Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Daugiabučio namo [...] savininkų bendrijos (toliau vadinama – Bendrija, Pareiškėjai arba pareiškėjai) pirmininkės X pasirašytą skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė arba savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su vietinės rinkliavos už automobilių statymą kelių namų, tarp jų, ir [...] [toliau vadinama ir – pareiškėjų namas], vidiniame kieme rinkimu.

2. Pareiškėjai skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „Daugiabučio namo [...] savininkų bendrija (toliau – pareiškėjai) 2017 m. birželio 20 dieną iš [...] namo gyventojos neoficialiai gavo informaciją, jog [...] namo gyventojai SĮ „Susisiekimo paslaugos“ buvo raštu informuoti, kad nuo 2017 m. birželio 27 d. bus pradėta rinkti vietinė rinkliava už automobilių stovėjimą vidiniame kieme prie [...] namo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Pažymėtina, kad visoje pateiktoje informacijoje figūravo tik „vidinė teritorija šalia [...] esančio daugiabučio namo“ [...].“ 2.3. „Tačiau pareiškėjai pažymi, kad 2017 m. birželio 27 d. ne tik [...] namo kiemo teritorijoje, bet ir visų šalia esančių namų ([...]) vidiniame kieme, iki pat [...] namo tvoros, už visų vidinio kiemo namų stovinčių automobilių langų valytuvų buvo užkišti informaciniai lapeliai dėl apmokestinimo, nors pranešimuose ir raštuose buvo aiškiai nurodyta, kad bus pradėta rinkti vietinė rinkliava už automobilių stovėjimą tik [...] namo vidinio kiemo teritorijoje.“ 2.4. „[...] pažymėtina, kad pareiškėjai niekada nesikreipė nei į savivaldybę, nei į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, nereiškė jokio noro dėl automobilių apmokestinimo pareiškėjų namo kiemo teritorijoje.“ 2.5. „Pažymėtina, kad SĮ „Susiekimo paslaugos“ interneto svetainėje buvo teigiama: „[...] tuo tarpu apmokestinti būtų tik tie daugiabučių kiemai, kurie patenka į rinkliava apmokestintas teritorijas ir kurių gyventojų dauguma išreikš tokį norą [...].“ 2.6. „2017-06-26 pateiktas savivaldybės administracijai Skundas Nr. A60-330/17 (67572 [...], kuriame dar kartą nurodyta, kad pareiškėjai kategoriškai nesutinka su vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą taikymu pareiškėjų namo vidinėje teritorijoje. Pareiškėjai pažymi, kad iki šiol į skundą savivaldybės administracijos atsakymas nėra gautas, nors Skundas administracijai įteiktas beveik prieš du mėnesius.“ 2.7. „2017-06-26 pareiškėjai pateikė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ skundą [...], kuriame nurodyta, kad pareiškėjai nesutinka su vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą taikymu pareiškėjų namo vidinėje teritorijoje.“ 2.8. „[...] SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsakymu nebuvo pateikta jokių pagrįstų įrodymų, jog skundėsi dauguma gyventojų, tuo labiau kad skundėsi nors vienas pareiškėjų namo ar [...] namo gyventojas, dėl automobilių statymo nuosavame kieme, ir dar daugiau, su pareiškėjais 2017 m. nebuvo organizuojami jokie susitikimai, nebuvo vykdoma kokia nors pareiškėjų apklausa. Taigi, manytina, kad skundžiamos valstybės valdžios institucijos šiuo atveju šiurkščiai pažeidė pareiškėjų teises ir teisėtus interesus, nes savavališkai prieš gyventojų valią vienašališkai nusprendė įvesti rinkliavą už automobilių statymą pareiškėjų namo kieme.“ 2.9.  „2017 m. liepos 25 d. ir 2017 m. liepos 28 d. pranešimus / baudas gavo pareiškėjai, kurie prie savo namo pastatė automobilius, ir taip pat [...] namo gyventojai, kurie pastatė automobilius kieme, prie [...] namo.“ 2.10.  „Pareiškėjai pagrįstai mano, kad jų teisės, kaip gyventojų, yra šiurkščiai pažeistos, nes ne tik prieš pareiškėjų valią įvesta raudonosios zonos rinkliava, tačiau ši rinkliava įvesta nei pasitarus su gyventojais, nei juos perspėjus.“ 2.11. „Pažymėtina, kad nuo 2017 m. birželio 20 d. pareiškėjų namo ir [...] namo vidiniuose kiemuose stovintiems automobiliams už valytuvų buvo užkišami informaciniai lapeliai apie tai, kad bus pradėta rinkti vietinė rinkliava už automobilių stovėjimą tik [...] namo vidinio kiemo teritorijoje.“ 2.12.  „[...] pažymėtina, kad pareiškėjų namo vidinio kiemo teritorijoje vietinės rinkliavos įvedimas automobilių valdytojams pažeidžia asmenų, gyvenančių apmokestintame kieme esančiame name, teises bei teisėtus interesus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintus savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo bei gerbimo principus, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus.“

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-10-13 raštu Nr. 4D-2017/2-1232/3D-2977 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydamas pateikti informaciją bei paaiškinimus, susijusius su vietinės rinkliavos už automobilių statymą prie [...], esančio gyvenamojo namo rinkimu.

5. Savivaldybės administracija 2017-11-09 raštu Nr. A51-76621/17 (3.3.10.3-EM4) Seimo kontrolierių informavo: „2017 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Daugiabučio namo [...], savininkų bendrijos skundą „Dėl visiško SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vidinėje kiemo teritorijoje veiklos sustabdymo“ [...]. Atsižvelgus į pateiktą [...] gyventojų balsavimo informaciją, šiuose kiemuose buvo nutarta panaikinti vietinės rinkliavos rinkimą už automobilių stovėjimą. Daugiabučio namo [...], savininkų bendrijos pirmininkė X buvo informuota spalio 19 d. raštu Nr. A51-70650/17(3.3.10.3-EM4). 2017 m. lapkričio 6 d. patikrinus situaciją šių namų kiemuose, kelio ženklai pakoreguoti, vietinė rinkliava už automobilių stovėjimą ties minėtais namais neberenkama.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai   6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:  Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“; 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimo išvados

7.  Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją ir dokumentus, konstatuotina, kad po Pareiškėjų kreipimosi į Seimo kontrolierių dienos Savivaldybės administracija, atsižvelgusi į Pareiškėjų ir Seimo kontrolieriaus kreipimusis, panaikino vietinę rinkliavą už automobilių statymą [...] gyvenamųjų namų vidiniuose kiemuose ir informavo apie tai Pareiškėjus bei Seimo kontrolierių.

8.  Vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 7.1 punktas), skundo tyrimas nutrauktinas, nes Pareiškėjų skunde keliama problema, susijusi su vietinės rinkliavos už automobilių statymą kelių namų vidiniame kieme rinkimu, išspręsta ir pateikti tai įrodantys dokumentai.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia Daugiabučio namo [...] savininkų bendrijos pirmininkės X pasirašytą skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su vietinės rinkliavos už automobilių statymą kelių namų vidiniame kieme rinkimu, tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius               Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1232
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį