Informacija apie darbo užmokestį

LR Seimo kontrolierių, įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio lentelė (2015)  

LR Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio lentelė (2015)