Įstaigoje vykdomi konkursai

Vykdomas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo - Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vyriausiojo specialisto (A lygis, 13 kategorija) pareigas. Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2017-11-23 http://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;34632.html.

 

 Vykdoma atranka į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo - Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjo (A lygis, 15 kategorija) pareigas. Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2017-11-30 http://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-322;6680.html.