Įstaigoje vykdomi konkursai

Vykdoma atranka į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo - Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjo (A lygis, 15 kategorija) pareigas. Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2017-12-29 http://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-322;6680.html.

 

 Vykdoma atranka į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo - Seimo kontrolieriaus patarėjo (A lygis, 14 kategorija) pareigas.  Atrankos pokalbis įvyks 2017-12-19 9 val. Seimo kontrolierių įstaigos (Gedimino pr. 56, Vilnius) konferencijų salėje pirmame aukšte.