Augustino Normanto trumpa biografija

Augustinas Normantas gimė 1952 m. Mažeikių raj. Auksodės kaime. 1970 m. baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kurį su pagyrimu baigė 1975 metais ir liko dėstytojauti Valstybinės teisės katedroje.

1976 m. – 1980 m. studijavo Maskvos M.Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūroje, apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1980 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, vyr.dėstytojas, docentas.

1993 m. – 1996 m. – LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas.

1996 m. – 2005 m. – LR Konstitucinio Teismo teisėjas.

2005 m. LR Seimo paskirtas Seimo kontrolieriumi.

2010 m. patvirtintas antrai Seimo kontrolieriaus kadencijai.

2013 m. paskirtas Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.

2016 m. patvirtintas trečiai Seimo kontrolieriaus kadencijai.

2017 m. antrą kartą paskirtas Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.

A.Normantas yra socialinių mokslų daktaras, profesorius, Europos ombudsmenų instituto (EOI) valdybos narys.

Vedęs, turi sūnų.