Įstaigos vyriausioji specialistė

Kita informacija:

Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, atsiliepimus ir kt.), susijusius su Seimo kontrolierių įstaigos veikla ir darbo organizavimu, teismams;

2. sistemina ir teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui informaciją apie Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo rezultatus, Seimo kontrolierių pavedimų įgyvendinimą;

3. Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pavedimu rengia įsakymų projektus dėl Seimo kontrolierių įstaigos veiklos organizavimo;

4. rengia raštų, atsakymų ir kitų su Seimo kontrolierių įstaigos veikla susijusių dokumentų projektus;

5. teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui siūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos darbo organizavimo;

6. sistemina ir analizuoja Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinių užduočių įgyvendinimą, teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui siūlymus šiais klausimais;

7. analizuoja Seimo kontrolierių gaunamų skundų turinį ir teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui siūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos duomenų tvarkymo sistemos tobulinimo;

8. kaupia ir sistemina Seimo kontrolierių veiklos metinei ataskaitai pateikti reikalingą informaciją;

9. analizuoja ir sistemina Seimo kontrolierių pateiktų rekomendacijų vykdymo rezultatus ir teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui siūlymus dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų vykdymo užtikrinimo;

10. rengia administracinių teisės pažeidimų protokolų projektus, kai pareigūnai nevykdo Seimo kontrolierių nurodymų;

11. tikrina, kaip institucijos laikosi reikalavimo institucijos interneto svetainėje skelbti Seimo kontrolierių pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

12. sistemina ir analizuoja Seimo kontrolierių įstaigos strateginio plano vykdymo rezultatus, teikia Seimo kontrolierių įstaigos vadovui informaciją šiais klausimais;

13. rengia Seimo kontrolierių įstaigos vidaus teisės aktų projektus;

14. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Seimo kontrolierių įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

15. pagal kompetenciją konsultuoja Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojus ir su jais bendradarbiauja, analizuojant teisės aktų projektus.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį