Naujienos

Seimo kontrolierių įstaiga tapo akredituota nacionaline žmogaus teisių institucija (NŽTI)

2017 m. birželio 12 d.

35089085822 a3d18598d3 oSeimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, pirmadienį susitikęs su Seimo kontrolieriais, pasveikino įstaigą tapus akredituota nacionaline žmogaus teisių institucija (NŽTI).

Pasak Seimo Pirmininko, akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija yra reikšminga nacionalinės, ir tarptautinės teisės sistemos dalis, kadangi ji prižiūri, kaip valstybė įgyvendina tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje bei dalyvauja Jungtinių Tautų ir atitinkamų regioninių žmogaus teisių organizacijų veikloje.

„Žinia, kad Seimo kontrolierių įstaiga tapo akredituota nacionaline žmogaus teisių institucija, yra nuoseklaus darbo rezultatas, su kuriuo sveikinu mus visus. Svarbu suvokti, kad ši institucija yra tarsi tiltas tarp tarptautinio ir nacionalinio žmogaus teisių lygmens bei tarp pilietinės visuomenės ir valstybės, todėl Seimo kontrolierių įstaigos akreditavimas nacionaline žmogaus teisių institucija, suteikiant jai A statusą, yra didžiulis pasiekimas valstybei bei jos gyventojams“, – sako parlamento vadovas.

Jo teigimu, šių dienų Lietuvai yra aktuali ne tik jau pažeistų žmogaus teisių gynyba, bet ir žmogaus teisių standartų apsaugos įtvirtinimas teisės aktuose. „Mums svarbu užtikrinti tinkamą jų ir tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Drauge su šiais instrumentais taip pat turime galvoti ir apie tai, kaip užtikrinsime, kad visuomenė tinkamai suprastų, kodėl ši konstitucinė vertybė yra svarbi ir kodėl to mūsų visuomenei reikia“, –  sako V. Pranckietis.

Sveikindamas susirinkusiuosius Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas pasidžiaugė, kad NŽTI bus „pagrindinis žmogaus teisių balsas“,  pasisakantis įvairiais žmogaus teisių klausimais: „NŽTI, bendradarbiaudama su visuomene, kels aktualiausias žmogaus teisių problemas

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1993 m. rezoliucijoje paskatino valstybes nares steigti nacionalines žmogaus teisių institucijas. Reikalavimą kiekvienai valstybei narei turėti nacionalinę žmogaus teisių instituciją kelia ir Europos Sąjunga (ES). Valstybėms, siekiančioms tapti ES narėmis, kaip viena narystės sąlygų yra keliamas reikalavimas turėti NŽTI. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rekomendacijose Lietuvos Respublikai ne kartą buvo pareikštas raginimas turėti nacionalinę žmogaus teisių instituciją, tad 2014 m. Lietuvos Seimo nutarimu Seimo kontrolierių įstaiga buvo paskatinta siekti nacionalinės žmogaus teisių institucijos statuso.