Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių73
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824039

Naujienos

Po Seimo kontrolierės rekomendacijų − priimant sprendimus dėl leidimo laidoti Kauno miesto Petrašiūnų kapinėse bus vadovaujamasi patvirtintais aiškiais kriterijais

2020 balandžio 27 d.

Milda Vainiute MG 8888

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atliko skundo tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų netinkamų veiksmų, gavus prašymą dėl leidimo suteikti laidojimo vietą Kauno miesto Petrašiūnų kapinėse išdavimo.
 
Kauno miesto savivaldybėje rašytinį leidimą laidoti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduoda savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgalioti asmenys, arba seniūnai, jeigu seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje jie atlieka kapinių priežiūrą. 
 
Kauno miesto Petrašiūnų kapinės yra viešosios kapinės. Pagal Kauno miesto viešųjų kapinių administravimo, priežiūros ir laidojimo paslaugų sutartį tarp savivaldybės administracijos ir savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ (kapinių prižiūrėtojas), „Kapinių priežiūra“ išduoda nustatytos formos rašytinius leidimus laidoti. 
 
Petrašiūnų kapinėse nauja kapavietė formuojama ir skiriama, atsižvelgiant į Laidojimo vietų Petrašiūnų kapinėse skyrimo komisijos (toliau – Komisija), sudarytos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nutarimą. 
 
Rašytinį prašymą ir rekomendacijas dėl mirusiojo palaidojimo Petrašiūnų kapinėse juridinis ar fizinis asmuo pateikia Komisijai. Leidimai išduodami atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas. Esant Komisijos rekomendacijai skirti laidojimo vietą Petrašiūnų kapinėse, toks siūlymas perduodamas kapinių prižiūrėtojui, išduodančiam leidimus laidoti.
 
Tyrimo metu paaiškėjo, kad pareiškėja tik elektroniniu paštu buvo informuota apie tai, jog jos prašymą išnagrinėjusi Komisija priėmė sprendimą nerekomenduoti skirti vietos Petrašiūnų kapinėse.
 
Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į teisės aktuose nustatytą reikalavimą atsakymą į asmens kreipimąsi pateikti tokiu pat būdu, kokiu yra pateiktas kreipimasis, numatant tik vieną išimtį iš taisyklės, t. y. kai asmuo pageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
 
Seimo kontrolierė konstatavo teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimą, nes pareiškėjai elektroniniu paštu Komisijos vardu atsiųstame pranešime nebuvo nurodyta nei Komisijos sprendimo priėmimo data, nei teisinis tokio sprendimo priėmimo pagrindas, nei tokio sprendimo ginčijimo galimybė, nei tvarka.
 
Taip pat Seimo kontrolierei kilo abejonių dėl Kauno miesto savivaldybėje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių prašymų dėl leidimų laidoti Petrašiūnų kapinėse išdavimo nagrinėjimą, suderinimo su aukštesnę teisinę galią turinčių teisės aktų nuostatomis.
 
Seimo kontrolierė nustatė, kad nei Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklėse, nei Kauno miesto savivaldybės kapinių priežiūros taisyklėse nereglamentuota, kokiais atvejais gali būti priimtas neigiamas komisijos sprendimas, kaip asmuo turi būti informuojamas apie neigiamą komisijos sprendimą, apie tokio sprendimo teisėtumo ginčijimo galimybę, sąlygas ir tvarką.
 
Seimo kontrolierė konstatavo, kad pagal Kauno miesto savivaldybėje galiojančias nuostatas neaišku, kokiu pagrindu Komisija gali priimti sprendimą nerekomenduoti kapinių prižiūrėtojui išduoti leidimą laidoti Petrašiūnų kapinėse, kokiai institucijai ir per kokį terminą gali būti skundžiamas toks sprendimas. 
 
Esant tokiam reglamentavimui, praktikoje galimos teisės į teisminę gynybą pažeidimo situacijos. O tai neatitinka Europos tinkamo administravimo elgesio kodekso 21 straipsnio reikalavimo apie sprendimus, galėjusius paveikti asmens teises ir interesus, suinteresuotam asmeniui pranešti raštu, vos priėmus sprendimą. Todėl galiojantis teisinis reglamentavimas yra keistinas, užtikrinant teisinio reglamentavimo aiškumo, tikslumo, atsakingo valdymo principų įgyvendinimą.
 
Seimo kontrolierė rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse peržiūrėti šių Kauno miesto savivaldybėje galiojančių teisės aktų suderinamumą su aukštesnę teisinę galią turinčių teisės aktų reikalavimais.
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse, reaguodamas į Seimo kontrolierės rekomendaciją, informavo, kad kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl Komisijos nuostatų 12 punkto, kuriuo Komisijos sekretoriui suteikiama teisė rengti atsakymus pareiškėjams, kai Komisijos rekomendacija yra neigiama, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4, 17 ir 20 dalies, 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatų.
 
Reaguojant į Seimo kontrolierės rekomendaciją, Komisijos nuostatus taip pat pasiūlyta papildyti, aiškiai suformuluojant kriterijus, kuriais vadovaujantis Komisija priima rekomendacinį nutarimą leidimus laidoti išduodančiam asmeniui dėl laidojimo vietos Petrašiūnų kapinėse skyrimo.
 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius informavo, kad atsižvelgiant į pastabas, administracija parengs ir patvirtins Komisijos nuostatų naują redakciją.
 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį