Seminaras „Žmogaus teisės uždarose institucijose – tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose“

Lapkričio 28 d. Seimo kontrolierių įstaigoje vyko seminaras „Žmogaus teisės uždarose institucijose – tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose“ seminarų valstybės tarnautojams ciklo „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“. Šiame seminare buvo aptariami tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose esančių asmenų laikymo sąlygų, maitinimo, sveikatos priežiūros ir kiti probleminiai klausimai, taip pat kalinamųjų skunduose nurodytos aktualiausios problemos ir galimybės jas spręsti. 

Seminarą pradėjo Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Arminas Lydeka, kuris susirinkusiems dalyviams priminė, jog tai jau trečiasis seminaras iš valstybės tarnautojams suplanuoto seminarų ciklo. Visi šie seminarai skirti Europos piliečių metams paminėti. Arminas Lydeka pabrėžė, jog minėtas seminarų ciklas susideda iš kelių dalių, skirtų įvairių viešojo administravimo subjektų atstovams, o temos parinktos pagal gyventojų skunduose nurodytas problemas ir jų aktualumą. Seminaruose siekiama priminti valstybės tarnautojams apie žmogaus teises, Europos sąjungos piliečių teises, Konstitucijoje įtvirtintą pareigą tinkamai tarnauti kiekvienam žmogui, taip pat supažindinti pareigūnus su įstaigoje gaunamais gyventojų skundais dėl labiausiai pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių bei Seimo kontrolierių pateiktomis ir įgyvendintomis rekomendacijomis. Seminarai rengiami kiekvieną mėnesį.

Skaityti daugiau...

Priimtos įstatymo pataisos išplėtė Seimo kontrolierių veiklos tikslą

2013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas patikslino Seimo kontrolierių įstatymo 3 ir 19 straipsnius (įstatymo projektas Nr. XIIP-433(2), išplėsdamas Seimo kontrolierių veiklos tikslą. Tokiam sprendimui pritarė 72, susilaikė 1 Seimo narys.

Įstatyme įtvirtinta, kad Seimo kontrolieriai vykdys nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Nustatyta, kad prevencijos tikslais Seimo kontrolieriai nuolat lankysis laisvės apribojimo vietose: pataisos įstaigose, areštinėse, psichiatrijos įstaigose, užkrečiamųjų ligų gydymo įstaigose, globos namuose, pasienio kontrolės punktuose, Užsieniečių registracijos centre, kitose laisvės apribojimo vietose.

Vykdydami nacionalinę kankinimų prevenciją, Seimo kontrolieriai turės teisę: nuolat tikrinti, kaip laisvės apribojimo vietose elgiamasi su asmenimis, kurių laisvė apribota; gauti visą informaciją apie elgesį su asmenimis, kurių laisvė apribota, apie jų laikymo sąlygas, taip pat apie tokių asmenų skaičių, apie laisvės apribojimo vietų skaičių ir jų buvimo vietą; patekti į visas laisvės apribojimo vietas ir visas jose esančias patalpas, susipažinti su jų įrengimu ir infrastruktūra; apklausti be liudininkų asmenis, kurių laisvė apribota, taip pat bet kokius kitus asmenis, kurie galėtų suteikti reikiamos informacijos; pasirinkti, kokias laisvės apribojimo vietas aplankyti ir kokius asmenis apklausti; laisvės apribojimo vietų patikrinimus atlikti kartu su pasirinktais ekspertais; teikti atitinkamoms valdžios įstaigoms siūlymus (rekomendacijas), kaip pagerinti elgesį su asmenimis, kurių laisvė apribota, šių asmenų laikymo sąlygas, taip pat kaip užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui; teikti išvadas dėl galiojančių teisės aktų ir teisės aktų projektų.

Skaityti daugiau...

Tarptautinės Žmogaus teisių dienos proga - konferencija „Politinė investicija į žmogaus teises, – ES piliečių teisių politika“

Tarptautinės žmogaus teisių dienos proga, taip pat vainikuojant 2013-uosius Europos piliečių metus ir Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, Seimo kontrolierių įstaigoje vyko konferencija „Politinė investicija į žmogaus teises, – ES piliečių teisių politika“. Ją organizavo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu ir Mykolo Romerio universitetu. Šioje konferencijoje siekta sutelkti Lietuvos pareigūnus ir politikus ryžtingais veiksmais atlikti aktyvų ir svarbų vaidmenį žmogaus teisių apsaugos, švietimo bei stebėjimo srityse.

Konferenciją atidaręs Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Arminas Lydeka, pasveikindamas susirinkusius su Žmogaus teisių diena, priminė, kad 1948 m. gruodžio 10 d. Paryžiuje, Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje, priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija yra pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, jog visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves. Šis žmogaus teisių ir laisvių laikytis valstybes kviečiantis dokumentas yra išverstas į 360 kalbų.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius dr. Augustinas Normantas, konferencijoje skaitydamas pranešimą „Ombudsmenas – žmogaus teisių gynėjas ir skleidėjas“, kalbėjo apie platesnį ombudsmenų vaidmenį – ne vien tirti piliečių skundus, bet ir gerinti valdžios įstaigų darbą, vykdyti žmogaus teisių sklaidą ir priežiūrą. LR Seimui ratifikavus Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, kuris įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d., Seimo kontrolieriai vykdys ir nacionalinę kankinimų bei kitokio netinkamo elgesio uždarose institucijose stebėseną. Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pristatė Seimo kontrolierių įstaigos 2013 metais organizuotus Europos Sąjungos piliečių metų renginius, plačiau pristatydamas seminarų ciklą valstybės tarnautojams „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“.

Skaityti daugiau...

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį