Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 7 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių PN-AK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo laikymu laikino sulaikymo patalpose.

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. 2017 m. liepos 9 d. Pareiškėjas buvo sulaikytas padaręs pažeidimą ir 2017 m. liepos 9-11 d. buvo laikomas „trečio patikrinimo posto, laikino sulaikymo kameroje, kurioje galima laikyti ne ilgiau kaip 2 valandas, tačiau aš buvau pralaikytas dvi paras“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. Laikino sulaikymo kameroje nebuvo nei natūralaus, nei dirbtinio apšvietimo, todėl visą laiką teko būti tamsoje, neturėjo galimybės nei rašyti, nei skaityti; nebuvo lovos (gultų), todėl teko pasitiesus čiužinį miegoti ant labai drėgnų ir purvinų grindų; nebuvo tualeto ir praustuvės, todėl negalėjo atlikti gamtinių reikalų kada tik panorėjo, nebuvo galimybės nusiprausti ir atsigerti vandens.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 16  d. raštu Nr. 4D-2017/1-1137/3D-2431 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK direktorių prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugsėjo 15 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr. S-20272, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodoma: „Informuojame, kad pareiškėjas [...] dėl skunde dėstomų aplinkybių yra kreipęsis į teismą. Pateikiame Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2017-08-25 Atsiliepimo į [...] skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo administracinėje byloje Nr. [...] kopiją.“

5. Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 17  d. raštu Nr. 4D-2017/1-1137/3D-3391 kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas informuoti ar skunde Kauno apygardos administraciniam teismui išdėstytos aplinkybės nėra susijusios su Pareiškėjo Skunde Seimo kontrolieriui išdėstytomis aplinkybėmis.  2017 m. lapkričio 24 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. lapkričio 23 d. Kauno apygardos administracinio teismo raštą Nr. SD-253/2017, kuriuo patvirtinama, kad teisme nagrinėjamas Pareiškėjo skundas, o iš pateiktos Pareiškėjo skundo kopijos matyti, kad Pareiškėjas skundžiasi teismui dėl tų pačių aplinkybių kaip ir Seimo kontrolieriui.

Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas ar yra nagrinėjamas teisme. [...] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.“

Išvados

7. Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjo Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktą skundą daro išvadą, kad Skunde aprašytos aplinkybės atitinka Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde išdėstytas aplinkybes, ir šis skundas priimtas nagrinėti teisme. Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad skundas tais pačiais klausimais yra nagrinėjamas teisme. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalies nuostata, numatančia, kad „jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas“, ir įvertinęs tai, kad Pareiškėjo skundas tais pačiais klausimais yra nagrinėjamas teisme, daro išvadą, kad tęsti Skundo nagrinėjimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas. III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia: X skundo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo laikymu laikino sulaikymo patalpose tyrimą nutraukti.

 

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                                        Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1137
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį