Naujienos

Seimo kontrolierius: „Atnaujinant daugiabučius būtina paisyti negalią turinčių gyventojų interesų“

 

2017 m. vasario 20 d.

 MG 7067Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio įsitikinimu, nepakanka rūpestį dėl tinkamos aplinkos neįgaliesiems sukūrimo bei Neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo palikti tik patiems daugiabučių namų savininkams. Tokios išvados Seimo kontrolierius priėjo išnagrinėjęs gyventojų skundą, kuriame buvo skundžiamasi, kad atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį namą Vilniuje nebuvo atsižvelgta į negalią turinčių gyventojų interesus.

Su tokia gyventojų pozicija sutiko ir Neįgaliųjų reikalų departamentas, kuris pateikdamas išvadą Seimo kontrolieriui pastebėjo, kad keičiant skunde įvardijamo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą „nebuvo įvertinti turinčių negalią ir vyresnių asmenų poreikiai, pažeistos Neįgaliųjų konvencijos ir Neįgaliųjų integracijos įstatymo 3 straipsnio nuostatos.

Tyrimo metu Seimo kontrolierius išsiaiškino, kad už namo modernizavimo projekto įgyvendinimą atsakingos namų bendrijos, kurios nėra teisės aktais įpareigotos derinti modernizavimo projektų su negalią turinčiais gyventojais.

R. Šukio nuomone, išlyga Statybos ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymuose, kad atnaujinant modernizuojant daugiabučius namus nėra būtina juos pritaikyti specialiesiems negalią turinčių asmenų poreikiams, prieštarauja Neįgaliųjų konvencijos 3 straipsnio nuostatoms.

Statybos ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme numatyta, kad projektuojant, statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus (išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus), būtina juos pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu. Statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina Neįgaliųjų reikalų departamentas.

„Konvencija Lietuvos Respublikoje turi įstatymo galią, kurios privaloma laikytis, todėl Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduodamas statybos užbaigimo aktas, net jei modernizavimo projektas neatitinka negalią turinčių gyventojų interesų kelia nuostabą“, – pastebėjo Seimo kontrolierius.

Seimo kontrolieriaus nuomone, prieštaraujančios Konvencijos 3 straipsnio nuostatoms išlygos įstatymuose sukuria situaciją kai namo bendrijos gali nepaisyti negalią turinčių asmenų interesų, taip didinamos socialinį konfliktą.

„Būtina keisti teisės aktus taip, kad atnaujinant daugiabučius namus būtų paisoma negalią turinčių asmenų interesų, o valstybės ar savivaldybės institucijos atliktų priežiūrą, kaip daugiabučių namų savininkai įgyvendina Neįgaliųjų konvencijos, kitų įstatymų nuostatas, susijusias su aplinkos pritaikymu neįgaliesiems“, – atkreipia dėmesį Seimo kontrolierius.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.