Naujienos

Ukrainoje pristatytas ES dvynių projektas Ukrainos ombudsmeno institucijai stiprinti

2017 vasario 3 d.

IMG 0378Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys Kijeve, Ukrainoje, dalyvavo Seimo kontrolierių įstaigos ir Lietuvos teisės instituto įgyvendinamo ES dvynių projekto „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių kontrolieriaus institucijos gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ atidarymo renginyje.

Projekto atidarymo šventėje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas bei teisignumo ministrė Milda Vainiūtė.

Kalbėdamas apie projektą jo vadovas Seimo kontrolierius A. Normantas pabrėžė, kad ombudsmeno institucija demokratinėse visuomenėse „tarsi tiltas tarp visuomenės bei valstybės institucijų“, todėl jos nepriklausomumas bei pasirengimas spręsti žmogaus teisių problemas –  vienas svarbiausių klausimų įgyvendinant ES dvynių projektą.

Dėkodamas prisidėjusiems prie projekto parengimo A. Normantas išreiškė viltį, kad Lietuvos valstybės institucijų, ginančių žmogaus teises bei Lietuvos ir Austrijos mokslo institucijų konsorciumas padės mokslo ir praktines žinias perteikti Ukrainos ombudsmeno įstaigai, stiprinant darbuotojų institucinius gebėjimus.

Vadovaujami Seimo kontrolieriaus A. Normanto projekte dirbs Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai atstovaujantys Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto. Austriją projekte atstovauja Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.

...