Skelbiamas fotografijų konkursas „Aš – Europos Sąjungos pilietis. Aš turiu teisę į ...“

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nuo 2013 m. rugsėjo 5 d. skelbia fotografijų konkursą „Aš – Europos Sąjungos pilietis. Aš turiu teisę į...“ ir kviečia jame dalyvauti visus piliečius.

„Europos Sąjungai 2013 metus paskelbus Europos piliečių metais (pažymint ES pilietybės 20-ies metų jubiliejų), norėtume pakviesti Lietuvos gyventojus pademonstruoti ir įamžinti nuotraukoje savo, kaip ES piliečių, teisių ir galimybių jomis naudotis kasdieniame gyvenime, sampratą“, – kreipiasi į žmones Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

Pagrindinės ES piliečių teisės, kurias turi ir kuriomis nepatirdamas diskriminacijos gali naudotis kiekvienas ES pilietis yra teisė laisvai judėti ir apsigyventi Europoje, teisė balsuoti ir kandidatuoti vietos savivaldos bei Europos Parlamento rinkimuose, teisė dalyvauti formuojant ES politiką, teisė į tinkamą ES institucijų veiklą, teisė į konsulinę apsaugą, teisė į būtinąją medicininę pagalbą, teisė mokytis, dirbti bet kurioje ES šalyje ir steigti savo verslą vienodomis sąlygomis, kaip ir vietos gyventojai, taip pat vartotojų teisės.

Skaityti daugiau...

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su universitetais

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas dr. Augustinas Normantas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto teisės fakultetais. Pasirašytose sutartyse numatytas ilgalaikis institucijų bendradarbiavimas skatinant ir plėtojant žmogaus teises, stiprinant teisės plėtrą, mažinant mokslo ir praktikos atotrūkį bei remiant mokslo, profesinę bei kultūrinę veiklą.

Seimo kontrolierių įstaiga ir Vilniaus bei Mykolo Romerio universitetų teisės fakultetai bendradarbiausrengdami bendrus projektus, programas, konferencijas, diskusijas ir kitus mokslinius renginius, tarptautinius ir nacionalinius mokslinius tyrimus bei projektus, informacinius ir (arba) mokomuosius leidinius bei kitą metodinę medžiagą aktualiais teisės klausimais.

 Pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis Seimo kontrolierių įstaiga taip pat padės gerinti specialistų rengimo kokybę ir sudarys sąlygas studentams, doktorantams bei dėstytojams vykdyti mokslinius tyrimus ir stažuotis arba atlikti profesinę (mokomąją) praktiką įstaigoje, teiks studijų procesui reikalingą praktinę medžiagą apie įstaigos veiklą.

 „Bendradarbiavimas su universitetais mūsų įstaigai yra labai svarbus. Pasitelkę aukštųjų mokyklų sukauptą intelektinį potencialą, periodiškai organizuosime bendrus renginius, plėtosime švietėjišką veiklą, dalinsimės sukauptomis žiniomis ir ekspertine nuomone žmogaus teisių klausimais. Kviesime studentus apsilankyti pas mus per atvirų durų dienas, sudarysime jiems galimybes atlikti mokomąją praktiką įstaigoje ir prisidėsime rengiant jiems vasaros mokyklas. Mūsų įstaigos darbuotojai taipogi turės galimybę pasisemti žinių ir patirties iš universitetuose dirbančių mokslininkų bei naudotis universitetų bibliotekų turimais naujausiais mokslo informacijos šaltiniais, kas padės gilinti žinias žmogaus teisių srityje“, – sutarties pasirašymo metu kalbėjo Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė,prof. dr. Rima Ažubalytė ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis taipogi pažymėjo siekiantys gyvo, rezultatyvaus bendradarbiavimo su Seimo kontrolierių įstaiga.

Skaityti daugiau...

PRADEDAMAS SEMINARŲ CIKLAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

Rytoj, rugsėjo 26 d., tęsiant 2013-iesiems Europos piliečių metams paminėti skirtus renginius, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje pradedamas seminarų valstybės tarnautojams ciklas „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“.

„Siekiame priminti valstybės tarnautojams apie žmogaus teises, Europos sąjungos piliečių teises, Konstitucijoje įtvirtintą pareigą tinkamai tarnauti kiekvienam žmogui, taip pat supažindinti pareigūnus su įstaigoje gaunamais gyventojų skundais dėl labiausiai pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių bei Seimo kontrolierių pateiktomis ir įgyvendintomis rekomendacijomis“ – renginio idėją ir turinį įvardijo Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

Seminarų valstybės tarnautojams ciklas susidės iš trijų dalių, skirtų įvairių viešojo administravimo subjektų atstovams, o temos buvo parinktos pagal gyventojų skunduose nurodytas problemas ir jų aktualumą. Seminaruose taip pat dalyvaus nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir suinteresuotos visuomenės atstovai, pristatysiantys problemas, dėl kurių, jų manymu, yra pažeidžiamos piliečių teisės, bei pateiksiantys savo siūlymus, kaip šias problemas spręsti. Seminarai bus rengiami kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.

„Svarbiausia piliečių ir viešojo administravimo subjektų darniam tarpusavio bendradarbiavimui teisė yra teisė į tinkamą viešąjį administravimą. Būtent dėl šios teisės tinkamo užtikrinimo bus diskutuojama visuose trijuose seminarų ciklo etapuose. Pagal seminaruose dalyvausiančių viešojo administravimo subjektų veiklos sritis atitinkamai aptarsime ir kitas piliečių teises“, – pažymėjo Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Arminas Lydeka.

 

Pirmajame, šį ketvirtadienį vyksiančiame, seminare „Teisė į nuosavybę – Nacionalinės žemės tarnybos funkcijos“ bus aptariami probleminiai klausimai, kylantys įgyvendinant piliečių nuosavybės teises. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai – Seimo kontrolieriaus vyriausiasis patarėjas Martynas Vasiliauskas ir Žmogaus teisių biuro vyriausiasis specialistas Juras Taminskas šiame seminare kalbės apie teisę į tinkamą viešąjį administravimą bei pristatys aktualiausias problemas, nurodytas piliečių skunduose dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Vitas Lopinys paaiškins seminaro dalyviams, su kokiais iššūkiais susiduria tarnyba, nagrinėdama piliečių kreipimusis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius aptars teisės į nuosavybę gynimo teisinio reguliavimo teorinius ir praktinius aspektus. Seminare taip pat dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių bei Kaimo reikalų komitetų atstovai.

Kristina Brazevič

Seimo kontrolierių įstaigos

Žmogaus teisių biuro patarėja

Tel. 8 706 65129, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį