Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių92
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė758163

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ

 SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-09-20 gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau tekste ir citatose vadinama – Lukiškių TI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant teisę gauti informaciją (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodė: „[...] Lukiškių TI-K administracija nepagrįstai ir neteisėtai suvaržo vieną iš pagrindinių (fundamentalių) žmogaus teisių – teisę gauti informaciją. [...] 2017 m. birželio 12 d. pateikiau Lukiškių TI-K direktoriui prašymą raštu, kuris Lukiškių TI-K užregistruotas Nr. 29-1842, kuriame prašiau atspausdinti man iš interneto viešai skelbiamą ir prieinamą informaciją, t. y., prašiau atspausdinti man Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos internetinėje svetainėje skelbiamą nuasmenintą 2017-01-02 pažymą dėl skundo prieš Lukiškių TI-K Nr. 4D-2016/1-691. [...] į mano 2017-06-12 prašymą Lukiškių TI-K atsakė raštu 2017-07-11 Nr. 96-3215 (Dėl kopijų pateikimo), kuriuo mano prašymą atmetė ir jo netenkino. [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti skundą

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-11-02 gavo Pareiškėjo 2017 m. spalio 30 d. prašymą, kuriame nurodyta: „[...] Šiuo prašymu noriu informuoti [...], jog ginčas, dėl kurio LR Seimo kontrolierių įstaigai 2017 m. rugsėjo 18 d. pateikiau skundą (dėl galimai pažeidžiamų mano teisių gauti informaciją), yra išspręstas taikos būdu (taikiai) bendraujant su Lukiškių TI-K administracijos atstovais, todėl manyčiau, kad nėra prasminga toliau nagrinėti [...], Ryšium su tuo, kas paminėta, [...] prašau [...] nutraukti mano 2017 m. rugsėjo 18 d. [...] pateiktą skundą [...], kuriam LR Seimo kontrolierių įstaigoje suteiktas reg. Nr. 4D-2017/1-1330.“

Skundo tyrimui reikšmingų teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „6. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. [...].“

Tyrimo išvados

6. Kadangi Pareiškėjas 2017-10-30 prašymu prašė Seimo kontrolieriaus nebenagrinėti jo Skundo, darytina išvada, kad tęsti Pareiškėjo Skundo tyrimą nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies nuostata, numatančia, kad, „jeigu yra gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti“, Pareiškėjo Skundo tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

7. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia: X skundo dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant teisę gauti informaciją, tyrimą nutraukti.

 

Seimo kontrolierius                 Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1330
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį