Naujienos

Seimo Žmogaus teisių komiteto vadovas susitiko su Seimo kontrolieriais

2017 m. sausio 5 d. 

 

Seimo kontrolieriaiSeimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas ir Seimo kontrolierius Raimondas Šukys 2016 m. sausio 5 d., 11. val., Seimo kontrolierių įstaigoje susitiko su Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininku Valerijumi Simulik.

Seimo kontrolieriai su Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininku aptarė Seimo kontrolierių įstaigos veiklos gaires, kalbėjosi apie žmogaus teisių situaciją šalyje.

A. Normantas Seimo Žmogaus teisių komiteto vadovui pristatė Seimo kontrolierių įstaigos pažangą akredituojantis nacionaline žmogaus teisių institucija, pirmuosius Seimo kontrolierių įstaigos veiklos žingsnius tapus nacionaline žmogaus teisių institucija atitinkančia Paryžiaus Principus.

V. Simulik domėjosi Nacionaline kankinimų prevencijos veikla, diskutavo apie nuteistųjų problemas įkalinimo įstaigose. Seimo Žmogaus teisių komiteto vadovas patikino, kad įkalinimo įstaigų pertvarka bei problemos įkalinimo įstaigose – viena aktualiausių problemų šalyje, nes lankydamasis Lietuvoje Europos Komitetas prieš kankinimą patiekė itin daug rekomendacijų dėl žmogaus teisių situacijos gerinimo įkalinimo įstaigose.

Seimo kontrolieriai su Seimo Žmogaus teisių komiteto vadovu taip pat kalbėjosi apie aktualias žmogaus teisių problemas, įvardijamas piliečių skunduose, aptarė galimą bendradarbiavimą didinant visuomenės supratimą  bei skatinant pagarbą žmogaus teisėms. 

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.