Seimo kontrolieriaus teisės

Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę: