Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių78
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824141

Naujienos

Seimo kontrolierius iškėlė problemą dėl aukštojo mokslo proceso organizavimo įkalinimo įstaigose

2020 m. balandžio 20 d.

Augustinas Normantas3

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kad Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus (toliau vadinama ir – MPN Kybartų sektorius) pareigūnai nesudarė jam sąlygų studijuoti viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo kolegijoje.
 
Seimo kontrolierius konstatavo, kad įkalinimas visada susijęs su tam tikrais praradimais, kurie yra laisvės atėmimo rezultatas. Patekę į įkalinimo įstaigą nuteistieji dažniausiai praranda darbą, gyvenamąją vietą ir dažnai nutraukia šeimyninius ryšius. Dėl šių praradimų laisvės atėmimo metu asmeniui, išėjusiam į laisvę, yra sudėtinga prisitaikyti visuomenėje. Siekiant sušvelninti neigiamą įkalinimo poveikį, bausmių vykdymas yra nukreiptas į jo resocializaciją, t. y. į tai, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.
 
Teisė į mokslą yra viena iš fundamentaliųjų socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių. Ji yra įtvirtinta ir ginama tiek tarptautinių, tiek nacionalinių teisės aktų. Be kita ko, švietimas yra vienas svarbiausių sėkmingos nuteistųjų resocializacijos veiksnių, kuris įkalinimo įstaigose padeda kurti humaniškesnę aplinką, pagerinti įkalinimo sąlygas ir nuteistajam grįžti į bendruomenę. Atkreiptinas dėmesys, kad ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pripažįsta, jog nusikalstamą elgesį neretai nulemia ir socialiniai demografiniai veiksniai, tarp kurių ir išsilavinimas, t. y. pastebima tendencija, kad asocialių tradicijų įtakai pasiduoti labiau linkę žemesnio išsilavinimo, nesavarankiško mąstymo asmenys, dažnai ir iki patekimo į laisvės atėmimo vietas gyvenę asocialiai.
 
Mokslinių tyrimų duomenimis, šiuo metu nuteistųjų išsilavinimo lygis yra labai žemas (vos keli procentai nuteistųjų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą), tačiau aukštojo mokslo norėtų siekti gerokai daugiau nuteistųjų, kurie taip pat mano, kad švietimas gali būti paskata teisėtam gyvenimui pradėti bei priemonė išvengti pakartotinio nusikalstamumo. 
 
Dėl visų šių pirmiau įvardintų priežasčių turėtų būti siekiama, kad kiekviena įkalinimo įstaiga joje esantiems asmenims pateiktų kiek įmanoma įvairiapusiškesnes švietimo programas, sudarytų galimybes įgyti ne tik pradinį, pagrindinį, vidurinį ar profesinį išsilavinimą, bet ir siekti aukštojo mokslo.
 
Seimo kontrolierius nustatė, kad teisės aktai nereglamentuoja suimtųjų / nuteistųjų aukštojo mokslo proceso organizavimo. Pataisos įstaigos, gavusios suimtųjų / nuteistųjų prašymus sudaryti sąlygas studijuoti aukštosiose mokyklose, kiekvieną kartą individualiai sprendžia tokių prašymų patenkinimo klausimą. Tai reiškia, kad suimtųjų / nuteistųjų galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą priklauso išskirtinai nuo laisvės atėmimo vietos pareigūnų valios, t. y. būtent šie pareigūnai sprendžia, ar suimtasis / nuteistasis apskritai gali stoti į aukštąją mokyklą; jei taip, kokia tvarka studijos bus organizuojamos, ar bus sudarytos sąlygos būtinos kokybiškam mokymuisi. 
 
Seimo kontrolieriaus nuomone, dėl to susidaro sąlygos laisvės atėmimo vietų pareigūnams piktnaudžiauti jiems suteikta diskrecija sudaryti sąlygas suimtiesiems / nuteistiesiems studijuoti aukštosiose mokyklose arba jų nesudaryti. 
 
Šią Seimo kontrolieriaus išvadą pagrindė ir skundo tyrimo metu nustatytos aplinkybės, t. y. į pareiškėjo prašymą sudaryti sąlygas studijuoti aukštojoje mokykloje buvo atsakyta MPN Kybartų sektoriaus raštu, kuriame nurodoma, kad pataisos namų administracija neturi nei įgaliojimų, nei objektyvių galimybių užtikrinti nuteistojo mokymosi aukštojoje mokykloje. 
 
Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad MPN Kybartų sektoriaus pareigūnai net nesikreipė į aukštąją mokyklą dėl galimybės pareiškėjo mokymosi procesą organizuoti alternatyviais būdais, netarpininkavo tarp pareiškėjo ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo kolegijos, siekiant suderinti galimas dėstytojų atvykimo datas, užsiėmimų grafikus, atsiskaitymo formą ir kitus studijų organizavimo klausimus. Tokie MPN Kybartų sektoriaus pareigūnų veiksmai (neveikimas) nulėmė tai, kad su pareiškėju sudaryta studijų sutartis buvo nutraukta.
 
Seimo kontrolierius Marijampolės pataisos namų direktoriui rekomendavo imtis aktyvių veiksmų, kad ateityje Marijampolės pataisos namuose laikomiems asmenims būtų sudarytos realios galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą.
 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį