atitikti socialinis būstas ir kokiuose konkrečiuose teisės aktuose tai numatyta. Taigi, Aprašo nuostatos neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų, Pareiškėjams pagrįstai kyla abejonės dėl galimybės skirtingus būstus (su patogumais, daliniais patogumais) nuomoti kaip socialinius būstus.

11. Apibendrinus pirmiau pateiktas išvadas konstatuotina, kad Savivaldybės veikla socialinio būsto nuomos klausimais ir toliau kelia abejonių dėl jos atitikimo teisės aktų reikalavimams, šio tyrimo metu nepašalintos pagrįstos abejonės dėl Savivaldybės veiklos socialinio būsto nuomos klausimais skaidrumo ir aiškumo, tinkamo lygiateisiškumo, socialinio teisingumo, veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principų reikalavimų įgyvendinimo tinkamumo (taip pat nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad Savivaldybė užtikrina žmogaus teisių ir laisvių gerbimo principo reikalavimus), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, darytina išvada, kad skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) socialinio būsto nuomos klausimais pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X, Y skundą dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 8, 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

13.1. Molėtų rajono savivaldybės merui: 13.1.1. informuoti apie Audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus (kartu informuojant, ar yra patvirtintas Projekto įgyvendinimo priemonių planas; jeigu ne – nurodyti priežastis); 13.1.2. inicijuoti Aprašo pakeitimą, kad jis atitiktų Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus, būtų tinkamai įgyvendinti lygybės, socialinio teisingumo, žmogaus teisių gerbimo, veiklos skaidrumo ir kitų principų reikalavimai, pvz., nustatant, kokia tvarka Savivaldybėje įgyvendinamas Įstatymo reikalavimas išnuomojant socialinius būstus įvertinti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, buvimo sąrašuose laikotarpį, kokius konkrečius reikalavimus turi atitikti socialinis būstas ir kokiuose konkrečiuose teisės aktuose tai numatyta;

13.2. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui: 13.2.1. motyvuotai paaiškinti, kaip 2016–2017 metais nuomojant socialinius būstus buvo įgyvendinamas Įstatymo reikalavimas (kartu nustatant, kodėl daugiau socialinių būstų buvo išnuomota ne asmenims (šeimoms), įrašytiems į Sąrašą, o  į Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, sąrašą, išanalizuojant visuose sąrašuose laukiančiųjų asmenų buvimo juose laikotarpius, nustatant, kurie asmenys (šeimos) laukia socialinio būsto trumpiau nei Pareiškėjai (pvz., ar yra ir kiek (iš trijų šeimų) iki 2005 metų, 2005 ir 2006 metais prieš Pareiškėjus įrašytų į Sąrašą asmenų, kurie laukia 2-jų kambarių būsto; ar yra ir kiek (iš penkių šeimų) iki 2005 metų, 2005 ir 2006 metais prieš Pareiškėjus įrašytų į Sąrašą asmenų, kurie laukia 1-o kambarių būsto ir kt.), numatant priemones, kuriomis ateityje nuomojant socialinius būstus būtų tinkamai įgyvendinamas Įstatymo reikalavimas, pvz., nepagrįstai ir neobjektyviai Pareiškėjams neilgėtų socialinio būsto nuomos laukimo terminas, kuris šiuo metu jau viršija vidutinį socialinio būsto nuomos  mieste terminą);   13.2.2. atlikti asmenų (šeimų), laukiančiųjų Savivaldybės socialinių būstų, teisėtų lūkesčių analizę, po kurios atsirastų galimybės efektyviau vykdyti Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymą ir administravimą (pvz., kiek iš 112 asmenų (šeimų) laukia socialinio būsto tik mieste, tik su visais patogumais, ir pan.); 13.2.3. informuoti, kokių priemonių imtasi, kad ateityje Administracijos direktoriaus įsakymai dėl socialinių būstų nuomos atitiktų VAĮ reikalavimus; 13.2.4. pateikti paaiškinimus Pareiškėjams dėl skundo teiginių, susijusių su A įrašymu į sąrašus socialiniam būstui išnuomoti, Savivaldybės administracijos direktoriaus galimais teiginiais dėl aplinkybių, kurioms esant Pareiškėjams būtų išnuomotas socialinis būstas, pirties neveikimo aplinkybėmis (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo Pareiškėjams kopiją).

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius            Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1530
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį