Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių83
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė818435

Naujienos

Dėl teisės aktų netobulumo vertinant profesinės ligos nustatymo pagrįstumą yra pažeidžiami gero administravimo, atsakingo valdymo principai

2020 m. gegužės 21 d.

Augustinas Normantas3

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau vadinama ir – Komisija arba CDMEK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant skundą dėl profesinės ligos nustatymo (nenustatymo), nepateikiant prašomos informacijos, dokumentų.
 
CDMEK yra speciali ekspertinė institucija, kuri pagal teisės aktus yra įgaliota nagrinėti ir yra kompetentinga spręsti ginčus dėl profesinių ligų diagnozės nustatymo (nenustatymo) pagrįstumo. Ji tai atlieka pasitelkdama specialias žinias, reikalingas kvalifikuotam duomenų vertinimui medicininiu aspektu. 
 
Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad nėra aptartos ir CDMEK nuostatuose įtvirtintos asmenų informavimo apie bylos nagrinėjimo sustabdymą, nenagrinėjimą  bei apie sustabdytos bylos atnaujinimą tvarkos. 
 
Šiems aspektams esant neaptartiems, Seimo kontrolieriaus nuomone, nėra užtikrinama profesinės ligos pagrįstumo nustatymo procedūroje dalyvaujančių asmenų teisė žinoti apie bylos nagrinėjimo eigą. Tai gali būti pagrindas vėliau kvestionuoti CDMEK priimtos išvados dėl profesinio susirgimo pagrįstumo arba nepagrįstumo teisėtumą.
 
Seimo kontrolierius pažymėjo, kad, remiantis dabartiniu teisiniu reglamentavimu, nėra aišku, ar CDMEK yra įpareigota suinteresuotiems asmenims pateikti visą surinktą informaciją ir dokumentus, susijusius su  profesinio susirgimo pagrįstumo nustatymo procesu, ar vis dėlto tokios pareigos neturi. 
 
Seimo kontrolieriaus nuomone, profesinio susirgimo pagrįstumo nustatymo procesu suinteresuoti asmenys turi teisę gauti informaciją ir dokumentus, susijusius su CDMEK nagrinėjamu skundu, tačiau, nesant aiškaus teisinio reglamentavimo dėl dokumentų suinteresuotiems asmenims teikimo tvarkos, negalima vienareikšmiškai konstatuoti, jog Komisija privalo visą bylos medžiagą teikti (siųsti) darbdaviui arba darbuotojui be atskiro ir konkretaus jų prašymo.
 
Seimo kontrolierius konstatavo, kad CDMEK veikla, gavus pareiškėjos 2019 m. rugpjūčio 29 d. skundą ir neinformavus jos apie skundo nagrinėjimo eigą bei neteikus prašomos informacijos, laikytina nepakankama, dėl ko pareiškėja liko nepatenkinta ir kilo konfliktinė situacija. 
 
Pažymėtina, kad Komisija sprendimą dėl pareiškėjos skundo priėmė praėjus beveik 5 mėnesiams ir tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavus, nors vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, komisija turi išnagrinėti asmens skundą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo visų dokumentų gavimo. 
 
Seimo kontrolieriui nepateikta informacija, kad Komisija būtų priėmusi sprendimą dėl skundo nenagrinėjimo arba skundo nagrinėjimo sustabdymo bei apie tai tinkamai informavusi pareiškėją. 
 
Konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. 
 
Tyrimo metu įvertinęs pateiktą informaciją, teisės aktų, reglamentuojančių CDMEK veiklą, skundų dėl profesinės ligos patvirtinimo / nepatvirtinimo nagrinėjimo tvarką, terminus, nuostatas, Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad dėl teisės aktų netobulumo yra pažeidžiami gero administravimo, atsakingo valdymo principai. 
 
Seimo kontrolierius mano esant būtinybę tobulinti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatus, aiškiau arba (ir) išsamiau reglamentuojant dokumentų ir informacijos asmenims teikimą profesinės ligos pagrįstumo nustatymo procedūros metu.
 
Seimo kontrolieriaus nuomone, suinteresuoti asmenys turėtų žinoti, kokie dokumentai, informacija yra pateikta skundui nagrinėti, o  CDMEK, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką vertinant profesinės ligos nustatymo pagrįstumą, darbuotojui ir darbdaviui privalo pateikti prašomą informaciją. 
 
Taip pat Seimo kontrolierius rekomendavo aiškiai apibrėžti suinteresuotų asmenų (darbdavio ir darbuotojo) informavimo raštu apie priimtą sprendimą dėl bylos nenagrinėjimo, sustabdymo tvarką, kad suinteresuoti asmenys galėtų pasinaudoti galimybe ginti savo teises teisme. 
 
 CDMEK yra viešojo administravimo subjektas, kurio priimti aktai (sprendimai) sukelia suinteresuotiems asmenims teisines pasekmes, taigi CDMEK veikla turi būti skaidri, apie priimtus sprendimus privalo būti informuoti suinteresuoti asmenys.
 
Seimo kontrolierius atkreipė Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų dėmesį į tai, kad po Seimo kontrolieriaus atliktų tyrimų dėl CDMEK veiklos išryškėjo ne tik teisinio reglamentavimo spragos, bet ir Komisijos narių atitinkamos srities (pvz., teisės) žinių trūkumai. 
 
Seimo kontrolierius pažymi, kad tai sukelia suinteresuotiems asmenims abejonių, nepasitikėjimą Komisijos veikla, jų priimamais sprendimais, ir dėl to jie priversti ginti savo galimai pažeistas teises kreipdamiesi į Seimo kontrolierių, teismą ir pan. 
 
Todėl sveikatos apsaugos ministrui pateiktos rekomendacijos dėl Komisijos darbo organizavimo tobulinimo bei nuostatų keitimo.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį