Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749804

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

  SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-05-12 gavo Viešosios įstaigos „S“ direktorės X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą ir 2017-06-12 skundo papildymo dokumentus dėl Širvintų rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant informaciją į Pareiškėjos kreipimusis el. paštu.

2.       Pareiškėja skunde ir skundo papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1. „K yra Vilniaus apskrityje veikiantis internetinis portalas. [...]. Nuolat turime problemų, kai reikia gauti [Savivaldybės] atsakymą į visuomenei aktualų klausimą. [...]“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „Pirmadienį [2017 metų] gegužės 8 d. išsiuntėme tris paklausimus [...] Savivaldybei tuo elektroniniu paštu, kuriuo kažkada buvo nurodyta siųsti info@sirvintos.1t. [...]. Klausimai tokie, kad papildomų duomenų rinkti nereikia. [...].“

2.3. „[...] netrukus po išsiųsto skundo gavome Viešųjų ryšių vyriausios specialistės A. Miliukaitės Janovskienės laišką, kad ji sirgo ir į tris paklausimus atsakys po savaitės. Priminus atsakymų teikimo tvarką, atsakyta buvo kitą dieną. [...] Savivaldybės administracijoje dirba per šimtą žmonių. Ir iš jų tikrai kas nors galėjo pavaduoti specialistę, kaip tai būdavo anksčiau. Juo labiau, kad kitas ryšių su visuomene specialistės pareigas atlieka kiti administracijos darbuotojai: [...]. [...].“

2.4. „Pirmas paklausimas dėl pabrangusių autobusų bilietų. Atsakyme pateikiama tai, ką mes patys parašėme - nauja kaina. Kelis kartus tikslininantis atsakymą gavome. Tad galime manyti, kad į šiuos klausimus atsakė.“

2.5. „Antras klausimas dėl darbų prie Širvintos pakrančių [...]. Vėl nėra atsakyta į pateiktus klausimus. Atsakyme teigiama, kad vyksta pakrantės tvarkymo darbai. Tačiau visai netrukus paaiškėjo, kad vyko vandens slidžių įrengimas, kurį finansavo pati Savivaldybė. Klausimas. Ar pramogų teikimas ir pramogų verslo steigimas yra savivaldybės funkcija? Mes suprantame, kad tokia informacija buvo slepiama sąmoningai, [...].“

2.6. „Trečias klausimas dėl laidojimo namų likimo [...]. Nors Savivaldybė atsakyme mini, kad yra svarstomi visi galimi būdai ir kviečia teikti pasiūlymus, tačiau Savivaldybės tinklapyje nėra jokios informacijos ir jokio kvietimo. Iš kur gyventojams žinoti, kad vyksta tokie svarstymai? [...].“

2.7. „Pasiteiravę dėl Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono projekto, gavome atsakymą su siūlymu susirasti informaciją infostatybos sistemoje. [...] šia sistema gali naudotis tik turintys prisijungimus: projekto užsakovai ir vykdytojai. Tokį atsakymą priimame kaip pasityčiojimą ir žiniasklaidos paniekinimą. Pasiteiravę, kas galėtų pakomentuoti projektą ir su juo susijusius klausimus, mums atsako, jog administracijos direktorė, tačiau jai pateikus konkrečius klausimus gauname dvi nuorodas į sprendimus ir į vykdomus projektus visus. [...].“

2.8. „Klausimai dėl sporto komplekso statybų. [...]. Išklausę gyventojų nuogąstavimų [...] kreipėmės į Savivaldybę, bandydami sužinoti, kas ir kaip daroma. Nors klausimai buvo labai konkretūs, tačiau atsakyme vėl dvi nuorodos (į viešuosius pirkimus ir vykdomus projektus, kur jie visi sukelti). [...]. Į klausimą, kada planuojama darbų pabaiga, atsakyta „tai priklausys ir nuo skundų kiekio“. Lyg redakcija rašytų skundus (šis skundas yra mūsų pirmas skundas). Taigi, atsakymų vėl negavome. [...].“

2.9. „Tarybos posėdžio metu buvo pažadėta švietimo įstaigų pertvarka. Todėl tiek gyventojai, tiek ir mes domėjomės, kas konkrečiai vyks ir kaip tai palies vaikus. Deja, nors atsakyta, kad bendruomenei viskas pristatyta, taip nėra. [...]. Deja, atsakymą gavome be jokių paaiškinimų ir visuomenės informuoti negalėjome. [...].“

2.10. „Teiravomės, kaip Savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos planuoja mokinių vasaros atostogas. [...]. Šį kartą tegavome nurodymą pasiieškoti informacijos įstaigų tinklapiuose. [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] išsiaiškinti, kodėl [Savivaldybės administracija] nevykdo savo pareigų ir neatsako į žiniasklaidos paklausimus, [...] Savivaldybės administracijai išaiškinti, kaip turėtų būti teikiami atsakymai.“

4. Su skundu ir skundo papildymo dokumentais, be kita ko, pateikta:

4.1. Pareiškėjos 2017-05-08 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybei (kopija), kuriuo prašoma Savivaldybės administracijos atsakyti:

1) „Ar Savivaldybei žinoma, kad pabrango mikroautobusų bilietai į Vilnių?“

2) „Kodėl nebuvo informacijos apie planuojamą pabrangimą?“

3) „Kada ir kokiu [Savivaldybės tarybos] sprendimu patvirtintas toks pabrangimas?“

4) „Jei pabrangimas be [Savivaldybės tarybos] pritarimo, kokie bus tolimesni Savivaldybės veiksmai?“

4.2. Pareiškėjos 2017-05-08 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybei (kopija), kuriuo prašoma Savivaldybės administracijos atsakyti:

1) „Kokie darbai vyksta prie Širvintos pakrančių?“

2) „Kas konkrečiai ir kada bus įrengta?“

3) „Kiek tai kainuos biudžetui?“

4) „Kodėl gyventojai nėra informuoti apie planuojamus darbus?“

5) „Kodėl su visuomene nėra suderintas projektas?“

4.3. Savivaldybės administracijos 2017-05-12 atsakymas el. paštu į pažymos 4.2 punkte nurodytą Pareiškėjos kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta:

            „Prie Širvintų miesto tvenkinio vyksta įvairūs aplinkos tvarkymo ir kiti darbai. Informaciją apie vykdomus projektus, finansavimą, sudarytas sutartis galite rasti www.sirvintos.lt. Projektai yra derinami teisės aktų nustatyta tvarka.“

4.4. Pareiškėjos 2017-05-08 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybei (kopija), kuriuo prašoma Savivaldybės administracijos atsakyti:

1) „Kiek tiesos, kad buvusių [...] laidojimo namų vietoje bus naktinis klubas?“

2) „Kas planuojama buvusių laidojimo namų vietoje?“

3) „Ar gyventojai gali teikti savo pasiūlymus ir pastebėjimus? Kur?“

4) „Ar ketinama idėjas pristatyti plačiajai visuomenei? Kada?“

4.5. Savivaldybės administracijos 2017-05-12 atsakymas el. paštu į pažymos 4.4 punkte nurodytą Pareiškėjos kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta:

„Dėl Jūsų minimo pastato, priklausančio Savivaldybei nuosavybės teise, panaudojimo yra svarstomos visos galimybės. Informuojame, kad teisės aktų nustatyta, [jog] Savivaldybei priklausančio turto disponavimo sprendimus priima Savivaldybės taryba. Kaip numato įstatymai, gyventojų prašymai ir pasiūlymai yra priimami Savivaldybės priimamajame („Vieno langelio“ principu).“

4.6. Savivaldybės administracijos 2017-03-21 atsakymas el. paštu į Pareiškėjos 2017-03-20 kreipimąsi, adresuotą Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta:

„[...], siunčiame atsakymus į klausimus.

Ar yra parengtas techninis projektas Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcijai

? Taip.

Kur galima su juo susipažinti?

Projektas yra įkeltas į „Infostatybos“ sistemą.

Kas iš Savivaldybės specialistų [...] galėtų pakomentuoti techninį projektą žiniasklaidai? (Mus domina, kaip atrodys stadionas po rekonstrukcijos).

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.“

4.7. Pareiškėjos 2017-03-21 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybės administracijos direktorei I. Baltušytei-Četrauskienei (kopija), kuriame nurodyta:

4.7.1. „Teiravomės, kas iš Savivaldybės specialistų galėtų pakomentuoti Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono techninį projektą žiniasklaidai. [Atsakė], kad [Savivaldybės administracijos] direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.“

4.7.2. „Siunčiame klausimus direktorei:

1. Kokia įmonė vykdo stadiono rekonstrukcijos projektą?

2. Kiek kainuos rekonstrukcija?

3. Kada ji planuojama baigti?

4. Kas konkrečiai bus atlikta ir kaip atrodys stadionas?

5. Kokio ilgio bus bėgimo takeliai?

6. Kiek, kokių ir kokio dydžio aikštelių numatyta?

7. Kiek vietų numatyta žiūrovams?

8. Koks bus apšvietimas? (kokie šviestuvai ir kiek)

9. Kokie želdiniai bus naikinami ir kokie po rekonstrukcijos sodinami? Prašome įvardinti augalų rūšis ir skaičius.

10. Prašome išsamiai pristatyti mūsų skaitytojams, kaip atrodys stadionas.“

4.8. Savivaldybės administracijos 2017-03-23 atsakymas el. paštu į pažymos 4.7 punkte nurodytą Pareiškėjos kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta:

„Atsakymus į [šio rašto 4.7.2 punkto 1-8 ir 10 papunkčiuose nurodytus] klausimus rasite čia: [internetinė nuoroda] ir čia [internetinė nuoroda].“

„[Dėl atsakymo į šio rašto 4.7.2 punkto 9 papunktyje nurodytą klausimą]: projekto metu jokie želdynai nebus naikinami.“

4.9. Pareiškėjos 2017-02-23 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta:

„Matome, kad jau pradėti darbai sporto komplekso statybai. Norėtume skaitytojus supažindinti su nauju projektu. [...] prašau pateikti informaciją į žemiau pateiktus klausimus:

1.    Kokio ploto bus visas Sporto kompleksas?

2.    Kokios paslaugos jame bus teikiamos?

3.    Kokios salės suprojektuotos

4.    Kas laimėjo konkursą statyti Sporto kompleksą?

5.    Kada planuojama darbų pabaiga? (Kada į kompleksą įžengs pirmieji lankytojai?)

6.    Kiek kainuos visos statybos?

7.    Kur galima plačiau susipažinti su projektu? [...].“

4.10. Savivaldybės administracijos 2017-02-23 atsakymas el. paštu į pažymos 4.9 punkte nurodytą Pareiškėjos kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta:

„Atsakymus į [pažymos 4.9 punkto 1-4 ir 6-7 papunkčiuose nurodytus] galite rasti: [internetinė nuoroda]; [internetinė nuoroda].“

„[Dėl atsakymo į pažymos 4.9 punkto 5 papunktyje nurodytą klausimą]: tai priklausys ir nuo skundų kiekio.“

4.11. Pareiškėjos 2017-01-13 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta:

„[...]. [...] prašau pateikti informaciją į žemiau pateiktus klausimus:

1.       Kokie konkrečiai pokyčiai švietimo įstaigose numatomi? Ir kada jie bus?

2.       Kaip jie atsispindės ikimokyklinio ugdymo įstaigose?

3.       Kas keisis bendrojo ugdymo įstaigose?

4.       Ar pokyčių bus Meno bei Sporto mokyklose? Kokių?

5. Ar numatoma visuomenei pristatyti planuojamus pokyčius, juos kartu aptarti ir koreguoti pagal visuomenės pastabas?

6.       Kada bus pristatytas švietimo įstaigų tinklo planas? [...].“

4.12. Savivaldybės administracijos 2017-01-13 atsakymas el. paštu į pažymos 4.11 punkte nurodytą Pareiškėjos kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta:

            „[...] [Siunčiame] [Savivaldybės administracijos] direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės atsakymą į Jūsų klausimus.

            [Savivaldybės taryba] 2016 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-349 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-154 „Dėl Širvintų rajono ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, kaip numato teisės aktai, buvo viešinamas ir pristatytas visuomenei.“

4.13. Pareiškėjos 2017-05-15 kreipimasis el. paštu, adresuotas Savivaldybės administracijai (kopija), kuriame nurodyta:

            „[...]. Norime sužinoti, kaip [Savivaldybėje] bus pasirūpinta vaikų laisvalaikiu vasaros atostogų metu. Mūsų klausimai:

            Ar šiemet Širvintų rajone veiks stovyklos vaikams? Kur ir kokios? Kiek kainuos?

            Ar numatomos dienos stovyklos? Kur ir kokios?

            Ar numato būreliai ir kitoks užimtumas vasarą vaikams, kurių tėvai dirba?“

4.14. Savivaldybės administracijos 2017-05-17 atsakymas el. paštu į pažymos 4.13 punkte nurodytą Pareiškėjos kreipimąsi (kopija), kuriame nurodyta:

            „Informacija apie švietimo įstaigų organizuojamas stovyklas ir kitas veiklas vasaros metu skelbiama įstaigų interneto svetainėse. Informacijos apie privačias stovyklas Savivaldybė neteikia.“

                                              TYRIMAS IR IŠVADOS

                             Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6. Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

  6.1      „[...] [Savivaldybes administracija], teikdama informaciją visuomenės informavimo priemonėms, žurnalistams vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Visuomenės informavimo įstatymu, Savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtinu Širvintų rajono savivaldybes administracijos informacijos teikimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.“

             6.2. „VšĮ „S“ su [Savivaldybe] nėra suderinusi darbo tvarkos. Jokio prašymo suderinti informacijos teikimo tvarką nebuvo sulaukta, todėl į paklausimus atsakoma pagal galiojantį 2009-10-30 [Savivaldybės administracijos] direktoriaus įsakymu Nr. 9-558 patvirtintą Širvintų rajono savivaldybes administracijos informacijos teikimo tvarkos aprašą. Paklausimus Savivaldybė gauna elektroniniu paštu info@krastonauiienos.lt. Prisistatoma - „K“, įrašomas kontaktinis asmuo - X ir telefono numeris. Atkreipiame dėmesį, kad minėtame tvarkos apraše yra nurodyta, į kokius atsakingus Savivaldybės administracijos asmenis gali kreiptis žiniasklaidos atstovai. T. y. į vadovus, skyrių vedėjus ir Viešųjų ryšių vyr. specialistą. Pareiškėja visus [...] kreipimusis siuntė tik Viešųjų ryšių vyr. specialistei adresu info@sirvintos.lt.

             6.3. „2017-05-08 paklausimas dėl autobusų bilietų kainų buvo gautas elektroniniu paštu info@sirvintos.lt, kuris yra priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei.“

             6.4. „Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė 2017 m. gegužės 8-10 dienomis turėjo nedarbingumo pažymėjimą dėl mažamečio vaiko ligos, todėl elektroninį laišką perskaitė grįžusi į darbą - 2017 m. gegužės 11 d. Pareiškėja buvo informuota, kad atsakymai bus pateikti ne vėliau kaip per savaitę, kaip tai numato teisės aktai, kadangi pagal klausimus buvo matyti, kad kai kuriuos reikės persiųsti pagal kompetenciją, t. y. UAB „A“.

             6.5. „2017 m. gegužės 12 d. Savivaldybės administracijos atsakingiems specialistams pateikus atsakymus, Pareiškėjai buvo išsamiai atsakyta į klausimus, kurie pagal kompetenciją priklausė atsakyti Savivaldybės administracijai. Ji buvo informuota ir apie tai, kad kiti klausimai persiųsti UAB „A“. [...].

             6.6. „2017 m. gegužės 16 d. gavus iš UAB „A“ atsakymą, jis 2017 m. gegužės 17 d. buvo nusiųstas Pareiškėjai [...]. Kreipimosi terminas nebuvo pratęstas, kadangi Pareiškėjai atsakymai į klausimus buvo nusiųsti teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybė Pareiškėjai atsakymus į klausimus išsiuntė teisės aktų nustatyta tvarka.“

             6.7. „2017-05-08 paklausimas dėl darbų paupyje buvo gautas elektroniniu paštu info@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė 2017 m. gegužės 8-10 dienomis turėjo nedarbingumo pažymėjimą dėl mažamečio vaiko ligos, todėl elektroninį laišką perskaitė grįžusi į darbą - 2017 m. gegužės 11 d. Pareiškėja buvo informuota, kad atsakymai bus pateikti ne vėliau kaip per savaitę. 2017 m. gegužės 12 d. Pareiškėjai buvo išsiųsti Savivaldybės administracijos atsakingų specialistų atsakymai [...]. Kadangi informacija apie vykdomus projektus, finansavimą, sudarytas sutartis yra viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, Pareiškėjai buvo nurodytas informacijos šaltinis - www.sirvintos.lt. Atsakymai į Pareiškėjos klausimus buvo pateikti, taip pat rekomenduota pasinaudoti viešai skelbiama informacija apie vykdomus projektus, jų finansavimą ir sudarytas sutartis interneto svetainėje. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 str. l dalimi pažymima, kad institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje. Kreipimosi terminas pratęstas nebuvo. Atsakymas, kaip nustato teisės aktai, pateiktas per vieną darbo dieną nuo jo gavimo datos. Vandenlenčių parko kūrimas taip pat yra vienas iš Širvintų tvenkinio pakrantės tvarkymo darbų, kurių daugelis prasidėjo būtent 2017 m. gegužės mėnesį. Visi dokumentai, susiję su šio parko įrengimu, yra vieši ir paskelbti interneto svetainėje www.sirvintos.lt: t. y. rangos darbų sutartis, viešųjų pirkimų dokumentai ir kt.“

          6.8. „2017-05-08 paklausimas dėl buvusių laidojimo namų buvo gautas elektroniniu paštu info@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė 2017 m. gegužės 8-10 dienomis turėjo nedarbingumo pažymėjimą dėl mažamečio vaiko ligos, todėl elektroninį laišką perskaitė grįžusi į darbą - 2017 m. gegužės 11 d. Pareiškėja buvo informuota, kad atsakymai bus pateikti ne vėliau, kaip per savaitę. 2017 m. gegužės 12 d. Pareiškėjai buvo išsiųsti Savivaldybės administracijos atsakingų specialistų atsakymai [...]. Savivaldybė, nagrinėdama pareiškėjos kreipimąsi, ėmėsi visų reikalingų veiksmų, buvo atsakyta į visus klausimus. Savivaldybės interneto svetainės tituliniame puslapyje yra aiškiai matoma skiltis „Asmenų aptarnavimas“, kurioje yra išsami informacija, kokiais būdais gyventojai gali kreiptis ir teikti pasiūlymus. Siekdama atvirumo ir tiesioginio ryšio su rajono gyventojais, Savivaldybė organizuoja įvairius susitikimus, pristatymus. Visų Savivaldybės bei [Savivaldybės administracijos] vadovų bei specialistų kontaktai yra vieši, gyventojai rašo elektroninius laiškus, skambina telefonu dėl įvairių klausimų. Yra sukurtas ir [Savivaldybės] profilis socialiniame tinkle „Facebook“, kuriame taip pat gaunamos žinutės su pasiūlymais ir pastabomis. Kreipimosi terminas pratęstas nebuvo. Atsakymas, kaip nustato teisės aktai, pateiktas per vieną darbo dieną nuo jo gavimo datos.“

             6.9. „[...] visi trys aukščiau minėti Pareiškėjos kreipimaisi buvo siųsti vieninteliu elektroninio pašto adresu info@sirvintos.lt, nors Savivaldybes administracijos informacijos teikimo tvarkos aprašo 8 p. yra sakoma, kad „Asmenys ar viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys gauti oficialią informaciją, gali kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos vadovus, skyrių vedėjus ar Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už viešuosius ryšius“. Viešųjų ryšių vyr. specialistei dėl nedarbingumo gegužės 8-10 dienomis nebūnant darbe, jai priskirto elektroninio pašto adreso kitiems [Savivaldybės administracijos] specialistams tikrinti pavesta nebuvo. Pareiškėja į kitus specialistus su savo klausimais nesikreipė. Gegužės 11 d. viešųjų ryšių vyr. specialistei A. Miliukaitei-Janovskienei gavus tokį kiekį klausimų, iš kurių kai kuriems atsakyti reikėjo kaupti papildomą informaciją, persiųsti kitoms institucijoms, Pareiškėja buvo informuota, kad atsakymai bus pateikti pagal teisės aktais nustatytus terminus. Aukščiau pateikta informacija apie tai, kad beveik į visus klausimus buvo atsakyta per vieną darbo dieną, išskyrus į tuos, kurie buvo persiųsti UAB „A“ [...].

              6.10. „2017-03-20 pareiškėjos kreipimasis dėl Lauryno Stuokos-Gucevičiaus stadiono statybos darbų buvo gautas elektroniniu paštu info@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas [Savivaldybės administracijos] viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė kartu su Savivaldybės administracijos atsakingais specialistais (Investicijų ir Ūkio plėtros skyriaus) parengė atsakymus į klausimus. Pareiškėjai buvo nurodyta, kad projektą plačiau pristatyti galėtų [Savivaldybės administracijos] direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Pareiškėjai buvo atsakyta į visus kreipimesi užduotus klausimus [...].

      Paneigiame Pareiškėjos teiginį, jog „[...] gavome atsakymą su siūlymu susirasti informaciją infostatybos sistemoje“. [...] atsakyme į Pareiškėjos klausimus informavome, kad projektas, kaip tai numato teisės aktai, yra įkeltas į „Infostatybos“ sistemą ir akcentavome, kad išsamiai su projektu gali supažindinti, jį pristatyti [Savivaldybės administracijos] direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Be to, informuojame, kad Pareiškėja dar prieš atsiųsdama klausimus Savivaldybės administracijai, 2017-03-20 jau buvo publikavusi straipsnį su melaginga informacija apie Lauryno Stuokos-Gucevičiaus stadiono rekonstrukciją ir jos metu neva kertamus ąžuolus. Viešųjų ryšių vyr. specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė 2017-03-17 Savivaldybės administracijos vardu pareikalavo viešai paskleistą melagingą informaciją paneigti. Abejotini Pareiškėjos deklaruojami interesai skleisti nešališką informaciją rodo ir tai, kad [Pareiškėja] nebuvo atvykusi susitikti dėl projekto su [Savivaldybės administracijos] direktore ir net nesikreipė dėl priėmimo, o tiesiog atsiuntė dar daugiau klausimų, į kuriuos atsakymai buvo pateikti. Atsakymai, kaip nustato teisės aktai, Pareiškėjai buvo pateikti per vieną darbo dieną nuo jų gavimo datos.“

6.11. „[2017-03-21] Pareiškėjos kreipimasis buvo gautas 2017-03-21 elektroninio pašto adresais Ingrida.baltusyte@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas [Savivaldybės administracijos] direktorei Ingridai Baltušytei-Četrauskienei, ir info@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė Viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei pateikė konkrečias nuorodas į centrinės viešųjų pirkimų tarnybos sistemą www.cvpp.lt (kur yra skelbiama visa su pirkimais susijusi informacija, rangos sutartys, techninės specifikacijos ir pan.) bei Savivaldybes interneto svetainę (projektų skiltį, kur išsamiai aprašomi vykdomi projektai su finansavimo sumomis, trukme ir pan.). T. y. būtent ta informacija, kurios Pareiškėja teiravosi. Pareiškėjai buvo nusiųsti atsakymai su konkrečiomis nuorodomis (www.svpp.lt, netgi uždėti reikalingi filtrai, kad atidarius nuorodą būtų rodomi tik Savivaldybės administracijos atliekami pirkimai), [...]. Pareiškėjai atsakymai į klausimus buvo išsiųsti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

            6.12. „[...] Pareiškėjos kreipimasis dėl sporto komplekso statybų buvo gautas 2017-02-22 elektroninio pašto adresu info@sirvintos.lt, kuris yra priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė kartu su Savivaldybės administracijos atsakingais specialistais (Investicijų ir Ūkio plėtros skyriaus) atsakė į klausimus ir 2017-02-23 išsiuntė atsakymus Pareiškėjai [...]. Atsakyme Pareiškėjai buvo nurodytos konkrečios nuorodos į interneto svetainę www.sirvintos.lt, kuriose yra sudėta visa informacija, susijusi su jos klausimais. Atsakymai, kaip nustato teisės aktai, Pareiškėjai buvo pateikti per viena darbo dieną nuo jų gavimo datos.“

  6.13. „[...] Pareiškėjos kreipimasis dėl švietimo įstaigų pertvarkos buvo gautas 2017-01-12 elektroninio pašto adresu info@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Į Pareiškėjos klausimus atsakymus pateikė [Savivaldybės administracijos] direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Pareiškėjai 2017-01-13 buvo išsiųstas išsamus atsakymas [...]. Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas yra viešinamas pradedant nuo projekto, kuris talpinamas į TAIS sistemą ir visuomenė gali jį komentuoti bei teikti pasiūlymus iki priimto sprendimo, kuris yra skelbiamas interneto svetainėje www.sirvintos.lt. Pareiškėja informuota apie priimtą sprendimą, kuriame matomi visi švietimo įstaigų tinklo pokyčiai. Atsakymai, kaip nustato teisės aktai, Pareiškėjai buvo pateikti per vieną darbo dieną nuo jų gavimo datos.“

6.14. „2017-05-15 Pareiškėjos kreipimasis dėl vaikų atostogų buvo gautas elektroniniu paštu info@sirvintos.lt, kuris [...] priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Aušrinei Miliukaitei-Janovskienei. Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė kartu su Savivaldybės administracijos atsakingais specialistais (Švietimo ir kultūros skyriaus) parengė atsakymus ir 2017-05-16 išsiuntė juos Pareiškėjai [...]. Pareiškėjai nurodyta, kad rajono švietimo įstaigos apie vykdomas veiklas mokinių atostogų metu informuoja savo interneto svetainėse, o informacijos apie privačias stovyklas Savivaldybė nekaupia ir neteikia. Atsakymai, kaip nustato teisės aktai, Pareiškėjai buvo pateikti per vieną darbo dieną nuo jų gavimo datos.“

6.15. „[...] Savivaldybės administracija, gavusi žiniasklaidos atstovų teisės aktų nuostatas atitinkančius paklausimus, į juos atsako laiku ir išsamiai.“

6.16.  Savivaldybės administracijos 2017-05-12 atsakyme el. paštu į pažymos 4.1 punkte nurodytą Pareiškėjos 2017-05-08 kreipimąsi (kopija) nurodyta:

         6.16.1. „[...], Savivaldybei yra žinoma, kad vežėjas pakėlė kainas. Kiekvienais metais Savivaldybė sulaukia koncesininko prašymų padidinti tarifus, tačiau nuo 2015 m. šie prašymai buvo atmesti ir tarifas nebuvo didinamas.“

         6.16.2. „Jūsų klausimus pagal kompetenciją persiuntėme UAB „A“. Taip pat rekomenduotume dėl koncesijos sutarties, sudarytos 2006 m., sąlygų išsamios informacijos pasiteirauti tuometinių Savivaldybės ir [Savivaldybės administracijos] vadovų.“

6.17. Savivaldybės administracijos 2017-05-12 el. laiške, adresuotame UAB „A“ (kopija), nurodyta:

„[...], informuojame, kad Savivaldybė gavo žurnalistų klausimus dėl autobusų bilietų pabrangimo. Pagal kompetenciją persiunčiame Jums. Prašytume pateikti atsakymus, kada ir kodėl buvo pabranginti bilietai, kodėl gyventojai iš anksto nebuvo apie tai informuoti.“

6.18. Savivaldybės administracijos 2017-05-17 el. laiške, adresuotame Pareiškėjai (kopija), nurodyta:

          „[...] patvirtintas tarifas yra 0,08 Eur (su PVM) už nuvažiuotą kilometrą vietinio susisiekimo maršrutais. Atstumas iki Vilniaus autobusų stoties sudaro 52 km. Pagal nustatytą tarifą bilieto kaina būtų 4,16 Eur. Nuo š. m. gegužės 1 d. bilieto kaina yra į Vilnių 3,50 Eur. Apie bilietų pabrangimą keleiviai buvo informuoti balandžio mėn. pabaigoje iškabintoje informacijoje autobusų stotyje.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7.       Lietuvos Respublikos teisės aktai:

7.1.      Įstatymai:

7.1.1.    Konstitucijoje nustatyta:

         25 straipsnio 2 dalis

– „Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.“

         28 straipsnis

– „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.“

7.1.2.      Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:

                      12 straipsnis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

7.1.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (aktuali redakcija) nustatyta:

          4 straipsnio 1 dalis

– „Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.”

         5 straipsnio 1 dalis –

„Informacija apie institucijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyta tvarka skelbiama institucijos interneto svetainėje.“

          6 straipsnis

– „Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais: 1) dokumentų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai; 2) dokumentų tikslumo – pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus; 3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; 4) objektyvumo – institucijos darbuotojai, teikdami dokumentus, turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus; 6) dokumentų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti dokumentus neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės dokumentų teikimo pareiškėjams sąlygos; 7) abipusio naudojimo – institucija pareiškėjui pateiktus dokumentus prireikus toliau pati juos naudoja.“

            15 straipsnio 1 dalis –

„Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: [...]; 2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis; [...].“

            15 straipsnio 2 dalis - 

„Jeigu institucija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui pagrindus, ji per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priima sprendimą dėl atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui. Nustačiusi, kad yra pagrindas atsisakyti pateikti jam dokumentus, institucija kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo apie tai privalo pranešti pareiškėjui, nurodyti teisinį pagrindą ir informuoti apie šio sprendimo apskundimo tvarką. Jeigu atsisakoma pateikti dokumentus šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, pranešime nurodomas asmuo, kuriam priklauso intelektinės nuosavybės teisės, jeigu tas asmuo žinomas, arba nurodomas teisių turėtojas, iš kurio institucija yra gavusi pareiškėjo prašomus dokumentus. Bibliotekoms, įskaitant aukštųjų mokyklų bibliotekas, muziejams ir valstybės archyvams pareiga nurodyti tokį asmenį nėra privaloma.“

7.1.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (redakcija, galiojusi nuo2014-07-01 iki 2017-04-01) buvo nustatyta:

            3 straipsnis

– „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka.“

            4 straipsnis

– „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; [...]; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją.“

              6 straipsnio 3 dalis

– „Visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas turi būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis.“

             12 straipsnio 1 dalis – „Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo formą įstaiga skelbia savo interneto svetainėje.“

             13 straipsnis

– „1. Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. [...].“

             16 straipsnis – „[...]. 2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; [...]. 3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. [...].“

7.1.5. Visuomenės informavimo įstatyme nustatyta:

4 straipsnio 1 dalis

– „Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.“

             6 straipsnis

– „1. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį. 2. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos turi informuoti visuomenę apie savo veiklą. 3. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama. 4. Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę. 5. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, atsisakiusios teikti viešąją informaciją viešosios informacijos rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi raštu pranešti rengėjui apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis. [...].“

7.1.6. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:

4 straipsnis

– „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...]; 15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės kontroliuojamas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“

7.1.7. Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta:

30 straipsnio 1 dalis –

„Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą arba Seimo kontrolieriui atliekant tyrimą, taip pat atliekant tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tarnybinio nusižengimo tyrimą šio straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu atveju – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo užbaigimo, motyvuotos išvados apie tyrimo rezultatus šio straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu atveju surašymo dienos. [...]. Tarnybinė nuobauda neskiriama, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tiriamas tarnybinis nusižengimas šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda skiriama ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.“

7.2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai:

7.2.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-30 įsakymu Nr. 9-558 patvirtintame Širvintų rajono savivaldybės administracijos informacijos teikimo tvarkos apraše reglamentuojama:

            1 punktas –

„Šis tvarkos aprašas reglamentuoja informacijos apie Širvintų rajono savivaldybės administracijos veiklą, teikiamas viešąsias paslaugas, organizuojamus renginius ir kitos oficialios informacijos teikimą.“

            8 punktas

– „Asmenys ar viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys gauti oficialią informaciją, gali kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos vadovus, skyrių vedėjus ar Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už viešuosius ryšius.“

            9 punktas

– „Oficiali informacija asmenims ar viešosios informacijos rengėjams teikiama raštu (biuletenis, pranešimas spaudai, komunikatas, pareiškimas, nota ir panašiai) arba žodžiu (spaudos konferencijose, susitikimuose, atsakant į klausimus ir kt.).“

           10 punktas

– „Oficialią informaciją teikia Savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai, informacinių technologijų vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius ryšius, kiti įgalioti asmenys.“

           11 punktas

– „Asmenys ar viešosios informacijos rengėjai turi teisę gauti oficialią institucijos informaciją nemokamai žodžiu, elektroniniu paštu, paštu. [...].“

           18 punktas – „Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, asmenims, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę nuo prašymo, paklausimo ar kreipimosi dienos.“

           19 punktas

– „Atsisakant teikti informaciją asmeniui, viešosios informacijos rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtina raštu pranešti apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis.“

7.2.2. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama:

            7 punktas – „Draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo. Valstybės tarnautojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus nagrinėti turi būti pavedama kitiems valstybės tarnautojams.“

            47 punktas

– „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta

 

:

             „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 8 punkte, konstatuotina:

              Pareiškėja su skundu ir skundo papildymo dokumentais kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant informaciją į Pareiškėjos kreipimusis el. paštu.

              Dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolerius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

10. Konstitucijos 25 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Pažymėtina, jog ši laisvė yra svarbi įvairių Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo prielaida, kadangi asmenys (įtraukiant ir profesinę pareigą įgyvendinančius žurnalistus) gali visavertiškai įgyvendinti daugelį savo konstitucinių teisių ir laisvių tik turėdami laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją. Seimo kontrolierius akcentuoja, jog netoleruotinos situacijos, kuomet įgyvendinant informacijos laisvės garantijas sudaromos prielaidos pažeisti kitas konstitucines vertybes. Konstitucijos 28  straipsnyje  nustatyta,  kad,  įgyvendindamas savo  teises  ir  naudodamasis  savo  laisvėmis, žmogus privalo laikytis  Konstitucijos  ir  įstatymų.

              Visuomenės informavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, yra nustatyta, jog laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.  Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 1 bei 2 dalyse reglamentuojama, jog valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos turi informuoti visuomenę apie savo veiklą ir privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama. Vadovaujantis to paties straipsnio 5 dalies nuostatomis, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, atsisakiusios teikti viešąją informaciją viešosios informacijos rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi raštu pranešti rengėjui apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis.

               Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, t. y. reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principas, reiškiantis, kad savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą, taip pat viešumo principas, reiškiantis, jog savivaldybė savo interneto svetainėje turi teikti ir nuolat atnaujinti šio įstatymo numatytą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinti esminiai principai, kuriais turi vadovautis institucija, teikdama dokumentus, t. y. dokumentų išsamumo principas, reiškiantis, kad pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai, dokumentų tikslumo principas, reiškiantis, jog  pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus, ir kt. Pareiškėjos skundo tyrimo kontekste taip pat aktualus Širvintų rajono savivaldybės administracijos informacijos teikimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas), kuris reglamentuoja informacijos apie Savivaldybės administracijos veiklą, teikiamas viešąsias paslaugas, organizuojamus renginius ir kitos oficialios informacijos teikimą.

11. Tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, jog Pareiškėja dėl darbo tvarkos, teikiant su Savivaldybės veikla susijusią informaciją, suderinimo (nustatymo) į Savivaldybę nesikreipė ir VšĮ „S“ (Pareiškėja) su Savivaldybe nėra suderinusi minėtos darbo tvarkos (pažymos 6.2 punktas). Taigi, tyrimo metu vertinant, ar Savivaldybės administracijos pareigūnai tinkamai vykdė Visuomenės informavimo įstatyme, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme ir Apraše įtvirtintą pareigą informuoti apie savo veiklą, svarbu atkreipti dėmesį į toliau nurodytas reikšmingas faktines aplinkybes.

              Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija, Savivaldybė gavo šiuos Pareiškėjos el. kreipimusis:

1) 2017-01-13

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos švietimo įstaigų pertvarka, pateikimo (pažymos 4.11 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 1);

2) 2017-02-23

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos su sporto komplekso statyba, pateikimo (pažymos 4.9 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 2);

3) 2017-03-20

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos su Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcija, pateikimo (pažymos 4.6 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 3);

4) 2017-03-21

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos su Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcija, pateikimo (pažymos 4.7 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 4);

5) 2017-05-08

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos su mikroautobusų bilietų į Vilnių kainos pasikeitimais, pateikimo (pažymos 4.1 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 5);

6) 2017-05-08

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos su Širvintų pakrantėse vykdomais darbais, pateikimo (pažymos 4.2 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 6);

7) 2017-05-08

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos su ... laidojimo namais, pateikimo (pažymos 4.4 punktas) (toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 7);

8) 2017-05-15

kreipimąsi dėl informacijos, sietinos vaikų laisvalaikiu vasaros atostogų metu, pateikimo (pažymos 4.13 punktas)(toliau vadinama – Kreipimasis Nr. 8).

12. Atsižvelgiant į pažymos 11 punkte nurodytus Pareiškėjos kreipimusis, Savivaldybės administracija pateikė šiuos atsakymus:

1) Savivaldybės administracijos 2017-01-13 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 1 (pažymos 4.12 punktas);

2) Savivaldybės administracijos 2017-02-23 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 2 (pažymos 4.10 punktas);

3) Savivaldybės administracijos 2017-03-21 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 3 (pažymos 4.6 punktas);

4) Savivaldybės administracijos 2017-03-23 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 4 (pažymos 4.8 punktas);

5) Savivaldybės administracijos 2017-05-12 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 5 (pažymos 6.16 punktas);

6) Savivaldybės administracijos 2017-05-12 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi  Nr. 6 (pažymos 4.3 punktas);

7) Savivaldybės administracijos 2017-05-12 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 7 (pažymos 4.5 punktas);

8) Savivaldybės administracijos 2017-05-17 atsakymas el. paštu į Kreipimąsi Nr. 8 (pažymos 4.14 punktas).

13. Kas sietina su Kreipimosi Nr. 1, Kreipimosi Nr. 2, Kreipimosi Nr. 3 ir Kreipimosi Nr. 4 nagrinėjimu, yra reikšmingos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01, 4 straipsnio nuostatos, reglamentavusios pagrindinius principus, kuriais turėjo vadovautis įstaigos, teikdamos informaciją, t. y. informacijos išsamumo principą, reiškiantį, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, tikslumo principą, reiškiantį, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją, teisėtumo principą, reiškiantį, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais, taip pat pagalbos principą, reiškiantį, jog visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją. Šio teisės akto 6 straipsnio 3 dalyje buvo nurodyta, kad visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas turi būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis. Minėto įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje buvo įtvirtinti teisiniai pagrindai, kuriais vadovaujantis, įstaiga galėjo atsisakyti teikti informaciją, t. y. jeigu pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, jeigu prašymo turinys yra nekonkretus, taip pat jeigu tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos ar prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta. Svarbu pažymėti ir tai, kad jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui turėjo būti išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame turėjo būti nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka (pažymos 7.1.4 punktas). Savo turiniu panaši nuostata įtvirtinta ir Aprašo 19 punkte (pažymos 7.2.1 punktas).

               Vadovaujantis Aprašo 8 punkte įtvirtintomis teisės normomis, Asmenys ar viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys gauti oficialią informaciją, gali kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos vadovus, skyrių vedėjus ar Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už viešuosius ryšius. Oficiali informacija asmenims ar viešosios informacijos rengėjams teikiama raštu (biuletenis, pranešimas spaudai, komunikatas, pareiškimas, nota ir panašiai) arba žodžiu (spaudos konferencijose, susitikimuose, atsakant į klausimus ir kt.) (Aprašo 9 punktas). Vadovaujantis Aprašo 11 punkte įtvirtintomis teisės normomis, asmenys ar viešosios informacijos rengėjai turi teisę gauti oficialią institucijos informaciją nemokamai žodžiu, elektroniniu paštu, paštu. Aprašo 18 punkte nurodyta, kad informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, asmenims, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną. Svarbu pažymėti ir tai, kad, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 47 punkto nuostatomis, atsakymai turi būti parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį.

Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija, gavusi Kreipimąsi Nr. 1, 2017-01-13 pateikė el. paštu Pareiškėjai atsakymą (pažymos 4.12 punktas) laiku, t. y. nepažeidžiant aukščiau minėto 1 darbo dienos termino, tačiau netinkamai: minėtame atsakyme Savivaldybės administracija nepateikė konkrečių atsakymų į Kreipimesi Nr. 1 nurodytus klausimus (pažymos 4.11 punktas), motyvuodama tuo, jog Savivaldybės taryba 2016-12-19 priėmė sprendimą Nr. 1-349 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-154 „Dėl Širvintų rajono ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris, Savivaldybės administracijos teigimu, buvo viešinamas ir pristatytas visuomenei, tačiau nenurodė aktualių teisės aktų nuostatų, kuriomis vadovaujantis, atsisakoma pateikti Pareiškėjai prašomą informaciją, nepaaiškino (nepateikė jokios internetinės nuorodos), kur tiksliai galima susipažinti su minėtu Savivaldybės tarybos 2016-12-19 sprendimu, taip pat nenurodė atsakymo apskundimo tvarkos, kas vertintina kritiškai. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijai tikslinga imtis priemonių, jog ateityje, Savivaldybei atsisakant pateikti asmenims jų prašomą informaciją, pareiškėjams būtų nurodomos tikslios atsisakymo to padaryti priežastys (motyvai) bei atsakymo apskundimo tvarka.

Kas sietina su Kreipimosi Nr. 2 nagrinėjimu, tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija 2017-02-23 el. paštu atsakymą (pažymos 4.10 punktas) pateikė laiku (per vieną darbo dieną), tačiau taip pat netinkamai: minėtame atsakyme Savivaldybės administracija nenurodė konkrečių atsakymų į Kreipimosi Nr. 2  1-4 ir 6-7 papunkčiuose pateiktus klausimus (pažymos 4.9 punktas), atsisakydama juos pateikti, nes prašoma informacija galimai paskelbta viešai ir apsiribodama internetinių nuorodų Pareiškėjai pateikimu. Šiame kontekste pažymėtina, kad Savivaldybės administracija nenurodė aktualių teisės aktų nuostatų, kuriomis vadovaujantis, atsisakoma pateikti Pareiškėjai prašomą informaciją, taip pat Savivaldybės administracijos 2017-02-23 atsakyme pateiktose internetinėse nuorodose (nuorodoje į Savivaldybės vykdomus projektus bei nuorodoje į viešuosius pirkimus) nėra visos Kreipimosi Nr. 2  1-4 ir 6-7 papunkčiuose prašomos pateikti informacijos (pavyzdžiui, priešingai negu nurodo Savivaldybės administracija, viešai nėra skelbiama, kokio ploto bus visas sporto kompleksas Širvintų mieste, taip pat pateiktose internetinėse nuorodose nėra informacijos apie tai, kur galima plačiau susipažinti (gauti papildomos informacijos), susijusios su sporto kompleksu, nors Pareiškėja pateikė šiuos klausimus Savivaldybei). Be to, tyrimu metu Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui nepateikė dokumentų, patvirtinančių faktą, jog visa Kreipimosi Nr. 2  1-4 ir 6-7 papunkčiuose prašoma pateikti informacija iš tikrųjų yra viešai paskelbta. Kas sietina su Kreipimosi Nr. 2  5 papunktyje nurodytu klausimu dėl numatomos sporto komplekso statybos darbų pabaigos, pažymėtina, jog Savivaldybės administracija nepateikė Pareiškėjai konkrečios informacijos, apsiribodama netiksliu, deklaratyvaus pobūdžio atsakymu, minėtų darbų pabaigą susiedama su „skundų kiekiu“, ir tokiu būdu pažeidė aukščiau minėtus informacijos išsamumo, teisėtumo, gero administravimo principus. Tyrimo metu įvertinus Savivaldybės administracijos 2017-02-23 el. paštu pateikto atsakymo turinį taip pat nustatyta, kad jame nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka.

             Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija, gavusi Kreipimąsi Nr. 3, 2017-03-21 pateikė el. paštu Pareiškėjai atsakymą laiku, t. y. nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtinto 1 darbo dienos termino, atsakė į du Pareiškėjos klausimus, t. y. informavo apie tai, kad yra parengtas Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcijos projektas, taip pat nurodė, kas galėtų plačiau pakomentuoti šį techninį projektą žiniasklaidai (pažymos 4.6 punktas). Visgi, kas sietina su Kreipimesi Nr. 3 pateiktu klausimu, kur konkrečiai galima susipažintiLauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcijos projektu, Savivaldybės administracija nurodė, kad jis yra įkeltas į „Infostatyba“ sistemą. Šiame kontekste Seimo kontrolierius pažymi, jog nurodytoje sistemoje Pareiškėjos prašoma informacija nėra skelbiama ir prieinama viešai, taigi nei Pareiškėja, nei kiti suinteresuoti asmenys, kurie neturi prisijungimo duomenų prie „Infostatyba“ sistemos, neturi realių galimybių susipažinti su minėtu projektu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijos atsakymas į Kreipimesi Nr. 3 pateiktą klausimą, kur konkrečiai galima susipažinti Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcijos projektu, laikytinas netiksliu, ir tokiu būdu Savivaldybės administracija, 2017-03-21 teikdama atsakymą į Kreipimąsi Nr. 3, pažeidė aukščiau nurodytus tikslumo, pagalbos principus.

             Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei atkreipiant dėmesį, jog nuo 2017-04-01 įsigaliojo nauja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcija (pažymos 7.1.3 punktas), Savivaldybės administracijai tikslinga imtis priemonių, jog ateityje, Savivaldybės administracijai nagrinėjant asmenų kreipimusis, atsakymai pareiškėjams būtų teikiami laikantis teisės aktuose įtvirtintų dokumentų išsamumo, tikslumo, teisėtumo, pagalbos bei gero administravimo principų.            

            Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Pareiškėja Keipimuisi Nr. 4 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, pakartotinai prašydama pateikti informaciją, susijusią su Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcija, nurodydama konkrečius klausimus Savivaldybės administracijos direktorei (pažymos 4.7.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracija 2017-03-23 el. paštu pateikė atsakymą į Kreipimąsi Nr. 4 laiku, tačiau jame iš esmės atsakyta tik į vieną iš Kreipimesi Nr. 4 nurodytų klausimų  dėl želdynų naikinimo (pažymos 4.7.2 punkto 9 papunktis), o į kitus klausimus, nurodytus pažymos 4.7.2 punkto 1-8 ir 10 papunkčiuose, Savivaldybės administracija iš esmės atsisakė pateikti informaciją, motyvuojant tuo, jog ši prašoma informacija yra paskelbta viešai, bet nenurodė aktualių teisės aktų nuostatų, kuriomis vadovaujantis, atsisakoma pateikti Pareiškėjai prašomą informaciją, apsiribojant tik internetinių nuorodų pateikimu  (pažymos 4.8 punktas).Šiame kontekste Seimo kontrolierius akcentuoja, kad Savivaldybės administracijos 2017-02-23 atsakyme pateiktose internetinėse nuorodose nėra visos Kreipimosi Nr. 4 (pažymos 4.7.2 papunktis) prašomos pateikti informacijos, susijusios Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcija (pavyzdžiui, priešingai negu nurodo Savivaldybės administracija, viešai nėra skelbiama, kokio ilgio bus bėgimo takeliai, kiek vietų numatyta žiūrovams ir pan.), nors Pareiškėja pateikė šiuos klausimus Savivaldybei.Tyrimo metu įvertinus Savivaldybės administracijos 2017-03-23 el. paštu pateikto atsakymo turinį, taip pat nustatyta, kad jame nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka.

14. Remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo aktualios redakcijos 4 straipsnio 1 dalimi, institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo straipsnio 4 dalies nuostatomis, informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, turi būti pateikiama ne vėliau kaip per savaitę. Seimo kontrolierius akcentuoja, kad, vadovaujantis Aprašo 10 punkte įtvirtintomis nuostatomis, oficialią informaciją teikia Savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai, informacinių technologijų vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius ryšius, taip pat kiti įgalioti asmenys. Aprašo 18 punkte nurodyta, kad informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, turi būti pateikiama ne vėliau kaip per savaitę nuo prašymo, paklausimo ar kreipimosi dienos.Taisyklių 7 punkte reglamentuojama, jog draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo, ir valstybės tarnautojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus nagrinėti turi būti pavedama kitiems valstybės tarnautojams.

              Kas sietina su Pareiškėjos skunde nurodytomis aplinkybėmis dėl Kreipimosi Nr. 5, Kreipimosi Nr. 6 ir Kreipimosi Nr. 7, pažymėtina, kad:

14.1. šie kreipimaisi Savivaldybėje buvo gauti 2017-05-08 el. paštu info@sirvintos.lt, kuris, Savivaldybės administracijos teigimu, yra priskirtas Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei A. Miliukaitei-Janovskienei (pažymos 6.3, 6.7 ir 6.8 punktai). Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, atsakymai į Kreipimąsi Nr. 5, Kreipimąsi Nr. 6 ir į Kreipimąsi Nr. 7 buvo pateikti pavėluotai, t. y. pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintą 1 darbo dienos terminą (tik 2017-05-12). Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija nurodė, jog taip įvyko todėl, kad minėtoji specialistė A. Miliukaitė-Janovskienė nuo 2017-05-08 iki 2017-05-10 „turėjo nedarbingumo pažymėjimą dėl mažamečio vaiko ligos“,elektroninį laišką perskaitė grįžusi į darbą - 2017 m. gegužės 11 d.“, ir kad „jai priskirto elektroninio pašto adreso kitiems [Savivaldybės administracijos] specialistams tikrinti pavesta nebuvo“ (pažymos 6.4 ir 6.9 punktai). Šiame kontekste pažymėtina, jog aukščiau nurodytas Savivaldybės administracijos vėlavimo atsakyti Pareiškėjai motyvas, o būtent – specialistės A. Miliukaitės-Janovskienės nedarbingumo laikotarpis nuo 2017-05-08 iki 2017-05-10 – nelaikytinas svaria priežastimi pateikti Pareiškėjui atsakymą pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintus terminus. Seimo kontrolieriaus nuomone, atsižvelgiant į minėtos specialistės darbo pobūdį, siekiant užtikrinti Savivaldybėje vykdomos viešųjų ryšių funkcijos nepertraukiamumą ir tęstinumą, Savivaldybės administracijai būtų buvę tikslinga A. Miliukaitės-Janovskienės nedarbingumo laikotarpiu jos funkcijas pavesti vykdyti kitam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, tačiau Savivaldybės administracija to neatliko ir, remiantis tyrimo metu surinkta informacija, nesiėmė kitų priemonių viešųjų ryšių funkcijos tinkamam vykdymui užtikrinti. Tokį Savivaldybės administracijos pareigūnų darbo organizavimą Seimo kontrolierius vertina kritiškai. Atsižvelgiant į tai, siūlytina Savivaldybės administracijai imtis priemonių, kad ateityje Savivaldybės administracijos pareigūnų darbas būtų organizuojamas taip, jog jų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus būtų pavedama nagrinėti kitiems valstybės tarnautojams.

14.2. Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija, gavusi Kreipimąsi Nr. 5, 2017-05-12 pateikė el. paštu Pareiškėjai atsakymą (pažymos 6.16 punktas, nurodydama, jog Savivaldybei yra žinoma, kad vežėjas UAB „A“ pakėlė kainas, tačiau nuo 2015 metų tarifas nebuvo didinamas. Savivaldybės administracija taip pat nurodė, kad Kreipimesi Nr. 5 pateiktus klausimus persiuntė nagrinėti vežėjui (pažymos 6.17 punktas), nieko nepasisakydama apie Pareiškėjos klausimą, kokių priemonių pati Savivaldybė planuoja imtis, jeigu transporto bilietų kainos, kaip 2017-05-12 atsakyme nurodo Savivaldybė, buvo pakeltos be Savivaldybės tarybos pritarimo, tokiu būdu pažeisdama aukščiau minėtus dokumentų išsamumo, dokumentų tikslumo, pagalbos, gero administravimo principus. Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija 2017-05-17 papildomu el. laišku informavo Pareiškėją apie patvirtintą tarifą už nuvažiuotą kilometrą vietinio susisiekimo maršrutais, tačiau nepaaiškino, kas, kada ir kokiais teisės aktais vadovaujantis priėmė sprendimą dėl minėto tarifo patvirtinimo, kas taip pat vertintina kritiškai (pažymos 6.18 punktas).

14.3. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Savivaldybės administracija, gavusi Kreipimąsi Nr. 6, 2017-05-12 pateikė el. paštu Pareiškėjai atsakymą, kuriame nurodė, kad prie Širvintų miesto tvenkinio „vyksta įvairūs aplinkos tvarkymo ir kiti darbai“, kad „informaciją apie vykdomus projektus, finansavimą, sudarytas sutartis [galima] rasti

www.sirvintos.lt“, ir kad „projektai yra derinami teisės aktų nustatyta tvarka“ (pažymos 4.3 punktas). Seimo kontrolierius pažymi, jog tokie abstraktūs ir deklaratyvaus pobūdžio Savivaldybės administracijos teiginiai nelaikytini tinkamais atsakymais į Kreipimesi Nr. 6 nurodytus konkrečius Pareiškėjos klausimus (pažymos 4.2 punktas), atsakymai yra neišsamūs, neinformatyvūs, netikslūs, nepagrįsti jokiomis aktualiomis teisės aktų nuostatomis. Be to, Savivaldybės administracija, atsisakydama Pareiškėjai pateikti informaciją, kuri galimai yra paskelbta ir prieinama viešai, ir laikydamasi gero administravimo principo, savo 2017-05-12 rašte turėjo pateikti konkrečius atsakymus į Kreipimesi Nr. 6 nurodytus klausimus, nurodyti tikslų viešai paskelbtos informacijos šaltinį, o ne bendrąjį Savivaldybės interneto tinklalapio nuorodą, taip pat atsakymo apskundimo tvarką, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į tai, siūlytina Savivaldybės administracijai imtis priemonių, jog ateityje, Savivaldybės administracijai atsisakant pateikti pareiškėjams jų prašomą informaciją motyvuojant tuo, jog prašoma pateikti informacija (dokumentai) yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse ir (ar) naudojant elektronines priemones, Savivaldybės administracija nurodytų tikslų informacijos (dokumentų) paskelbimo šaltinį.

14.4. Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija, gavusi Kreipimąsi Nr. 7, 2017-05-12 pateikė el. paštu Pareiškėjai atsakymą, jame apsiribodama tuo, kad dėl Kreipimesi Nr. 7 minimo pastato, kuriame yra laidojimo namai, ir kuris priklauso Savivaldybei nuosavybės teise, panaudojimo klausimo „yra svarstomos visos galimybės“, taip pat, jog sprendimus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto priima Savivaldybės taryba, o gyventojai savo prašymus ir pasiūlymus gali pateikti Savivaldybės priimamajame (pažymos 4.5 punktas). Pažymėtina, jog, pateikdama šią informaciją, Savivaldybės administracija iš esmės atsakė tik į Kreipimesi Nr. 7 nurodytą klausimą, susijusį su Savivaldybės gyventojų galimybėmis teikti savo pasiūlymus dėl pastato, kuriame yra laidojimo namai, panaudojimo (pažymos 4.4 punkto 3 papunktis), tačiau nieko nepasisakė kitais Kreipimesi Nr. 7 nurodytais klausimai (pažymos 4.4 punkto 1-2 ir 4 papunkčiai), t. y. nenurodė, kokia veikla planuojama minėtame pastate, taip pat nei patvirtino, nei paneigė, ar vietoj laidojimų namų planuojama atidaryti naktinį klubą, nenurodė, ar Savivaldybės administracija savo idėjas ketina pristatyti visuomenei, kas vertintina kritiškai.

14.5. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Savivaldybės administracija, gavusi Kreipimąsi Nr. 8, 2017-05-17 pateikė el. paštu Pareiškėjai atsakymą, kuriame iš esmės atsisakė pateikti prašomą informaciją, tačiau nenurodė konkrečių atsisakymo pateiki minėtą informaciją motyvų, nepateikė tikslių galimai viešai paskelbtos informacijos šaltinių, nenurodė atsakymo apskundimo tvarkos, apsiribodama deklaratyvaus pobūdžio nuostatos pateikimu apie tai, kad informacija dėl švietimo įstaigų organizuojamų stovyklų vasaros metu yra „skelbiama įstaigų interneto svetainėse“, ir todėl informacijos apie privačias stovyklas Savivaldybė neteikia (pažymos 4.14 punktas), kas taip pat vertintina kritiškai.

             Tyrimo metu nustatyta, kad visus atsakymus į Pareiškėjos kreipimusis parengė ta pati Savivaldybės administracijos specialistė A. Miliukaitė-Janovskienė, išskyrus tuos klausimus, į kuriuos atsakyti buvo pavesta (persiųsta) kitiems asmenims. Šioje pažymoje pateikta informacija rodo pažeidimų sistemiškumą ir pagal Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalį (pažymos 7.1.7 punktas) laikytina oficialia informacija, sudarančia pagrindą pradėti tarnybinės veiklos patikrinimą, t. y. galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijai tikslinga tarnybine tvarka įvertinti valstybės tarnautojų (darbuotojų), rengusių atsakymus Pareiškėjai, tarnybinę veiklą bei imtis priemonių Savivaldybės administracijos tarnautojų (darbuotojų) veiklai gerinti;Seimo kontrolieriui pateikti atliktų atitinkamų tarnybinių patikrinimų išvadas.

15. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), susiję su Pareiškėjos kreipimųsi nagrinėjimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę nepakankamais, dėl to buvo pažeista Pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą ir Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant informaciją į Pareiškėjos kreipimusis el. paštu, yra pripažintinas pagrįstu.

     SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

           

X skundą dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant informaciją į Pareiškėjos kreipimusis el. paštu, pripažinti pagrįstu.

                        SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 15 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Širvintų rajono savivaldybės administracijai rekomenduoja:

            17.1.  imtis priemonių, jog ateityje, Širvintų rajono savivaldybės administracijai atsisakant pateikti asmenims jų prašomą informaciją, pareiškėjams būtų nurodomos tikslios atsisakymo to padaryti priežastys (motyvai) bei atsakymo apskundimo tvarka;             

            17.2.  imtis priemonių, kad ateityje Širvintų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų darbas būtų organizuojamas taip, jog jų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus būtų pavedama nagrinėti kitiems valstybės tarnautojams;

            17.3.  imtis priemonių, jog ateityje, Širvintų rajono savivaldybės administracijai nagrinėjant asmenų kreipimusis, atsakymai pareiškėjams būtų teikiami laikantis teisės aktuose įtvirtintų dokumentų išsamumo, tikslumo, teisėtumo, pagalbos bei gero administravimo principų.            

            17.4.  imtis priemonių, jog ateityje, Širvintų rajono savivaldybės administracijai atsisakant pateikti pareiškėjams jų prašomą informaciją, motyvuojant tuo, jog prašoma pateikti informacija (dokumentai) yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse ir (ar) naudojant elektronines priemones, Širvintų rajono savivaldybės administracija nurodytų tikslų informacijos (dokumentų) paskelbimo šaltinį;

             17.5. tarnybine tvarka įvertinti valstybės tarnautojų (darbuotojų), rengusių atsakymus X, tarnybinę veiklą bei imtis priemonių Širvintų rajono savivaldybės administracijos tarnautojų (darbuotojų) veiklai gerinti; Seimo kontrolieriui pateikti atliktų atitinkamų tarnybinių patikrinimų išvadas.

            Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                                    Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-680
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį