Viešieji pirkimai

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2017 m. pirkimų planas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2017 m. pirkimų plano patikslinimai

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių metinės pirkimų ataskaitos

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2016 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2017 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Techninių specifikacijų projektai

Vykdomi viešieji pirkimai

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga įvykdė "Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimo" supaprastintą pirkimą. Pirkimas buvo atliekamas vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3d. 6p. nuostata. Finansinis pagrindas - LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (2016 m. gruodžio 22 d. XIII-177)