Naujienos

Lapkričio 28 d. (ketvirtadienį) vyks trečiasis seminaras iš ciklo „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“

Rytoj, lapkričio 28 d., Seimo kontrolierių įstaigoje vyks seminaras „Žmogaus teisės uždarose institucijose – tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose“. Tai trečiasis įstaigos organizuojamas seminaras seminarų valstybės tarnautojams ciklo „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“. Šiame seminare bus aptariami tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose esančių asmenų laikymo sąlygų, maitinimo, sveikatos priežiūros ir kiti probleminiai klausimai, taip pat kalinamųjų skunduose nurodytos aktualiausios problemos ir galimybės jas spręsti.

Žmogaus teisėms uždarose institucijose skirtame seminare bus skaitomi šie pranešimai: „Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės uždarose institucijose“ (Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Raimondas Šukys), „Suimtųjų ir nuteistųjų asmenų skundai“ (Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių vyresnysis patarėjas Tomas Ragauskas), „Valdžios požiūris į suimtuosius ir nuteistuosius“ (Lietuvos kalinių globos draugijos pirmininkas dr. Jonas Stašinskas), „Laisvės atėmimo bausmės vykdymo probleminiai aspektai“ (Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras Saulius Stripeika), „Suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygų tinkamumas“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė Veslava Golnis), „Sveikatos priežiūros kokybė ir tinkamumas uždarose institucijose“ (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Ramunė Vaitkevičienė), „Tinkamos mitybos užtikrinimas pataisos įstaigose“ (Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas Algimantas Lipnickas).

Renginyje taip pat dalyvaus įkalinimo įstaigų vadovai, Kalėjimų departamento vadovai Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto atstovai, Teisingumo ministerijos atstovai, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai, Lietuvos kalinių globos draugijos atstovai bei kiti atsakingi, suinteresuoti valstybės tarnautojai ir pareigūnai.

Seminarų valstybės tarnautojams ciklas skirtas paminėti 2013-uosius Europos piliečių metus. Jis susideda iš kelių dalių, skirtų įvairių viešojo administravimo subjektų atstovams, o temos parinktos pagal gyventojų skunduose nurodytas problemas ir jų aktualumą. Seminaruose siekiama priminti valstybės tarnautojams apie žmogaus teises, Europos sąjungos piliečių teises, Konstitucijoje įtvirtintą pareigą tinkamai tarnauti kiekvienam žmogui, taip pat supažindinti pareigūnus su įstaigoje gaunamais gyventojų skundais dėl labiausiai pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių bei Seimo kontrolierių pateiktomis ir įgyvendintomis rekomendacijomis. Seminarai rengiami kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.