Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugsėjo 11 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama – Tauragės AVPK) pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų, jo konvojavimo metu naudojant antrankius (toliau vadinama – Skundas).

2.  Pareiškėjas Skunde nurodo: 2.1. 2017 m. rugsėjo 5 d. buvo konvojuotas iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus į Tauragės AVPK areštinę. Tauragės AVPK pareigūnai 2017 m. rugsėjo 6 d. Pareiškėją iš Tauragės AVPK lengvuoju automobiliu konvojavo į Šilutės rajono apylinkės teismą, o tada iš Šiltutės atgal į AVPK areštinę, tai yra  apie 70 kilometrų į vieną pusę. Konvojavimo metu Pareiškėjo rankos buvo surakintos antrankiais už nugaros. Po konvojaus nejautė rankų, „rankos buvo užtirpusios ir užtinusios“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). Dėl konvojavimo surakintomis rankomis nuolat reiškė pretenzijas pareigūnams, tačiau jie į Pareiškėjo prašymus ir nusiskundimus visiškai nekreipė dėmesio. Grįžęs į Tauragės AVPK areštinę, prašė, kad būtų iškviestas gydytojas arba slaugytoja, kurie apžiūrėtų Pareiškėjo rankas, kurios iki šiol [Skundo padavimo  dienos – 2017 m. rugsėjo 7 osios] yra „ištinusios ir nubrozdintos“, tačiau Pareiškėjui buvo atsakyta, kad „nieko nėra ir nieko padėti negalim“. 2.2. 2017 m. rugsėjo 6 d. Tauragės AVPK pareigūnai Pareiškėją konvojavo į Šiaulių tardymo izoliatorių. Konvojaus metu Pareiškėjas jau nebebuvo surakintas antrankiais.

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde išdėstytas aplinkybes.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-09-13 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1283/3D-2728 kreipėsi į Tauragės AVPK, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017-10-19 Seimo kontrolierius gavo Tauragės AVPK raštą Nr. 85-S-(2.39) „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte nurodoma (šiuos teiginius pagrindžiant patvirtintomis dokumentų kopijomis): 4.1. „Pareiškėjas [...] 2017 m. rugsėjo 5 d. 14.11 val. planiniu konvojumi buvo konvojuotas iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus į Tauragės AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus (toliau – OVS) Areštinę. Konvojų atliko Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinys su specialiu konvojui skirtu automobiliu. 2017 m. rugsėjo 6 d. 13.51 val. X buvo konvojuotas iš Tauragės AVPK OVS Areštinės atgal į Šiaulių tardymo izoliatorių su specialiu konvojui skirtu automobiliu FIAT DUCATO, valst.[...]. X 2017 m. rugsėjo 5 d. buvo konvojuotas į Tauragės AVPK, nes 2017 m. rugsėjo 6 d. 9.30 val. buvo numatytas baudžiamosios bylos posėdis, į kurį buvo nutarta pristatyti kaltinamąjį X.“ 4.2. „2017 m. rugsėjo 6 d. 8.30 val. X buvo konvojuotas į Šilutės rajono apylinkės teismą. Konvojų vykdė specialistas V. Ž. [Seimo kontrolieriui pavardės žinomos] ir vyriausioji postinė S. Š. Konvojus buvo vykdomas su ne specialiu konvojui skirtu automobiliu MITSUBISHI L200, valst. Nr. [...]. 2017 m. rugsėjo 6 d. 13.51 val. X buvo konvojuotas į Šiaulių tardymo izoliatorių. Konvojų vykdė specialistas A. L., specialistas A. T. ir specialistas V. Ž. su specialiu konvojui skirtu automobiliu FIAT DUCATO, valst. Nr. [...].“ 4.3. „2017 m. rugsėjo 6 d. konvojaus iš Tauragės AVPK OVS Areštinės į Šilutės rajono apylinkės teismą metu pareiškėjo [...]  rankos buvo surakintos antrankiais, nes pareiškėjas yra įtrauktas į asmenų, linkusių užpulti, įskaitą. Be to, konvojus buvo vykdomas ne specialiu konvojui skirtu automobiliu, kadangi tuo laiku specialus konvojaus automobilis buvo išvykęs konvojumi į Šiaulių tardymo izoliatorių.“ 4.4. „2017 m. rugsėjo 5 d. X atvykus į Tauragės AVPK OVS Areštinę iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus, specialistas A. L. atliko asmens apžiūrą, sužalojimų nebuvo nustatyta, apie tai, kad asmuo yra sveikas, buvo padarytas įrašas areštuoto asmens kortelėje.“ 4.5. „2017 m. rugsėjo 6 d. prieš konvojų į Šilutės rajono apylinkės teismą X apžiūrą atliko viršininkas Tadas Mažutis. Jokių sveikatos pasikeitimų nebuvo nustatyta, todėl areštuoto asmens kortelėje papildomas įrašas nedarytas. [...] 2017 m. rugsėjo 6 d. grįžus iš Šilutės rajono apylinkės teismo į Tauragės AVPK OVS Areštinę X apžiūrą atliko specialistas A. L. Jokių sveikatos pasikeitimų nebuvo nustatyta, todėl areštuoto asmens kortelėje papildomas įrašas nedarytas.“ 4.6. „Pareiškėjas [...] 2017 m. rugsėjo 6 d. Tauragės AVPK pareigūnų neprašė iškviesti medicinos darbuotojų bei jokių nusiskundimų dėl sveikatos nepateikė.“ Seimo kontrolieriui pateiktas vyriausiosios postinės S. K. tarnybinis pranešimas Nr. 85-PR2-8665. 4.7. „Tauragės AVPK OVS Areštinėje yra budinti bendruomenės slaugytoja D. L., kuri dirba darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.“

5. Seimo kontrolierius 2017-09-13 raštu Nr. 4D-2017/1-1283/3D-2728 kreipėsi į Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – Šiaulių TI)_ direktorių, prašydamas suteikti informacijos dėl Skunde nurodytų aplinkybių. 2017-10-16 Seimo kontrolierius gavo Šiaulių TI 2017-10-12 raštą Nr. 14/01-13235, kuriame nurodoma: 5.1. „2017 m. rugsėjo 5 d. [...] buvo konvojuotas į Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą [...] pagal 2017 m. liepos 19 d. Šilutės rajono apylinkės teismo nutartį. 2017 m. rugsėjo 6 d. [...] buvo grąžintas į Šiaulių TI [...].“ 5.2. „2017 m. rugsėjo 4 d. [...] buvo konsultuotas Sveikatos priežiūros tarnybos specialistų, konsultacijos metu skundėsi galvos skausmu. Įvertinus nusiskundimus, objektyvią ir subjektyvią būklę, skirtas medikamentinis gydymas [...].“ 5.3. „2017 m. rugsėjo 6 d. [...] buvo apžiūrėtas Sveikatos priežiūros tarnybos specialisto pagal numatytą tvarką, kaip grįžęs į įstaigą. Pakartotinai konsultuotas 2017 m. rugsėjo 7 d. Konsultacijos metu skundėsi galvos skausmu, nemiga. Skirtas medikamentinis gydymas [...].“ 5.4. „2017 m. rugsėjo 6 d. ir 2017 m. rugsėjo 7 d. apžiūros metu Sveikatos priežiūros tarnybos specialistai sužalojimų nepastebėjo [...]. 2017 m. rugsėjo 7 d. pakartotinės apžiūros metu [...] skundėsi galvos skausmu, nemiga. Skirtas medikamentinis gydymas [...].“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Konvojavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 (toliau vadinama – Konvojavimo taisyklės): „64. Prie asmens bylos pažymos turi būti priklijuota konvojuojamojo nuotrauka ir nurodyti šie duomenys: [...] 64.11. gydytojo (bendruomenės slaugytojo) išvada apie konvojuojamojo sveikatą, o jei reikia, įrašas apie sveikatos problemas (ypatybes), į kurias būtina atsižvelgti, ir visuomenės sveikatos saugos priemones, kurias būtina vykdyti; 64.12. gydytojo (bendruomenės slaugytojo), įstaigos vadovo vardas ir pavardė, parašai. [...] 157. Konvojuojamieji į tardymo izoliatorių, teritorinę policijos įstaigą ar kitas specialiąsias statutines institucijas arba kitais išimtiniais atvejais gali būti pristatomi tarnybiniu lengvuoju automobiliu, mikroautobusu ar kita specialiai tam neįrengta tarnybine transporto priemone. [...] 223. Viešojo saugumo pajėgų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų konvojuotojai antrankius arba surišimo priemones taip pat naudoja: 223.1. ypatingojo konvojaus metu; 223.2. konvojuodami konvojuojamuosius, kurie yra linkę pabėgti, užpulti konvojų, žaloti save ar kitus asmenis, taip pat įtariamus, kaltinamus ar nuteistus už labai sunkių nusikaltimų padarymą. Antrankiai šiems asmenims gali būti nuimti tik teismo posėdžio metu ir tik leidus šio posėdžio pirmininkui, taip pat konvojuojamąjį palydėjus į tualetą; 223.3. konvojuodami konvojuojamuosius transporto priemonėmis, kuriose nėra įrengtų kamerų, kol konvojuojamasis bus nuvežtas į įstaigą ar kitą paskirties punktą. Jei tokia transporto priemone konvojuojami du ar daugiau konvojuojamieji, jie gali būti kartu surakinami antrankiais, vieno konvojuojamojo dešinę ranką prirakinant prie kito konvojuojamojo kairės rankos.“

7. Teritorinių policijos įstaigų areštinių veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-247: „51. Policijos areštinės bendruomenės slaugytojas atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos medicinos normoje MN 129:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 129:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ patvirtinimo“. Policijos areštinėje nesant bendruomenės slaugytojo pareigybės, asmens sveikatos priežiūrai įgyvendinti yra sudaromos sutartys su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. 52. Pirmąją medicinos pagalbą areštantui ūmios, gyvybei pavojingos ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju privalo nedelsdami suteikti policijos areštinės darbuotojai. 53. Jei areštantui reikalinga būtinoji medicinos pagalba, kurią suteikti policijos areštinėje nėra galimybių, ji gali būti teikiama laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose. [...] 55. Areštantui privalo būti užtikrintas asmens sveikatos priežiūros specialisto skirtas medikamentinis gydymas. Jei policijos areštinėje nėra medicinos punkto, už tai, kad asmens sveikatos priežiūros specialisto skirti medikamentai areštantui būtų pateikti laiku, atsako policijos areštinės vadovo (jo nesant – policijos areštinės (policijos komisariato) budėtojo) funkcijas atliekantis pareigūnas.“

Tyrimo išvados

8. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad Tauragės AVPK pareigūnai konvojuodami jį į teismą, surakino jo rankas antrankiais, dėl to  jis patyrė neigiamų padarinių (pablogėjo sveikata).

9. Tauragės AVPK pareigūnai Seimo kontrolieriui pateikė paaiškinimus ir dokumentus, iš kurių nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-09-06 buvo konvojuotas iš areštinės į Šilutės rajono apylinkės teismą. Pareiškėjas buvo vežamas ne specialiu konvojui skirtu, o paprastu lengvuoju tarnybiniu automobiliu. Konvojaus metu Pareiškėjo rankos buvo surakintos antrankiais.

10. Šios pažymos 6 punkte nurodytų Konvojavimo taisyklių 157 punkte nustatyta, kad konvojuojamieji į tardymo izoliatorių, teritorinę policijos įstaigą ar kitas specialiąsias statutines institucijas arba kitais išimtiniais atvejais gali būti pristatomi tarnybiniu lengvuoju automobiliu, mikroautobusu ar kita specialiai tam neįrengta tarnybine transporto priemone. Pagal šių taisyklių 223 punktą, konvojuotojai antrankius arba surišimo priemones naudoja konvojuodami konvojuojamuosius transporto priemonėmis, kuriose nėra įrengtų kamerų, kol konvojuojamasis bus nuvežtas į įstaigą ar kitą paskirties punktą. Iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Pareiškėjas buvo konvojuojamas į teismą paprastu tarnybiniu lengvuoju automobiliu, todėl kelionės metu buvo surakintas antrankiais.

11. Atkreiptinas dėmesys, kad konvojuojamų asmenų sveikatos būklę (kaip ir numatyta Konvojavimo taisyklių 64 punkte) prieš konvojų turi patikrinti gydytojas arba bendruomenės slaugytojas ir asmens byloje pažymėti, ar konvojuojamasis vykti gali. Seimo kontrolieriui pateiktoje Šiaulių TI Pareiškėjo asmens bylos pažymoje užfiksuota, kad dėl sveikatos būklės 2017-09-05 vykti į Tauragės AVPK suimtasis gali. Asmens sveikatos istorijoje taip pat pažymėta, kad Pareiškėją konvojuoti galima. Iš Tauragės AVPK grįžęs į Šiaulių TI Pareiškėjas buvo apžiūrėtas medikų, sužalojimų neužfiksuota. Kitą dieną Pareiškėjas skundėsi galvos skausmu, todėl buvo pakartotinai konsultuotas gydytojo, kuris paskyrė medikamentinį gydymą.   12. Konvojuojant Pareiškėją iš Tauragės AVPK į Šiaulių TI, jo asmens bylos pažymoje nebuvo gydytojo arba bendruomenės slaugytojo įrašo apie konvojuojamojo sveikatos būklę. Tauragės AVPK viršininkas Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, kad areštinėje bendruomenės slaugytoja budi darbo dienomis nuo 9 iki 11 val., o Pareiškėjas į Šilutės rajono apylinkės teismą buvo konvojuotas 2017-09-06 8.30 val., teismo posėdis baigėsi 10.20 val., taigi, grįžus į areštinę ir ruošiant Pareiškėją konvojuoti į Šiaulių TI, bendruomenės slaugytoja jau nedirbo. Seimo kontrolieriui pateiktoje Tauragės AVPK informacijoje nurodyta, kad Pareiškėjas jokių nusiskundimų dėl sveikatos būklės būdamas areštinėje nepateikė, Pareiškėjo apžiūrą prieš konvojavimą atliko paskirtas pareigūnas, kuris sveikatos pakitimų nenustatė.

13. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad antrankiai, vežant Pareiškėją į teismą, buvo panaudoti laikantis teisės aktų reikalavimų, Pareiškėjo sveikatos sutrikimų dėl antrankių naudojimo neužfiksuota, todėl Skundas atmestinas.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų, konvojavimo metu naudojant antrankius, atmesti.

Seimo kontrolierius                             Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1283
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį