Naujienos

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas su teisingumo ministre lankėsi Kalėjimų departamente

2017 m. sausio 12 d.

Susitikimas kalėjimų departamenteSeimo kontrolierius Augustinas Normantas Kalėjimų departamente susitiko su Kalėjimų departamento ir įkalinimo įstaigų vadovais. Susitikime dalyvavo ir Teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Susitikime su Kalėjimų departamento ir įkalinimo įstaigų vadovais Seimo kontrolierių įstaigos vadovas atkreipė dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus įkalinimo įstaigose bei sunkiai sprendžiamą problemą – nuteistųjų laikymo sąlygas įkalinimo įstaigose, tarp kurių teisės aktuose nustatyto minimalaus ploto vienam asmeniui neatitikimas reikalavimams.

A. Normantas pritarė susitikime viešėjusiam Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui Juliui Sabatauskui, kad nespręsdama nuteistųjų laikymo sąlygų įkalinimo įstaigose problemos, Lietuva ne tik pažeidžia žmogaus teises, tačiau ir išleidžia didžiules sumas,  kurias nuteistieji prisiteisia dėl netinkamų laikymo sąlygų: „Europos Žmogaus Teisių Teisme svarstoma pradėti bylą prieš Lietuvą dėl sisteminių žmogaus teisių pažeidimų įkalinimo įstaigose“.

Seimo kontrolierius pastebėjo, kad yra tokių problemų, kurioms reikia finansinių resursų, tačiau jo išvadose dėl žmogaus teisių situacijos įkalinimo įstaigose gausu rekomendacijų, kurių įgyvendinimas priklauso nuo įkalinimo įstaigų vadovų.

„Seimo kontrolierių įstaigoje sumažėjo skundų iš įkalinimo įstaigų, tačiau padaugėjo pagrįstų skundų, kuriuos išnagrinėjus paaiškėja, kad į kai kuriuos klausimus žiūrima formaliai, neatsižvelgiant į žmogaus teisių standartus“, – susitikime kalbėjo Seimo kontrolierių įstaigos vadovas.

Kalėjimų departamento vadovai susitikime svečiams pristatė artimiausius darbus, pristatė veiklos prioritetus: „Įkalinimo įstaigų vadovams suformuluoti prioritetai diegti dinaminio saugumo modelį bei didinti nuteistųjų užimtumą“.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.