Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRCAIJA

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“, kurios interesams atstovauja direktorė X (toliau vadinama – Pareiškėja), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai vilkinant išduoti „[...] suformuotą statybos leidimą įmonės pastatui, [...]“ (toliau vadinama – Pastatas) (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „Statybą pradėti 2017 m. pavasarį ruošėmės visus 2016 metus: atlikome techninio projekto darbus ir derinimus; 2017 m. pradžioje patalpinom į „Infostatybą“ [Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (toliau vadinama – IS „Infostatyba“)]  paraišką statybos leidimui ir pamatėm suformuotą 2017-04-25 [...]“; 2.2. „2017-05-03 gavau skambutį iš Savivaldybės administracijos Finansų departamento Mokesčių skyriaus vyr. specialistės Jurgos Ašmontaitės su prašymu skirti finansinę paramą beveik 8000 Eur. Pasakiau, kad mūsų įmonės galimybės ribotos [...]. Tada J. Ašmontaitė [...] atsiuntė Tarybos [Vilniaus miesto savivaldybės tarybos] siūlymą įmonėms skirti paramą Savivaldybei [...]. Atsakiau raštu, kad parama jau buvo skirta pakelės sklypu, kad negalėčiau surinkti papildomos paramos, ir argumentavau kitas aplinkybes apie mūsų padėtį [...]. Tuomet stojo tyla ir prasidėjo mūsų daugkartiniai bandymai susisiekti telefonu bei [...] surasti atsakingus žmones, kurie spręstų leidimo išdavimą. Deja, visą vasarą ir iki šiol nepavyko rasti atsakingo valdininko, kuris spręstų ar duotų raštu nors kokį atsakymą [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „Padėti atgauti statybos leidimą iš Savivaldybės.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos nustatyta: 5.1. „Nekilnojamojo turto rinkai augant sparčiau nei Savivaldybės galimybėms skirti pakankamai lėšų socialinės ir inžinerinės infrastruktūros objektams, kurie yra būtini naujų miesto teritorijų plėtrai, išvystymui, ir atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra parengtas žadėtas savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, Savivaldybės administracija tikisi glaudaus bendradarbiavimo su statytojais kviesdama privačius nekilnojamojo turto statytojus pasirašyti paramos miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai sutartis, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2016-01-20 sprendimu Nr. 1-291 „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“ (toliau – Savivaldybės tarybos sprendimas). Savivaldybė, sujungdama savo ir privačių nekilnojamojo turto statytojų lėšas, turi galimybę jas panaudoti spartesniam kompleksiniam naujai urbanizuojamų miesto teritorijų vystymui.“ 5.2. IS „Infostatyba“ leidimas statyti prekybos paskirties Pastatą buvo suformuotas 2017-04-26. „Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyrius pagal Savivaldybės tarybos sprendimo rekomendacijas parengė paramos miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai sutarties su statytoja UAB „A“ projektą.“ 5.3. „Statytojai UAB „A“ neišreiškus noro prisidėti prie Vilniaus miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros ir atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimo 2.5 punktą, pagal kurį parama miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai teikiama savanoriškai ir atsisakymas pasirašyti paramos sutartį teisinių pasekmių nesukelia, Savivaldybės administracija priėmė sprendimą išduoti leidimą statyti prekybos paskirties Pastatą. Suformuotas leidimas [Nr. [...]] statyti prekybos paskirties Pastatą IS „Infostatyba“ 2017-11-23 buvo pasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-04 įsakymu Nr. 30-717 „Dėl įgaliojimo išduoti statybą leidžiančius dokumentus“ įgalioto išduoti statybą leidžiančius dokumentus asmens elektroniniu parašu.“   Tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimo išvados

7. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, konstatuotina: 7.1. Savivaldybės administracija Pareiškėjos skundo tyrimo metu, t. y., 2017-11-23, išdavė UAB „A“ statybą leidžiantį dokumentą Nr. [...] prekybos paskirties Pastato statybai (pažymos 5.3 punktas); 7.2. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 6 punktas).

7. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į tai, kad Savivaldybės administracija skundo tyrimo metu išdavė UAB „A“ statybą leidžiantį dokumentą prekybos paskirties Pastato statybai, Pareiškėjos skundo tyrimas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: UAB „A“ skundo, pasirašyto direktorės X, dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, tyrimą nutraukti.

 

Seimo kontrolierius                                 Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1455
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį