Raimondas Šukys, Seimo kontrolierius

 

Tiria skundus dėl savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.