Naujienos

Seimo kontrolierius susitiko su Australijos žmogaus teisių komisaru

2017 m. gegužės 11 d.

AustralijaSusitikęs su Australijos žmogaus teisių komisaru Edwardu Santow Seimo kontrolierius Raimondas Šukys aptarė aktualiausias žmogaus teisių problemas, diskutavo, kaip prie jų sprendimo galėtų prisidėti nacionalinės žmogaus teisių institucijos. Susitikime komisaras E. Santow pristatė Australijos žmogaus teisių komisiją bei domėjosi Seimo kontrolierių įstaigos veikla.

Australijos žmogaus teisių komisija yra kolegialus organas, kurį sudaro aštuoni komisarai, kurių vyriausias yra komisijos prezidentas. Šiuo metu komisijos prezidentė yra profesorė Gillian Triggsy. Komisija atskaitinga Australijos parlamentui per generalinį prokurorą.

Komisaras E. Santow 2016 metais paskirtas penkerių metų laikotarpiui, prieš tai jis vadovavo nevyriausybinei žmogaus teisių organizacijai, dėstė universitete.

Lietuvoje Australijos žmogaus teisių komisaras viešėjo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kvietimu ir siekė pristatyti Australijos žmogaus teisių komisiją bei paprašyti Lietuvos paramos Australijai kandidatuojant į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą 2018–2020 laikotarpiu.

Lietuvoje Edward Santow taip pat susitiko su Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininku Valerijumi Simulik, Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento vadovu Oskaru Juciu bei Žmogaus teises ginančių nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos Australiją kritikuoja dėl žmogaus teisių pažeidimų Nauru saloje, kur veikia Australijos vyriausybės finansuojamos pabėgėlių stovyklos. Žmogaus teisių aktyvistai pastebi, kad stovyklose gyvenamosios sąlygos neatitinka žmogaus teisių standartų, su prieglobsčio prašytojais žiauriai elgiamasi, tačiau Australijos vyriausybė kaltinimus neigia.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.