Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ, LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ, VALSTYBINĘ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai ilgą laiką nesuorganizavus jam odontologo paslaugų, išduodant visus jam paskirtus vaistus vienu metu, nepaisant galimos jų tarpusavio sąveikos, netinkamai nagrinėjant jo skundus, taip pat dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama – LAVL) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesudarius sąlygų rūkyti, ne pagal teisės aktų reikalavimus atlikus kratą, ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau vadinama – VLKK) darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo prašymus (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma: 2.1. „2016 05 12 d. pateikiau prašymą, kad mane išsikviestų gyd. odontologas, tačiau to taip ir neįvyko. [...]. 2016 05 20 pateikiau pakartotinį prašymą dėl danties skausmų, kuriais kankinausi nuo gegužės 11 d. [...], tačiau ir į šiuos prašymus sureaguota nebuvo, todėl įstaigos vadovui 2016 m. gegužės 23 d. pateikiau skundą Nr. 29-1116. Praėjus tik 15 parų po mano skundo padavimo [...] buvau iškviestas gyd. odontologės [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „SPT [LTI-K Sveikatos priežiūros tarnyba; toliau vadinama ir – SPT] dirbančios slaugytojos medikamentus atneša ir paduoda visus iš karto ryte, nežinodamas, kaip juos vartoti, visus iškart ir suvartoju, po ko jaučiuosi dar blogiau“; 2.3. „LTI-K man pateikė 2016 06 15 d. atsakymą Nr. 96-2102, 2016-07-28 d. atsakymą Nr. 96-2620, 2016-08-11 d. atsakymą Nr. 96-2796, šie yra formalūs, biurokratiški. [...]. Dėl 2016 08 12 d. skundo su šio papildymu Nr. 29-1871 administracija atsakymą pateikė išvis praleidus tokiam pateikti terminą, t. y. 2016 09 23 d.“; 2.4. „2016-09-05 d. LTI-K pateikiau prašymą suteikti man informaciją apie 2016 08 16 d., 2016 09 01 d. įstaigoje lankiusius asmenis [...], jų tikslus bei sąlygų nesudarymo su šiais pasikalbėti. [...]. 2016 09 16 d. ši [LTI-K administracija] raštu Nr. 96-3221 nurodė citatas iš įvairių taisyklių bei kodeksų, tačiau į mano pateiktus klausimus taip ir neatsakė“; 2.5. „2016 08 29 d. LTI-K administracijai pateikiau skundą Nr. 29-1963 dėl šunų, žiauraus elgesio ir luošinimo, mano skundą buvo atsisakyta nagrinėti, kadangi dėl to esu kreipęsis pernai metais, toks 2016 08 31 d. LTI-K sprendimas Nr. 96-3679 mane šokiravo“; 2.6. „2016.10.03 d. LTI-K administracijai pateikiau pareiškimą dėl nuteistojo A neteisėtų veiksmų ir galimybes atlikti nusikalstamas veikas mano bei kitų kalinių atžvilgiu. 2016 10 17 d. dėl šio asmens buvo pateiktas pranešimas, tokį teikiau ir 2016 11 02 d. [...] 2016 10 21 d. LT-K raštu Nr. 96-3553 nurodė, kad neva prašiau nutraukti prasidėjusią administracinę procedūrą [...]“; 2.7. „Š. m. [2016] spalio 13 d. apie 14.30 val. atvykus į LAVL [...] man buvo atlikta krata [...], pareigūnas liepė nusirengti nuogai [...], nesutikęs nuimti apatinius, pareigūnas kito nuteistojo akivaizdoje pradėjo plėšti mano apatinius [...], trenkė per žandenas ir privertė pasirašyti ant kratos protokolo, kad pretenzijų dėl kratos neturiu [...]“; 2.8. „2016-10-10 d. pareiškime LAVL esu nurodęs ir tai, kad man būnant LAVL nėra sudaromos sąlygos parūkyti [...]“; 2.9. „2016-08-19 d. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pateikiau prašymą dėl tam tikrų žodžių vartotinumo išsiaiškinimo, 2016-09-06 d. ši raštu Nr. S1-365 (1.7) pateikė neobjektyvų, formalų ir nepagrįstą atsakymą, neatsakė iš esmės į prašytus klausimus [...], 2016-09-12 VLKK pateikiau pranešimą – prašymą aplinkybėms patikslinti ir pagrįsti faktiniais įrodymais bei nurodyti, kur galiu apskųsti VLKK atsakymą, tačiau po šią dieną iš VLKK taip ir nesulaukiau jokio atsakymo.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Atsižvelgiant į Skunde aprašytas aplinkybes, tyrimas bus atliekamas ir išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 4.1. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant odontologo paslaugų prieinamumo ir tinkamo vaistų išdavimo; 4.2. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo skundus; 4.3. dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesudarant galimybių rūkyti; 4.4. dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai atliekant kratą ne pagal teisės aktų reikalavimus; 4.5. dėl VLKK darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo prašymus.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant odontologo paslaugų prieinamumo ir tinkamo vaistų išdavimo

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierius 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-3275, 2017 m. kovo 1 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-579, 2017 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-2609 kreipėsi į LTI-K, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. gruodžio 29 d., 2017 m. kovo 9 d., 2017 m. rugsėjo 12 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gruodžio 28 d., 2017 m. kovo 8 d., 2017 m. rugsėjo 11 d. LTI-K raštus Nr. 9-17849, Nr. 9-2860, Nr. 9-9877 (toliau vadinama – LTI-K atsakymai). Siekdamas išsiaiškinti Skundo tyrimui reikšmingas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2017 m. sausio 24 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-214, į kurį buvo atsakyta 2017 m. sausio 25 d. raštu Nr. 1RT-27 (raštas Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2017 m. sausio 26 d.); kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 2017 m. vasario 8 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-381 ir 2017 m. kovo 22 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-868,  į kuriuos buvo atsakyta 2017 m. vasario 15 d. raštu Nr. 01-02-62 (raštas Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2017 m. vasario 21 d.) ir 2017 m. kovo 30 d. raštu Nr. 01-02-118 (raštas Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2017 m. balandžio 4 d.). Be to, 2017 m. gegužės 12 d. Seimo kontrolieriaus įgaliotas asmuo buvo nuvykęs į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą rinkti informacijos, susijusios su Skunde keliamais klausimais. Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose bei Skunde nurodytų aplinkybių patikrinimo vietoje metu surinktuose dokumentuose nurodoma: 5.1. pagal 2016 m. gegužės 12 d. ir 2016 m. gegužės 20 d. prašymus Pareiškėjas planine tvarka buvo užregistruotas pas odontologą; 2016 m. gegužės 27 d. jis buvo apžiūrėtas gydytojo odontologo; vizito metu Pareiškėjui buvo diagnozuotas [duomenys neskelbiami]; Pareiškėjui pageidaujant, 2016 m. birželio 17 d. jis planine tvarka buvo užregistruotas pas kitą gydytoją odontologą; 5.2. Pareiškėjui gydytojas paskyrė 3–4 rūšių vaistus, kuriuos atsakingi LTI-K SPT darbuotojai jam išduodavo tokia tvarka, kaip gydytojo buvo paskirta; Pareiškėjas buvo supažindintas su vaistų vartojimo ir išdavimo tvarka; tai jis patvirtino savo parašu (Pareiškėjo sveikatos istorijos išrašas).

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtos rekomendacijos šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“: 6.1. 40.3 punktas – „Visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, kurios teikiamos šalyje, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu“; 6.2. 42.3 punktas – „Tiriant kalinius, praktikuojantis gydytojas arba jam pavaldi kvalifikuota medicinos sesuo turi ypatingai atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: [...]; b. nustatyti fizinius ir protinius susirgimus bei imtis atitinkamų gydymo priemonių ir tęsti jau pradėtą gydymą; [...]; f. atskirti kalinius, įtariamus sergant infekcinėmis ar užkrečiamomis ligomis, o ligos metu suteikti jiems tinkamą gydymą.“

7. Bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 174 straipsnis „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūra“ – „1. Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose bei areštinėse organizuojama ir atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus. 2. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų ambulatorinėms pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pataisos įstaigose steigiamos sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą, pareigybių skaičių ir veiklos tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras ir teisingumo ministras. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamoms antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti steigiamos laisvės atėmimo vietų ligoninės. 3. Laisvės atėmimo bausmę arba areštą atliekančiam nuteistajam reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių suteikti pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybose ir laisvės atėmimo vietų ligoninėse nėra galimybių, sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro nustatyta tvarka teikiamos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose užtikrinant nuteistųjų apsaugą. 4. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija.“

8. Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. V-195/1R-76: 8.1. 1 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašas skirtas užtikrinti, kad suimtiesiems bei asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes [...], būtų teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims“; 8.2. 17 punktas – „Jeigu suimtajam ar nuteistajam [...] reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.“

Skundo dalies išvados

9. Skunde nurodoma, kad LTI-K Pareiškėjui gydytojo paskirti medikamentai yra išduodami visi kartu, nepaaiškinant, kaip juos tinkamai vartoti, ir nesudaroma galimybių apsilankyti pas odontologą.

10. Tiek tarptautiniuose, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims, tais atvejais, kai tokių reikiamų paslaugų negali suteikti laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigos, paslaugos gali būti teikiamos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose (šios pažymos 6–8 punktai).

11. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pagal 2016 m. gegužės 12 d. ir 2016 m. gegužės 20 d. prašymus Pareiškėjas planine tvarka buvo užregistruotas pas odontologą, o 2016 m. gegužės 27 d., t. y. per protingą laikotarpį – 15 dienų, jis buvo apžiūrėtas šios srities specialisto, vizito metu Pareiškėjui buvo diagnozuotas [duomenys neskelbiami]; Pareiškėjui pageidaujant, 2016 m. birželio 17 d. jis planine tvarka buvo užregistruotas pas kitą gydytoją odontologą. Taip pat nustatyta, kad Pareiškėjui gydytojas paskyrė 3–4 rūšių vaistus, kuriuos atsakingi LTI-K SPT darbuotojai jam išduodavo tokia tvarka, kaip gydytojo buvo nurodyta. Objektyvių duomenų, kad vaistai Pareiškėjui būtų buvę išduodami kita tvarka, nėra. Pareiškėjas buvo supažindintas su vaistų vartojimo ir išdavimo tvarka; tai jis patvirtino savo parašu. Atsižvelgus į visas šias išdėstytas aplinkybes galima teigti, kad neatitinka tikrovės Pareiškėjo teiginys, jog LTI-K jam nėra neužtikrinamas odontologo paslaugų prieinamumas ir tinkamas vaistų išdavimas.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 10, 11 punktuose, Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant odontologo paslaugų prieinamumo ir tinkamo vaistų išdavimo, atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo skundus

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

13. LTI-K atsakymuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose nurodyta: 13.1. 2016 m. gegužės 23 d., 30 d., birželio 6 d., 8 d., liepos 11 d., 22 d., 27 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K direktorių dėl LTI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai nereaguojant į jo nusiskundimus dėl blogėjančios sveikatos būklės; Pareiškėjas taip pat pareiškė abejojąs dėl SPT darbuotojų kompetencijos; 13.2. 2016 m. birželio 15 d. LTI-K raštu Nr. 96-2102, 2016 m. liepos 28 d. LTI-K raštu Nr. 2620, 2016 m. rugpjūčio 11 d. LTI-K raštu Nr. 96-2796 buvo atsakyta į šios pažymos 13.1 punkte nurodytus kreipimusis; šiuose raštuose Pareiškėjui paaiškinta, kad visi įstaigoje dirbantys gydytojai turi reikalingas jų veiklai vykdyti licencijas, todėl abejoti jų kompetencija nėra pagrindo; be to, Pareiškėjui suteikta informacija apie jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas tiek LTI-K, tiek LAVL (pateikta chronologija), kurios buvo suteiktos reaguojant į jo skundus dėl sveikatos būklės, nustatytas diagnozes, paskirtą gydymą; 13.3. į 2016 m. rugpjūčio 12 d. Pareiškėjo kreipimąsi buvo atsakyta pavėluotai, t. y. 2016 m. rugsėjo 23 d.; 13.4. 2016 m. rugpjūčio 29 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją dėl žiauraus elgesio su tarnybiniais šunimis, 2016 m. rugpjūčio 31 d. LTI-K raštu Nr. 96-3079 buvo atsisakyta nagrinėti anksčiau minėtą Pareiškėjo skundą, nes jis yra pateiktas pakartotinai (Seimo kontrolieriui pateikti ankstesnių Pareiškėjo kreipimųsi į LTI-K administraciją tapačiu klausimu ir atsakymų į juos kopijos); 13.5. 2016 m. spalio 13 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją dėl kito nuteistojo galimai daromų nusikalstamų veikų; 2016 m. spalio 20 d. Pareiškėjo prašymu (Seimo kontrolieriui šio prašymo kopija pateikta) LTI-K 2016 m. spalio 21 d. raštu Nr. 96-3553 kreipimosi nagrinėjimą nutraukė; 13.6. 2016 m. rugsėjo 5 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją prašydamas suteikti informaciją, kokie asmenys lankėsi įstaigoje 2016 m. rugpjūčio 16 ir rugsėjo 1 dienomis, ir paaiškinti, kodėl jam nebuvo sudarytos sąlygos į juos kreiptis; 2016 m. rugsėjo 16 d. LTI-K raštu Nr. 96-3221 Pareiškėjui paaiškinta, kad pagal BVK 100 straipsnio nuostatas nuteistiesiems draudžiama kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus bei nevyriausybines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais kitų nuteistųjų vardu arba ne per pataisos įstaigos administraciją; nuteistieji turi teisę tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo ar Vyriausybės narį, prokurorą, Seimo skiriamą kontrolierių arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovą šių asmenų lankymosi pataisos įstaigose metu; LTI-K rašte pažymima, kad 2016 m. rugpjūčio 16 ir rugsėjo 1 dienomis įstaigoje pažintiniais tikslais lankėsi asmenys, į kuriuos nuteistieji, įskaitant Pareiškėją, neturi teisės tiesiogiai kreiptis, todėl informacija apie juos jam nebus suteikta.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

14. BVK: 14.1. 100 straipsnis „Nuteistųjų teisė kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais“ – „ [...]. 4. Nuteistieji turi teisę tiesiogiai kreiptis į Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo ar Vyriausybės narį, prokurorą, Seimo skiriamą kontrolierių arba Teisingumo ministerijos atstovą šių asmenų lankymosi pataisos įstaigose metu. [...]. 6. Nuteistiesiems draudžiama kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus bei nevyriausybines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais kitų nuteistųjų vardu arba ne per pataisos įstaigos administraciją. [...].“ 14.2. 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

15. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 15.1. 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]“; 15.2. 14 straipsnis „Prašymų ir skundų nagrinėjimas“ – „5. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: [...]; 4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; [...]“; 15.3. 20 straipsnis „Asmens, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, teisės ir pareigos“ – „1. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę: [...] 7) prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją nutraukti; [...].“

Skundo dalies tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

  Skundo dalies išvados

17. Skunde nurodoma, kad 2016 m. gegužės 23, 30, birželio 6, 8, liepos 11, 22, 27, rugpjūčio 12 dienomis Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K direktorių dėl LTI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai nereaguojant į jo nusiskundimus dėl blogėjančios sveikatos būklės, bei jų kompetencijos; 2016 m. rugpjūčio 29 d. – dėl žiauraus elgesio su tarnybiniais šunimis, 2016 m. spalio 13 d. – dėl kito nuteistojo galimai daromų nusikalstamų veikų; 2016 m. rugsėjo 5 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją prašydamas suteikti informaciją, kokie asmenys lankėsi įstaigoje 2016 m. rugpjūčio 16 ir rugsėjo 1 dienomis, ir paaiškinti, kodėl jam nebuvo sudarytos sąlygos į juos kreiptis. Pareiškėjo nuomone, pateikti atsakymai neatitinka teisės aktų reikalavimų, o kai kurie atsakymai pateikti nepaisant teisės aktuose nustatytų terminų.

18. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus LTI-K, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. ir LTI-K, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 16 punktas).

19. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. birželio 15 d. LTI-K raštu Nr. 96-2102, 2016 m. liepos 28 d. LTI-K raštu Nr. 2620, 2016 m. rugpjūčio 11 d. LTI-K raštu Nr. 96-2796 buvo atsakyta į Pareiškėjo kreipimusis dėl LTI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai nereaguojant į jo nusiskundimus dėl blogėjančios sveikatos būklės, bei jų kompetencijos, t. y. šiuose raštuose jam paaiškinta, kad visi įstaigoje dirbantys gydytojai turi reikalingas jų veiklai vykdyti licencijas, todėl abejoti jų kompetencija nėra pagrindo; be to, Pareiškėjas informuotas apie tiek LTI-K, tiek LAVL (pateikta paslaugų teikimo chronologija) jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, reaguojant į skundus dėl sveikatos būklės, nustatytas diagnozes, paskirtą gydymą. Pagal šiuos duomenis galima daryti išvadą, kad LTI-K pareigūnai išsamiai išnagrinėjo Pareiškėjo skundus ir pateikė teisės aktų reikalavimus atitinkančius atsakymus. Atkreiptinas dėmesys, kad LTI-K pareigūnai pripažino pažeidę atsakymo į 2016 m. rugpjūčio 12 d. Pareiškėjo kreipimąsi terminą, t. y. LTI-K atsakymas buvo pateiktas pavėluotai – 2016 m. rugsėjo 23 d. Seimo kontrolierius nagrinėdamas Pareiškėjo skundą byloje Nr. 4D-2016/1-1600 išsiaiškino, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnai nustatė šį LTI-K pareigūnų padarytą pažeidimą, ėmėsi priemonių, kad pažeidimas būtų ištaisytas ir ateityje nepasikartotų, todėl rekomendacija šiuo atveju neteiktina.

20. Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 5 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją prašydamas suteikti informaciją, kokie asmenys lankėsi įstaigoje 2016 m. rugpjūčio 16 ir rugsėjo 1 dienomis, ir paaiškinti, kodėl jam nebuvo sudarytos sąlygos į juos kreiptis; 2016 m. rugsėjo 16 d. LTI-K raštu Nr. 96-3221 Pareiškėjui paaiškinta, kad pagal BVK 100 straipsnio nuostatas nuteistiesiems draudžiama kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus bei nevyriausybines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais kitų nuteistųjų vardu arba ne per pataisos įstaigos administraciją; nuteistieji turi teisę tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo ar Vyriausybės narį, prokurorą, Seimo skiriamą kontrolierių arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovą šių asmenų lankymosi pataisos įstaigose metu (šios pažymos 13.6 punktas); LTI-K rašte pažymima, kad 2016 m. rugpjūčio 16 ir rugsėjo 1 dienomis įstaigoje pažintiniais tikslais lankėsi asmenys, į kuriuos nuteistieji, įskaitant Pareiškėją, neturi teisės tiesiogiai kreiptis, todėl informacija apie jų apsilankymą jam nebus suteikta. Dėl šių aplinkybių galima teigti, kad, nors Pareiškėjui nebuvo suteikta jo pageidaujama informacija, LTI-K išsamiai Pareiškėjui paaiškino tokio sprendimo priežastis ir teisinį pagrindą, t. y. Pareiškėjui buvo pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis atsakymas.

21. Pagal VAĮ 14 straipsnio nuostatas, asmens prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Pareiškėjas ne vieną kartą kreipėsi į LTI-K administraciją dėl galimai žiauraus elgesio su tarnybiniais šunimis; visais atvejais Pareiškėjo kreipimaisi buvo išnagrinėti ir atsakymai į juos pateikti. 2016 m. rugpjūčio 29 d. Pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į LTI-K administraciją dėl žiauraus elgesio su tarnybiniais šunimis, 2016 m. rugpjūčio 31 d. LTI-K raštu Nr. 96-3079 buvo atsisakyta nagrinėti pirmiau minėtą Pareiškėjo skundą vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio nuostatomis. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad 2016 m. rugpjūčio 31 d. LTI-K raštas Nr. 96-3079 yra neteisėtas ir nepagrįstas.

22. Pagal VAĮ 20 straipsnyje nustatytą teisinį reglamentavimą, asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją nutraukti. 2016 m. spalio 13 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją dėl kito nuteistojo galimai daromų nusikalstamų veikų; 2016 m. spalio 20 d. Pareiškėjas pateikė prašymą (Seimo kontrolieriui šio prašymo kopija pateikta) administracinę procedūrą, pradėtą dėl minėto kreipimosi, nutraukti; jo prašymas buvo patenkintas, Pareiškėją apie tai informuojant 2016 m. spalio 21 d. LTI-K raštu Nr. 96-3553. Taigi LTI-K pareigūnai elgėsi taip, kaip tai yra reglamentuota teisės aktuose, todėl konstatuoti, kad buvo pažeistos Pareiškėjo teisės, nėra pagrindo.

23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 18–22 punktuose, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo skundus, yra pagrįsta tiek, kiek tai yra susiję su pavėluotu atsakymo pateikimu į 2016 m. rugpjūčio 12 d. Pareiškėjo kreipimąsi.

Dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesudarant galimybių rūkyti

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

24. Seimo kontrolierius 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-3277 kreipėsi į LAVL, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes dėl Pareiškėjui nesudarytų sąlygų rūkyti. 2016 m. gruodžio 30 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gruodžio 30 d. LAVL raštą Nr. S-PR-3837 (toliau vadinama – LAVL atsakymas). Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad 2016 m. spalio 10 d. Pareiškėjas kreipėsi į LAVL direktorių skųsdamasis dėl nesudaromų sąlygų tam skirtoje patalpoje arba lauke rūkyti, įsigyti tabako gaminių įstaigos parduotuvėje; 2016 m. lapkričio 7 d. LAVL raštu Nr. 7-PR-819 Pareiškėjui paaiškinta, kad, pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose, todėl LAVL yra uždrausta rūkyti (vartoti) tabako gaminius; be to, Pareiškėjas informuotas, kad, vadovaujantis tomis pačiomis teisės aktų nuostatomis, LAVL parduotuvėje yra uždrausta prekiauti tabako gaminiais.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

25. 2003 m. gegužės 21 d. Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos (toliau vadinama – Konvencija): 25.1. 8 straipsnis „Apsauga nuo priverstinio kvėpavimo tabako dūmais“ – „Šalys pripažįsta, kad moksliniais tyrimais nedviprasmiškai įrodyta, jog priverstinis kvėpavimas tabako dūmais yra mirties, ligų ir neįgalumo priežastis. 2. Kiekviena Šalis priima ir nacionalinės teisės bei nacionalinės jurisdikcijos lygiu įgyvendina, o kitais jurisdikcijos lygiais – skatina patvirtinti ir įgyvendinti reikiamas įstatymines, vykdomąsias, administracines bei kitokias priemones, numatančias apsaugą nuo priverstinio kvėpavimo tabako dūmais patalpose esančiose darbo vietose, viešajame transporte, viešosiose patalpose ir kitose viešosiose vietose“; 25.2. 14 straipsnio „Paklausos mažinimo priemonės, susijusios su priklausomybe nuo tabako ir jo vartojimo nutraukimu“ 2 dalis – „[...] kiekviena Šalis siekia: a) parengti ir įgyvendinti veiksmingas programas, skatinančias nevartoti tabako tokiose vietose, kaip švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos, darbo ir sporto vietos; [...].“

26. BVK: 110 straipsnis „Specialiosios nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, pareigos“ – „2. Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama: [...] 9) turėti tabako gaminių kamerų tipo patalpose, taip pat laisvės atėmimo vietų ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros padaliniuose. [...].“

27. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (toliau vadinama – TKĮ): 27.1. 15 straipsnis „Tabako gaminių prekybos vietų ir būdų ribojimas“ – „Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti tabako gaminiais: [...]; 4) [...] sveikatos priežiūros [...] įstaigose [...]; [...]“; 27.2. 19 straipsnis „Tabako gaminių vartojimo ribojimas“ – „Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama: 1) visose [...] sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose; [...].“

Skundo dalies išvados

28. Pareiškėjo teigimu, LAVL administracija nepagrįstai uždraudė jam įsigyti, laikyti ir vartoti tabako gaminius šioje ligoninėje ir jos teritorijoje.

29. TKĮ įtvirtintas absoliutus draudimas prekiauti tabako gaminiais sveikatos priežiūros įstaigose ir rūkyti šiose įstaigose bei jų teritorijoje (šios pažymos 27 punktas). Pažymėtina, kad šis draudimas galioja visose sveikatos priežiūros įstaigose visiems asmenims ir nėra numatyta jokių jo išimčių. Kadangi LAVL yra KD pavaldi asmens sveikatos priežiūrą ir kardomąją priemonę suėmimą, arešto bei laisvės atėmimo bausmes vykdanti valstybės įstaiga, skirta stacionarinei suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrai, draudimas prekiauti tabako gaminiais ir rūkyti galioja visiems LAVL esantiems asmenims. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad BVK 110 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, jog laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama turėti tabako gaminių kamerų tipo patalpose, taip pat laisvės atėmimo vietų ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros padaliniuose. Neleidžiant LAVL gydomiems nuteistiesiems turėti tabako gaminių, lengviau užtikrinama, kad šie asmenys nerūkytų šioje medicinos įstaigoje ir jos teritorijoje.

30. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teisinis reglamentavimas, kuriuo nustatytas draudimas rūkyti sveikatos priežiūros įstaigose, atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, įtvirtintas Konvencijoje. Šiame tarptautiniame teisės akte reglamentuota, jog moksliniais tyrimais nedviprasmiškai įrodyta tabako vartojimo ir kvėpavimo tabako dūmais žala žmogaus sveikatai. Dėl šios priežasties viso pasaulio valstybės turi imtis priemonių, tarp jų ir įstatyminių, kad viešosiose vietose, ypač tokiose kaip švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos, darbo ir sporto vietos, tabako vartojimas būtų kiek įmanoma labiau apribotas arba netgi uždraustas.

31. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad LAVL pareigūnai laikėsi teisės aktuose įtvirtinto draudimo, t. y. neleido įstaigoje prekiauti ir pacientams, įskaitant Pareiškėją, vartoti tabako gaminius, apie nustatytą teisinį reglamentavimą informavo Pareiškėją. Dėl šių aplinkybių galima konstatuoti, kad LAVL pareigūnai, nesudarydami sąlygų Pareiškėjui rūkyti ir įsigyti tabako gaminių įstaigos parduotuvėje, elgėsi pagrįstai ir teisėtai. Nagrinėjamu atveju yra svarbu pabrėžti ir tai, kad Pareiškėjas buvo atvykęs į LAVL dėl pablogėjusios sveikatos būklės. Dėl šios aplinkybės galima teigti, kad tabako vartojimas yra nesuderinamas su Pareiškėjo siekiu pasveikti, todėl daryti išvada, kad teisės aktuose nustatytas draudimas sveikatos priežiūros įstaigose, tarp jų ir LAVL, vartoti tabako gaminius pažeidžia Pareiškėjo teises, nėra pagrindo.

32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesudarant galimybių rūkyti, yra nepagrįsta, todėl atmestina.

Dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai atliekant kratą ne pagal teisės aktų reikalavimus

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

33. LAVL atsakyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad Pareiškėjo krata buvo atliekama ne 2016 m. spalio 13 d. o 2016 m. spalio 7 d., kai jis atvyko į LAVL; jam buvo atliekama visuminė krata, t. y. uždaroje patalpoje Pareiškėjo buvo paprašyta nusirengti.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

34. BVK: 66 straipsnio „Nuteistųjų siuntimo į pataisos įstaigas ir priėmimo jose tvarka“ 5 dalis – „Nuteistųjų siuntimo į pataisos įstaigas, taip pat priėmimo jose tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.“

35. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2003 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 194 (toliau vadinama – PĮVTT): 57 punktas – „Priimtiems į pataisos įstaigą nuteistiesiems daroma asmens krata, o jų turimi daiktai ir reikmenys patikrinami. [...].“

36. Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 10 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-362 (toliau vadinama – Instrukcija): 36.1. 153 punktas – „Suimtiesiems ir nuteistiesiems visuminė krata privalomai atliekama: 153.1. atvykus į laisvės atėmimo vietą, taip pat išvykstant iš jos; [...]“; 36.2. 154 punktas – „Visuminė asmens krata (išskyrus kratą, atliekamą uždarojoje zonoje) atliekama atskiroje patalpoje. Prieš kratą pasiūloma atiduoti daiktus, neįtrauktus į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus. Po to nurodoma suimtajam (nuteistajam) paeiliui nusiimti kepurę (skarelę), nusiauti avalynę, nusirengti drabužius iki apatinių baltinių. Visi turimi daiktai įdėmiai apžiūrimi ir apčiupinėjami. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į drabužio siūles, apykaklę, pamušalą. Prireikus įtartinos drabužių vietos praduriamos yla, siūlės išardomos. Avalynė apžiūrima iš išorės ir vidaus. Suimtajam (nuteistajam) nurodoma pakelti rankas ir plačiai išžergti kojas. Kratą atliekantis pareigūnas, kratą atlieka nuosekliai, apčiupinėdamas suimtojo (nuteistojo) kūną iš viršaus į apačią, o paskui apsukus nuteistąjį, iš apačios į viršų. Suimtojo (nuteistojo) kūnas apčiupinėjamas per baltinius (prireikus, kūnas apžiūrimas). Apžiūrimi rankų ir kojų tarpupirščiai, ausys, medicininiai raiščiai, protezai. Įtaręs, kad suimtasis (nuteistasis), kuriam atliekama visuminė krata, gali turėti ginklą, kratą atliekantis asmuo nurodo jam atsistoti taip, kad būtų užtikrintas atliekančio kratą asmens saugumas. Kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad suimtasis (nuteistasis) su savimi turi narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitų daiktų, kurie gali būti nusikalstamų veikų darymo įrankiai ar priemonės, suimtajam (nuteistajam) gali būti atlikta kūno ertmių apžiūra. Sprendimą atlikti suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūrą nutarimu (37 priedas) priima laisvės atėmimo vietos direktorius, kai jo nėra – direktoriaus budintysis padėjėjas. Suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūrą atlieka laisvės atėmimo vietos asmens sveikatos priežiūros tarnybos medicinos specialistas. Draudžiama kūno ertmių apžiūrą atlikti prieš suimtojo ar nuteistojo valią. Suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūros atsisakymas yra laisvės atėmimo vietos administracijos reikalavimų nevykdymas.“

Skundo dalies išvados

37. Skunde nurodoma, kad 2016 m. spalio 13 d., apie 14.30 val., buvo atlikta atvykusio į LAVL Pareiškėjo krata, kurios metu pareigūnas liepė nusirengti, o Pareiškėjui nesutikus to padaryti pareigūnas kitam nuteistajam matant prievarta jį nurengė. Pareiškėjo nuomone, krata buvo atlikta nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

38. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 35, 36 punktai), nuteistiesiems, atvykusiems į pataisos įstaigą, yra privalomai atliekama visuminė krata. Visuminė asmens krata atliekama uždarojoje zonoje arba atskiroje patalpoje. Prieš kratą pasiūloma atiduoti daiktus, neįtrauktus į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus. Po to nurodoma suimtajam (nuteistajam) paeiliui nusiimti kepurę (skarelę), nusiauti avalynę, nusirengti drabužius iki apatinių baltinių. Visi turimi daiktai įdėmiai apžiūrimi ir apčiupinėjami. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į drabužio siūles, apykaklę, pamušalą. Prireikus įtartinos drabužių vietos praduriamos yla, siūlės išardomos. Avalynė apžiūrima iš išorės ir vidaus. Suimtajam (nuteistajam) nurodoma pakelti rankas ir plačiai išžergti kojas. Kratą atliekantis pareigūnas kratą atlieka nuosekliai, apčiupinėdamas suimtojo (nuteistojo) kūną iš viršaus į apačią, o paskui apsukus nuteistąjį, iš apačios į viršų. Suimtojo (nuteistojo) kūnas apčiupinėjamas per baltinius (prireikus, kūnas apžiūrimas). Apžiūrimi rankų ir kojų tarpupirščiai, ausys, medicininiai raiščiai, protezai. Įtaręs, kad suimtasis (nuteistasis), kuriam atliekama visuminė krata, gali turėti ginklą, kratą atliekantis asmuo nurodo jam atsistoti taip, kad būtų užtikrintas atliekančio kratą asmens saugumas. Kai esama pagrindo manyti, kad suimtasis (nuteistasis)  turi narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba kitų daiktų, kurie gali būti nusikalstamų veikų darymo įrankiai arba priemonės, gali būti atlikta suimtojo (nuteistojo) kūno ertmių apžiūra.

39. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į LAVL atvyko 2016 m. spalio 7 d. Jam atvykus, buvo atliekama privaloma visuminė krata. Uždaroje patalpoje Pareiškėjo buvo paprašyta nusirengti, kaip tai nustatyta Instrukcijos 154 punkte, kuriuo reglamentuota visuminės kratos atlikimo tvarka. Duomenų, kad LAVL pareigūnas kitam nuteistajam matant būtų prievarta nurengęs Pareiškėją, nėra. Dėl šių aplinkybių galima  teigti, kad Pareiškėjo visuminė krata LAVL buvo atlikta pagal teisės aktų reikalavimus.

40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai atliekant kratą ne pagal teisės aktų reikalavimus, yra nepagrįsta, todėl atmestina.

Dėl VLKK darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo prašymus

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

41. Seimo kontrolierius 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 4D-2016/1-1505/3D-3273 kreipėsi į VLKK, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. gruodžio 19 d. Seimo kontrolierius gavo 2016 m. gruodžio 16 d. VLKK raštą Nr. S1-526 (1.7). Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma: 41.1. 2016 m. rugpjūčio 23 d. VLKK gavo 2016 m. rugpjūčio 19 d. Pareiškėjo prašymą išaiškinti, ar tam tikri žodžiai yra laikomi necenzūriniais žodžiais, kuo skiriasi sąvokos „žargonas“, „keiksmažodis“, „necenzūrinis žodis“, „nenorminė leksika“, nurodyti, kada buvo paskutinis „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimas ir kur galima būtų rasti E. Zaikausko „Lietuvių žargono žodynėlį“, R. Kudirkos „Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyną“; 41.2. 2016 m. rugsėjo 6 d. VLKK raštu Nr. S1-365 (1.7) Pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2016 m. rugpjūčio 19 d. prašymą; Pareiškėjas informuotas, kad jo nurodyti žodžiai yra keiksmažodžiai, necenzūriniai žodžiai ir jie visi yra nevartotini bendrinėje kalboje; taip pat Pareiškėjui buvo pateikti sąvokų „žargonas“, „keiksmažodis“, „necenzūrinis žodis“, „nenorminė leksika“ apibrėžimai ir buvo paaiškinta, kuo šios sąvokos skiriasi; nurodyta, kad paskutinis „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimas buvo 2012 m., o E. Zaikausko „Lietuvių žargono žodynėlį“, R. Kudirkos „Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyną“ galima rasti bibliotekose; 41.3. 2016 m. rugsėjo 14 d. buvo gautas 2016 m. rugsėjo 12 d. Pareiškėjo prašymas paaiškinti (pateikiant konkrečius argumentus) atskirų žodžių priskyrimą necenzūriniams ir VLKK atsakymų apskundimo tvarką; 41.4. atsakant į 2016 m. rugsėjo 12 d. Pareiškėjo prašymą, 2016 m. rugsėjo 27 d. VLKK raštu Nr. S1-387 (1.7) jis buvo informuotas, kad VLKK sprendžia bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, o žargonas, slengas nėra bendrinės kalbos objektas, todėl tik žodynininkai mokslininkai galėtų išsamiai komentuoti žargono žodžius; tai pat Pareiškėjui paaiškinta, kad VLKK raštus jis gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

42. VAĮ: 14 straipsnis „Prašymų ir skundų nagrinėjimas“ – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...].“

43. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės): 43.1. 34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“; 43.2. 47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“

Skundo dalies išvados

44. Skunde nurodoma, kad 2016 m. rugpjūčio 19 d. Pareiškėjas pateikė prašymą, į kurį 2016 m. rugsėjo 6 d. VLKK raštu galimai buvo atsakyta neobjektyviai, formaliai, neišsamiai, o į VLKK kreipusis 2016 m. rugsėjo 12 d. raštu joks atsakymas apskritai nebuvo pateiktas.

45. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, VLKK darbuotojai per 20 darbo dienų nuo jų gavimo VLKK dienos atsako į pareiškėjų prašymus pagal jų turinį laisvos formos raštu.

46. Seimo kontrolieriaus atlikto Skundo tyrimo metu nustatyta, kad VLKK darbuotojai 2016 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. S1-365 (1.7) ir 2016 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. S1-387 (1.7) Pareiškėjui atsakė iš eilės į visus jo 2016 m. rugpjūčio 19 d. ir 2016 m. rugsėjo 12 d. prašymuose pateiktus klausimus, t. y. Pareiškėjas informuotas, kad jo nurodyti žodžiai yra keiksmažodžiai, necenzūriniai žodžiai ir jie visi yra nevartotini bendrinėje kalboje; Pareiškėjui buvo pateikti sąvokų „žargonas“, „keiksmažodis“, „necenzūrinis žodis“, „nenorminė leksika“ apibrėžimai ir buvo paaiškinta, kuo šios sąvokos skiriasi; jis buvo informuotas, kad paskutinis „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimas buvo 2012 metais, o E. Zaikausko „Lietuvių žargono žodynėlį“, R. Kudirkos „Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyną“ galima rasti bibliotekose; Pareiškėjui pranešta, kad VLKK sprendžia bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, o žargonas, slengas nėra bendrinės kalbos objektas, todėl tik žodynininkai mokslininkai galėtų išsamiai komentuoti žargono žodžius; tai pat Pareiškėjui paaiškinta, kad VLKK raštus jis gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai. Pažymėtina, kad Pareiškėjui buvo atsakyta per 10 ir 9 darbo dienas, t. y. nepažeidžiant teisės aktuose nustatyto 20 darbo dienų termino.

47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 45, 46 punktuose, darytina išvada, kad VLKK darbuotojai 2016 m. rugsėjo 6 d. ir 2016 m. rugsėjo 27 d. Pareiškėjui pateikė teisės aktų reikalavimus atitinkančius atsakymus. Dėl šios priežasties Pareiškėjo Skundo dalis dėl VLKK darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo prašymus, atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant odontologo paslaugų prieinamumo ir tinkamo vaistų išdavimo, atmesti.

49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), pavėluotai pateikus atsakymą į 2016 m. rugpjūčio 12 d. Pareiškėjo kreipimąsi, pripažinti pagrįsta.

50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesudarant galimybių rūkyti, atmesti.

51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai ne pagal teisės aktų reikalavimus atliktos kratos, atmesti.

52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl VLKK darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo prašymus, atmesti.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1505
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį