Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ

 

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su apmokestinimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, bei dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmais pažeistos teisės į tinkamą viešąjį administravimą.

2. Pareiškėja skunde nurodė: 2.1. Ji, kaip vieno buto gyvenamosios paskirties objekto, [...], savininkė, 2015 metų balandžio mėnesį kreipėsi į Nemėžio seniūniją, prašydama sudaryti sutartį dėl atliekų išvežimo. Pareiškėja pateikė visus dokumentus Rinkliavos lengvatos klausimo sprendimui (turi antros grupės neįgalumą); 2.2. Gavusi 2015-07-27 Rinkliavos mokėjimo pranešimą Nr. 10594694, nežinodama, kad jai nepritaikyta Rinkliavos lengvata, sumokėjo Rinkliavą už visus 9 mėnesius. Vėliau paaiškėjo, kad Rinkliavos mokėjimo pranešimas buvo parengtas, nepritaikius Rinkliavos lengvatos, nors prašymas dėl Rinkliavos lengvatos pritaikymo buvo pateiktas 2015 m. balandžio mėnesį; 2.3. Nors buvęs namo savininkas su uždarąja akcine bendrove „A“ buvo sudaręs atliekų išvežimo sutartį, galiojusią nuo 2006 m. iki 2015 m., Rinkliava buvo paskaičiuota už laikotarpį nuo 2012 iki 2015 metų; 2.4. Savivaldybei priėmus sprendimą dėl atliekų išvežimo, sutartis su UAB „A“ nebuvo nutraukta, nes Savivaldybė, paskirdama UAB „B“ ir UAB „E“ atliekoms vežti, pažeidė Konkurencijos įstatymą ir šiuo klausimu iki šiol vyksta teismas; 2.5. Nors komunalinių atliekų surinkimo paslauga namo, [...], savininkui nebuvo teikiama, Pareiškėja sumokėjo nurodytą Rinkliavos sumą „dėl šventos ramybės“ (šios ir kitų citatų kalba nekeičiama), tačiau Savivaldybės administracija nesutiko Pareiškėjai, kaip neįgaliam asmeniui, pritaikyti Rinkliavos lengvatą už visą nurodytą laikotarpį, motyvuodama, kad ne už kiekvienus metus pateiktas prašymas pritaikyti Rinkliavos lengvatą; 2.6. Po ilgų pasikalbėjimų telefonu ir susirašinėjimų buvo gautas atsakymas, kad klientai turi sekti naujienas Savivaldybėje, arba skaityti ir prenumeruoti dienraštį „[...]“, nes Savivaldybė gyventojo neprivalo informuoti apie jam taikytinas Rinkliavos lengvatas; 2.7. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami metų viduryje, pabaigoje, todėl dalis gyventojų neturi galimybės pasinaudoti Rinkliavos lengvatomis; 2.8. Kyla klausimai: 2.8.1. kodėl Savivaldybė turi teisę perskaičiuoti Rinkliavos lengvatas po ketverių metų, ir tik po ilgo susirašinėjimo, o gyventojas, neturėdamas informacijos, negali pateikti prašymo dėl Rinkliavos lengvatos pritaikymo už praėjusį laikotarpį; 2.8.2. kodėl Savivaldybė siuntė mokėjimo pranešimus ir namo savininkui, ir gyvenamąją vietą deklaravusiai Pareiškėjai; 2.8.3. ar turi teisę be Pareiškėjos sutikimo keisti mokėtoją; 2.8.4. kodėl Savivaldybė, kasmet priimdama sprendimus dėl Rinkliavos lengvatų, Rinkliavos mokėjimo pranešimuose ar priminimuose, ar elektroniniu paštu gyventojams nepateikia informacijos apie Rinkliavos lengvatas; 2.8.5. kodėl kasmet yra keičiamos Rinkliavos lengvatos; 2.9. Prašymą buvo galima išnagrinėti per 1 valandą, tuo tarpu Savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbuotojai nesugebėjo išspręsti susidariusios problemos per metus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

3. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, Pareiškėja nuo 2015-04-08 yra gyvenamojo namo (unikalus Nr. [...]; daikto naudojimo paskirtis – gyvenamoji), [...], savininkė. Iki 2015-04-08 namo savininkas buvo F.

4. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius 2017-02-22 raštu Nr. A33(7)-69(27.2.5) kreipėsi į Savivaldybės administracijos Nemėžio seniūniją, prašydama pateikti atsakymus į klausimus: „1) Ar buvo gautas Pareiškėjos prašymas taikyti Rinkliavos lengvatą, kada (pateikti kreipimosi ir atsakymų į juos kopijas). 2) Ar Pareiškėjai buvo išaiškintos Rinkliavos lengvatos taikymo sąlygos. 3) Ar buvo priimtas sprendimas dėl Rinkliavos lengvatos Pareiškėjai taikymo, kada ir koks. 4) Ar Pareiškėja buvo informuota apie priimtą sprendimą, kokiu būdu. 5) Ar Pareiškėja buvo informuota apie jos pateiktų dokumentų tinkamumą Rinkliavos lengvatos pritaikymo klausimo sprendimui; teigiamo atsakymo atveju nurodyti, kokiu būdu ir kada - atsakymas turi būti pagrįstas patvirtintomis dokumentų kopijomis; neigiamo atsakymo atveju patikslinti, ar buvo išaiškintos Pareiškėjai atsisakymo taikyti Rinkliavos lengvatą priežastys, kada, kokiu būdu. 6) 2015-07-27 Pareiškėja buvo gavusi Rinkliavos mokėjimo pranešimą Nr. 10594694, kuriame nebuvo pritaikyta Rinkliavos lengvata, nors prašymas dėl Rinkliavos lengvatos pritaikymo buvo pateiktas 2015 m. balandžio mėn., prašome paaiškinti situaciją, jeigu buvo suteikta Rinkliavos lengvata, tai kada, kokiu būdu pateiktas mokėjimo pranešimas (pridėti mokėjimo pranešimą). 7) Ar vadovaujantis Aprašo 17 p., Pareiškėja kasmet teikė prašymą su dokumentais Rinkliavos lengvatai gauti. 8) Kodėl mokėjimo pranešimai buvo siunčiami ir namo savininkui, ir gyvenamąją vietą deklaravusiai Pareiškėjai. 9) 2015 m. balandžio mėn. Pareiškėja kreipėsi į seniūniją, prašydama sudaryti sutartį dėl atliekų išvežimo. Ar Pareiškėja pateikė visus dokumentus Rinkliavos lengvatos klausimo sprendimui, ar buvo paaiškinta Pareiškėjai, kad sutartys nesudaromos“;

5. Savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos seniūno Vlodimiežo Sipovič 2017-02-27 rašte Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui pažymėta: „1) Pirmas prašymas buvo gautas 2013-02-22 Nr. A34(34)-198, lengvata suteikta pagal Savivaldybės tarybos 2012-07-20 sprendimo Nr. T3-319 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų 6.2 punktą, už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-010-31, kadangi X neįgaliojo pažymėjime galiojimo data buvo iki 2013 10 02. [...] 2015-06-16 buvo gautas prašymas Nr. A34(34)-460. Minėtu prašymu kreipėsi dėl lengvatos suteikimo nuo 2015-04-01 pagal Savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimą Nr. T3 287 II skyriaus 7.2 p. kaip nedirbančiam senatvės pensinio amžiaus asmeniui, nedirbančiam netekusiam 60-100 proc. darbingumo asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Savivaldybės teritorijoje. Išnagrinėjus prašymą paaiškėjo, kad buvo pateikti ne visi dokumentai. Paskambinus gyventojai buvo prašoma dar kartą pateikti mainų sutartį, bet mokėtoja X atsisakė pateikti šį dokumentą. Pareiškėjai buvo paaiškinta, kad kol nebus išsiaiškintos aplinkybės, Rinkliavos lengvata suteikta nebus. Elektroniniu paštu buvo išsiųstas mokėjimo pranešimas be suteiktos Rinkliavos lengvatos. Minėta Rinkliavos lengvata buvo suteikta vėliau, t. y. 2015-12-17. [...] Gavus elektroninį prašymą 2015-12-08 iš Pareiškėjos ir išnagrinėjus visas aplinkybes, buvo suteikta Rinkliavos lengvata už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2015-12-31, kaip buvo prašoma prašyme 2015-06-16, Nr. A34(34)-460. Apie šį faktą Pareiškėja buvo informuota raštu. Jai buvo išsiųstas elektroniniu paštu atsakymas. [...]. 2015-12-23 buvo gautas el. laiškas nuo Pareiškėjos ir atsakymas buvo pateiktas paskambinus telefonu. [...] 2016-01-21 Nr. A34(34)-36 buvo gautas Pareiškėjos skundas. Atsakymas išsiųstas 2016 02 10 raštu Nr. A33(34)-60. [...] 2016-03-15 buvo gautas prašymas Nr. A34(34)-179. Pareiškėjai buvo įteiktas mokėjimo pranešimas į rankas ir išsiųstas el. paštu. [...] 2) Dėl Rinkliavos lengvatos taikymo sąlygų buvo paaiškinta žodžiu; 3) Sprendimas dėl Rinkliavos buvo priimtas ir pateikiame informaciją apie priimtą sprendimą: - pagal prašymą 2013-02-22 Nr. A34(34)-198 Rinkliavos lengvata suteikta už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-10-31; - pagal prašymą 2015-06-16 Nr. A34(34)-460 Rinkliavos lengvata suteikta 2015-12-17; - pagal prašymą 2016-03-15 Nr. 34(34)-179 Rinkliavos lengvata suteikta. Atsakymas mokėjimo pranešimas buvo įteiktas į rankas ir išsiųstas el. paštu. 4) Pareiškėja apie priimtą sprendimą buvo informuota telefonu ir raštu. 5) Pareiškėjai buvo pranešta telefonu apie tai, kad yra nepridėtas dokumentas – mainų sutartis ir paprašyta atsiųsti el. paštu arba pateikti atvykus į Nemėžio seniūniją, bet Pareiškėja atsisakė atvykti. Buvo pranešta, kad Rinkliavos lengvata nebus suteikta, kol nebus išsiaiškintos aplinkybės; 6) Nuo Pareiškėjos 2015 m. balandžio mėn. prašymas gautas nebuvo, o buvo gautas 2015 06 16 Nr. A34(34)-460. O 2015-12-17 išnagrinėjus dar kartą 2015-06-16 prašymą Nr. A34(34)-460 Pareiškėjai buvo suteikta Rinkliavos lengvata už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2015-12-31, kuris buvo nurodytas tame prašyme. [...] 7) 2014 m. Pareiškėja į Nemėžio seniūniją dėl Rinkliavos lengvatos skyrimo nesikreipė, todėl 2015 metais lengvatą už 2014 m. suteikta nebuvo, kadangi 2015-06-26 buvo priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-287 „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“ pagal nuostatų IV skyriaus 17 p., lengvatos nurodytos šios tvarkos aprašo, išskyrus 5.3 punkte, taikomos kreipimosi metais, įsigalioja nuo faktinių aplinkybių atsiradimo ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Pranešame, kad 2013 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m. Pareiškėja kreipėsi į Nemėžio seniūniją ir jai priklausančios Rinkliavos lengvatos buvo suteiktos. 8) Pareiškėja nuo 2014-01-01 į Nemėžio seniūniją nesikreipė ir atsižvelgiant į Pareiškėjos prašymą 2015-06-16, Nr. A34(347)-460, Rinkliava už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-03-31 buvo paskaičiuota tuo metu buvusiam namo savininkui F. [...] 9) Nuo Pareiškėjos 2015 m. balandžio mėn. prašymas gautas nebuvo, o buvo gautas 2015-06-16 Nr. A34(34)-460. Apie tai, kad sutartis nėra sudaroma, kadangi tai yra Rinkliava, buvo paaiškinta žodžiu. Dėl Rinkliavos lengvatos skyrimo dokumentai buvo pateikti, tik nebuvo pridėta mainų sutartis, kurios buvo paprašyta telefonu atsiųsti el. paštu arba pateikti atvykus į seniūniją.“

