Augustinas Normantas, Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas

 

Augustinas Normantas

Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje