Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo [...] gatvės [toliau citatose ir tekste vadinama – Gatvė] [...] namo (žymėjimas plane [...]; toliau vadinama – Namas) gyventojų (X, A, B ir C; toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant statinių naudojimo priežiūrą, nuotekų tvarkymo organizavimą bei UAB „D“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Administratorius) veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2. Pareiškėjai skunde nurodo: 2.1. „Namo gyventojai ne kartą kreipėsi į Savivaldybę ir Administratorių dėl esamų Namo problemų, bet iki šiol jokių rezultatų. Namo vibracijos, sienų išgriovimo (kavinių patalpose), nuotekų infrastruktūros nuolatinio kimšimosi padariniai yra akivaizdūs“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „Tik po didžiulių vargų 2016 m. pabaigoje buvo atliktas Namo konstrukcijų tyrimas, pateikti tik tvarkymo pasiūlymai [...]: Kapitalinio remonto projekte siūloma numatyti: [...] 2. Fasado pažeisto sienų mūro ir tinklo remontą ir atstatymą; 3. Vidaus ir išorės sienų įtrūkių injekavimą, susiuvimą ir inkasavimą, pleištinių sąramų įtrūkimų pleištavimą; 4. Sienų ir pertvarų rūsyje [...] (po kavinės patalpomis) demontavimą ir atstatymą, įrengiant naujus patikimus pamatus. [...]; 6. Tarpaukštinių medinių perdangų stiprinimą arba keitimą monolitiniu gelžbetoniu [...]; 7. Balkonų betono remontą [...], stipriai korozijos pažeistų metalinių sijų keitimą [...]; 9. Puvinio pažeistų stogo medinių laikančių konstrukcijų keitimą [...]; 10. Stogo dangos keitimą į naują dangą; [...]; 13. Pastato vibracijų sumažinimui rekomenduojama [...] gatvės dangos tvarkymą ir automobilių greičio ribojimą; 14. Prieš atliekant stiprinimo darbus, turi būti parengtas tvarkybos projektas.“  „Oficialių išvadų dėl Namo techninės būklės kol kas nėra, bet už tai Administratorius skubos tvarka ėmėsi valyti Namo palėpę. Situacija dar pablogėjo. Namo fasado bei vidaus sienose po išvalymo pradėjo atsirasti naujų plyšių, toliau skilinėja tinkas butuose, dar labiau dreba juose esantys baldai ir daiktai. Jaučiamas didžiulis diskomfortas. Tai atsiliepia gyventojų sveikatai ir saugumui.“ „Namo gyventojai supranta, kad visa atsakomybė tenka jiems, bet visgi kas prisiims nors dalinę atsakomybę už padarytą žalą Namui, daugiau nei per 15 metų jo neprižiūrėjus. Dabar šiam Namui sutvarkyti, ar nors avarinės būklės padariniams likviduoti, reikės didelių finansinių resursų.“

3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolierių: „Norime sužinoti, ar Savivaldybė tinkamai vykdė jai pavestas funkcijas dėl Administratoriaus veiklos, o pastaroji daugiau nei 15 metų tinkamai prižiūrėjo Namo techninę ir bendrą nuotekų infrastruktūrą, ar tinkamai iki šiol skirstė mokesčius Namo gyventojams, ar pagrįstai turėjome apmokėti išstatytas sąskaitas, ar tinkamai vykdė viešuosius pirkimus ir teikė informaciją apie vykdomus darbus ir jų įkainius.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Iš Pareiškėjų kartu su skundu Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta: 4.1. Savivaldybės 2009-01-07 atsakyme (Nr. A63-11-(3.2.1-PD4) (toliau vadinama – Atsakymas-1) į Namo gyventojo prašymą (Savivaldybės lėšomis pastatyti įrenginį, matuojantį Namo vibraciją, bei sudaryti komisiją Namo būklei įvertinti, uždrausti ne tik sunkiųjų krovininių automobilių, bet ir visuomeninio transporto eismą Gatve, apriboti transporto priemonių greitį Gatvėje, rasti galimybę Savivaldybės lėšomis suremontuoti Gatvės dalį, kurioje remontas nebuvo atliekamas, būtent prie Namo, sutvirtinti Namo pamatus) pažymėta: Savivaldybė „nepritaria [kelio] ženklų įrengimui [Gatvėje], kurie neturės įtakos transporto srauto greičio pokyčiui“; „Viešojo transporto specialistų manymu, viešojo transporto panaikinimas Gatvėje neišspręstų Namo avaringumo problemų“; „Šių metų darbų sezonas baigėsi. Kitais metais [2010 m.], priklausomai nuo lėšų skyrimo, nagrinėsime galimybę rekonstruoti grindinio dangą, kai bus suformuotas miesto biudžetas“; „Savivaldybės specialistai kartu su Administratoriumi apžiūrėjo Namą. Nustatyta prasta pastato būklė. Būtina likviduoti esančius defektus. Dar 2007-09-06 Administratoriui buvo surašytas atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. A32-617(5.5.-EUD-1) [toliau citatose ir tekste – Aktas-1], kuriame nurodytos rekomendacijos ir reikalavimai, tačiau būklė nepagerėjo“; „Savivaldybės darbuotojai neatlieka statinių ir inžinerinės įrangos ekspertizių.“ 4.2. Savivaldybės 2015-07-10 atsakyme (Nr. A51-68967/15-(2.9.3.1-UK5) (toliau vadinama – Atsakymas-2) į Namo gyventojų prašymą (dėl eismo organizavimo pakeitimų Gatvėje) pažymėta: „[...] buvo atlikti eismo situacijos stebėjimai Gatvėje. Tranzitinio transporto eismo Gatvėje neužfiksuota. Atsižvelgiant į tai, įrengti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ nėra tikslinga [...]. Jūsų siūlymas uždrausti Gatve viešojo transporto eismą nepriimtinas. Tuo atveju būtų paralyžiuota susisiekimo sistema bei neužtikrinta viešojo transporto teikimo paslauga. Pranešame, kad artimiausiame Viešojo transporto grupės [...] pasitarime bus svarstomas klausimas dėl galimybių pakeisti Gatve važiuojančius didelės talpos autobusus į mažos talpos ar nukreipti juos kitu maršrutu“ (nepritarta; e-miestas 2016-05-30 duomenimis). 4.3. Savivaldybės 2015-07-23 atsakyme (Nr. A51-67957/15-(3.3.10.2-EM4) (toliau vadinama – Atsakymas-3) į Namo gyventojų prašymą (Savivaldybės lėšomis kapitališkai sutvirtinti ir izoliuoti Namo pamatus ir uždrausti visuomeninio bei sunkaus transporto eismą Gatve) nurodyta: „Savivaldybės specialistai kartu su Administratoriaus atstovu 2015-06-04 apžiūrėjo Namą, patikrino Administratoriaus vykdomą Namo techninę priežiūrą, surašė techninės priežiūros patikrinimo aktą [toliau citatose ir tekste – Aktas-2] ir pateikė siūlymus / rekomendacijas. Patikrinimo metu nustatyta daug Namo konstrukcijos defektų [„3. [...] fasaduose, ir įvažiavimo į kiemą arkoje matyti įstriži, vertikalūs skylimai, supleišėjimai, plytų mūro išbyrėjusių vietų [...], vyksta tinko ir mūro erozija, suirusi lietvamzdžių sistema, [...] vietomis virsta kaminų galvučių mūras [...], nenustatyta pamatų būklė [...], vietomis virš durų ir langų irsta sąrama [...]“], todėl nurodyta nedelsiant išvalyti šiukšles iš rūsio, užsakyti Namo konstrukcijų ekspertizę [...], uždėti markerius sienų supleišėjimų vietose, suremontuoti sienų mūro ir apskardinimo bei lietvamzdžių ir latakų defektus bei vykdyti kitų akte nurodytų defektų likvidavimo darbus“ (iki 2015-11-01), „Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1592 patvirtintas „Paramos skyrimo daugiabučių namų gyvenamųjų namų, esančių Senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašas“. Kad gyventojai galėtų kreiptis dėl paramos, susitvarkyti daugiabučių namų fasadų elementus, kad jie nekeltų grėsmės, sukurtas specialus fondas. Lėšos šiems darbams vykdyti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto, finansuojama per Senamiesčio atnaujinimo agentūrą (toliau – Agentūra), kuri rengia programą, organizuoja jos vykdymą, administruoja jai skiriamas lėšas [toliau citatose ir tekste vadinama – Programa]. Parama teikiama prašymus pateikusiems daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, kurie yra sudarę sutartis su Agentūra dėl dalyvavimo programoje. Kviečiame bendrojo naudojimo objektų valdytojus pasinaudoti galimybe ir dalyvauti Programoje.“ 4.4. Savivaldybės 2016-09-16 atsakyme (e-miestas) (toliau vadinama – Atsakymas-6) į Namo gyventojo 2016-08-30 prašymą („[...] informuojame, kad Administratorius nepakankamai ir netinkamai prižiūri Namo techninę ir bendrą nuotekų infrastruktūrą, netinkamai paskirsto mokėjimus, teikia nepilną informaciją apie juos sąskaitose Namo gyventojams. Iki šios dienos neatlikta Namo techninės būklės ekspertizė, nors Namas akivaizdžiai avarinio stovio. Taip pat nuolatos Administratorius užsako iš UAB „P“, [...] iš UAB „E“ nuotekų valymo paslaugą [...]. Tai kainuoja nemažus pinigus. [...]. Stebint pirmame aukšte veikiančiose kavinėse lankytojų srautą peršasi išvada, kad jose nėra įrengtų riebalų gaudyklių bei netinkamai eksploatuojami sanitariniai mazgai [...]“) pažymėta: „Ne Savivaldybė, o patys butų ir kitų patalpų savininkai kontroliuoja Administratoriaus veiksmus, susijusius su mokesčių skaičiavimu ir skirstymu, remonto darbų, paslaugų organizavimu. [...]. Namo ekspertizė yra užsakyta ir turi būti atlikta per 2016 m. rugsėjo mėn. Informuojame, kad Administratorius yra įpareigotas atlikti nuotekų sistemos patikrą, nustatyti, ar sistema nėra pažeista ir funkcionuoja tinkamai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Jūsų 2016-08-30 pranešimas persiųstas nagrinėti Administratoriui.“ 4.5. Savivaldybės 2016-06-09 atsakyme į Namo gyventojų prašymą (dėl eismo organizavimo Gatvėje) (toliau vadinama – Atsakymas-4) pažymėta: „Gatvėje 2015 m. buvo sumažintas leistinas važiavimo greitis iki 30 km / h (įrengti kelio ženklai 329 „Ribotas greitis“. Greičio mažinimo kalnelių įrengimui nepritarta [...]“; „Gavus Namo būklės ekspertizės duomenis bus svarstoma, ar reikalingas eismo ribojimas Gatvėje. Gatvės rekonstrukcija artimiausiu metu neplanuojama.“ 4.6. UAB „M“ 2016-11-09 atsakyme Namo gyventojai nurodyta: „UAB „M“ (toliau – Bendrovė) nuosavybės teise priklauso tik pačioje Gatvėje esantis nuotekų kolektorius. Kiemo ir Namo vidaus tinklai nėra Bendrovės nuosavybė, todėl minėtų tinklų neeksploatuojame. Neatsižvelgiant į tai, gavę Jūsų informaciją Bendrovės atstovai apžiūrėjo kiemo nuotekų būklę ir jokių trūkumų tinkluose nenustatė.“ 4.7. Kultūros paveldo departamentas 2016-12-22 rašte Nr. (10.22)2-3002 pažymėjo, kad „Namas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – [...] liekanos [...], valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės Vilniaus senamiesčio, paskelbto kultūros paminklu [...], teritorijose. Taip pat šis pastatas yra įrašytas į Vilniaus senamiesčio [...] vertingųjų savybių požymių turinčių objektų sąrašą, tai reiškia, kad prieš vykdant bet kokius projektavimo ar tvarkymo darbus šiame objekte būtina kreiptis į Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą dėl jo įrašymo į Kultūros vertybių registrą.“

5. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į: 5.1. Savivaldybę, prašydamas informuoti, ar 2016–2017 metais Pareiškėjai kreipėsi į Savivaldybę dėl: 1) Namo vibracijos priežasčių (pvz., eismo organizavimo Gatve); 2) sienų išgriovimo Name įrengtų kavinių patalpose; jeigu taip – pateikti susirašinėjimo dokumentus, jeigu ne – informuoti, ar buvo atlikta Namo naudojimo priežiūra šiuo klausimu; jeigu ne – ją atlikti ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą; 3) Namo nuotekų priežiūros; 4) Administratoriaus veiksmų valant Namo palėpę bei šių veiksmų galimų pasekmių; 5) Administratoriaus veiklos Namo atnaujinimo (remonto) darbų mokesčių paskirstymo, sąskaitų apmokėjimo, remonto darbų pirkimų, informacijos teikimo apie atliktus darbus ir jų kainą klausimais bei dėl lėšų kaupimo Namo atnaujinimui; ar įgyvendintas Savivaldybės įsipareigojimas: „Gavus Namo būklės ekspertizės duomenis bus svarstoma, ar reikalingas eismo ribojimas Gatvėje“; jeigu ne – nurodyti priežastis ir informuoti, kada tai bus atlikta; kaip šiuo metu organizuojamas eismas Gatve (koks transportas ja važinėja, kokie eismo, greičio ribojimai ir pan.); kokie Administratoriaus įpareigojimo „atlikti nuotekų sistemos patikrą, nustatyti, ar sistema nėra pažeista ir funkcionuoja tinkamai“, rezultatai; ar Administratorius nustatyta tvarka bendradarbiauja su Agentūra dėl Programos įgyvendinimo organizuojant Namo kapitalinį remontą; kada bus atliktas kapitalinis Namo remontas; ar 2015–2017 metais buvo atliktas Administratoriaus veiklos planinis kompleksinis patikrinimas bei neplanuoti kompleksiniai patikrinimai Namo atžvilgiu; jeigu ne – nurodyti priežastis ir informuoti, kada tai bus atlikta; motyvuotai paaiškinti Pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes (informuojant apie nustatytas faktines aplinkybes, jų priežastis ir atsiradimo teisinį pagrindą, aplinkybių atitikimą teisės aktų reikalavimams, kokių priemonių ėmėsi Savivaldybė nustatytiems trūkumams pašalinti; jeigu nesiėmė – nurodyti priežastis); informuoti, kiek kartų per 2015–2017 metus Savivaldybė yra atlikusi Namo naudojimo priežiūrą ir surašiusi patikrinimų aktus (juos pateikti); kokių priemonių nuo 2007-09-06 (Aktas-1) ėmėsi Savivaldybė, kad Administratorius tinkamai prižiūrėtų Namo techninę būklę (ar Administratoriui buvo taikyta administracinė atsakomybė), ar Akto-1 ir Akto-2 bei kitų patikrinimų aktų reikalavimai yra įvykdyti; jeigu ne – nurodyti priežastis; pateikti motyvuotas išvadas: ar esamas eismo organizavimas bei Gatvės techninė būklė šiuo metu turi įtakos Namo techninei būklei (jeigu taip – kokių priemonių ketinama imtis, kad ši įtaka sumažėtų); ar Name esančių kavinių įrengimo darbai (pvz., sienų išgriovimas) galėjo turėjo įtakos Namo techninei būklei; ar Namo nuotekų šalinimo sistemos būklė šiuo metu atitinka teisės aktų reikalavimus; ar Administratorius tinkamai vykdė ir vykdo Namo techninę priežiūrą, imtis konkrečių priemonių tinkamai Administratoriaus veiklai šioje srityje užtikrinti; ar Namo palėpės valymo darbai ir rezultatai galėjo turėti įtakos Namo techninei būklei; ar Savivaldybės atlikta Namo naudojimo priežiūra (atsižvelgus į dabartinę Namo techninę būklę) buvo atliekama teisės aktų nustatyta tvarka ir buvo pakankama; tuo atveju, jeigu 2016 metais nebuvo atlikti Administratoriaus veiklos patikrinimai šiais klausimais: Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) mokesčių paskirstymo, sąskaitų apmokėjimo, remonto darbų pirkimų, informacijos teikimo apie atliktus darbus ir jų kainą, lėšų kaupimo Namo atnaujinimui, atlikti šių sričių Administratoriaus veiklos patikrinimą ir pateikti valdytojo veiklos patikrinimo akto kopiją; atlikti Administratoriaus veiklos, organizuojant Namo kapitalinį remontą, patikrinimą (įvertinant šių darbų, lėšų planavimo, remonto darbų pirkimo, Namo patalpų savininkų informavimo šiais klausimais, Namo patalpų savininkų sprendimų priėmimo ir kt. atitikimą teisės aktų reikalavimas) ir kt.; 5.2. Pareiškėjus, atkreipdamas jų dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau vadinama – CK), civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, taigi, galimos žalos (nuostolių) atlyginimo klausimai  spręstini teisme (pažymos 8.4 punktas).

6. Pareiškėja X šio tyrimo metu pateikė papildomą informaciją: 6.1. 2017-05-11 raštu – „Buto Nr. [...] remontas darytas prieš pusantrų metų, o sienos vėl įtrūko. Labai apmaudu, kad gyventojų prašymas dėl eismo problemų Savivaldybės liko neišgirstas. Taip pat galimai šiuos įtrūkimus įtakojo ir Administratoriaus paskubomis išvalyta Namo palėpė“; 6.2. 2017-08-24 raštu – „Siunčiu informaciją apie skelbiamą konkursą“ („Skelbimas teikti pasiūlymą namui [...] ([...]) kapitalinio remonto projektui parengti“, kainą apskaičiuojant pagal Konstrukcijų tyrimų rezultatus) „ir Registrų centro pažymą“ (Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko 2017-08-14 duomenimis, Namo „2.2. [...]. Pažymėjimas plane: [...] [...] Statinio kategorija: Neypatingas [...]“);  6.3. 2017-09-15 – kad Namo rūsių valdymo darbai atlikti; 6.4. 2017-10-12 – kad Administratoriaus 2017-10-11 rašte Nr. G2-294 „Dėl Namo kapitalinio remonto darbų“ (atsakymas į Namo gyventojo prašymą) pažymėta: „[...] teikiame rangovų apklausos rezultatus. [...]“ (kaina – nuo 8 954 Eur iki 27 830 Eur). „Pažymime, kad projektavimo sutartis tarp Administratoriaus ir projektuotojo dar nėra pasirašyta. Šiuo metu atlikti perdangos parėmimo darbai yra tik laikinas sprendimas perdangos avarinės būklės likvidavimui, kol bus priimti tolimesni sprendimai dėl namo konstrukcijų stiprinimo, t. y., kol bus parengtas kapitalinio remonto projektas ir atlikti konstrukcijų remonto darbai. Parengus darbo projektą, kuriame bus numatyti kapitalinio remonto sprendiniai, bus galima atsakyti į Jūsų klausimą dėl gyventojų veiksmų pastato konstrukcijų remonto metu“; 6.5. 2017-11-09 raštu – „Siunčiu Jums 2017-11-06 Administratoriui pateiktų dokumentų kopijas dėl įvykusio Namo savininkų susirinkimo, kurio metu buvo priimti sprendimai dėl avarinės Namo būklės likvidavimo ir kitų remonto darbų vykdymo bendradarbiaujant su išrinktu Namo atstovu. Šiandien as atstovas sulaukė skambučio iš Administratoriaus. Iš jų pusės buvo pareikšta, kad tai neteisėta, nebent būtų sudaryta Namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis“ (2017-10-25 Namo patalpų savininkų susirinkimo protokole, nepažymint, kas sušaukė, inicijavo šį susirinkimą, pažymėta, kad buvo nutarta: „Įpareigoti išrinktą įgaliotą asmenį H patvirtinti Administratoriui namo bendrojo nauodjimo objektų avarinės būklės likvidavimo ir kitų remonto darbų vykdymą, kurių suma viršija 50 Eur. Be H raštiško patvirtinimo Administratoriui neleidžiama vykdyti jokių Namo bendrojo naudojimo objektų avarinės būklės likvidavimo ir kitų remonto darbų, kurių suma viršija 50 Eur.“  

Tyrimui reikšmingos nustatytos faktinės aplinkybės

7. Iš Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau vadinama – Departamentas) Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų (2017-05-23 raštas Nr. A51-39432/17(3.3.10.2-EM4) ir 2017-11-06 raštas Nr. A51-754229/17(3.3.10.2-EM4)) nustatyta: 7.1. „Per 2016–2017 metus gauti Pareiškėjų raštai“ (Savivaldybės atsakymai): 7.1.1. „[...] 2016–2017 metais [...] [papildomai] buvo gauti A ir B prašymai dėl vibracijos [...]“ (taip pat dėl to, kad „stogas skylėtas [...], nulupinėtas šildymo vamzdžių šiltinimas [...]“). Savivaldybė 2016-11-10 pateiktame atsakyme (toliau vadinama – Atsakymas-7) pažymėjo, kad „pakartotinai raštu įpareigojo Administratorių užsakyti pastato ekspertizę [...].“ Savivaldybė 2017-04-07 raštu Nr. A51-21558/17(3.3.10.2.-EM4) (toliau vadinama – Atsakymas-8) informavo Pareiškėjus, kad, „pagal 2016 m. atliktos Namo ekspertizės išvadas, blogiausiai buvo įvertinta rūsio sienos ir perdangos būklė, būtent šie darbai ir privalės būti atlikti pirmi, o po jų organizuojami ir kiti darbai pagal ekspertizės išvadas. Administratorius privalės vykdyti konstrukcijų tyrimo išvadose pažymėtų defektų šalinimo darbus prioritetų tvarka. [...] įpareigojame Administratorių [...] šalinti stogo dangos nesandarumus“; 7.1.2. „[...] 2016–2017 metais nebuvo gauta Pareiškėjų prašymų dėl sienų išgriovimo Name“; 7.1.3. „[...] 2016–2017 metais, išskyrus [...] [pažymos] 4.4 punkte nurodytą atvejį, nebuvo gauta Pareiškėjų prašymų dėl Namo nuotekų tinklų priežiūros“. Savivaldybė šio tyrimo metu paaiškino, jog „Administratoriaus atliktos patikros metu nustatyta, kad nuotekų vamzdis nuo Namo iki gatvės kolektoriaus užsikimšęs, lūžęs. Nuotekų tinklų remonto darbai yra atlikti“ (tai patvirtinta gavus Savivaldybės pateiktus nuotekų tinklų remonto darbų 2017 metų atliktų darbų aktus), „pakartotinų pranešimų dėl nuotekų tinklų defektų gauta nebuvo“. „Šiuo metu nuotekų šalinimo sistemos būklė atitinka teisės aktų reikalavimus“; 7.1.4. „[...] 2016–2017 metais nebuvo gauta Pareiškėjų prašymų dėl Administratoriaus vykdytų palėpės valymo darbų“ (Savivaldybė šio tyrimo metu paaiškino, kad „Nagrinėjamu atveju, remiantis turima informacija ir 2017-05-23 rašte [Seimo kontrolieriui] pateiktais dokumentais, atlikti [Namo] palėpės valymo darbai priskirtini privalomiesiems darbams, priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti ir Administratoriaus buvo organizuoti tinkamai“). Savivaldybės pareigūnai šio tyrimo metu paaiškino Pareiškėjų skunde Seimo kontrolieriui nurodytas aplinkybes dėl palėpės valymo darbų, konstatuodami, kad „Namo palėpės valymas nebuvo skubotas, 2016-12-01 buvo iškabinti skelbimai, kad gyventojai iki 2017-01-16 išsivalytų palėpę, informuojant, kad kitu atveju palėpės valymo darbus atliks Administratorius. Suėjus minėtam terminui Administratorius organizavo palėpės valymo darbus“; 7.1.5. „[...] 2016–2017 metais buvo gautas A 2016-06-07 prašymas dėl Administratoriaus 2015 m. ataskaitos“: „[...] buvo kreiptasi į Administratorių [...] dėl Namo atliktų darbų ataskaitos už 2015 metus pateikimo. Ataskaitą gavau ir peržvelgęs radau daug faktinių neatitikimų, viską konkrečiai surašiau vadybininkui, kad būtų paaiškinti nesutapimai, bet iki šiol negavau jokio atsakymo, pirmas laiškas buvo rašytas 2016-04-20, antras 2016-05-03. [...] „kaip gali būti – 12,22 Eur, kai Namas kaupiamąsias įmokas pradėjo kaupti tik nuo 2015 metų gegužės mėnesio, o prieš tai už visus atliktus darbus mokėdavome ir buvo atsiskaityta? Tai iš kur minusas? [...]. Tai kur dingo mūsų sumokėti pinigai??? Lauksiu išsamių paaiškinimų, nes ši pateikta ataskaita neatitinka tikrovės. Reikia pagalbos išsiaiškinant, kur konkrečiai buvo panaudoti Namo sumokėti pinigai [...].“ Savivaldybė 2016-07-01 raštu Nr. A51-497321/16(3.3.10.2-EM4) atsakyme į 2016-06-07 prašymą (toliau vadinama – Atsakymas-5) pažymėjo: „Iš pareiškėjo pateiktos informacijos manytina, kad Administratorius pareiškėjui ir kitiems Namo patalpų savininkams nepateikė veiklos ataskaitos (2016-03-14 Nr. 40) taip, kaip nustatyta [...], o ją pateikė pareiškėjui pareikalavus; veiklos ataskaita nėra tinkamai užpildyta: nenurodytas namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas; [...] veiklos ataskaitos forma turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-11-06 įsakymu Nr. D1-849 patvirtintą [...] pavyzdinę formą [...]. [...] įpareigojame direktorių [...] iki 2016-07-15: 1. Pateikti pareiškėjui paaiškinimus raštu į jo pateiktus pažymėtus veiklos ataskaitos [...] punktus, jeigu iki šiol tai nebuvo padaryta; patikslintą veiklos ataskaitą pateikti pareiškėjui ir kitiems Namo patalpų savininkams teisės aktuose nustatyta tvarka. 2. Užtikrinti, kad į patalpų savininkų prašymus, gautus raštu ar elektroniniu laišku, būtų atsakyta raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo [...].“ 7.2. „Konstrukcijų tyrime yra įvertinta Gatvės dangos ir automobilių srauto įtaka Namo konstrukcijoms. Tvarkymo pasiūlymuose yra rekomenduojama tvarkyti Gatvės dangą ir riboti automobilių greitį“: 7.2.1. „Atlikus Namo ekspertizę nebuvo pakartotinai svarstyta dėl eismo ribojimo Gatve“. „Gatvėje 2015 m. buvo sumažintas leistinas važiavimo greitis iki 30 km/h (įrengti kelio ženklai 329 „Ribotas greitis“). Greičio mažinimo kalnelių įrengimui nepritarta dėl šių priežasčių: 1. gatvėse, kuriose vyksta viešojo transporto eismas, greičio mažinimo kalneliai neįrengiami; 2. greičio mažinimo kalneliai sukelia vibracijas, triukšmą, ko pasėkoje gali įtakoti aplinkos erdvę, statinius.“ „Buvo atlikti eismo situacijos stebėjimai [...] gatvėje. Tranzitinio transporto eismo minėtoje gatvėje neužfiksuota. Atsižvelgiant į tai, įrengti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ nėra tikslinga, nes pagal Kelių eismo taisykles šis kelio ženklas draudžia važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leistinoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą“; 7.2.2. „Savivaldybė įtraukė Gatvę į projektavimo darbų sąrašus. Projekto preliminari data – 2017 m.“ Savivaldybės pareigūnai, paprašius juos pateikti dokumentus, patvirtinančius nurodytas aplinkybes dėl Gatvės įtraukimo į projektavimo darbų sąrašus, paaiškino, kad „Gatvės dalis prie Namo yra kultūros paveldo grindinys ir artimiausiu metu jo remontas nėra numatytas.“ 7.3. „Vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 105.1 punktu, statinių naudojimo priežiūros vykdytojai privalo ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti ypatingų statinių naudojimo priežiūrą vietoje. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Namas yra neypatingas“; „Kitų, 105.1 ir 105.2 papunkčiuose nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį“. „Departamento specialistas pagal kompetenciją organizavo ir atliko Namo (du korpusai) atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimus 2007 ir 2015 metais“ (Aktas-1 ir Aktas-2): 7.3.1. Savivaldybė, 2007 metais, atlikusi Namo techninės priežiūros patikrinimą, Akte-1: fiksavo šią Namo konstrukcijų būklę: „3. [...] fasade matyti įstriži skilimai [...], vyksta tinko ir plytų mūro erozija, suirusi lietvamzdžių sistema [...] rūsyje, antrame aukšte matyti horizontalūs skilimai [...]“, be kitų, pateikė tokius reikalavimus Administratoriui: „4. Užsakyti Namo ekspertizę su nurodymais, kaip sustiprinti pastato laikančias konstrukcijas. [...]. 7. Išvalyti pastatus nuo šiukšlių, sutvarkyti stogo ir lietaus nuvedimo sistemas, elektros instaliavimo sistemas“; 7.3.2. „2015–2017 m. buvo surašytas vienas Namo techninės priežiūros patikrinimo aktas“ (Aktas-2; turinys – pažymos 4.3 punkte). Pastebėtina, kad Akte-2 (2015 m.), be kitų reikalavimų, kartotinai (po 2007 metų reikalavimo) pateiktas reikalavimas užsakyti Namo ekspertizę; 7.3.3. „Administratorius, atsakydamas į Akte-2 pateiktus reikalavimus, 2015-11-02 elektroniniu laišku informavo [Savivaldybę] [...], kad Namo [...] [remonto] darbai bus įtraukti 2016–2018 m. ūkinį-finansinį planą ir bus pateikti gyventojams svarstyti, dėl Namo ekspertizės vykdoma rangovų apklausa.“ „2016 metais atliktas Namo konstrukcijų tyrimas, kurį atliko UAB „G“, konstruktorius K, atestato Nr. [...], konstruktorius L, atestato Nr. [...]. Pažymėtina, kad [...] sienos dalies liekana (kodas [...]) yra Namo pastato dalis. Tyrimo išvadose pasiūlyta vykdyti Namo kapitalinio remonto darbus, o prieš pradedant konstrukcijų stiprinimo darbus, parengti tvarkybos darbų projektą. Konstrukcijų tyrimo išvadų išraše akcentuota: „Konstrukcijų tyrimai atlikti Administratoriaus užsakymu“; „2. Konstrukcijos ir jų defektai“: „Dėl nesandaraus ir nekanalizuoto lietvamzdžio [...] yra plaunami pamatai, dėl kurių atsirado įstriži įtrūkimai gatvės fasado mūre“; „Rūsio patalpų padidintą laikančių konstrukcijų drėgnumą įtakojo ir nesandarūs nuotekų bei vandentiekio vamzdynai“; „Sienų konstrukcijos tarp ašių „A-C“ ir 12-16“ pagal STR 1.12.01:2004, 1 priedą, 2.2 punktą turi avarinės būklės požymių“; „Dėl nežymių pamatų sėdimų ir fasadų mūro deformacijų, sienose atsiradę – 1–2 cm pločio įtrūkimai“; „Pastato vidaus patalpų sienose, sienų ir lubų jungimosi vietose bei laiptų aukštelių metalinių sijų atrėmimo vietose atsiradę iki 1 cm įtrūkimai sienų mūre“; „Perdanga rūsyje monolitinė gelžbetoninė. [...] Perdangos konstrukcija tarp ašių [...] pagal STR 1.12.01:2004, 1 priedą, 4.3 punktą turi avarinės būklės požymių“; „Dėl nepakankamos pastogės perdangos šiluminės varžos (pakankamai aukšta temperatūra, esant neigiamai lauko temperatūrai) ir stoglangių užsandarinimo (ventiliacijos nebuvimo), kondensuojasi pastogė ir drėksta medinės stogo konstrukcijos. Stogo danga kiaura ir susidėvėjusi, remontuota buitinėmis priemonėmis (skarda, polietileno plėvele)“; „3. Tvarkymo pasiūlymai“: Kapitalinio remonto projekte siūloma numatyti: [...]. 14. Prieš atliekant stiprinimo darbus, turi būti parengtas tvarkybos darbų projektas“ (plačiau pacituota pažymos 2.1 punkte). Namo 2016 konstrukcijų tyrimo išvadose [toliau vadinama – Konstrukcijų tyrimas] fiksuoti defektai nėra likviduoti“; 7.3.4. „Pažymime, kad Namo techninės priežiūros dokumentuose nėra nustatyta galimų pastato būklės pablogėjimų dėl kavinių patalpų įrengimo. Nustatyti, ar kavinių įrengimas galėjo turėti įtakos Namo techninei būklei, galėtų tik atlikta ekspertizė“; 7.3.5. Savivaldybės pareigūnų teigimu: 7.3.5.1. „Administratorius patenkinamai vykdo Namo techninę priežiūrą“ („Išvada padaryta remiantis visuma atliktų / neatliktų veiksmų ir remonto darbų Name, kuriuos Administratorius atlikto 2016–2017 m., taip pat 2015 m. techninės priežiūros patikrinimo akto išvadomis“), „Planuojami ir vykdomi pavieniai būtini remonto darbai Namo techninei būklei pagerinti. Administratorius galimai nepagrįstai delsė statinio rekonstrukcijos darbų organizavimą. Namo priežiūros klausimais su Administratoriumi yra nuolatos bendraujama, apsikeičiama informacija. Pažymėtina, kad Namo būklė reikalauja viso pastato pagrindinių konstrukcijų remonto darbų, kurių vykdyti nėra galimybės be Namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo“; 7.3.5.2. „Namo naudojimo priežiūra buvo vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į statinių naudojimo priežiūros vykdytojų turimus žmogiškuosius išteklius“ (Savivaldybė, paprašyta paaiškinti, kokiu teisės aktu leidžiama vykdyti šią funkciją, atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius išteklius, papildomai paaiškino: „Vilniaus mieste, 2017-01-01 duomenimis, yra 83 528 statiniai, iš kurių 15 473 yra ypatingi. Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste, atskirais laikotarpiais, vykdo 10 specialistų, todėl patikrinti statinių techninės priežiūros vykdymą statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ numatyta apimtimi nėra galimybės“); 7.3.5.3. „Administratoriui dėl Namo techninės priežiūros vykdymo nebuvo taikoma administracinė atsakomybė“ (nes „Senamiesčio seniūnijos statinių naudojimo priežiūrą vykdžiusi vyr. specialistė [...] [Savivaldybėje] nebedirba. Pagal turimą informaciją, Administratorius kai kuriuos teiktus įpareigojimus įvykdė nesilaikant atlikimo termino, tačiau nuo 2016 m. Administratoriaus veikla administruojant Namą yra patenkinama“). 7.4. „2014 m. UAB „N“ Namui parengė investicijų plano projektą, kuris 2014-10-20 buvo aptartas viešajame investicijų plano projekto aptarime. Atsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų pastabas, investicijų plano projektas buvo tikslinamas ir 2014-10-31 teiktas derinti VšĮ „S“ (toliau – BETA). BETA 2014-11-25 patvirtino investicijų planą ir 2014-12-22 įvyko susirinkimas dėl investicijų plano tvirtinimo. Pažymime, kad susirinkimo metu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatvirtino investicijų plano (nebuvo susirinkimo kvorumo), todėl atnaujinimo (modernizavimo) procesas Name buvo nutrauktas.“ 7.5. „Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją, šiuo metu planuojami ir vykdomi pavieniai būtini Namui darbai, priskirtini privalomiesiams darbams, kuriems vykdyti daugumos Namo gyventojų pritarimas nereikalingas“ (Namo „rūsio valymo ir rūsio perdangos ramstymų atliktų darbų“ 2017 metais atliktų darbų aktai; „Darbai atlikti remiantis Konstrukcijų tyrimo išvadomis“)“. „Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją, šiuo metu nėra bendradarbiaujama su Agentūra dėl paramos Namo fasado elementų remonto darbams. Pagal atlikto Namo konstrukcijų tyrimo išvadas, blogiausiai buvo įvertinta rūsio sienos ir perdangos būklė, todėl manome, kad būtent šie darbai ir privalėtų būti atlikti pirmi. Organizuojant fasado elementų remonto darbus Administratorius nustatyta tvarka kreipsis į Agentūrą“; „Namo kapitalinio remonto darbai šiuo metu nėra organizuojami. Kapitalinio remonto darbai galėtų būti vykdomi tik parengus ir suderinus remonto darbų projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą, o tokie veiksmai galimi, tik gavus daugumos Namo butų ir kitų patalpų savininkų pritarimą.“ „Namo kapitalinio remonto darbai nėra pradėti, Namo bendrasavininkiai nėra priėmę sprendimo dėl tokių darbų vykdymo, taip pat tokiems darbams nėra išduotas statybą leidžiantis dokumentas“; „Statybą leidžiantis dokumentas kapitaliniams remonto darbams vykdyti negalėtų būti išduotas be Namo bendrasavininkų daugumos sutikimo. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjų nuogąstavimai dėl minėtų darbų organizavimo nėra pagrįsti“ (Savivaldybė nepateikė paaiškinimų, ar bus sprendžiami Namo patalpų savininkų apgyvendinimo kitose patalpose klausimai (ir kaip tai bus daroma) ir kitų jų teisėtų interesų apsaugos klausimai Namo kapitalinio remonto metu, ar apie tai tinkamai informuoti Namo patalpų savininkai ir pan.). 7.6. Savivaldybės pareigūnai, papildomai informuodami, kokių priemonių 2017 metais imtasi, kad būtų priimtas Namo patalpų savininkų sprendimas dėl pastato pagrindinių konstrukcijų remonto darbų vykdymo, paaiškino, kad „Administratorius 2017-08-17 vykdė projektavimo darbų rangovų apklausą siekiant įvertinti galimą projektavimo darbų kainą“. 7.7. „[...] 2015 metais buvo atliktas kompleksinis planinis Administratoriaus veiklos patikrinimas ir 2015-11-30 surašytas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktas Nr. A32-3603/15(2.9.2.29-UK9)“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Patikrinimo aktas-1). Savivaldybės pareigūnai pažymėjo, kad „patikrinimo metu nebuvo tikrinama Administratoriaus veikla, susijusi su Namu, kadangi, pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų adinistratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdines taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. Dl-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2017-01-01) (toliau – Taisyklės), jeigu daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas administruoja keliolika ar daugiau namų, informacija apie jo veiklą pasirenkama atrankos būdu, t. y., atrankos būdu parenkami atsitiktiniai namai“; 7.7.1. Patikrinimo akte-1: 7.7.1.1. be kitų, nustatyti ir šie Administratoriaus veiklos trūkumai: „3.2. [...] Veiklos ataskaitų 3 lentelės informacija apie namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų [...] įvykdymą nepildoma, o tai parodo, kad nebuvo planuojami darbai [...]. 3.4. neužpildyta darbų plano 4 lentelė „Duomenys apie kaupiamąsias namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti“ [...]. [...] veiklos ataskaitos ir darbų planai [...] nebuvo pateikti patalpų savininkams į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu [...]. [...] tik 7 proc. namų turi savo atstovus. [...]“; 7.7.1.2. be kitų, Administratoriui pateiktas ir reikalavimas „4.5. Sudaryti susirinkimų ar balsavimo raštu grafiką 2016 metams, kad būtų įvykdyti [...] reikalavimai: jeigu namo atstovas (atstovai) neišrenkamas (neišrenkami), administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl atstovo (atstovų) išrinkimo, kol jis (jie) išrenkamas“; 7.7.2. Savivaldybė, siekdama „atlikti neplaninį Administratoriaus veiklos patikrinimą, susijusį su administruojamu Namu, 2017-05-15 raštu Nr. A51-31157/17(3.3.10.2-EM4) „Dėl administratoriaus veiklos“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Administratorių dėl informacijos, susijusios su Namo administravimu, pateikimo. Raštu Administratorius įpareigotas pateikti: informaciją, kaip Namo butų ir kitų patalpų savininkams buvo pateikta susipažinti su Administratoriaus veiklos ataskaita už 2016 metus, Namo priežiūros ūkiniu ir finansiniu planu ir ilgalaikiu (2 ir daugiau metų) Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planu; informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų Namui atnaujinti naudojimą einamaisiais metais bei šių lėšų likutį; pateikti dokumentus apie einamaisiais metais vykdytus paslaugų pirkimus Namui atnaujinti; informaciją, patvirtinančią, kad Namo butų ir kitų patalpų savininkai Nuostatų nustatyta tvarka buvo informuoti apie einamaisiais metais vykdytus Namo atnaujinimo darbus bei jų kainas, jeigu tokie darbai buvo vykdyti; paaiškinimą, kodėl Savivaldybės administracijai pateiktoje Administratoriaus ataskaitoje, susijusioje su administruojamu Namu, už 2016 metus (toliau – Ataskaita) nėra nurodytas kaupiamosios įmokos tarifas ir kodėl kaupiamosios lėšos nebuvo panaudotos apmokėti už atliktus darbus, kurie buvo būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Raštu Administratorius taip pat įpareigotas pataisyti Ataskaitą pagal Rašte nustatytus trūkumus ir pateikti Namo butų ir kitų patalpų savininkams Nuostatuose nustatyta tvarka. Gavę ankščiau minimus dokumentus ir paaiškinimus, juos įvertinsime bei surašysime Administratoriaus veiklos patikrinimo aktą ir nustatę neatitikimų teisės aktų nuostatoms Administratoriui teiksime reikalavimus juos pašalinti. Administratoriui nepašalinus trūkumų, pradėsime administracinio nusižengimo teiseną“; 7.7.3. Savivaldybė Raštu, kreipdamasi į Administratorių ir Pareiškėjus (toliau vadinama ir  – Atsakymas-9), nurodė: 7.7.3.1. Savivaldybė „gavo informaciją, kad Administratorius, administruojantis Namą, galimai netinkamai planuoja Namo bendrojo naudojimo objektu atnaujinimą, netinkamai atlieka Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus, netinkamai paskirsto surinktus pinigus, skirtus Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, ir neinformuoja Namo butų ir kitų patalpų savininkų apie atliktus bendrojo naudojimo darbus ir jų kainas. [...]. Patikrinus Savivaldybėje gautą Administratoriaus veiklos ataskaitą už 2016 metus, nustatyta, kad 2017-03-04 Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu Namu, ataskaitoje Nr. 40 (toliau – Ataskaita) nurodyta, kad 2016 metais faktinė išlaidų suma Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams yra 0,00 Eur, tačiau pažymėta, kad į šią skiltį įtraukiamos išlaidos, „jei šie darbai neapmokami iš sukauptų lėšų“ (Ataskaitos 4 punktas). Ataskaitos 2 skyriuje nurodyta, kad kaupiamųjų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 392,70 Eur, o ataskaitinių metų pabaigoje 1.344,52 Eur, t. y., per metus sukaupta 951,82 Eur. Nėra aišku, kokiu būdu buvo surinktos šios lėšos, kadangi Ataskaitoje nurodyta, jog kaupiamosios įmokos tarifas yra 0,0000 Eur / m2. Kaip matyti iš Ataskaitos, kaupiamosiomis įmokomis surinkta lėšų suma ataskaitiniais metais nebuvo naudota. Ataskaitos 4 skyriuje išdėstytos nenumatytos Namo bendrojo naudojimo objektų remonto išlaidos (nuotekų valymas, elektros kontaktų remontas, deratizacija, konstrukcijų tyrimai), kurių finansavimo šaltinis nurodytas „iš gyventojų lėšų“. Pažymėtina, kad šių darbų pagrindas nurodytas – „STR 01.12.05:2010“, t. y., statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“. Paaiškiname, kad Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 (toliau vadinama –  Administravimo nuostatai), 12 punkte nurodyta, kad už ilgalaikiame (2 ir daugiau metų) Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų faktines išlaidas ir atitinkamus mokestinius dokumentus. Jeigu kaupiamųjų lėšų sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka Administravimo nuostatų 11 ir 12 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti, trūkstamas lėšas sumoka patalpų savininkai proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai pagal administratoriaus jiems pateiktas sąskaitas faktūras ar mėnesinius mokėjimų pranešimus (Administravimo nuostatų 13 punktas). Pabrėžtina, kad išlaidos už darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, turi būti apmokamos iš Namo butų ir kitų patalpų savininkų sukauptų kaupiamųjų lėšų, o papildomai apmokestinti galima tik jeigu kaupiamųjų lėšų neužtenka arba nėra. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, manytina, kad Administratorius netinkamai skirstė mokesčius už atliktus darbus, kurie buvo būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visiškai nenaudodamas kaupiamosiomis įmokomis surinktų lėšų“; 7.7.3.2. „Įpareigojame Administratoriaus direktorių [...]: 1. Iki 2017-05-29 [...] [Savivaldybei]: „1. Pateikti informaciją, kaip Namo butų ir kitų patalpų savininkams buvo pateikta susipažinti su Administratoriaus veiklos ataskaita už 2016 metus, Namo priežiūros ūkiniu ir finansiniu planu ir ilgalaikiu (2 ir daugiau metų) Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planu. 1.2. Pateikti informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų Namui atnaujinti naudojimą einamaisiais metais bei šių lėšų likutį. 1.3. Pateikti dokumentus apie einamaisiais metais vykdytus paslaugų pirkimus Namui atnaujinti. 1.4. Pateikti informaciją, patvirtinančią, kad Namo butų ir kitų patalpų savininkai Administravimo nuostatų nustatyta tvarka buvo informuoti apie einamaisiais metais vykdytus Namo atnaujinimo darbus bei jų kainas, jeigu tokie darbai buvo vykdyti. 1.5. Detaliai paaiškinti, kodėl Ataskaitoje nėra nurodytas kaupiamosios įmokos tarifas ir kodėl kaupiamosios lėšos nebuvo panaudotos apmokėti už atliktus darbus, kurie buvo būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. 2. Pataisyti Ataskaitą pagal šiame rašte nustatytus trūkumus. Pataisytą Ataskaitą pateikti Skyriui bei Namo butų ir kitų patalpų savininkams Administravimo nuostatuose nustatyta tvarka. 3. Mokesčius už komunalines paslaugas už atliktus Namo atnaujinimo darbus apskaičiuoti ir paskirstyti vadovaujantis teisės aktų nuostatomis“; 7.7.4. dėl 2017 metų Administratoriaus veiklos patikrinimo rezultatų – 2017-10-27 Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akte Nr. A32-2486/17(2.9.2.29-UK9) (toliau vadinama – Patikrinimo aktas-2) pažymėta: 7.7.4.1. „2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šią informaciją ir dokumentus: [...] 2.4. metinį Namo priežiūros ūkinį-finansinį planą (planus) – nebuvo prašoma pateikti; 2.6. kaupiamųjų lėšų Namui atnaujinti sąskaitos (-ų) sutartį (-is) – nebuvo prašoma pateikti; 2.7. informaciją (išrašą) apie sukauptų lėšų naudojimą einamaisiais metais – nepateikė; [...]“; 7.7.4.2. „3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas. Tikrinimo metu nustatyta, kad“: „Administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu Namu, 2017-03-08 ataskaita Nr. 40 (toliau – Ataskaita) yra pataisyta pagal Raštą, tačiau Ataskaitos registracijos data ir numeris išliko ta pati. Taip pat pažymėtina, kad atnaujinta Ataskaita nėra paskelbta Administratoriaus internetiniame puslapyje. Internetiniame puslapyje skelbiama Ataskaita yra tokia pačia data ir numeriu, kaip ir pataisyta, tačiau neištaisytos klaidos, nurodytos Rašte. Vadovaujantis Administravimo nuostatų 4.12 papunkčiu, Administratorius rengia metinę savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius ją skelbia ir teikia patalpų savininkams Administravimo nuostatų 1.4.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais. Metinės veiklos ataskaitos pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras. Atsižvelgus į tai, kad Administratorius patikslino Ataskaitą, šią Ataskaitą turėjo pakartotinai paskelbti Administravimo nuostatų 4.12 papunkčiuose nurodytais būdais, tačiau to nepadarė.“ „Raštu buvo prašoma pateikti: informaciją apie kaupiamųjų lėšų panaudojimą Namui atnaujinti einamaisiais metais; informaciją, patvirtinančią, kad Namo butų ir kitų patalpų savininkai Administravimo nuostatų nustatyta tvarka buvo informuoti apie einamaisiais metais vykdytus Namo atnaujinimo darbus bei jų kainas, jeigu tokie darbai buvo vykdyti; dokumentus apie einamaisiais metais vykdytus paslaugų pirkimus Namui atnaujinti.“ „Administratorius 2017-05-29 rašte Nr. R2-349 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad „Apie einamuosius darbus gyventojai buvo informuoti skelbimais, skelbimų lentoje teisės aktų nustatyta tvarka.“ Taip pat kartu su šiuo raštu pridėjo su Namo atnaujinimo darbų pirkimu susijusius dokumentus, t. y., Namo palėpės valymo darbų pirkimo komisijos posėdžio 2016-12-15 protokolą Nr. 24 ir Namo nuotekų sistemos remonto darbų pirkimo komisijos posėdžio 2017-03-06 Nr. l (toliau — Pirkimo protokolai). Pažymėtina, kad Administratorius nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad Namo atnaujinimo darbų pirkimai buvo vykdomi Nuostatų bei savo parengtų ir patvirtintų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka. Administravimo nuostatų 14.1.4.4 papunktyje nustatyta, kad Administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų paslaugų pirkimo – apie jų rezultatus privalo paskelbti savo internetinėje svetainėje. Administravimo nuostatų 14.1.4.5 papunktyje nurodyta, kad Administratorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą, darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį paskelbia savo internetiniame puslapyje. Pabrėžtina, kad Administratoriaus internetinėje svetainėje registruotiems vartotojams nėra teikiama informacija, kuri turi būti teikiama pagal Administravimo nuostatų 14.1.4.4 ir 14.1.4.5 papunkčius. Atsižvelgus į tai, Administratorius netinkamai teikė informaciją Namo butų ir kitų patalpų savininkams“; 7.7.4.3. „4. Reikalavimai trūkumams pašalinti (nurodomi reikalavimai ir jų įvykdymo terminai): 4.1. Tinkamai patikslinti Ataskaitą ir paskelbti Nuostatų nustatyta tvarka. 4.2. Paskelbti Administravimo nuostatų 14.1.4.4 ir 14.1.4.5 papunkčiuose nustatytą privalomą skelbti informaciją“; „reikalavimus Administratorius turi įvykdyti iki 2017-11-24“.

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai 8.1. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta: 8.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...]; 13) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių.“ 8.1.2. 6 straipsnis – 1. Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: „[...] 21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; [...]; 30) [...] nuotekų tvarkymo organizavimas; [...] 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; [...]; 42) [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 8.1.3. 16 straipsnis – „2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: [...]; 10) savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu; [...].“ 8.1.4. 29 straipsnis – „8. Savivaldybės administracijos direktorius: 1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; 2) tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms [...] 3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje; 4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai; [...].“ 8.2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnyje nustatyta: „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: [...]; 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, [...] gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu [...].“ 8.3. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) nustatyta: 8.3.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“  8.3.2. 11 straipsnis – „1. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas. 2. Viešojo administravimo įstaigos administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus viešojo administravimo įstaigos tikslus ir uždavinius, strateginius ar metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių skaičių, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. [...].“ 8.4. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 8.4.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „[...] civilinės teisės ir pareigos atsiranda: [...] 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; [...].“ 8.4.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, [...].“ 8.4.3. 4.82 straipsnis – „1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos [...]. 3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. [...].“ 8.4.4. 4.83 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. [...]. 4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. [...].“ 8.4.5. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. [...]. 7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. [...] 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“ 8.4.6. 4.249 straipsnis – „3. [...] Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą.“

9. Kiti teisės aktai 9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose (įsigaliojo 2015-08-13) (Administravimo nuostatai): 9.1.1. „3. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒ patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.“ 9.1.2. „4. Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...] 4.3. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą [...], organizuoja namo techninę priežiūrą, [...]. 4.5. Rengia namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą (toliau – ūkinis planas), kuriame nurodo planuojamas einamųjų metų namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų [...], bendrojo naudojimo patalpų [...], kitas su administruojamu namu susijusias paslaugas, jų tarifus ir išlaidas. Nuostatų 14.4 papunktyje nurodytu būdu jį teikia derinti patalpų savininkams, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų pastabų ir pasiūlymų teikimo terminą. [...]. 4.6. Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus: [...] 4.10. Apskaičiuoja Nuostatų IV skyriuje nurodytus mokėjimus, įmokas, tvarko jų surinkimo ir naudojimo apskaitą. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas [...]. 4.11. Vadovaudamasis CK 4.85 straipsniu, šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja balsavimą raštu. 4.12. Rengia metinę savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitą (toliau – metinė veiklos ataskaita). Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius ją skelbia ir teikia patalpų savininkams Nuostatų 14.1 ir 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais. [...] 4.13. Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka skelbia informaciją apie savo veiklą. [...].“ 9.1.3. „7. Administratorius privalo: 7.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais; [...] 7.3. pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie Nuostatų IV skyriuje nurodytus jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; jeigu patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo; 7.4. ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu pareikalavus, per mėnesį nuo patalpų savininkų rašto pateikimo organizuoti patalpų savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę; [...] 7.7. jeigu bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė [...].“ 9.1.4. „8. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas: [...] 8.7. už kitas paslaugas – pagal šių paslaugų pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintas šių paslaugų sąmatas ir tarifus; 8.8. mėnesines kaupiamąsias įmokas – pagal vadovaujantis Nuostatų 4.4 papunktyje nurodytu kaupimo tvarkos aprašu nustatytą kaupiamosios įmokos tarifą ir teisės aktus, nustatančius lėšų kaupimą namui atnaujinti (modernizuoti); [...].“ 9.1.5. „16. Patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali iš patalpų savininkų rinkti atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: stebėtojo teisėmis dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo; balsuojant raštu ‒ balsų skaičiavimo komisijose, vykdant namo technines apžiūras, tikrinant šilumos, elektros energijos apskaitos, karšto vandens ir kitų matavimo prietaisų rodmenis. Administratorius apie sudaromas komisijas ar organizuojamus patikrinimus, kuriuose turi teisę dalyvauti patalpų savininkų atstovas (atstovai), informuoja jį (juos) su juo (jais) sutartu būdu. Patalpų savininkų atstovą (atstovus) gali rinkti namo ar jo dalies (laiptinės) patalpų savininkai sutartam laikotarpiui arba atšaukti. Patalpų savininkų atstovas (atstovai) gali būti perrenkamas (perrenkami) ar atšaukiamas (atšaukiami) nustatytam terminui nepasibaigus. Administratorius raštu per 3 darbo dienas praneša patalpų savininkų sprendimą atšauktam (atšauktiems) patalpų savininkų atstovui (atstovams). Patalpų savininkų atstovas (atstovai) gali atsisakyti atstovavimo raštu apie tai pranešdamas administratoriui ir patalpų savininkams. Jeigu atstovas (atstovai) neišrenkamas (neišrenkami), administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl atstovo (atstovų) išrinkimo, kol jis (jie) išrenkamas (išrenkami).“ 9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Priežiūros ir kontrolės taisyklės) nustatyta: 9.2.1. redakcijoje, galiojusioje iki 2017-01-01: 9.2.1.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per (nurodoma per kiek, 1 ar 2) metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis VAĮ nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas, jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos“; 9.2.1.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...] 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; [...]“; 9.2.2. redakcijoje, galiojančioje nuo 2017-01-01: 9.2.2.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu“; 9.2.2.2. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...] 6.3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; 6.7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus; 6.8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo; [...]“; 9.2.2.3. „7. Atlikus pavyzdinių taisyklių 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytus patikrinimus, vadovaujantis pavyzdinių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdine forma, surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas). Jei reikia, jame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pateikiamas valdytojui, antras saugomas priežiūros ir kontrolės vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, akto kopija pateikiama pareiškėjui.“ 9.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau vadinama – Reglamentas) nustatyta: 9.3.1. „10. [...] Kitos Reglamente vartojamos sąvokos: 10.1. privalomieji darbai  – daugiabučio gyvenamojo namo techninės priežiūros ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbai ar jų kompleksas, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti esminius statinių reikalavimus [...]; 10.2. bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas (remontas) – įgyvendinant  privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus atliekami statybos darbai, kuriais atkuriamos ir (ar) pagerinamos gyvenamojo namo fizinės ir energinės savybės; [...].“ 9.3.2. „11. Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus [...] per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę [...], maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.“ 9.3.3. „12. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra šie: 12.1. siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų; 12.2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 12.3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas; [...] 12.5. siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.“ 9.3.4. „84. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 84.1. reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo (toliau šiame skyriuje – gyvenamasis namas), jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus [...] 84.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti, kad: 84.2.1. patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį [...] 84.2.2. nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai [...]; 84.2.3. nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos [...].“ 9.3.5. „88. Gyvenamojo namo būklė ir jos atitiktis privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant: 88.1. nuolatinius gyvenamojo namo būklės stebėjimus; 88.2. periodines (sezonines) gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras pavasarį ir rudenį (pasibaigus ir prieš prasidedant pastatų šildymo sezonui); [...] 88.4. gyvenamojo namo statybinius tyrimus, jeigu jų reikia gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti [...] 88.5. gyvenamojo namo, jo dalies ekspertizę [...], jeigu jos reikia gyvenamojo namo ar atskiros jo dalies būklei įvertinti; [...].“ 9.3.6. „89. Gyvenamojo namo apžiūras atlieka: [...] 90. Gyvenamojo namo statybinius tyrimus ar gyvenamojo namo, jo dalies ekspertizę atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę atlikti esamo statinio tyrimus ar statinio ekspertizę [...].“ 9.3.7. „87. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: 87.1. gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės nustatymas ir jos atitikties privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 87.2. privalomųjų darbų pagrindimas, jų vykdymo organizavimas ir (ar) ilgalaikio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano parengimas ir jo tvirtinimas; 87.3. privalomųjų darbų vykdymas.“ 9.3.8. „ 95. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar esminių statinių reikalavimų pažeidimus, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir (ar) gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją, jei jis nedalyvauja apžiūroje.“ 9.3.9. „97. Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, [...] duomenis [...], nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, gyvenamojo namo atnaujinimo (remonto) darbai ir bendrojo naudojimo objektų valdytojo nustatyta tvarka planuojamas ir organizuojamas jų įgyvendinimas.“ 9.3.10. „98. Gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas,  paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už gyvenamojo namo techninę priežiūrą atsakingą asmenį [...].“ 9.3.11. „105. Šio Reglamento 102.2 ir 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai turi atlikti šių konkrečių statinių (jo dalių) Naudojimo priežiūrą vietoje: 105.1. ypatingųjų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ [...], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus. [...] 105.3. kitų, 105.1 ir 105.2 papunkčiuose nenurodytų statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį.“ 9.3.12. „106. Reglamento [...] 102.3 papunkčiuose nurodyti Subjektai konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta šio Reglamento 105 punkte, kai: 106.1. tokį sprendimą priėmė pats šio Reglamento 102.2 ir 102.3 papunkčiuose nurodytas Subjektas. Šiame papunktyje nurodytas sprendimas įforminamas raštu Subjekto įsakymu, potvarkiu, pavedimu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, numatytu jo veiklos nuostatuose ar įsteigimo dokumentuose; 106.2. įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremaliųjų įvykių metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai [....]; 106.3. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas VAĮ [...] nustatyta tvarka ir terminais.“ 9.3.13. „108. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas Naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...] 108.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 108.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: [...] 108.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į 108.2.1–108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus; 108.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; jo 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) Naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Subjekte; 108.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 108.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; [...].“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–7 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8–9 paragrafuose, konstatuotina: 10.1. Pareiškėjai skundžiasi Savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu), t. y., galimai netinkama Administratoriaus veiklos Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo organizavimo (sienų išgriovimu kavinės patalpose, Namo palėpės išvalymu, nes galimai dėl to „Namo fasado bei vidaus sienose [...] pradėjo atsirasti naujų plyšių“, „nuotekų infrastruktūros nuolatinio kimšimosi“, mokesčių skirstymu, darbų pirkimų organizavimu, informacijos apie numatomus ir atliktus darbus teikimu) klausimais priežiūra ir kontrole, Namo naudojimo priežiūra ir kt. (pažymos 2 ir 3 paragrafai). Be to, atkreiptinas dėmesys į Pareiškėjos papildomai pateiktą informaciją dėl Namo patalpų savininkų savarankiško Namo įgaliotojo atstovo rinkimų organizavimo (pažymos 6.5 punktas) bei Pareiškėjų kreipimusis į Savivaldybę dėl eismo ribojimo Gatve (pažymos 4.1 ir 4.2 punktai). 10.2. Savivaldybė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, privalo vykdyti Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (tarp jų, ir Administratoriaus) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles (Priežiūros ir kontrolės taisyklės) bei statinių naudojimo priežiūros funkciją pagal Reglamentą (pažymos 8.1, 9.2 ir 9.3 punktai): 10.2.1. Priežiūros ir kontrolės taisyklėse apibrėžta savivaldybių vykdomos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių priežiūros ir kontrolės funkcijos vykdymo apimtis ir tvarka (pažymos 9.2 punktas). Kompleksinis Administratoriaus veiklos patikrinimas apima patikrinimus dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimo ir lėšų kaupimo organizavimo, dėl namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimo, dėl informacijos patalpų savininkams teikimo pagal teisės aktų reikalavimus, dėl metinės veiklos ataskaitos rengimo ir jos pateikimo patalpų savininkams, dėl patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimo (ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais arba patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojamas balsavimas raštu) ir kt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybė Vietos savivaldos įstatymo bei Priežiūros ir kontrolės taisyklių nustatyta tvarka nėra įgaliota kontroliuoti Administratoriaus finansinių dokumentų turinio (Aplinkos ministerija 2015-05-11 rašte (13-1)-D8-3588, aiškindama paskirtų priežiūros ir kontrolės vykdytojų funkcijas, pažymėjo, kad „į savivaldybės vykdomą namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės kontrolė. [...]. Namo administratoriaus finansinės veiklos kontrolės funkcija daugiabučio namo atveju tenka butų ir kitų patalpų savininkams. Pagal CK 4.249 straipsnio 3 dalį administratorius privalo leisti naudos gavėjui (šiuo atveju buto ar kitų patalpų savininkui) tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą“). Administravimo nuostatais Administratorius įpareigojamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, organizuoti Namo techninę priežiūrą (Administravimo nuostatų 4.3 punktas), jeigu Namo bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė (Administravimo nuostatų 7.7 punktas). Be to, šiuose nuostatuose reglamentuota, kad patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali iš patalpų savininkų rinkti atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi, atstovas (atstovai) turi teisę stebėtojo teisėmis dalyvauti vykdant Namo technines apžiūras, tikrinant šilumos, elektros energijos apskaitos, karšto vandens ir kitų matavimo prietaisų rodmenis, administratorius apie organizuojamus patikrinimus, kuriuose turi teisę dalyvauti patalpų savininkų atstovas (atstovai), informuoja jį (juos) su juo (jais) sutartu būdu. Jeigu atstovas neišrenkamas, administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja namo patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl atstovo išrinkimo, kol jis išrenkamas (pažymos 9.1.5 papunktis); 10.2.2. statinių naudojimo priežiūros funkcija vykdoma Reglamente nustatyta tvarka (pažymos 9.3 punktas), statinio priežiūros tikslas – užtikrinti statybas reglamentuojančių teisės aktų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, t. y., siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų, laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus, profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas, siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai, siekti, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Gyvenamojo namo (Namo) būklė ir jos atitiktis privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami vykdant techninę priežiūrą, kurią organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (atliekant nuolatinius gyvenamojo Namo būklės stebėjimus, Namo statybinius tyrimus, jeigu jų reikia Namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti, Namo, jo dalies ekspertizę, jeigu jos reikia Namo ar atskiros jo dalies būklei įvertinti (ją atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę atlikti esamo statinio tyrimus ar statinio ekspertizę), pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, duomenis nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, Namo atnaujinimo (remonto) darbai ir Administratoriaus nustatyta tvarka planuojamas ir organizuojamas jų įgyvendinimas (privalomieji reikalavimai įgyvendinami šiais etapais: 1) Namo ir jo aplinkos būklės nustatymas ir jos atitikties privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 2) privalomųjų darbų pagrindimas, jų vykdymo organizavimas ir (ar) ilgalaikio Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano parengimas ir jo tvirtinimas; 3) privalomųjų darbų vykdymas). Savivaldybė statinių naudojimo priežiūrą neypatinguose statiniuose turi vykdyti priklausomai nuo turimų duomenų arba (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį, gavusi informaciją dėl pastebėtos statinio deformacijos, gavusi skundą, prašymą ar pranešimą dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas VAĮ nustatyta tvarka, tikrindama atliekamą statinio techninę priežiūrą, privalo apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje, padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą, surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti, kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;  10.2.3. Pareiškėjų prašymai kartu turėjo būti nagrinėjami laikantis viešojo administravimo bei vietos savivaldos veiklos principų reikalavimų, t. y., veiklos skaidrumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo (pažymos 8.1.1 papunktis), įstatymo viršenybės, išsamumo (į prašymus atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymų nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi vertinant prašymų turinį) ir kt. (pažymos 8.3.1 papunktis). 10.3. Taigi, Savivaldybė Pareiškėjų 2016 metų skundus dėl Administratoriaus (kartu ir Namo techninio prižiūrėtojo) veiklos privalėjo nagrinėti VAĮ nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos priimti priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl neplanuoto kompleksinio Administratoriaus veiklos patikrinimo pagal skundo turinį (pažymos 9.2.1 papunktis), o Pareiškėjų 2017 metų skundus – atliekant neplanuotą valdytojų veiklos patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, surašyti valdytojo veiklos patikrinimo aktą (pažymos 9.2.2 papunktis) bei vykdyti statinių naudojimo priežiūros funkciją Reglamente nustatyta tvarka. 10.4. Nagrinėjamu atveju Savivaldybė: 10.4.1. atsižvelgdama į tai, kad Namas yra neypatingas statinys (pažymos 6.2 punktas), jo naudojimo priežiūrą turėjo vykdyti priklausomai nuo turimų duomenų arba (ir) informacijos apie Namo techninę būklę, pastebėtas deformacijas (2007 m. Akte-1, 2015 m. Akte-2 bei 2016 m. Konstrukcijų tyrime fiksuota informacija apie Namo defektus, deformacijas; pažymos 4.3 punktas, 7.3.1–7.3.3 papunkčiai) ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant Namą: 10.4.1.1. dar 2007 metų Akte-1 dėl Namo būklės pateikė Administratoriui reikalavimą užsakyti Namo būklės ekspertizę, tačiau netinkamai vykdė statinių naudojimo priežiūros funkciją, nes nekontroliavo šio reikalavimo vykdymo – šio tyrimo metu gautais duomenimis, nustatyta tvarka, t. y. statinio techninės priežiūros patikrinimo akte, kartotinai pateikė reikalavimą užsakyti Namo būklės ekspertizę tik po 8 metų – 2015 metų Akte-2, nesiėmė priemonių, kad Administratoriui būtų taikyta administracinė atsakomybė už teisėtų Savivaldybės pareigūnų reikalavimų nevykdymą (pažymos 4.1, 4.3 punktai, 7.3.1 ir 7.3.2 papunkčiai); 10.4.1.2. gavusi informaciją apie Konstrukcijų tyrimų rezultatus („Sienų konstrukcijos [...] turi avarinės būklės požymių“; „Perdangos konstrukcija [...] turi avarinės būklės požymių“ ir kt., siūloma rengti Namo kapitalinio remonto projektą; pažymos 7.3.3 papunktis) bei Pareiškėjų 2016–2017 metų prašymus, susijusius su Namo technine priežiūra (pvz., 7.1.1 papunktis), siekdama tausoti statinius ir jų konstrukcijas, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, turėjo atlikti statinių naudojimo priežiūros funkciją, patikrinti atliekamą Namo techninę priežiūrą, surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, pateikti Administratoriui reikalavimus trūkumams, fiksuotiems Konstrukcijų tyrime, pašalinti bei siūlymams (organizuoti Namo kapitalinį remontą; pažymos 7.3.3. papunktis) įgyvendinti, kontroliuoti Savivaldybės reikalavimų Administratoriui vykdymą, tačiau, šio tyrimo metu gautais duomenimis, Savivaldybė 2016 metais nesurašė atliekamos Namo techninės priežiūros patikrinimo akto (nors Konstrukcijų tyrimo išvadose fiksuoti defektai nėra likviduoti; pažymos 7.3.3 papunktis), 2017 metų Atsakyme-8 (pažymos 7.1.1 papunktis), konstatuodama, kad „Administratorius privalės vykdyti Konstrukcijų tyrimo išvadose pažymėtų defektų šalinimo darbus prioritetų tvarka“, nepagrįstai nepateikė motyvuotų paaiškinimų (šio tyrimo metu jie taip pat nebuvo pateikti), kodėl Konstrukcijų tyrimo išvadose konstatavus Namo konstrukcijų avarinę būklę, rekomenduojant rengti Namo kapitalinio remonto projektą, Savivaldybė siūlo Administratoriui Namo remonto darbus organizuoti prioritetų tvarka. Be to, Savivaldybė Atsakyme-8, nesilaikydama Apraše nustatytos statinių naudojimo priežiūros reikalavimų pateikimo statinio techninės priežiūros patikrinimo akte (ne Savivaldybės raštuose) tvarkos (pažymos 9.3.13 papunktis), įpareigojo Administratorių šalinti stogo dangos nesandarumus; 10.4.1.3. Savivaldybė, gavusi Pareiškėjų 2016-09-16 prašymą, susijusį su Namo nuotekų tinklų netinkama būkle, galimai ėmėsi priemonių šiai problemai spręsti (Atsakyme-6 pranešė, kad įpareigojo Administratorių „atlikti nuotekų sistemos patikrą, nustatyti, ar sistema nėra pažeista ir funkcionuoja tinkamai“, šio tyrimo metu negauta duomenų apie tai, kad šis reikalavimas Administratoriui būtų pateiktas teisės aktuose nustatyta tvarka – statinio techninės priežiūros patikrinimo akte; pažymos 4.4 punktas), o Administratorius organizavo nuotekų tinklų remontą, sistemos problemas, „pakartotinų pranešimų dėl nuotekų tinklų defektų gauta nebuvo“; „Šiuo metu nuotekų šalinimo sistemos būklė atitinka teisės aktų reikalavimus“ (pažymos 7.1.3 papunktis);    10.4.1.4. šio tyrimo metu pateikė nepagrįstus teisės aktų reikalavimais paaiškinimus, kodėl Savivaldybė statinių naudojimo priežiūros funkciją vykdo ne visa Reglamente nustatyta apimtimi, bet atsižvelgdama „statinių naudojimo priežiūros vykdytojų turimus žmogiškuosius išteklius“ (Savivaldybėje dirba 10 specialistų; pažymos 7.3.5.2 papunktis). Pažymėtina, jog Savivaldybės vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad Savivaldybė galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas (pažymos 8.3.2 papunktis), Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais bei už vidaus administravimą Savivaldybėje (pažymos 8.1.4 papunktis), be to, jis yra įgaliotas teikti siūlymus Savivaldybės merui dėl Savivaldybės struktūros, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (pažymos 8.1.3 papunktis). Atsižvelgus į pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Savivaldybė nesilaiko VAĮ reikalavimų ir, organizuodama Savivaldybės vidaus administravimą, neužtikrina tinkamo teisės aktų, reglamentuojančių statinių naudojimo priežiūrą, įgyvendinimo; 10.4.2. gavusi Namo gyventojų 2016-06-07 ir 2016-08-30 prašymus dėl galimai netinkamo Namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (informacijos teikimo, mokesčių paskirstymo, darbų pirkimų organizavimo, Namo atliktų darbų ataskaitos už 2015 metus, kaupiamųjų lėšų panaudojimo ir kt.; pažymos 4.4 punktas ir 7.1.5 papunktis), nepagrįstai nepriėmė sprendimo atlikti Administratoriaus veiklos administruojamo Namo atžvilgiu kontrolę, nes 2015 metais atliktas Administratoriaus veiklos patikrinimas neapėmė Administratoriaus veiklos, susijusios su Namu,  vertinimo (pažymos 7.7 punktas), be to, Patikrinimo akte-1 buvo konstatuoti ir panašios Administratoriaus veiklos, aprašytos Pareiškėjų prašymuose, trūkumai, pvz., dėl veiklos ataskaitų turinio neatitikimo teisės aktų reikalavimams, lėšų kaupimo, informacijos teikimo patalpų savininkams ir kt. (pažymos 7.7.1.1  papunktis). Be to: 10.4.2.1. nagrinėdama Pareiškėjų 2016-06-07 prašymą ir pateikdama Atsakymą-5, pateikė reikalavimus Administratoriui, tačiau nepagrįstai nepatikrino lėšų kaupimo ir panaudojimo aplinkybių (pažymos 7.1.5 papunktis); 10.4.2.2. nagrinėdama 2016-08-30 prašymą ir pateikdama Atsakymą-6, nepagrįstai neatsakė į Pareiškėjų klausimus, susijusius su Administratoriaus vykdomais darbų pirkimais (jų organizavimo atitikimu teisės aktų reikalavimams), mokėjimo sumų paskirstymo proporcingai patalpų savininkų turimai bendrojo naudojimo patalpų daliai (pažymos 4.4 punktas); 10.4.3. šio tyrimo metu ėmėsi Administratoriaus veiklos Namo atžvilgiu kontrolės priemonių, t. y., nustatė, kad „Administratorius netinkamai skirstė mokesčius už atliktus darbus, kurie buvo būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, visiškai nenaudodamas kaupiamosiomis įmokomis surinktų lėšų“ (pažymos 7.7.2 ir 7.7.3.1 papunkčiai), atliko jo veiklos patikrinimą (patikrino Administratoriaus veiklą, susijusią su Namo gyventojų prašymuose nurodytomis aplinkybėmis, nustatė jo veiklos trūkumus), surašė Patikrinimo aktą-2, kuriame teisės aktuose nustatyta tvarka pateikė Administratoriui atitinkamus reikalavimus, nustatydama jų vykdymo terminą (pažymos 7.7.4 papunktis), tačiau nepagrįstai: 10.4.3.1. nepatikrino ir nepateikė išvadų, ar tinkamai Administratorius planuoja Namo atnaujinimo darbus (kapitalinį remontą pagal Konstrukcijų tyrimo išvadas); 10.4.3.2. patikrinimo akte-2 pažymėjusi, kad „Administratorius nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad Namo atnaujinimo darbų pirkimai buvo vykdomi Administravimo nuostatų bei savo parengtų ir patvirtintų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka“ (pažymos 7.7.4.1 ir 7.7.4.2 papunkčiai), nesiėmė priemonių, kad ši Administratoriaus veikla būtų patikrinta (pažymos 7.7.4.3 papunktis); 10.4.3.3. nepatikrino, nepateikė išvadų, ar Administratorius teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja Namo patalpų savininkų susirinkimus (balsavimus raštu) (nepateikė Administratoriui reikalavimų, siūlymų toliau nurodytais klausimais): 1) dėl Namo atstovo (-ų) išrinkimo Administravimo nuostatuose nustatyta tvarka (atsižvelgtina į tai, kad buvo nustatyti ir Patikrinimo akte-1 nurodyti šios Administratoriaus veiklos trūkumai, Savivaldybė šio tyrimo metu nepateikė informacijos apie atitinkamo reikalavimo Administratoriui vykdymo rezultatus, Namo patalpų savininkai šio tyrimo metu galimai savo iniciatyva organizavo atstovo išrinkimą; pažymos 6.5 punktas ir 7.7.1.2 papunktis); 2) dėl to, kad būtų tinkamai įgyvendintos Konstrukcijų tyrimo išvados (būtų parengtas Namo kapitalinio remonto projektas arba būtų patvirtintas visų Konstrukcijų tyrimo išvadose numatytų Namo kapitalinio remonto darbų planas) (pažymos 7.5 ir 7.6 punktai);      10.5. be to, vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Savivaldybės administracijos direktorius sprendžia eismo organizavimo klausimus mieste, rūpinasi gatvių priežiūra, taisymu ir rekonstravimu (pažymos 8.2 punktas). Nagrinėjamu atveju: 10.5.1. Konstrukcijų tyrimo išvadose pasiūlius „tvarkyti Gatvės dangą ir riboti automobilių greitį“ (pažymos 7.2 punktas), Savivaldybės administracijos direktorius nepagrįstai nesvarstė klausimo dėl greičio Gatvėje papildomo ribojimo (pažymos 7.2.1 papunktis); 10.5.2.  Savivaldybės pareigūnai šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikė skirtingą ir prieštaringą informaciją dėl Gatvės remonto vykdymo: pirmiausia, kad „Savivaldybė įtraukė Gatvę į projektavimo darbų sąrašus. Projekto preliminari data – 2017 m.“, vėliau, paprašius pateikti tai patvirtinančius dokumentus, – „Gatvės dalis prie Namo yra kultūros paveldo grindinys ir artimiausiu metu jo remontas nėra numatytas“ (pažymos 7.2.2 papunktis).

11. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, darytina išvada, kad Pareiškėjų skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) pripažintinas pagrįstu.

12. Seimo kontrolierius atkreipia Pareiškėjų dėmesį į tai, kad, Savivaldybės Seimo kontrolieriui šio tyrimo metu pateiktais duomenimis, 2016–2017 metais nebuvo gauta Pareiškėjų prašymų dėl sienų išgriovimo Name (pažymos 7.1.2 papunktis) bei dėl Namo palėpės valymo darbų (pažymos 7.1.4 papunktis), taigi, šiuo atveju nėra pagrindo vertinti Savivaldybės pareigūnų veiksmus (neveikimą), susijusius su kavinių patalpų įrengimo ir Namo palėpės valymo darbais. Seimo kontrolieriaus prašymu Savivaldybė šio tyrimo metu pateikė paaiškinimus pirmiau nurodytais klausimais („Namo techninės priežiūros dokumentuose nėra nustatyta galimų pastato būklės pablogėjimų dėl kavinių patalpų įrengimo. Nustatyti, ar kavinių įrengimas galėjo turėti įtakos Namo techninei būklei, galėtų tik atlikta ekspertizė“; „atlikti [Namo] palėpės valymo darbai priskirtini privalomiesiems darbams, priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti ir Administratoriaus buvo organizuoti tinkamai“; „Namo palėpės valymas nebuvo skubotas, 2016-12-01 buvo iškabinti skelbimai, kad gyventojai iki 2017-01-16 išsivalytų palėpę, informuojant, kad kitu atveju palėpės valymo darbus atliks Administratorius. Suėjus minėtam terminui Administratorius organizavo palėpės valymo darbus“; pažymos 7.1.4 ir 7.3.4 papunkčiai).

  SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia Pareiškėjų skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14 ir 17 punktais Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 14.1. 2017 metais atlikti Namo naudojimo priežiūrą, Namo techninės priežiūros patikrinimo akte nustatyta tvarka pateikiant reikalavimus dėl Namo bendrojo naudojimo objektų galimai avarinės būklės šalinimo (pvz., atsižvelgus į Konstrukcijų tyrimo išvadas) (akto kopijas pateikti Pareiškėjams ir Seimo kontrolieriui); 14.2. patikrinti ir įvertinti Administratoriaus veiklą, organizuojant Namo atstovo (-ų) išrinkimą Administravimo nuostatuose nustatyta tvarka, 2016–2017 metų Namo remonto darbų pirkimą, mokesčių už 2016–2017 metais atliktus darbus paskirstymą (proporcingai patalpų savininkų turimai bendrojo naudojimo patalpų daliai), planuojant Namo atnaujinimo darbus (kapitalinį remontą pagal Konstrukcijų tyrimo išvadas), organizuojant Namo patalpų savininkų sprendimo dėl Namo kapitalinio remonto darbų organizavimo tvarkos priėmimą (Pareiškėjams bei Seimo kontrolieriui pateikti valdytojo veiklos patikrinimo akto kopijas); 14.3. apsvarstyti ir Pareiškėjams bei Seimo kontrolieriui pateikti motyvuotą Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl greičio Gatvėje papildomo ribojimo, atsižvelgus į Konstrukcijų tyrimo išvadų siūlymus; 14.4. pranešti: 14.4.1. kokių konkrečių Savivaldybės vidaus administravimo priemonių bus imamasi, kad Savivaldybė statinių naudojimo priežiūros funkciją vykdytų teisės aktuose nustatyta tvarka ir visa apimtimi;  14.4.2. kokių priemonių bus imamasi, kad ateityje, išnagrinėjus prašymus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, asmenims būtų pateikti viešojo administravimo išsamumo principo reikalavimus atitinkantys atsakymai; 14.5. pateikti: 14.5.1. Pareiškėjams motyvuotus paaiškinimus dėl 2017-10-25 patalpų savininkų susirinkimo ir jo sprendimų teisėtumo (pažymos 6.5 punktas; rašto kopiją – Seimo kontrolieriui); 14.5.2. Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjams – papildomus motyvuotus paaiškinimus dėl Gatvės remonto galimybių ir planų.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius              Raimondas Šukys 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-190
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį