Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių34
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824970

Naujienos

Įvertinus skubiai perkeltų nuteistųjų padėtį pristatomi įkalinimo įstaigose atlikto tyrimo naujausi rezultatai

2019 m. lapkričio 6 d. 

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas pristatydamas naujausią teminę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties įkalinimo įstaigose, pastebi, kad po skubiai įvykdytos nuteistųjų perkėlimo iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo į kitas įkalinimo įstaigas procedūros susilaukė itin daug nuteistųjų skundų, o be paliovos plūdusi informacija apie galimai pažeidžiamas perkeltų nuteistųjų teises privertė susirūpinti esama padėtimi.

Seimo kontrolieriaus pristatytoje ataskaitoje vertinama nuteistųjų izoliuoto kalinimo kokybė, laikymo, higienos sąlygos, taip pat materialinio ir buitinio aprūpinimo užtikrinimas. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad vis dėlto viena opiausių tyrimo metu vertintų temų buvo vykusi nuteistųjų perkėlimo procedūra.

„Perkeliant nuteistuosius į kitas įkalinimo įstaigas, dauguma jų buvo įspėti likus mažiau nei vienai dienai iki perkėlimo procedūros. Pasitaikė atvejų, kuomet nuteistieji apskritai nebuvo informuoti apie perkėlimą ir pasiruošti tam turėjo tik vieną valandą. Todėl atitinkamai nuteistiesiems nebuvo sudaromos galimybės nei apskųsti tokių priimtų nutarimų, nei apie pasikeičiančią bausmės atlikimo vietą informuoti savo artimuosius“, – rašoma Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto pasirašytoje žmogaus teisių stebėsenos ataskaitoje.

Seimo kontrolieriaus ataskaitoje taip pat pastebima, kad, skirstant perkeliamus nuteistuosius į naujas įkalinimo vietas, į jų pačių ar jų artimųjų gyvenamąją vietovę nebuvo atsižvelgta. Tyrimo metu nuteistieji Seimo kontrolieriui paaiškino, kad į lūkesčius bei prašymus bausmės atlikimą tęsti pataisos įstaigose, parinktose pagal jų artimųjų gyvenamąją vietą, Kalėjimų departamentas formaliai atsakė pateikdamas nuomonę, kad jokie teisės aktai neįpareigoja skirstant nuteistuosius atsižvelgti į artimųjų galimybę lankyti juos bei atstumą iki namų ar kitus pageidavimus.

„Nuteistuosius perkėlus į toli nuo namų esančias įkalinimo įstaigas, artimiesiems, norintiems atvykti į pasimatymus, kyla itin daug nepatogumų. Padidėję atvykimo kaštai bei laiko sąnaudos lemia tai, kad nuteistuosius artimieji lanko rečiau, todėl natūraliai kyla kliūčių palaikyti ryšius su artimaisiais. Silpnos sveikatos ar specialių poreikių turintiems artimiesiems pasimatymai su nuteistaisiais tapo itin sudėtingi ar net nebeįmanomi, nes ilgesni atstumai šiems asmenims yra sunkiai įveikiami“, – pažymi Seimo kontrolierius ataskaitoje.

Seimo kontrolieriaus ataskaitoje pastebima, kad perkeltus nuteistuosius priėmusios įkalinimo įstaigos nebuvo pasirengusios užtikrinti nuteistiesiems galimybes tęsti jau pradėtą mokymąsi arba sudaryti sąlygas dirbti, o kai kurios įkalinimo įstaigos Seimo kontrolieriui paaiškino, kad jos neturi galimybės taikyti perkeltiems nuteistiesiems užimtumo programas dėl skirtingų jų laikymo režimų. Paaiškėjusios aplinkybės Seimo kontrolierių skatino priimti išvadą, kad perkelti nuteistieji praranda teisę atlikti bausmę tokiomis sąlygomis, kurios būtų orientuotos į nusikaltimą padariusio asmens perauklėjimą.

„Konkrečiu atveju, keturi į Alytaus pataisos namus perkelti nuteistieji prieš perkėlimą mokėsi bendrojo lavinimo mokykloje. Tačiau tyrimo metu administracija mums nurodė, kad informacijos apie šių nuteistųjų mokslą iki jų perkėlimo į įstaigą lyg šiol neturėjo, todėl atitinkamai po perkėlimo šiems nuteistiesiems nebuvo sudarytos galimybės tęsti mokymąsi, o dvyliktoje klasėje mokęsi nuteistieji negalėjo dalyvauti Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos laikymo egzamine“, – pastebima aprengtoje ataskaitoje.

Ataskaitoje Seimo kontrolierius taip pat pažymėjo, kad nuteistiesiems dažnai nebuvo užtikrinamas net tinkamas minimalus aprūpinimas baldais, nes lankantis įkalinimo įstaigose pasitaikė atvejų, kuomet ne visiems į kamerą patalpintiems asmenims užteko sėdimų vietų. Seimo kontrolierius ataskaitoje taip pat atkreipė dėmesį, kad nuteistieji savo asmeninius drabužius yra priversti skalbti kibiruose šaltu vandeniu ir džiovinti tose pačiose kamerose.

Dėl itin blausaus apšvietimo kamerų tipo patalpose Seimo kontrolierius A. Normantas kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl natūralaus apšvietimo kontrolės. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pataisos įstaigų kamerose natūralios šviesos lygis nesiekia net mažiausios nustatytos analoginės natūralios apšvietos ribos: „Natūralios šviesos šaltinis žmogui yra ypatingai svarbus, jis padeda palaikyti tinkamą emocinę pusiausvyrą, mažina galimybes pasireikšti depresijai,“

Atlikęs žmogaus teisių padėties vertinimą įkalinimo įstaigose bei apibendrinęs tyrimo išvadas, Seimo kontrolierius ataskaitoje taip pat pateikė Kalėjimų departamentui rekomendacijas, kuriomis įpareigojo imtis priemonių, kad nuteistiesiems būtų užtikrinamos tinkamos laikymo, higienos, materialinio ir buitinio aprūpinimo sąlygos. Taip pat rekomendavo užtikrinti, kad visiems perkeltiems nuteistiesiems būtų sudarytos sąlygos tęsti mokymąsi bei būtų sudarytos sąlygos dirbti, garantuojant tinkamą nuteistųjų socialinę reabilitaciją.

Atskirą bei itin svarbią rekomendaciją ataskaitoje Seimo kontrolierius A. Normantas pateikė ir sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, kuria nurodė būtinybę užtikrinti, kad ministro patvirtinta higienos norma dėl sveikatos saugos reikalavimų laisvės atėmimo vietose būtų papildyta numatytu reikalavimu užtikrinti natūralų apšvietimą pataisos įstaigų kamerų tipo patalpose.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį