Naujienos

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija nepagrįstai vilkino pareiškimo nagrinėjimą

The Seimas Ombudsmnens OfficeSeimo kontrolierius išnagrinėjo P. V. skundą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) vilkinant jo kreipimosi nagrinėjimą. Nors pareiškimas komisijoje buvo užregistruotas 2017 m. vasario 22 d., tačiau komisijos posėdyje pareiškimas buvo svarstomas praėjus septyniems mėnesiems – 2017 m. spalio 12 -ą dieną, kuriame buvo priimtas ir sprendimas.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija nepagrįstai vilkino pareiškimo nagrinėjimą net 8 mėnesius – gavusi informaciją, kad sprendimui priimti reikalingi duomenys yra pateikti teismui, nesinaudojo suteiktomis teisėmis kreiptis į teismą dėl reikalingos informacijos gavimo; teisės aktų nustatyta tvarka nepratęsė pareiškimo nagrinėjimo termino. Toks neveikimassudarė prielaidas vilkinti pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimą.

Įvertinęs skundo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius pripažino skundą pagrįstu bei sveikatos apsaugos ministrui rekomendavo imtis veiksmų, kad nagrinėjant pareiškimus Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija efektyviai naudotųsi jai suteiktomis teisėmis bei laikytųsi teisės aktuose nustatytos tvarkos dėl pareiškimo nagrinėjimo termino pratęsimo.