Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) 2017 07-17 skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2017-05-11 prašymą dėl Versmių gatvės (Vilniaus mieste) atkarpos sutvarkymo.

2. Skunde Pareiškėjas be kita ko nurodė: 2.1. „[...] Versmių gatvė yra viena iš seniausių ir penkta didžiausia (pagal namų skaičių) gatvė Naujojoje Vilnioje [...]. Šios gatvės dalis nuo Taugotiškių g. iki Urbšio g. [...], - tai probleminis vietinės reikšmės gruntinis kelias [...], kuris dėl aplaidžių Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) nėra tinkamai įrengtas ir/ar remontuojamas bei prižiūrimas savininko, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] Versmių bei kt. gretimų gatvių gyventojų vardu 2016-11-09 raštu Nr. 1 kreipėmės į Naujosios Vilnios seniūną J. Gridiuško [...]. Seniūno prašėme teikti pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui/-ei dėl Pavilnyje esančios Versmių gatvės Atkarpos, nuo sankryžos su Grūdų gatve iki sankryžos su J. Urbšio g. [...], avarinio kelio būtino skubaus remonto [...]. Seniūnas, tik kelis kartus paragintas, šį prašymą persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Savivaldybei, kuri 2017-02-23 raštu Nr. A51-10514/17(2.9.3.24-UK7) pateikė atsakymą [...].“; 2.3. „Kadangi Savivaldybės pateiktas atsakymas iškėlė daugiau klausimų net atsakymų, todėl 2017-05-11 raštu Nr. 2 [...] el. paštu kreipėmės į Savivaldybę prašydami pateikti papildomus paaiškinimus, susijusius su probleminės atkarpos tiesimo ir/ar remonto bei priežiūros klausimais. Savivaldybė 2017-05-12 patvirtino prašymo gavimo faktą (reg. Nr. A50-15335/17) [...]. Vėliau 2017 06-12 Savivaldybės raštu Nr. A51-38857/17(2.9.3.24-UK) buvome informuoti, kad mūsų prašymas yra: „[...] nagrinėjamas, informacijos surinkimas ir apibendrinimas užtruko. Apie priimtus sprendimus informuosime papildomai.“; 2.4. „[...] 2017-07-10 kreipėmės į Savivaldybę prašydami informuoti apie 2017-05-12 prašymo (Savivaldybės reg. Nr. A50-15335/17) nagrinėjimo eigą [...]. Atsakydama į tai, Savivaldybė pateikė jau anksčiau pateiktą 2017-06-12 raštą Nr. A51-38857/17(2.9.3.24-UK) [...]. 2017-07-11 pakartotinai el. paštu kreipėmės į aukščiau minėto rašto autorių bei išsiuntėme prašymą adresu: savivaldybe@vilnius.lt. [...] pasiteiravus telefonu dėl skundo nagrinėjimo eigos, jokių konkrečių atsakymų taip pat nesulaukėme.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „1. įvertinti pirmiau išdėstytas faktines aplinkybes, Savivaldybės požiūrį į skundą bei tarpininkauti padedant gauti gyventojų prašomą informaciją; 2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių atlikti tyrimą bei nustatyti, kuris pareigūnas/-ai aplaidžiai atlieka savo pareigas, nepateikęs atsakymo per 20 d. d. kaip tai numatyta teisės aktuose; 3. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių esant pasikartojantiems nusižengimams, nusižengusiesiems darbuotojams skirti atitinkamas drausmines nuobaudas, imtis priemonių, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos, nebūtų pažeidinėjamos žmogaus teisės ir laisvės.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-07-20 gavo Pareiškėjo prašymą, kuriame buvo nurodoma: „Informuojame, kad 2017-07-18 raštu Nr. A51-47347/17(2.9.3.24-UK7) buvo gautas Vilniaus miesto savivaldybės [...] Miesto ūkio ir transporto departamento parengtas atsakymas [...], kurį išreikalauti prašėme savo 2017-07-17 skundu Nr. A1. Atsižvelgus į tai, prašome laikinai sustabdyti 2017-07-17 skundo Nr. A1 nagrinėjimą [...].“

5. Seimo kontrolierius 2017-09-01 gavo Pareiškėjo pranešimą, kuriame jis nurodė, jog 2017-07-17 skundu jis siekė išreikalauti atsakymą į Savivaldybės administracijai 2017-05-11 pateiktą prašymą. Atsižvelgęs į tai, kad atsakymas 2017-07-18 iš Savivaldybės buvo gautas, o Seimo kontrolieriaus tyrimo nutraukimas Pareiškėjui neužkerta galimybės pakartotinai kreiptis į Seimo kontrolierių skundžiant Savivaldybės pareigūnų veiksmus, Pareiškėjas nurodė neprieštaraujantis dėl skundo tyrimo nutraukimo.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai Seimo kontrolierių įstatymo: „3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...]. 13 straipsnis. Skundų pateikimas 1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. [...] 17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą [...] 6. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. [...] 22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai [...] 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Tyrimo išvados

7. Kaip matyti iš Pareiškėjo skundo turinio (šios pažymos 2 punktas), kreipdamasis į Seimo kontrolierių Pareiškėjas siekė, kad, Seimo kontrolieriui tarpininkaujant, iš Savivaldybės administracijos būtų išreikalautas atsakymas į jo 2017-05-11 Savivaldybės administracijai pateiktą prašymą dėl Versmių gatvės (Vilniaus mieste) atkarpos sutvarkymo. Skundo tyrimo metu gautas Pareiškėjo prašymas (šios pažymos 4 punktas) stabdyti Seimo kontrolieriaus tyrimą pagal 2017-07-17 pateiktą skundą, o 2017-09-01 gautas Pareiškėjo prašymas (šios pažymos 5 punktas), kuriame nurodyta jo skundo Seimo kontrolieriui tyrimą nutraukti. Seimo kontrolierius pažymi, jog Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje (šios pažymos 6 punktas) yra įtvirtinta nuostata, kad Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti, jei gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo. Be to, Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje (šios pažymos 6 punktas) numatyta, jog skundo tyrimas gali būti nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia. Atsižvelgiant į tai, jog aplinkybės, susijusios su Pareiškėjo skunde išdėstytu esminiu prašymu – išreikalauti atsakymą į Pareiškėjo 2017-05-11 Savivaldybės administracijai pateiktą prašymą – yra išnykusios, taikytina minėta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata – Pareiškėjo skundo tyrimas nutraukiamas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2017-05-11 prašymą dėl Versmių gatvės (Vilniaus mieste) atkarpos sutvarkymo tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius                            Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1018
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį