Augustino Normanto trumpa biografija

Augustinas Normantas gimė 1952 m. Mažeikių raj. Auksodės kaime. 1970 m. baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kurį su pagyrimu baigė 1975 metais ir liko dėstytojauti Valstybinės teisės katedroje.

1976-1980 m. studijavo Maskvos M.Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūroje, apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1980 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, vyr.dėstytojas, docentas.

1993-1996 m. – LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1996 m. – LR Konstitucinio Teismo teisėjas.

2005 m. LR Seimo paskirtas Seimo kontrolieriumi. 2010 m. patvirtintas antrai Seimo kontrolieriaus kadencijai. Nuo 2013 metų eina Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pareigas. 2016 m. patvirtintas trečiai Seimo kontrolieriaus kadencijai. 2017 m. antrą kartą paskirtas Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.

A.Normantas yra socialinių mokslų daktaras, profesorius, Europos ombudsmenų instituto (EOI valdybos narys.

Vedęs, turi sūnų.