Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl Šiaulių mieste susikaupiančių paviršinių nuotekų tvarkymo problemos

Raimondas ŠukysSeimo kontrolierius atliko tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės pareigūnų neveikimo, nesprendžiant Medelyno rajone, Šiaulių mieste susikaupiančių paviršinių nuotekų tvarkymo problemos.  Seimo kontrolieriaus atliekamo tyrimo metu paaiškėjo, kad Savivaldybės taryba 2000 m. gruodžio 28 d. sprendimu buvo pavedusi uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ ne tik eksploatuoti ir prižiūrėti miesto magistralines lietaus kanalizacijos linijas, upelius, griovius, bet ir rūpintis lietaus kanalizacijos sistemos plėtra, tačiau 2015 m. gruodžio 28 d. šis sprendimas su visais pakeitimais ir papildymais buvo panaikintas ir UAB „Šiaulių vandenys“ buvo pavesta tvarkyti tik esamas paviršines nuotekas Savivaldybės teritorijoje. Tuo tarpu UAB „Šiaulių vandenys“ teiktais duomenimis, Medelyno rajone paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos nėra.

Savivaldybė, Seimo kontrolieriui pradėjus tyrimą, laikėsi pozicijos, kad paviršinių nuotekų tinklų plėtra nėra paviršinių nuotekų tvarkytojo pareigų objektas. Savivaldybės administracija tyrimo metu pripažino, kad daugelyje Šiaulių miesto gatvių ir rajonų nesant įrengtų lietaus kanalizacijos tinklų, lietaus vanduo nuo gatvių subėga į upelius bei atvirus griovius; paviršinių nuotekų tinklai nebuvo inventorizuojami ir teisiškai įregistruojami, todėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nebuvo teisiškai perduota paviršinių nuotekų tvarkytojai UAB „Šiaulių vandenys“.

Skaityti daugiau...

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija nepagrįstai vilkino pareiškimo nagrinėjimą

The Seimas Ombudsmnens OfficeSeimo kontrolierius išnagrinėjo P. V. skundą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) vilkinant jo kreipimosi nagrinėjimą. Nors pareiškimas komisijoje buvo užregistruotas 2017 m. vasario 22 d., tačiau komisijos posėdyje pareiškimas buvo svarstomas praėjus septyniems mėnesiems – 2017 m. spalio 12 -ą dieną, kuriame buvo priimtas ir sprendimas.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija nepagrįstai vilkino pareiškimo nagrinėjimą net 8 mėnesius – gavusi informaciją, kad sprendimui priimti reikalingi duomenys yra pateikti teismui, nesinaudojo suteiktomis teisėmis kreiptis į teismą dėl reikalingos informacijos gavimo; teisės aktų nustatyta tvarka nepratęsė pareiškimo nagrinėjimo termino. Toks neveikimassudarė prielaidas vilkinti pareiškėjo kreipimosi nagrinėjimą.

Įvertinęs skundo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius pripažino skundą pagrįstu bei sveikatos apsaugos ministrui rekomendavo imtis veiksmų, kad nagrinėjant pareiškimus Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija efektyviai naudotųsi jai suteiktomis teisėmis bei laikytųsi teisės aktuose nustatytos tvarkos dėl pareiškimo nagrinėjimo termino pratęsimo.

Semo kontrolierius pripažino, kad su artimaisiais draudė susitikti nepagrįstai

A. Normantas2018 m. sausio 23 d. Seimo kontrolierius parengė pažymą (Nr. 4D-2017/1-171), kurioje pareiškėjas K. L. kreipėsi į Seimo kontrolierių teigdamas, kad 2017 m. vasario 1 d. jam buvo neleista susitikti su artimaisiais, nors tokiam draudimui nebuvo teisinio pagrindo. Seimo kontrolierius pažymoje konstatavo, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje yra nustatyta, jog kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.

Šio straipsnio turinį papildo Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kurioje nurodoma, kad asmens sulaikymas ar įkalinimas savo prigimtimi yra privataus ir šeimos gyvenimo ribojimas, tačiau toks ribojimas negali paneigti pačios teisės esmės. Dėl šios priežasties kalinčio asmens teisės į šeimos gerbimą būtinoji dalis yra tai, kad įkalinimo įstaigos administracija padėtų palaikyti veiksmingą bendravimą su artimais šeimos nariais. Lietuvos Respublikoje įkalinimo įstaigos pareigūnai, siekdami užtikrinti įkalintų asmenų veiksmingą bendravimą su artimaisiais, vadovaujasi nuteistųjų teisę pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis reglamentuojančiais teisės aktais, kuriuose įtvirtina, kad ši teisė gali būti ribojama, jei nuteistasis atlieka nuobaudąkamerų tipo patalpose. Skundo tyrimo metu

Skaityti daugiau...

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį