Naujienos

Tarptautinėje ombudsmenų konferencijoje Bankoke – Seimo kontrolierių įstaigos atstovo pranešimas

2016 m. lapkričio 23 d. 

IOI 2 18Nov16 168Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas 2016 m. lapkričio 13–19 dienomis dalyvavo Tarptautinio ombudsmenų instituto (IOI) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Ombudsmenų lyderystės vertinimas.  Konferencijoje Seimo kontrolierius dalyvavo įvairiose diskusijose bei susitiko su Europos ir kitų žemynų ombudsmenais.

Konferencijoje Tarptautinio ombudsmeno instituto kvietimu pranešimą skaitė Seimo kontrolierių įstaigos viešųjų ryšių vyriausiasis konsultantas Vytautas Valentinavičius. Pranešimu Medijų vaidmuo viešinant ombudsmenų veiklą žmogaus teisių srityje, Seimo kontrolierių įstaigos atstovas atkreipė auditorijos dėmesį, kad žiniasklaida įgauna vis didesnį vaidmenį viešojoje politikoje, todėl ombudsmenai turėtų išnaudoti medijų suteikiamas galimybes formuojant žmogaus teisių politiką bei keičiant viešą diskursą žmogaus teisių klausimais.

Bankoke Seimo kontrolierius A. Normantas bei V. Valentinavičius dalyvavo diskusijoje apie nacionalinės kankinimų prevencijos įgyvendinimo iššūkius, kurioje Seimo kontrolierius pristatė Lietuvos patirtį įgyvendinant kankinimų prevenciją. A. Normantas akcentavo kolegoms, kad ombudsmeno vaidmuo sprendžiant žmogaus teisių problemas laisvės suvaržymo vietose itin svarbus.

Tarptautinėje konferencijoje didelis dėmesys buvo skiriamas ombudsmeno institutui aptarti, kalbama apie mandatų įvairovę bei ombudsmenų veiklą ginant žmogaus teises. Ombudsmenai kalbėjo apie specializuotus ombudsmenus bei bendradarbiavimą su ombudsmenų institucijomis, turinčiomis nacionalinės žmogaus teisių institucijos mandatą.IOI 2 17Nov16 356Konferencijoje taip pat buvo didelis dėmesys skirtas ombudsmenų nepriklausomumo užtikrinimui, diskutuota apie galimus nepriklausomumo  užtikrinimo saugiklius.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.