6. Savivaldybės administracijos direktorės L. Kotlovskos 2017-03-06 rašte Nr. A33(1)-1529-(4.11) Seimo kontrolieriui pažymėta: „[...] Pareiškėjos išreikštas teiginys dėl Rinkliavos skaičiavimo buvusiam namo, esančio [...], savininkui F už 2012–2015 m. neatitinka tikrovės, nes Jam buvo paskaičiuota Rinkliava nuo 2014-01-01 iki 2015-03-31, nors buvo sudaryta sutartis su UAB „A“. Pažymime, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016-09-02 nutarties administracinėje byloje Nr. A-73 8-822/2016 išaiškino, kad fizinis ar juridinis asmuo laikomas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėtoju nepaisant to, kad jam komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos nebuvo teikiamos ir kad jis atliekas šalino savarankiškai sudaręs sutartis su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. [...] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 str. 2 p., viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. Atliekų tvarkytojas, teikiantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu jį išrenka savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 12 d.), UAB „A“ sutarties dėl atliekų tvarkymo su Savivaldybe nesudariusi, todėl teikti minėtas paslaugas Savivaldybės teritorijoje neturi teisinio pagrindo. Remiantis Savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-447 „Dėl pavedimo eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą“, nuo 2012-05-01 atliekų surinkimą ir transportavimą Savivaldybės teritorijoje atlieka UAB „E“ ir UAB „B“. [...] Pagal 2012-07-20 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-319 ir 2015-06-26 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-287 patvirtintus Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašus ir nuo 2017 m. įsigaliojusį Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T3-515 patvirtintą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą, lengvatos pensininkui galiojimo terminas ir kreipimasis dėl lengvatos suteikimo nepasikeitė. Aprašuose nurodyta, kad Rinkliavos lengvata suteikiama nedirbančiam senatvės pensinio amžiaus asmeniui, nedirbančiam netekusiam 60–100 proc. darbingumo asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Savivaldybės teritorijoje. Asmuo, norintis, kad jam būtų suteikta Rinkliavos lengvata, seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti: prašymą; pensininko pažymėjimo arba dokumento, įrodančio 60–100 proc. darbingumo netekimą, kopiją. Taip pat Rinkliavos lengvata taikoma kreipimosi metais, įsigalioja nuo faktinių aplinkybių atsiradimo ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Savivaldybės taryba numatė baigtinį sąrašą konkrečių atvejų (bei kokius dokumentus būtina pateikti), kada Rinkliavos mokėtojams gali būti suteiktos lengvatos, todėl Rinkliavos mokėtojai privalo laikytis šių reikalavimų. Pažymime, kad Pareiškėja 2014 m. į seniūniją pagal objekto buvimo vietą arba į Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistus dėl Rinkliavos lengvatos pritaikymo nesikreipė. Pareiškėjai buvo paaiškinta, kodėl reikia kasmet kreiptis į Seniūniją dėl Rinkliavos lengvatos suteikimo, kad po metų situacija gali pasikeisti, pensinio amžiaus asmuo gali persikelti gyventi į kitą vietą, ar valdyti ir naudoti objektą ne vienas (Savivaldybės administracijos 2016-04-05, 2016-05-20, 2016-06-06 raštuose Nr.: A33(1)-2134-(4.9), A33(l)-3482-(4.9), A33(l)-3 862-(4.9)). [...] 2012-06-19 mokėjimo pranešimu Nr. 1002622 Pareiškėja buvo informuota (mokėjimo pranešimas išsiųstas [...], kur ji faktiškai gyveno), kad su klausimais dėl sąskaitų ir duomenų netikslumo reikia kreiptis į seniūniją pagal objekto buvimo vietą arba į Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistus nurodytu telefono numeriu. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2012 m. į Seniūniją arba Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistus dėl sąskaitos netikslumų ar informacijos suteikimo Pareiškėja raštu nesikreipė, todėl tik 2013 m. gavus Pareiškėjos rašytinį prašymą buvo patikslinti duomenys ir suteikta Rinkliavos lengvata. Rinkliavos informacinis pranešimas 2014 m. buvo pateiktas savininkui F, nes Pareiškėja tais metais nepateikė prašymo (mokėjimo pranešimas Nr. 10434440 pridedamas). Savivaldybės administracijos 2015-09-21 rašte Nr. A33(l)-6352-(4.9) nurodyta, kad mokestis Pareiškėjai buvo skaičiuojamas už 2012 m. ir 2013 m., kadangi buvo pateikti tais metais prašymai. Informacija Pareiškėjai buvo pateikta Savivaldybės administracijos 2016-05-20 rašte Nr. A33(l)-3482-(4.9), taip pat Seniūnijos 2016-02-10 rašte Nr. A33(34)-60. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Pareiškėja nesikreipė 2014 m. dėl faktinių aplinkybių patvirtinimo, kad ji, nebūdama namo savininkė, naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, todėl Seniūnija 2014 m. Rinkliavą suskaičiavo namo savininkui F ir išsiuntė mokėjimo pranešimą Nr. 10434440. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str. imperatyviai nustato, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Teisės aktai, reglamentuojantys Rinkliavą, skelbiami Savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre (TAR), taip pat Rinkliavos lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas buvo skelbiamas 2012 m. rugpjūčio 9–15 d. Vilniaus krašto savaitraštyje, todėl toks Savivaldybės norminių teisės aktų viešinimas laikomas tinkamu ir neprivaloma informuoti kiekvieno mokėtojo asmeniškai. Taisyklių 129 p. nustatyta, kad Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Šios Taisyklės skelbiamos vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto tinklalapyje. Teisės aktai, reglamentuojantys Rinkliavą, buvo ir yra viešai skelbiami. Taip pat nuo 2012 m. mokėjimo pranešimo priede informuojama, kad dėl sąskaitų, Rinkliavos lengvatų pritaikymo, duomenų netikslumo ar informacijos suteikimo reikia kreiptis į seniūniją pagal objekto buvimo vietą arba Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistus. Asmenims, sudariusiems sutartis su UAB „A“ dėl atliekų išvežimo, nepaneigiamos pareigos mokėti minėtąją Rinkliavą, nes tokia pareiga yra sietina su nekilnojamojo turto, esančio Savivaldybės teritorijoje, valdymu, naudojimu ir disponavimu (tą konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jurisprudencijoje, aiškindamas Rinkliavos teisinį reglamentavimą). UAB „A“ sutarties dėl atliekų tvarkymo su Savivaldybės administracija nesudariusi, todėl teikti minėtas paslaugas Savivaldybės teritorijoje neturi teisinio pagrindo. Rinkliavos lengvatų taikymą reglamentuoja 2016-12-22 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-515 patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas. Savivaldybės administracija gavo Pareiškėjos elektroniniu paštu 2016-01-21 ir 2016-02-29 raštus su prašymu suteikti Rinkliavos lengvatą, bet nepridėjo dokumentų, atitinkančių aprašo reikalavimus, todėl Savivaldybės administracija 2016-02-15, 2016-04-05 raštais Nr. A33(l)-1032-(4.9), A33(l)-2134-(4.9) paaiškino, kad dėl Rinkliavos lengvatos suteikimo Pareiškėja turi kreiptis į Seniūniją ir pateikti atitinkamus dokumentus. 2016 m. Pareiškėjai kreipusis į Seniūniją, buvo suteikta 50% Rinkliavos lengvata už 2016 m., kaip netekusiems 60–100 proc. darbingumo ir gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Savivaldybės teritorijoje (mokėjimo pranešimas išduotas 2016-03-15 Nr. 10726376). Atkreipiame dėmesį į tai, kad Savivaldybės administracijai dokumentai, atitinkantys Aprašo reikalavimus, nebuvo pateikti ir anksčiau dėl Rinkliavos lengvatos suteikimo Pareiškėja nesikreipė. Seniūnija 2017-02-27 raštu Nr. A33(34)-48 pateikė atsakymą į šį klausimą. 2013 m. Pareiškėja raštu kreipėsi į Seniūniją dėl Rinkliavos lengvatos suteikimo už 2012 m. ir 2013 m. Jai buvo suteikta Rinkliavos lengvata ir išduotas perskaičiuotas mokėjimo pranešimas Nr. 10285607. Pareiškėja apie suteiktą Rinkliavos lengvatą buvo informuota Savivaldybės administracijos 2015-09-21 raštu Nr. A33(l)-6352-(4.9). Pareiškėjai kreipiantis į Seniūniją buvo suteikta Rinkliavos lengvata už 2015 m. (nuo 2015 04-01), kaip vienai gyvenančiai pensininkei (Seniūnija išdavė perskaičiuotą mokėjimo pranešimą Nr. 10668577). Pareiškėjai taip pat kreipiantis į Seniūniją buvo suteikta Rinkliavos lengvata ir už 2016 m., kaip vienai gyvenančiai pensininkei (Seniūnija išdavė perskaičiuotą mokėjimo pranešimą Nr. 10726376).“

7. Informacija, susijusi su Pareiškėjos kreipimųsi Aplinkos misterijoje nagrinėjimu (Pareiškėja elektroniniu paštu info@am.lt ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją): 7.1. 2013-03-14 11:04 kreipimesi pažymėta: „[...] Gyvename [...], privačiame name. Jau daugiau kaip 8 m. esame sudarę sutartį su UAB „A“ dėl atliekų išvežimo ir naudojamės jų paslauga. Šiemet esame apmokėję iki metų pabaigos už paslaugą. Vasario pabaigoje gavome iš Nemėžio sen. mokėjimo pranešimą, kad privalome apmokėti už praeitus ir šiuos metus už atliekų išvežimą. Jie nė karto mums neišvežė atliekų, nepasiūlė konteinerių ir nesame sudarę jokios sutarties. Kur turime kreiptis dėl dvigubo apmokėjimo?“; 7.2. 2013-03-15 tuometės Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorės Vilmos Karosienės elektroniniu paštu v.karosiene@am.lt 12:44+02:00 Pareiškėjai atsakyta: „[...] Atliekų tvarkymo paslaugos teikimą pagal Lietuvos įstatymus organizuoja savivaldybės. Kiek žinau, Vilniaus raj. Savivaldybė nustatė rinkliavą už atliekų tvarkymo paslaugą, vadinasi, sutarčių tarp atliekų turėtojo ir atliekų vežėjo turėjo nelikti. Dėl apmokėjimo, taip pat dvigubo apmokėjimo reikėtų kreiptis į savivaldybę.“; 7.3. 2013-03-15 2:18 PM kreipimesi pažymėta: „[...] ačiū už atsakymą, bet jis neatsako į užduotą klausimą. 2013-03-07 Konkurencijos taryba priėmė sprendimą dėl Savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T3-447, konstatuodama, kad buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 str. [...]. Kiek aišku iš Konkurencijos tarybos priimto sprendimo, Savivaldybė turės nutraukti sutartis su komunalininkais, tai kas tada veš atliekas ir kodėl mes turime nutraukti sutartį su UAB „A“?“; 7.4. 2013-03-15 tuometės Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorės V. Karosienės elektroniniu paštu v.karosiene@am.lt 16:26 +02:00 Pareiškėjai atsakyta: „[...] Aplinkos ministerija negali kitaip atsakyti, kadangi neturi įgaliojimų ginčyti kitų asmenų priimtus sprendimus ar priimti sprendimus dėl kitų asmenų veiksmų ar neveikimo. Tam yra teismai, kaip suprantu iš Jūsų žinutės, tas ir vyksta. Esant bet kokioms aplinkybėms savivaldybė pagal Konstituciją ir Atliekų tvarkymo bei Savivaldos įstatymus privalo užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugos teikimą gyventojams ir išspręsti apmokėjimo (permokėjimo) klausimus. Jei ji to nedaro, reiktų kreiptis į teismą.“; 7.5. 2013-03-15 7:42 PM kreipimesi pažymėta: „[...] kodėl aš privalau kreiptis į teismą ir mokėti pinigus, jei aš sąžiningai išvežu atliekas, esu patenkinta paslaugos atlikimu, laiku apmoku. Aš neprašau Jūsų atstovauti, o tik paaiškinti, nes kiek suprantu, tam yra Aplinkos ministerija, kurios darbuotojai privalo tarnauti žmogui.“; 7.6. 2013-03-16 tuometės Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorės Vilmos Karosienės elektroniniu paštu v.karosiene@am.lt 12:40 Pareiškėjai atsakyta: „[...] Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas pagal Konstituciją ir Lietuvos įstatymus – savivaldybių savarankiškoji funkcija. Jokia ministerija, taip pat ir Aplinkos, negali nurodyti savivaldybėms taikyti kitokios sistemos, panaikinti ar keisti jų sprendimus, Rinkliavos dydžio ir kt. nei nusprendė ir patvirtino savivaldybių tarybos ir jei tai neprieštarauja įstatymams. [...] Kaip minėjau pirmame atsakyme dėl susidariusios situacijos, pirmiausia, reiktų informuoti savivaldybę, kuri pagal Lietuvos įstatymus privalo organizuoti atliekų tvarkymo paslaugos teikimą gyventojams ir spręsti iškilusias problemas. Tam savivaldybės ir sukurtos. Gal būt tikslinga kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje, kreiptis į teismą. Š. m. liepos 1 d. turi įsigalioti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai dėl komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo ir savivaldybių pareigų. Tikimės, kad su minėtais Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimais savivaldybėse bus pradėta taikyti „lankstesnė“ mokesčio už atliekų tvarkymo paslaugą tvarka, pagaliau bus pradėti realūs veiksmai, skatinantys gyventojus rūšiuoti, bus perdirbama vis daugiau atliekų, o šalinamų atliekų mažės. Turiu pasakyti, kad iki šiol šioje srityje savivaldybės ypač prastai atlieka savo funkcijas.“; 7.7. 2013-05-14 6:49 PM kreipimesi pažymėta: „[...] dar kartą kreipiuosi į Jus ir noriu gauti atsakymą. Kas yra atliekų išvežimas – paslauga ar savivaldybių rinkliava, kiek iš gauto atsakymo supratau, kad tai yra paslauga. [...].“; 7.8. 2013-05-25 tuometės Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorės Vilmos Karosienės elektroniniu paštu v.karosiene@am.lt 16:39 Pareiškėjai atsakyta: „[...] Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. – komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. [...] Rinkliava ne paslauga, o atsiskaitymo forma (būdas).“

8. Seimo kontrolierius paprašė Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie Pareiškėjos kreipimųsi, susijusių su Rinkliavos skaičiavimu ir Rinkliavos lengvatų taikymu, nagrinėjimą, atsakymą pagrindžiant dokumentų kopijomis, t. y. Pareiškėjos pateiktų kreipimųsi ir atsakymų kopijomis. Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Klovienė 2017-02-20 elektroniniu paštu pažymėjo, kad Seimo kontrolieriaus prašomų dokumentų pateikimas užtruks, nes Aplinkos ministerijos 2013 metų dokumentai saugomi archyvuose. Seimo kontrolieriaus prašytų dokumentų Aplinkos ministerija nepateikė, priežasčių nenurodydama.

9. Seimo kontrolieriui paprašius Aplinkos ministerijos pateikti paaiškinimą apie elektroniniu paštu gautų asmenų kreipimųsi nagrinėjimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2017 03 08 rašte Nr. (17-2)-D8-1778 Seimo kontrolieriui pažymėta: „[...] Aplinkos ministerijai elektroniniu paštu pateikti asmenų kreipimaisi. atsakomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-01 įsakymu Nr. D l-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamentu (toliau – Darbo reglamentas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-03-16 įsakymu Nr. D1-229 „Dėl asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Darbo reglamentu, elektroniniu būdu pateikti asmenų prašymai registruojami ir nagrinėjami tik, kai jie pasirašyti elektroniniu parašu. Taip pat vadovaujantis Darbo reglamento 120 punktu, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, elektroniniu paštu gavę valstybės ir kitų institucijų, įstaigų, organizacijų raštus (prašymus, skundus ir pan.), kurie nepasirašyti elektroniniu parašu, pateikia juos Dokumentų tvarkymo skyriui. Dokumentų tvarkymo skyrius minėtus raštus (prašymus, skundus ir pan.) pateikia viceministrams pagal ministro nustatymas veiklos sritis arba Ministerijos kancleriui, kurie, dėdami atitinkamą rezoliuciją, priima sprendimą dėl pastarųjų dokumentų registracijos ir nagrinėjimo. Dokumentai, kuriuos nuspręsta neregistruoti ir nenagrinėti, gražinami Dokumentų tvarkymo skyriui, kuris juos sunaikina, nagrinėti paskirti dokumentai užregistruojami ir pateikiami rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams Darbo reglamento 123 punkte nustatyta tvarka. Taip pat informuojame, kad darbuotojai, kurie galimai atsakė į el. paštu pateiktą paklausimą, šiuo metu nedirba Aplinkos ministerijoje.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

10. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas: 5 straipsnio 3 dalis: „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

11. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas: 4 straipsnio 1 dalies 6 punktas: „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 6) Savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“ 6 straipsnio 1 dalies 31 punktas: „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 31) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas.“

12. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nuostatas: 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas: „[...] savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.“ 2 straipsnio 3 dalis: „vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.“ 12 straipsnis: „savivaldybės taryba savo sprendimu: 1) nustato vietinę rinkliavą; 2) tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus; 3) nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams.“

13. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas: 1 straipsnis: „Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administravimo procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą [...].“ 2 straipsnio 1 dalis: „1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.“ 14 straipsnio 1 dalis: „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“ 23 straipsnis. Skundo priėmimas ir nagrinėjimas „1. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. [...] 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. [...].“

14. Pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatas: „[...] 5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Prašymo nagrinėjimas – valstybės tarnautojo veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...] 10. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis. [...]. 30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. [...]. 41. Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 41.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 41.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 41.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu. [...].“

15. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-22 nutarimu Nr. 1138 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų reikalavimus: „[...] 7. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra: [...] 7.2. formuoti valstybės politiką [...] atliekų [...] tvarkymo [...] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. [...] 8.2. siekdama 7.2 punkte nurodyto veiklos tikslo: 8.2.1. rengia įstatymų projektus [...] atliekų [...] tvarkymo [...] klausimais, dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą; [...] 9. Aplinkos ministerija taip pat atlieka šias funkcijas: [...] 9.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus, prašymus, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones. [...].“

16. Pagal Pareiškėjos kreipimųsi Aplinkos ministerijoje gavimo metu galiojusias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-01 įsakymu Nr. D l-275 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento nuostatas: „[...] 120. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, elektroniniu paštu gavę valstybės ir kitų institucijų, įstaigų, organizacijų raštus (prašymus, skundus ir pan.), kurie nepasirašyti elektroniniu parašu, pateikia juos Dokumentų tvarkymo skyriui. Dokumentų tvarkymo skyrius minėtus raštus (prašymus, skundus ir pan.) pateikia viceministrams pagal ministro nustatytas veiklos sritis arba Ministerijos kancleriui, kurie, dėdami atitinkamą rezoliuciją, priima sprendimą dėl pastarųjų dokumentų registracijos ir nagrinėjimo. Dokumentai, kuriuos nuspręsta neregistruoti ir nenagrinėti, grąžinami Dokumentų tvarkymo skyriui, kuris juos sunaikina, nagrinėti paskirti dokumentai užregistruojami ir pateikiami rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka. [...] 123. Dokumentų tvarkymo skyrius, atsižvelgdamas į rezoliucijas, juos padaugina ir tą pačią darbo dieną originalą atiduoda pirmajam rezoliucijoje nurodytam asmeniui, kopijas – Ministerijos kancleriui, jei dokumentas 121 punkte nustatyta tvarka buvo pateiktas ministrui, ir kitiems rezoliucijoje nurodytiems asmenims.“

17. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-03-16 įsakymu Nr. D1-229 patvirtinto Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo nuostatas: „[...] 11. Asmenų prašymai, skundai (pranešimai) pateikiami konkrečioje patalpoje ministerijoje valstybės tarnautojui, įgyvendinančiam „vieno langelio“ principą ministerijoje, žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į ministeriją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į ministeriją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu ministerijos elektroniniu paštu info@am.lt ir ministerijos „Karštąja linija“. Ministerijos darbuotojai savo elektroniniu paštu gautus asmenų prašymus, skundus (pranešimus) nedelsdami persiunčia ministerijos elektroniniu paštu info@am.lt. 12. Ministerijos elektroniniu paštu info@am.lt gautus asmenų prašymus, skundus (pranešimus), ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus atsakingas asmuo ministerijos Dokumentų tvarkymo skyriui. 13. Asmenų prašymai turi būti: 13.1. parašyti valstybine (lietuvių) kalba (išskyrus tvarkos aprašo 45 punkte nurodytą išimtį, kai prašymas, skundas (pranešimas) ministerijoje yra gaunamas paštu); 13.2. parašyti įskaitomai; 13.3. asmens pasirašyti, nurodžius vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir ryšių priemonių duomenis (tel. Nr. ir (ar) el. pašto adresą) ryšiui palaikyti; 13.4. pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai skundą (pranešimą) ar prašymą pasirašo asmens atstovas. [...] 17. Asmens prašymas, skundas (pranešimas), pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui, skundui (pranešimui) raštu. 18. Elektroniniu būdu prašymas, skundas (pranešimas) pateikiamas taip, kad ministerija galėtų: 18.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą; 18.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis ministerijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis; 18.3. atpažinti prašymo, skundo (pranešimo) turinį; 18.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą, skundą (pranešimą) pateikusį asmenį. 19. Jeigu gaunami asmenų prašymai, skundai (pranešimai) atitinka 13, 17, 18 punktuose nustatytus reikalavimus, Dokumentų tvarkymo skyriaus atsakingas asmuo priima ir įregistruoja asmenų prašymus, skundus (pranešimus) ir pateikia juos ministerijos vadovybei (ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui) pagal kuruojamąją veiklos sritį, kad būtų nukreipti išsamia ir aiškia rezoliucija atsakingiems darbuotojams išnagrinėti. [...] 24. Dokumentų tvarkymo skyrius nepriima ir neregistruoja prašymų, skundų (pranešimų), kurie: 24.1. neatitinka tvarkos aprašo 13.1.–13.2 papunkčiuose numatytų reikalavimų (Dokumentų tvarkymo skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia lydraštį dėl prašymo, skundo (pranešimo) gražinimo asmeniui nurodydama, kokie trūkumai turi būti pašalinti, kad būtų galima jį nagrinėti, ir pasilieka prašymo, skundo (pranešimo) kopiją); 24.2. neatitinka tvarkos aprašo 13.3.–13.4 papunkčiuose numatytų reikalavimų (jeigu yra nurodytas pareiškėjo adresas ar el. pašto adresas, Dokumentų tvarkymo skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia lydraštį asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis); 24.3. neatitinka tvarkos aprašo 18.1–18.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų (Dokumentų tvarkymo skyrius nedelsiant parengia lydraštį asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis ir Visuomenės informavimo skyrius grąžina asmeniui elektroniniu būdu jo prašymą, skundą (pranešimą)). [...] 59. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažeidę tvarkos aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

Vietos savivaldos teisės aktai

18. Pagal Savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T3-38 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų reikalavimus: „8. Vietinė rinkliava – tai Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka. 9. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį turtą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą. [...] 15. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal nekilnojamojo turto paskirtį už kalendorinius metus. [...] 49. nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.“

19. Pagal Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T3-515 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo nuostatas: „[...] 7. 70 proc. Rinkliavos lengvata taikoma: […] 7.2. nedirbančiam senatvės pensinio amžiaus asmeniui, nedirbančiam netekusiam 60-100 procentų darbingumo asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. [...] 15. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio tvarkos aprašo 7.2 punkte nustatyta lengvata, seniūnijai pagal objekto buvimo vietą turi pateikti: 15.1. prašymą; 15.2. pensininko pažymėjimo arba dokumento, įrodančio 60-100 darbingumo netekimą, kopiją. [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

20. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/01 26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo: „[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...]. […] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] taip pat teisės aktuose reglamentavus asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) [...].“

Tyrimo išvados

21. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos, išskiriant šias dalis: 21.1. dėl Rinkliavos skaičiavimo; 21.2. dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis.

Dėl Rinkliavos skaičiavimo

22. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su Rinkliavos skaičiavimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus: 22.1. Pareiškėja kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su Rinkliavos skaičiavimu; 22.2. Savivaldybių institucijos yra atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, būtinų jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizavimą (žr. pažymos 11 punktą). Šios funkcijos įgyvendinimui Savivaldybių taryboms suteikta teisė nustatyti Rinkliavą (žr. pažymos 12 punktą); 22.3. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais Rinkliavos nuostatais (žr. pažymos 18 punktą); 22.4. Dėl Pareiškėjos teiginio, kad apmokestinimas Rinkliava nepagrįstas, kai atliekų išvežimas vykdomas pagal sutartį su UAB „A“, pažymėtina, jog, Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, šis subjektas sutarties dėl atliekų tvarkymo su Savivaldybe Rinkliavos Pareiškėjai skaičiavimo laikotarpiu nebuvo sudaręs, todėl teikti minėtas paslaugas Savivaldybės teritorijoje neturėjo teisinio pagrindo (žr. pažymos 6 punktą); 22.5. Rinkliavos lengvatos taikymo klausimai Pareiškėjos kreipimųsi pateikimo metu turėjo būti sprendžiami, vadovaujantis tuo metu galiojusio Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo reikalavimais (žr. pažymos 19 punktą). Pareiškėja buvo raštu informuota apie Rinkliavos lengvatų taikymo teisinį reglamentavimą, apie šio klausimo sprendimui reikalingus pateikti dokumentus, išaiškinta Rinkliavos dydžio nustatymo tvarka.

23. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 17 straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad jis nagrinėtinas kitoje institucijoje, tyrimas nutraukiamas. Apibendrinant darytina išvada, kad Rinkliavos skaičiavimo pagrįstumo klausimas nagrinėtinas teismo tvarka, o Rinkliavos lengvatų taikymo klausimas, pateikus reikalingus dokumentus, nagrinėtinas Savivaldybėje. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 17 straipsnio 4 dalimi bei 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, X skundo dalies dėl Rinkliavos skaičiavimo tyrimas nutrauktinas.

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis

24. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su Pareiškėjos kreipimųsi Aplinkos ministerijoje nagrinėjimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus: 24.1. Pareiškėja elektroniniu paštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama suteikti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimu, Rinkliavos skaičiavimu. Į Pareiškėjos kreipimusis buvo atsakyta tuometės Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorės Vilmos Karosienės elektroniniais laiškais (žr. pažymos 7 punktus); 24.2. Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas pateikti institucijoje gautus elektroniniu paštu Pareiškėjos siųstus laiškus. Nors skundo tyrimo metu Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Klovienė elektroniniu paštu pažymėjo, kad Seimo kontrolieriaus prašomų dokumentų pateikimas užtruks, nes Aplinkos ministerijos 2013 metų dokumentai saugomi archyvuose, prašyti dokumentai nebuvo iš viso pateikti, nenurodant priežasčių (žr. pažymos 8 punktą); 24.3. Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo 11 punkte nustatytas reikalavimas ministerijos darbuotojams, savo elektroniniu paštu gautus asmenų prašymus, skundus (pranešimus) nedelsiant persiųsti ministerijos elektroniniu paštu info@am.lt (žr. pažymos 9 ir 17 punktus). Duomenų, patvirtinančių, kad Pareiškėjos elektroniniu paštu Aplinkos ministerijai siųsti laiškai būtų buvę registruoti bendra tvarka, tyrimo metu nebuvo gauta.

25. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą (žr. pažymos 20 punktą), įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (žr. pažymos 10 punktą), numatant, jog valdžia tarnauja žmonėms.

26. Apibendrinant tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su Pareiškėjos kreipimųsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje nagrinėjimu, tenka konstatuoti, kad buvo nesilaikyta teisės aktų reikalavimų (žr. pažymos 17 punktą), pažeista Pareiškėjos teisė į tinkamą viešąjį administravimą (žr. pažymos 13 punktą), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, X skundas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant jos kreipimusis, pripažintinas pagrįstu.

27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras turėtų užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento bei Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo reikalavimų, nustatytų asmenų kreipimųsi, pateiktų elektroniniu būdu, nagrinėjimui.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalies dėl Rinkliavos skaičiavimo tyrimą nutraukti.

29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis, pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

30.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui – užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento bei Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo reikalavimų, nustatytų asmenų kreipimųsi, pateiktų elektroniniu būdu, nagrinėjimui.

Apie sprendimus dėl pateiktų rekomendacijų Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir X informuoti raštu iki 2018-01-29. Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                   Raimondas Šukys

.
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/2-1665
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį