Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama  – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau vadinama ir – Ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo kreipimąsi.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta: „Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų [...], jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo [...] gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. [...]“; 2.2. „Mano [...] el. laiškas buvo išsiųstas 2017-12-06, o Aplinkos ministerija pagal kompetenciją persiuntė tik 2017-12-18. Tai aplaidus pareigų neatlikimas, už kurį turi būti taikoma drausminė atsakomybė“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta). 

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] informuoti mane apie drausminės atsakomybės taikymą atsakingiems darbuotojams, o jeigu drausminė atsakomybė nebus taikoma, nurodyti priežastis.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš skundo tyrimui pateiktų dokumentų (kopijos) nustatyta: 4.1. Ministerijoje 2017-12-07 elektroniniu paštu gautas Pareiškėjo 2017-12-06  kreipimasis; 4.2. Ministerija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi, Pareiškėjo kreipimąsi, gautą 2017-12-07 elektroniniu paštu, 2017-12-18 raštu Nr. (14-5)-D8-8351 (toliau vadinama – 2017-12-18 raštas) persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau vadinama – Savivaldybė), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) ir apie tai informavo Pareiškėją.     Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos   5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis – „8. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. [...].“

Tyrimo išvados

6. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5 punkte, susijusius su Ministerijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant Pareiškėjo  kreipimąsi, konstatuotina: 6.1. Ministerija, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 5 darbo dienų terminą, Pareiškėjo kreipimąsi, gautą 2017-12-07, nagrinėti pagal kompetenciją Savivaldybei ir Inspekcijai persiuntė 2017-12-18 raštu (pažymos 4.1, 4.2 punktai), t. y., per 7 darbo dienas; 6.2. Ministerija, kaip tai reglamentuota Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje, 2017-12-18 raštu informavo Pareiškėją apie tai, kad jo kreipimasis persiunčiamas nagrinėti pagal kompetenciją Savivaldybei ir Inspekcijai (pažymos 4.3 punktas).

7. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjo kreipimąsi Ministerija Savivaldybei ir Inspekcijai  nagrinėti pagal kompetenciją persiuntė pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 5 darbo dienų terminą, Pareiškėjo skundas dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimąsi, pripažintinas pagrįstu.               SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui: 9.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijas pareigūnai  Pareiškėjo kreipimąsi nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos persiuntė pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 5 darbo dienų terminą; 9.2. užtikrinti, kad ateityje pareiškėjų kreipimaisi institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją būtų persiunčiami nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų terminų.

10. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių.

 

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                           Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1808
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį