Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 7 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių spręsti klausimus, susijusius su nuteistųjų galimybės gauti ir teikti procesinius dokumentus per Lietuvos elektroninių paslaugų portalą ,,E.teismas.lt“ nebuvimu (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma, kad Pravieniškių pataisos namuose

-atvirojoje kolonijoje (toliau vadinama – Pravieniškių PN-AK) nėra galimybės nuteistiesiems,  kartu ir Pareiškėjui, prisijungti prie Lietuvos elektroninių paslaugų portalo ,,E.teismas.lt“ (toliau vadinama – EPP) ir tokiu būdu gauti reikiamus dokumentus iš Lietuvos Respublikos teismų / teikti juos teismams; kitais būdais Pravieniškių PN-AK laikomiems nuteistiesiems teikti ir gauti dokumentus sąlygos nėra sudaromos; KD pareigūnai nesiima priemonių susidariusiai situacijai spręsti.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1116/3D-2394 kreipėsi į KD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugsėjo 8 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugsėjo 5 d. KD raštą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 1S-3415. Šiame rašte ir prie jo pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad 2017 m. rugpjūčio 1 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo priimtas 2017 m. rugpjūčio 1 d. Pareiškėjo skundas dėl Pravieniškių PN-AK administracijos veiksmų, galimai neužtikrinant jo teisės naudotis EPP sistema.

Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:

17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“

„1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas ar yra nagrinėjamas teisme. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.“

Tyrimo išvados

6. Skunde nurodoma, kad Pravieniškių PN-AK nėra galimybės nuteistiesiems, kartu ir Pareiškėjui, prisijungti prie EPP sistemos ir tokiu būdu gauti dokumentus iš Lietuvos Respublikos teismų / teikti dokumentus teismams; kitais būdais Pravieniškių PN-AK laikomiems nuteistiesiems teikti ir gauti reikiamus dokumentus sąlygos nėra sudaromos; KD pareigūnai nesiima priemonių susidariusiai situacijai ištaisyti

.

7. Seimo kontrolierius nustatė, kad 2017 m. rugpjūčio 1 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo priimtas 2017 m. rugpjūčio 1 d. Pareiškėjo skundas dėl Pravieniškių PN-AK administracijos veiksmų, galimai neužtikrinant jo teisės naudotis EPP sistema.

8. Seimo kontrolieriaus skundo tyrimo metu nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad išsprendus teisminį ginčą, kuris šiuo metu laukia nagrinėjimo Kauno apygardos administraciniame teisme, bus iš esmės atsakyta į Pareiškėjo Skunde keliamą klausimą, t. y. ar pagrįstai Pravieniškių PN-AK nėra sudaromos sąlygos nuteistiesiems, kartu ir Pareiškėjui, prisijungti prie EPP?

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, Skundo tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių spręsti klausimus, susijusius su nuteistųjų galimybės gauti ir teikti procesinius dokumentus per EPP nebuvimu, tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius

                                                                                          Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1116
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį