Naujienos

Seimo kontrolierius paragino psichiatrijos klinikas šalinti žmogaus teisių pažeidimas

2017 m. rugsėjo 8 d.

A. NormantasAtlikęs žmogaus teisių padėties vertinimą Kauno klinikų psichiatrijos klinikoje ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas rekomendavo sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai imtis priemonių, kad būtų pašalinti nustatyti teisinio reguliavimo, susijusio su asmenų priverstiniu hospitalizavimu, trūkumai.

„Būtina patvirtinti priverstinio gydymo tvarką, reikia pašalinti teisinį neaiškumą dėl priverstino hospitalizavimo trukmės iki teismo leidimo, būtina nustatyti paciento teisės dalyvauti ir būti išklausytam teismo mechanizmą“, – rašoma Seimo kontrolieriaus rekomendacijose.

Seimo kontrolierius teisingumo ministrei Mildai Vainiūtei siūlė imtis priemonių, kad būtų pakeistas teisinis reguliavimas numatant galimybę apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį išduoti leidimą tęsti priverstinį hospitalizavimą ir gydymą.

Vertinę, kaip užtikrinamos pacientų teisės, susijusios su psichinės sveikatos priežiūros įstaigų pacientų teisėmis ir jų laikymo sąlygomis, Kauno klinikų psichiatrijos klinikoje ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Seimo Žmogaus teisių biuro patarėjai atkreipė dėmesį, kad įstaigose ne visuomet užtikrinamas pacientų privatumas gydytojams juos konsultuojant.

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjai pastebėjo, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre pacientams atvykus į įstaigą dėl savižudybės grėsmės nesuteikiama galimybė nedelsiant individualiai pasikalbėti su psichologu.

Seimo kontrolierius ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties pastebi, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Ūmiame ir Gerentopsichiatrijos skyrių patalpoms būtinas remontas. Be to, higienos patalpas būtina pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims. Žmogaus teisių specialistai pastebėjo, kad skyriuose neužtikrinamas minimalus palatos plotas vienam pacientui.

„Kauno klinikų psichiatrijos klinikoje ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre palatose ir koridoriuose trūksta spintų pacientų rūbams laikyti, pacientų higienos patalpose nėra tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių, skysto muilo dozatorių. Be to, gydymo įstaigose nėra privačios erdvės, skirtos pacientams lankyti“ – konstatuojama Seimo kontrolieriaus ataskaitoje.

Lankydamiesi įstaigose Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai pastebėjo, kad slaugos darbuotojams trūksta specialių mokymų, kuriuose būtų aptariami ir analizuojami agresyvių pacientų elgesio kontrolės būdai ir priemonės.

„Pacientų palatų nuolatinis stebėjimas vaizdo kameromis ir duomenų tvarkymas sveikatos apsaugos tikslais Kauno klinikų psichiatrijos klinikoje nėra suderintas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, todėl sudaro prielaidas pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytus teisėto vaizdo stebėjimo kriterijus, sąlygas ir reikalavimus“, – rašoma Seimo kontrolieriaus ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga – Nacionalinė žmogaus teisių institucija, akredituota Jungtinėse Tautose.