Seimo kontrolieriai

Erika Leonaitė
Jolita Miliuvienė

Erika Leonaitė

Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

Darbotvarkė
1999-2004 m. studijavo Vilniaus Universiteto Teisės fakultete, įgijo teisės magistro laipsnį.
2013 m. Vilniaus Universiteto Teisės fakultete apgynė disertaciją tema “Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje”, suteiktas Socialinių mokslų srities teisės krypties mokslo daktaro laipsnis.
2004-2006 m. dirbo Generalinė sekretore Vilniaus komercinio arbitražo teisme.
2006-2010 m. dirbo teisininke UAB Leksinova.
2013-2017 m. ėjo Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjos, Konstitucinio Teismo Pirmininko padėjėjos ir patarėjos pareigas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme.
2017-2021 m. dirbo Teisės programų vadove Žmogaus teisių stebėjimo institute.
Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. yra Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Teisės fakulteto lektorė.
Nuo 2019 m. yra Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijos centro (Hybrid Coe) Teisinio atsparumo grupės narė.
Nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2021 m. gruodžio 6 d. buvo Europos Tarybos nacionalinė ekspertė dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos Nr. (2010)5 dėl priemonių kovai su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės įgyvendinimo.
2021 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere. Pareigas eina nuo 2021 m. gruodžio 7 d.
2021 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadove. Pareigas eina nuo 2021 m. gruodžio 10 d.

Jolita Miliuvienė

Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

Darbotvarkė
2005 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (tarptautinės teisės ir ES teisės specializacija), įgijo teisės magistro laipsnį.
2007 m. Pierre Mendes-France universiteto (Grenoblis, Prancūzija) Teisės fakultete (tarptautinės teisės ir ES teisės specializacija) įgijo 2 pakopos tiriamojo teisės magistro laipsnį (Master 2 Recherche).
2007 – 2008 m. dirbo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Tyrimų ir dokumentacijos tarnybos C sekcija, Liuksemburge, nacionaline eksperte-stažuotoja.
2020 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje įgijo socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnį („Soft law įtaka konstitucinės jurisprudensijos raidai“, vadovas prof. habil. dr. Gediminas Mesonis).
2023 m. Mykolo Romerio universitete, Teisės mokykloje sudijavo podoktorantūros studijose „Optimalus Konstitucinio Teismo sudėties formavimo modelis, sudarantis prielaidas išvengti konstitucinės krizės“.
2008 – 2023 lapkričio dirbo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme: pirmininko patarėja, teismo atstove ryšiams su Venecijos komisija (2021-2023), teisėjo vyresniąja padėjėja (2019 – 2021), teisėjo padėjėja (2008 – 2019).
2013, 2020 – dabar yra Mykolo Romerio universiteto, Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto lektorė (Lietuvos konstitucinė teisė, konstitucinės sveikatos teisės pagrindai), mokslo darbuotoja (nuo 202 m.), Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros lektorė (ES konstitucinė teisė, 2013).
Laisvai kalba anglų, rusų, prancūzų kalbomis.
2023 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskirta Seimo kontroliere. Nutarimas įsigaliojo 2023 m. gruodžio 5 d.