Naujienos

Generalinėje GANHRI asamblėjoje aptartos žmogaus teisių problemos ir Seimo kontrolierių įstaigai įteiktas akreditacijos pažymėjimas

2018 m. vasario 24 d.

file 12018 m. vasario 20-23 dienomis vykusioje generalinėje Globalaus nacionalinių žmogaus teisių institucijų aljanso (GANHRI) asamblėjoje Seimo kontrolierių įstaigai įteiktas nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą pažymintis sertifikatas. 

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys ir Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis konsultantas Vytautas Valentinavičius Jungtinėse Tautose Ženevoje dalyvavo Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų (ENNHRI) organizuotose darbo grupės dėl nacionalinių žmogaus teisių institucijų akreditavimo mechanizmo tobulinimo susitikimuose bei diskusijose dėl nacionalinių žmogaus teisių institucijų vaidmens skatinant valstybes aktyviau įgyvendinti Neįgaliųjų konvencijos nuostatas.

Susitikime su Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų komiteto vadove Theresia Degener pasaulio nacionalinių žmogaus teisių institucijų atstovai kalbėjosi apie problemas įgyvendinant Neįgaliųjų konvenciją bei priėmė rezoliuciją, atkreipiančią valstybių narių dėmesį į būtinybę įsteigti nepriklausomą Neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą bei raginančią vyriausybes aktyviau įgyvendinti Konvencijos nuostatas.

28379032 1464142290374543 8820305300149100240 n

GANHRI susitikimo pabaigoje Lietuvos ir Latvijos nacionalinių žmogaus teisių institucijų atstovai pakvietė svečius į renginį „Minkštos galios panaudojimas siekiant efektyvesnio NŽTI rekomendacijų  įgyvendinimo“, skirto Baltijos valstybių valstybingumo atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms bei skatina pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, atliekant nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.