Naujienos

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas susitiko su Ukrainos teisingumo ministru

2017 m. vasario 2 d.

A. Normantas KijeveViešėdamas Kijeve, Ukrainoje, Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas susitiko su Ukrainos teisingumo ministru Pavlo Petrenko. Susitikime buvo aptarti Ukrainos teisingumo sistemos reformos ir Ukrainos ombudsmeno institucijos stiprinimo klausimai.

Kalbėdamas su Ukrainos teisingumo ministru Seimo kontrolierius A. Normantas pabrėžė nepriklausomos ombudsmeno institucijos svarbą demokratinėse visuomenėse bei pristatė Seimo kontrolierių įstaigos ir Lietuvos teisės instituto vykdomą ES dvynių projektą, kuriuo siekiama stiprinti Ukrainos ombudsmeno institucinius gebėjimus žmogaus teisių srityje. 

Šiame projekte daug dėmesio skiriama teisinio reguliavimo tobulinimui, kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisių ir laisvių pažeidimams.

Susitikime dalyvavęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas atkreipė dėmesį į tai, kad konstitucija turi būti visų reformų saugiklis, todėl reformos turi būti vykdomos nepažeidžiant šalies konstitucijos.

Dalyvavusi susitikime Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Milda Vainiutė pakartojo paramą Ukrainos eurointegracijos siekiams: „Lietuva tvirtai remia Ukrainos pastangas sukurti veiksmingą ir modernią teisingumo sistemą. Esame įsitikinę, kad reformos teisingumo srityje, teisinės valstybės principų laikymasis užtikrina Ukrainos valstybės demokratinę raidą“.

 
...