Naujienos

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su universitetais

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas dr. Augustinas Normantas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto teisės fakultetais. Pasirašytose sutartyse numatytas ilgalaikis institucijų bendradarbiavimas skatinant ir plėtojant žmogaus teises, stiprinant teisės plėtrą, mažinant mokslo ir praktikos atotrūkį bei remiant mokslo, profesinę bei kultūrinę veiklą.

Seimo kontrolierių įstaiga ir Vilniaus bei Mykolo Romerio universitetų teisės fakultetai bendradarbiausrengdami bendrus projektus, programas, konferencijas, diskusijas ir kitus mokslinius renginius, tarptautinius ir nacionalinius mokslinius tyrimus bei projektus, informacinius ir (arba) mokomuosius leidinius bei kitą metodinę medžiagą aktualiais teisės klausimais.

 Pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis Seimo kontrolierių įstaiga taip pat padės gerinti specialistų rengimo kokybę ir sudarys sąlygas studentams, doktorantams bei dėstytojams vykdyti mokslinius tyrimus ir stažuotis arba atlikti profesinę (mokomąją) praktiką įstaigoje, teiks studijų procesui reikalingą praktinę medžiagą apie įstaigos veiklą.

 „Bendradarbiavimas su universitetais mūsų įstaigai yra labai svarbus. Pasitelkę aukštųjų mokyklų sukauptą intelektinį potencialą, periodiškai organizuosime bendrus renginius, plėtosime švietėjišką veiklą, dalinsimės sukauptomis žiniomis ir ekspertine nuomone žmogaus teisių klausimais. Kviesime studentus apsilankyti pas mus per atvirų durų dienas, sudarysime jiems galimybes atlikti mokomąją praktiką įstaigoje ir prisidėsime rengiant jiems vasaros mokyklas. Mūsų įstaigos darbuotojai taipogi turės galimybę pasisemti žinių ir patirties iš universitetuose dirbančių mokslininkų bei naudotis universitetų bibliotekų turimais naujausiais mokslo informacijos šaltiniais, kas padės gilinti žinias žmogaus teisių srityje“, – sutarties pasirašymo metu kalbėjo Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė,prof. dr. Rima Ažubalytė ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis taipogi pažymėjo siekiantys gyvo, rezultatyvaus bendradarbiavimo su Seimo kontrolierių įstaiga.

 

20130911news 220130911news 1

20130911news 3